Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

A. god. priesterim Aleksandram Stepanovam (attēlā), Tukuma Romas katoļu draudzes prāvestam un portāla www.civitas.lv redaktoram. Latvijas Romas katoļu bīskapu konference, atbildot uz ticīgās tautas un priesteru lūgumiem, iepazinusies ar Jūsu atbildībā esošā portāla un Tukuma Romas katoļu draudzes Facebook mājaslapas saturu, pazemīgi Jūs lūdz pārtraukt izplatīt un pārpublicēt pret Romas katoļu Baznīcas augstāko virsganu – pāvestu Francisku vērstus apvainojumus.

Ar portāla un Tukuma draudzes Facebook mājas lapas saturu tiek sētas šaubas ticīgajos un diskreditēts Baznīcas Maģistērija kalpojums. Tendenciozi izvēloties un pārpublicējot pret pāvestu vērstus opozīcijas viedokļus, tiek šķelta Baznīcas vienība un sēts apjukums ticīgajos. 

Kā portāla atbildīgais – priesteris un teologs – Jūs vēršaties pret pāvesta Franciska kalpojumu, viņa sūtību un lomu Romas katoļu Baznīcā.

Portāla www.civitas.lv un Jūsu vadītās draudzes Facebook mājas lapas kā publiski pieejama medija saturs ir nonācis pretrunā ar Ticības doktrīnas kongregācijas instrukcijas Par teologa aicinājumu Baznīcā (Donum Veritatis, nr. 30-31) prasībām. Jūsu pārziņā esošie mediju instrumenti izsaka šaubas par Baznīcas maģistērija, īpaši par Vatikāna II koncila autoritāti.

Portāla www.civitas.lv saturs šobrīd ir arī pretrunā ar šī projekta ieceri, tas grauj katolisko ticību un vairs nav saskaņā ar Katoliskās Baznīcas mācību.

Atgādinām, ka arī Jūsu kā prāvesta kalpojums šobrīd nonāk pretrunā ar Baznīcas 521. kanona 2. paragrāfa normām.

Bīskapu konference vēlas Jums atgādināt, ka pāvestam saskaņā ar Dieva iedibinājumu, ir augstākā, pilnīga, tieša un vispārēja vara dvēseļu aprūpē (Christus Dominus, 2) un tikai kopībā ar apustuļa Pētera pēcteci – pāvestu Francisku – var nodrošināt garīgi veselīgu un pastorāli auglīgu kalpojumu Baznīcā.

Novērtē šo rakstu:

14
34