Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Fēlis

03.01.2021. 17:16

»

Mr Elliot

Laimīgu Jauno gadu, laipni lūdzam 2021. gadā, lai sāktu gadu, jūs varat pieteikties aizdevumam ar tikai 2% procentu likmi NOVA GLOBAL FINANCE...


Bordāna kā tieslietu ministra pirmais uzdevums bija latviešu valodā informēt sabiedrību un pilsoņu kopumu par valdības, kuras sastāvā J. Bordāns ir kā ministrs, rīkojuma no 12. marta 2020. gada Nr.103 par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Latvijas teritorijā, obligāti sabiedrību informējot valsts valodā par valdības ziņojumu ANO angļu valodā, ka Latvijas valdība atsakās no noteiktu cilvēktiesību ievērošanas. Tā rezultātā ar J. Bordāna bezdarbību pārkāptas Satversmē noteiktās pilsoņu tesības zināt savas ar likumu ierobežotās cilvēktiesības.

Kas attiecas uz Ventspils ostas darbību ierobežošanu, globālistu lēmumi ir kontekstā ierobežot ekonomikas attīstību gan globāli, gan LV teritorijā, to bremzējot ar “pandēmijas” izsludināšanu, ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, cilvēktiesību ierobežošanu ar globālistu plāniem ierobežot citas cilvēktiesības, iespējams, ka tiesības uz nekustamo īpašumu, kas jau tiek apspriests 12/dec/20 izveidotā Pasaules valdības Lielajā aliansē, apvienojoties ultraglobālistu politikas stratēģijā 240 pasaules miljardieriem. 240 miljardieri jau parakstījuši 50 procentu no savu īpašumu “dāvināšanas zvērestu” Pasaules valdības izveidei, atstājot trīs valstis ASV, ĶTR un KF - visas ar kopēju Pasaules valdību un globālo elektronisko koncentrācijas nometni, ieviešot identifikācijas kartes, imunitātes pases un digitālos sociālā reitinga algoritmus, kādi jau ir ĶTR.

Ierobežojot cilvēktiesības brīvi pārvietoties, tieši tiek ierobežotas cilvēktiesības uz nodarbošanās izvēli, gūstot iztikas līdzekļus.

Secināms, ka ne velti L&K kliķe un ministru prezidenta biedrs J. Bordāns noslēpa Latvijas sabiedrībai Latvijas valdības paziņojumu ANO par cilvēktiesību ierobežošanu Latvijā, slepeni plānojot jaunus cilvēktiesību ierobežojumus.

Tiesībsarga funkcijas ir pakārtotas valsts, nevis sabiedrības interesēm, jo tiesībsargu valsts izvēlas pēc tā lojalitātes kritērijiem pret valsts iekārtu un algo savu mērķu sasniegšanai.

Ja tiesībsarga intereses būtu sabiedrības intereses, kā deklarēts likumdošanā, tiesībsarga uzdevums būtu bijis izpildīts - tiesībsargs publiski būtu informējis sabiedrību valsts valodā, ka Latvijas valdība uz zināmu laiku ir atteikusies no cilvēktiesību ievērošanas. Tiesībsargs JANSONS JURIS neinformēja sabiedrību valsts valodā publiski un savā mājaslapā par to, Latvijas valdība ziņojusi ANO par atteikšanos no cilvēktiesību ievērošanas Latvijas teritorijā no 2020. gada 13. marta.
Atbildēt

vietējais 02.01.2021. 10:55
»
atbilde

Bet -neiet jau runa par manu jaungada runu, bet valdības vadītāja runu un es izteicu savas domas bet jūs, kas esat iemācījies tikai vienu frāzi, neko no rakstītā nesaprotot, it kā metaties man virsū. lieta IR TĀDA, KA ŠĪ IR MANA DZIMTENE, un man nav vienalga, kas viņu vada. Vai galīgs nejēga, vai no...

Piekrītu teiktajam,bet daudzi kuri lasa komentārus nedraudzējas ar veselo saprātu un loģisku domāšanu un tad netiek piestādīti argumenti, bet tie tiek aizvietoti ar rupjībām un lamuvārdiem

Atbildēt

3 nelaimes 02.01.2021. 10:19
3 nelaimes,karins,levits un covid-19.

Atbildēt

K. Kariņa valdības rīkojums, kurš ir vēl spēkā 02.01.2021. 08:48
»
ESMAIJA

Lasu un brīnos, kur vienā cilvēkā salien tik daudznelietības. Tur taču neviens vārds neliecina, ka runātājs pats saprot, ko viņš runā. Atkārtojas apmēram tas pats, kas ar to Grinberga lietu, kad, kariņš , ministrs būdams, tik daudz neapjēdza, ka dokuments ir jāizpilda kā dokuments ar visām no tā izritošām...

Ārkārtas situāciju K. Kariņa vadītā valdība izsludināja 2020. gada 13. martā un ANO paziņoja, ka tā paliks spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim. Ārkārtas situācija ar cilvēktiesību un politisko tiesību ierobežošanu valdības diktatūras laikā palikusi spēkā un turpinās arī pēc 2021. gada 1. janvāra jau ar komendantstundu ieviešanu.

Dokuments, ar ko un kā, un kad K. Kariņa vadītā valdība ar E. Levita akceptu ir izsludinājusi cilvēktiesību ierobežošanu Latvijas teritorijā, pārkāpjot Valsts valodas likumu un Satversmē noteiktās tiesības zināt savas tiesības ikvienam - dokuments, ar kuru K. Kariņa vadītā valdība atteikusies no cilvēktiesību ievērošanas, publiski latviešu valodā nav pieejams.

Šeit ir dokuments angļu un latviešu valodās.


Reference: C.N.105.2020.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification)
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS NEW YORK, 16 DECEMBER 1966
LATVIA: NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) 1
The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:
The above action was effected on 16 March 2020. (Original: English)
“No. UN-N-6633
The Permanent Mission of Latvia to the United Nations presents its compliments to the Secretary- General of the United Nations and pursuant to Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights informs that Latvia exercises the right of derogation from its obligations under [the] International Covenant on Civil and Political Rights in the entire territory of Latvia.
The Permanent Mission of Latvia to the United Nations informs that following the announcement of the World Health Organization of 11 March 2020 that COVID-19 has been confirmed as pandemic, and taking into account the significant danger the spread of COVID-19 has posed to public health, on
12 March 2020, the Government of the Republic of Latvia declared emergency situation in the entire territory of [the] Republic of Latvia. The aim of the declaration is to ensure epidemiological safety and restrict the spread of COVID-19. The emergency situation commenced on 13 March 2020, and will remain in force until 14 April 2020. Among the measures adopted by the Government of Latvia, in- class learning at schools has been suspended, access of third persons to hospitals, social care institutions and places of detention has been restricted, all public events, meetings and gatherings have been cancelled and prohibited, as well as movement of persons has been restricted. The application of these measures gives reasons for the necessity to derogate from certain obligations of Latvia under Articles 12, 17, and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Permanent Mission of Latvia to the United Nations attaches to this note the unofficial translation of the order No.103 of the Cabinet of Ministers of 12 March 2020 ‘On the Declaration of Emergency Situation’, as amended on
13 March 2020 and 14 March 2020.
Pursuant to Article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Latvia to the United Nations will inform H.E. Mr. António Guterres, the Secretary-General of the United Nation[s] about future developments with regard to the emergency situation, and will notify the Secretary-General when these emergency measures have ceased to operate and the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights are fully implemented again.
________
1 The text (translation in English) of order No.103 of the Cabinet of Ministers of 12 March
2020 attached to the notification is on file with the Secretary-General and is available for consultation.

- 2 - (IV.4)
The Permanent Mission of Latvia to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest considerations.
New York, 16 March 2020”
***
19 March 2020Atsauce: C.N.105.2020. LĪGUMI-IV.4 (Depozitārija paziņojums)
STARPTAUTISKAIS CIVENES UN POLITISKO TIESĪBU KONVENTS Ņujorkā, 1966. gada 16. decembrī
LATVIJA: PAZIŅOŠANA SASKAŅĀ AR 4. PANTA 3. PUNKTU 1
Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs kā depozitārijs paziņo:
Iepriekš minētā darbība tika veikta 2020. gada 16. martā. (Oriģināls: angļu)
"Nē. ANO-N-6633
Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā izsaka komplimentus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 4. pantu informē, ka Latvija izmanto tiesības atkāpties no saviem pienākumiem, kas izriet no [] Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām visā Latvijas teritorijā.

Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā informē, ka pēc Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojuma, ka COVID-19 ir apstiprināta kā pandēmija, un ņemot vērā ievērojamās briesmas, ko COVID-19 izplatība ir radījusi sabiedrībai veselība, uz
2020. gada 12. martā Latvijas Republikas valdība izsludināja ārkārtas situāciju visā Latvijas Republikas teritorijā. Deklarācijas mērķis ir nodrošināt epidemioloģisko drošību un ierobežot COVID-19 izplatīšanos. Ārkārtas situācija sākās 2020. gada 13. martā un paliks spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim. Starp Latvijas valdības pieņemtajiem pasākumiem ir apturēta mācīšanās klasē, trešo personu piekļuve slimnīcām, sociālās aprūpes iestādēm ierobežotas aizturēšanas vietas, atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces un pulcēšanās, kā arī ierobežota personu pārvietošanās. Šo pasākumu piemērošana pamato nepieciešamību atkāpties no noteiktiem Latvijas pienākumiem saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12., 17. un 21. pantu. Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā šai piezīmei pievieno Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas deklarāciju” neoficiālu tulkojumu
2020. gada 13. marts un 2020. gada 14. marts.
Saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 4. panta 3. punktu Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā informēs H.E. Apvienotās Nāciju ģenerālsekretārs António Guterres par turpmākajām norisēm ārkārtas situācijā un paziņos ģenerālsekretāram, kad šie ārkārtas pasākumi vairs nedarbosies, kā arī Starptautiskā pakta par civiltiesībām noteikumiem. un politiskās tiesības atkal tiek pilnībā īstenotas.
________
1 Ministru kabineta 12. marta rīkojuma Nr. 103 teksts (tulkojums angļu valodā)
Paziņojumam pievienotais 2020. gads ir ģenerālsekretāra rīcībā un ir pieejams apspriešanai.

- 2 - (IV.4)
Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā izmanto šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram tās visaugstāko apsvērumu apliecinājumus.
Ņujorka, 2020. gada 16. marts ”
***
2020. gada 19. marts

Atbildēt

Arvis

02.01.2021. 21:49

Runa vairāk atgādina atteikšanos no atbildības. Tieši premjerministrs bija tas kurš ar savu parakstu ieviesa lokdaunus, visādus ierobežojumus un sodus.
Tagad, jūtot ka nekādi ierobežojumi neko nemainīs, plaši sāk lietot formu mēs un jūs. Resp. savu atbildību pārliek uz tautu.

Atbildēt

Haralds

02.01.2021. 12:50

Vai Levitam un Kariņam ir redzējums kā mērķis par kādu no labklājības valstīm,kurai varētu pietuvoties Latvijas valsts un tās iedzīvotāji?Ja mērķa nav un nesaprot pēc kā tiekties,tad kam mums tādi"vadoņi"?Varbūt tomēr ielāgot Satversmes 2.punktu un ņemt vērā iedzīvotāju vēlmes un vajadzības,ja reiz pašiem nav apjēgas par lietu kārtību!

Atbildēt

Ultraglobālistu plāni

02.01.2021. 11:08

»

3 nelaimes

3 nelaimes,karins,levits un covid-19


Bordāna kā tieslietu ministra pirmais uzdevums bija latviešu valodā informēt sabiedrību un pilsoņu kopumu par valdības, kuras sastāvā J. Bordāns ir kā ministrs, rīkojuma no 12. marta 2020. gada Nr.103 par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Latvijas teritorijā, obligāti sabiedrību informējot valsts valodā par valdības ziņojumu ANO angļu valodā, ka Latvijas valdība atsakās no noteiktu cilvēktiesību ievērošanas. Tā rezultātā ar J. Bordāna bezdarbību pārkāptas Satversmē noteiktās pilsoņu tesības zināt savas ar likumu ierobežotās cilvēktiesības.

Kas attiecas uz Ventspils ostas darbību ierobežošanu, globālistu lēmumi ir kontekstā ierobežot ekonomikas attīstību gan globāli, gan LV teritorijā, to bremzējot ar “pandēmijas” izsludināšanu, ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, cilvēktiesību ierobežošanu ar globālistu plāniem ierobežot citas cilvēktiesības, iespējams, ka tiesības uz nekustamo īpašumu, kas jau tiek apspriests 12/dec/20 izveidotā Pasaules valdības Lielajā aliansē, apvienojoties ultraglobālistu politikas stratēģijā 240 pasaules miljardieriem. 240 miljardieri jau parakstījuši 50 procentu no savu īpašumu “dāvināšanas zvērestu” Pasaules valdības izveidei, atstājot trīs valstis ASV, ĶTR un KF - visas ar kopēju Pasaules valdību un globālo elektronisko koncentrācijas nometni, ieviešot identifikācijas kartes, imunitātes pases un digitālos sociālā reitinga algoritmus, kādi jau ir ĶTR.

Ierobežojot cilvēktiesības brīvi pārvietoties, tieši tiek ierobežotas cilvēktiesības uz nodarbošanās izvēli, gūstot iztikas līdzekļus.

Secināms, ka ne velti L&K kliķe un ministru prezidenta biedrs J. Bordāns noslēpa Latvijas sabiedrībai Latvijas valdības paziņojumu ANO par cilvēktiesību ierobežošanu Latvijā, slepeni plānojot jaunus cilvēktiesību ierobežojumus.

Tiesībsarga funkcijas ir pakārtotas valsts, nevis sabiedrības interesēm, jo tiesībsargu valsts izvēlas pēc tā lojalitātes kritērijiem pret valsts iekārtu un algo savu mērķu sasniegšanai.

Ja tiesībsarga intereses būtu sabiedrības intereses, kā deklarēts likumdošanā, tiesībsarga uzdevums būtu bijis izpildīts - tiesībsargs publiski būtu informējis sabiedrību valsts valodā, ka Latvijas valdība uz zināmu laiku ir atteikusies no cilvēktiesību ievērošanas. Tiesībsargs JANSONS JURIS neinformēja sabiedrību valsts valodā publiski un savā mājaslapā par to, Latvijas valdība ziņojusi ANO par atteikšanos no cilvēktiesību ievērošanas Latvijas teritorijā no 2020. gada 13. marta.

Atbildēt

vietējais

02.01.2021. 10:55

»

atbilde

Bet -neiet jau runa par manu jaungada runu, bet valdības vadītāja runu un es izteicu savas domas bet jūs, kas esat iemācījies tikai vienu frāzi, neko no rakstītā nesaprotot, it kā metaties man virsū. lieta IR TĀDA, KA ŠĪ IR MANA DZIMTENE, un man nav vienalga, kas viņu vada. Vai galīgs nejēga, vai no...


Piekrītu teiktajam,bet daudzi kuri lasa komentārus nedraudzējas ar veselo saprātu un loģisku domāšanu un tad netiek piestādīti argumenti, bet tie tiek aizvietoti ar rupjībām un lamuvārdiem

Atbildēt

3 nelaimes

02.01.2021. 10:19

3 nelaimes,karins,levits un covid-19.

Atbildēt

K. Kariņa valdības rīkojums, kurš ir vēl spēkā

02.01.2021. 08:48

»

ESMAIJA

Lasu un brīnos, kur vienā cilvēkā salien tik daudznelietības. Tur taču neviens vārds neliecina, ka runātājs pats saprot, ko viņš runā. Atkārtojas apmēram tas pats, kas ar to Grinberga lietu, kad, kariņš , ministrs būdams, tik daudz neapjēdza, ka dokuments ir jāizpilda kā dokuments ar visām no tā izritošām...


Ārkārtas situāciju K. Kariņa vadītā valdība izsludināja 2020. gada 13. martā un ANO paziņoja, ka tā paliks spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim. Ārkārtas situācija ar cilvēktiesību un politisko tiesību ierobežošanu valdības diktatūras laikā palikusi spēkā un turpinās arī pēc 2021. gada 1. janvāra jau ar komendantstundu ieviešanu.

Dokuments, ar ko un kā, un kad K. Kariņa vadītā valdība ar E. Levita akceptu ir izsludinājusi cilvēktiesību ierobežošanu Latvijas teritorijā, pārkāpjot Valsts valodas likumu un Satversmē noteiktās tiesības zināt savas tiesības ikvienam - dokuments, ar kuru K. Kariņa vadītā valdība atteikusies no cilvēktiesību ievērošanas, publiski latviešu valodā nav pieejams.

Šeit ir dokuments angļu un latviešu valodās.


Reference: C.N.105.2020.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification)
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS NEW YORK, 16 DECEMBER 1966
LATVIA: NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) 1
The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:
The above action was effected on 16 March 2020. (Original: English)
“No. UN-N-6633
The Permanent Mission of Latvia to the United Nations presents its compliments to the Secretary- General of the United Nations and pursuant to Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights informs that Latvia exercises the right of derogation from its obligations under [the] International Covenant on Civil and Political Rights in the entire territory of Latvia.
The Permanent Mission of Latvia to the United Nations informs that following the announcement of the World Health Organization of 11 March 2020 that COVID-19 has been confirmed as pandemic, and taking into account the significant danger the spread of COVID-19 has posed to public health, on
12 March 2020, the Government of the Republic of Latvia declared emergency situation in the entire territory of [the] Republic of Latvia. The aim of the declaration is to ensure epidemiological safety and restrict the spread of COVID-19. The emergency situation commenced on 13 March 2020, and will remain in force until 14 April 2020. Among the measures adopted by the Government of Latvia, in- class learning at schools has been suspended, access of third persons to hospitals, social care institutions and places of detention has been restricted, all public events, meetings and gatherings have been cancelled and prohibited, as well as movement of persons has been restricted. The application of these measures gives reasons for the necessity to derogate from certain obligations of Latvia under Articles 12, 17, and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Permanent Mission of Latvia to the United Nations attaches to this note the unofficial translation of the order No.103 of the Cabinet of Ministers of 12 March 2020 ‘On the Declaration of Emergency Situation’, as amended on
13 March 2020 and 14 March 2020.
Pursuant to Article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Latvia to the United Nations will inform H.E. Mr. António Guterres, the Secretary-General of the United Nation[s] about future developments with regard to the emergency situation, and will notify the Secretary-General when these emergency measures have ceased to operate and the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights are fully implemented again.
________
1 The text (translation in English) of order No.103 of the Cabinet of Ministers of 12 March
2020 attached to the notification is on file with the Secretary-General and is available for consultation.

- 2 - (IV.4)
The Permanent Mission of Latvia to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest considerations.
New York, 16 March 2020”
***
19 March 2020Atsauce: C.N.105.2020. LĪGUMI-IV.4 (Depozitārija paziņojums)
STARPTAUTISKAIS CIVENES UN POLITISKO TIESĪBU KONVENTS Ņujorkā, 1966. gada 16. decembrī
LATVIJA: PAZIŅOŠANA SASKAŅĀ AR 4. PANTA 3. PUNKTU 1
Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs kā depozitārijs paziņo:
Iepriekš minētā darbība tika veikta 2020. gada 16. martā. (Oriģināls: angļu)
"Nē. ANO-N-6633
Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā izsaka komplimentus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 4. pantu informē, ka Latvija izmanto tiesības atkāpties no saviem pienākumiem, kas izriet no [] Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām visā Latvijas teritorijā.

Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā informē, ka pēc Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojuma, ka COVID-19 ir apstiprināta kā pandēmija, un ņemot vērā ievērojamās briesmas, ko COVID-19 izplatība ir radījusi sabiedrībai veselība, uz
2020. gada 12. martā Latvijas Republikas valdība izsludināja ārkārtas situāciju visā Latvijas Republikas teritorijā. Deklarācijas mērķis ir nodrošināt epidemioloģisko drošību un ierobežot COVID-19 izplatīšanos. Ārkārtas situācija sākās 2020. gada 13. martā un paliks spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim. Starp Latvijas valdības pieņemtajiem pasākumiem ir apturēta mācīšanās klasē, trešo personu piekļuve slimnīcām, sociālās aprūpes iestādēm ierobežotas aizturēšanas vietas, atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces un pulcēšanās, kā arī ierobežota personu pārvietošanās. Šo pasākumu piemērošana pamato nepieciešamību atkāpties no noteiktiem Latvijas pienākumiem saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12., 17. un 21. pantu. Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā šai piezīmei pievieno Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas deklarāciju” neoficiālu tulkojumu
2020. gada 13. marts un 2020. gada 14. marts.
Saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 4. panta 3. punktu Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā informēs H.E. Apvienotās Nāciju ģenerālsekretārs António Guterres par turpmākajām norisēm ārkārtas situācijā un paziņos ģenerālsekretāram, kad šie ārkārtas pasākumi vairs nedarbosies, kā arī Starptautiskā pakta par civiltiesībām noteikumiem. un politiskās tiesības atkal tiek pilnībā īstenotas.
________
1 Ministru kabineta 12. marta rīkojuma Nr. 103 teksts (tulkojums angļu valodā)
Paziņojumam pievienotais 2020. gads ir ģenerālsekretāra rīcībā un ir pieejams apspriešanai.

- 2 - (IV.4)
Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā izmanto šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram tās visaugstāko apsvērumu apliecinājumus.
Ņujorka, 2020. gada 16. marts ”
***
2020. gada 19. marts

Atbildēt

šarikovu supervaloda

02.01.2021. 07:42

»

apmīztais pedarasts bildē

ir pelnījis nevis žagarus, bet pa purnu


................

Atbildēt

Jāāāā.

02.01.2021. 06:16

Vārgi teikts.

Atbildēt

apmīztais pedarasts bildē

02.01.2021. 02:18

ir pelnījis nevis žagarus, bet pa purnu !

Atbildēt

delfi komentētāji ir no kretīnu izcilības centra

02.01.2021. 02:17

Sasvīdušo pautu laizītāji no delfi komentāriem turpina laizīt piekariņa pautus :))

Atbildēt

atbilde

02.01.2021. 00:37

Bet -neiet jau runa par manu jaungada runu, bet valdības vadītāja runu un es izteicu savas domas bet jūs, kas esat iemācījies tikai vienu frāzi, neko no rakstītā nesaprotot, it kā metaties man virsū. lieta IR TĀDA, KA ŠĪ IR MANA DZIMTENE, un man nav vienalga, kas viņu vada. Vai galīgs nejēga, vai no kautkurienes uzradies, kas pats nezin kas viņš ir.

Atbildēt

ESMAIJA

01.01.2021. 23:05

Lasu un brīnos, kur vienā cilvēkā salien tik daudznelietības. Tur taču neviens vārds neliecina, ka runātājs pats saprot, ko viņš runā. Atkārtojas apmēram tas pats, kas ar to Grinberga lietu, kad, kariņš , ministrs būdams, tik daudz neapjēdza, ka dokuments ir jāizpilda kā dokuments ar visām no tā izritošām prasībām. Tad nodomāju - nu aitasgalva... Tagad lasu un domāju - tā taču ir jaungada uzruna tautai un tik daudz falša...

Atbildēt

tev

01.01.2021. 22:38

»

Zoofilu skpjapriekā izbubinātā ūdensgalva untuns

untuns skppi.tais izbubinātais pakalpīgi pilda savu kuratoru pavēles un atstrādā debilības centra jūdasgrašus. Dikļu pasutijumgalc


arī galva jāārstē, pietiek.skapī izbubinātais vājprāta bloķētais plānprātiņ? Ar cirvi vajag ārstēt obligāti, divos piegājienos, tāpat kā smirdīgās krievu kazarmās taisītam deģenerātam. :)))))

Atbildēt

tev

01.01.2021. 22:37

»

Turpini skapi izbubunāties,

copy/paste jampampiņ! Vienu tabletīti un žigli uz podiņu


nopietni jāārstē galva. Ar cirvi, divos piegājienos: vispirms ar pietu, pēc tam tradicionāli.

Atbildēt

pietiek.zoofilu skapī izbubinātai lapsai atkal PMS?

01.01.2021. 22:33

»

Turpini skapi izbubunāties,

copy/paste jampampiņ! Vienu tabletīti un žigli uz podiņu


Kas ķēdeskucei noķēzīto asti cels, ja ne šī pati... :D Vienu sauju stipro tabletīšu un žigli uz podiņa! :))))))))

Atbildēt

Turpini skapi izbubunāties,

01.01.2021. 21:39

»

patiesībā

"Ad-hominem" – tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “pret personu”, “pret cilvēku...


copy/paste jampampiņ! Vienu tabletīti un žigli uz podiņu !:)))

Atbildēt

patiesībā

01.01.2021. 21:12

»

Zoofilu skpjapriekā izbubinātā ūdensgalva untuns

untuns skppi.tais izbubinātais pakalpīgi pilda savu kuratoru pavēles un atstrādā debilības centra jūdasgrašus. Dikļu pasutijumgalc


"Ad-hominem" – tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “pret personu”, “pret cilvēku”.

Tas ("ad-hominem") ir agresīvās demagoģijas "instruments", kas tiek vērsts pret konkrētu subjektīvi netīkamu (iedomāti / reāli bīstamu, melni apskaužamu, trulā barā linčojamu un taml.) personu kā uzbrukums tai personīgi, piekopjot tipisku "naida runu" – tā vietā, lai elementāri cilvēcīgi, kā arī loģiski pamatoti un taml. adekvāti kontrargumentētu šīs personas proponēto viedokli.

Patiesībā – "ad-hominem" agresīvās demagoģijas jeb šāda veida "naida runas" izmantošana nozīmē šīs destruktīvās draņķības iniciatora sakāves atzīšanu, kā arī cilvēka cieņu apkaunojošu nespēju (visbiežāk) komunicēt pienācīgi adekvāti (loģiski, respektējami argumentēti un taml. konstruktīvi) ar saviem (iedomātajiem) oponentiem.

Atbildēt

Zoofilu skpjapriekā izbubinātā ūdensgalva untuns

01.01.2021. 20:59

»

CENZŪRAS bloķēts (un politiski represēts)

...


untuns skppi.tais izbubinātais pakalpīgi pilda savu kuratoru pavēles un atstrādā debilības centra jūdasgrašus. Dikļu pasutijumgalc!

Atbildēt

patiesībā

01.01.2021. 20:45

»

6. palātas sanitārs

Kopies, nu, atpakaļ, skapja draugs slapjais, uz savu palātu pie pārējiem iedzimtiem galvas slimniekiem, diezgan būsi izpsihojies. Sen jau bija laiks nomierinošai špricītei, tad žigli uz podiņu un naktsmiers. Ja nesačurāsi un nesapļūtīsi atkal pilnus gultas palagus, varbūt tevi vēl kādreiz palaidīsim...


"ad-hominem" kretīnismā "bāzētas" izpildīšanās, kā vismaz absolūti prioritārās (ja ne pat vienīgās) pseido "argumentācijas", izmantošana šajā pietiek.pie*irst.com mikroburbulī ir ikdienišķi dominējoša negācija, jau no pašiem šīs w-bedres izdzimuma pirmsākumiem. Gan dažādu "mazo meža dīvainīšu", ieskatot arī pietiek.lapseni, tiražētajās murgoloģiskajās "publikācijās", gan arī komentāru zōnā.

"Ad-hominem" – tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “pret personu”, “pret cilvēku”.

Tas ("ad-hominem") ir agresīvās demagoģijas "instruments", kas tiek vērsts pret konkrētu subjektīvi netīkamu (iedomāti / reāli bīstamu, melni apskaužamu, trulā barā linčojamu un taml.) personu kā uzbrukums tai personīgi, piekopjot tipisku "naida runu" – tā vietā, lai elementāri cilvēcīgi, kā arī loģiski pamatoti un taml. adekvāti kontrargumentētu šīs personas proponēto viedokli.

Patiesībā – "ad-hominem" agresīvās demagoģijas jeb šāda veida "naida runas" izmantošana nozīmē šīs destruktīvās draņķības iniciatora sakāves atzīšanu, kā arī cilvēka cieņu apkaunojošu nespēju (visbiežāk) komunicēt pienācīgi adekvāti (loģiski, respektējami argumentēti un taml. konstruktīvi) ar saviem (iedomātajiem) oponentiem.

Atbildēt

6. palātas sanitārs

01.01.2021. 20:29

»

CENZŪRAS bloķēts (un politiski represēts)

...


Kopies, nu, atpakaļ, skapja draugs slapjais, uz savu palātu pie pārējiem iedzimtiem galvas slimniekiem, diezgan būsi izpsihojies. Sen jau bija laiks nomierinošai špricītei, tad žigli uz podiņu un naktsmiers. Ja nesačurāsi un nesapļūtīsi atkal pilnus gultas palagus, varbūt tevi vēl kādreiz palaidīsim pie interneta.

Atbildēt

vietējais

01.01.2021. 20:24

Kariņ, ja kaut mirkli būtu domājis par savu tautu pandēmijas laikā, tad vienreiz lietojamā maska veikalā nemaksātu 1.50 eiro gabalā, un dezinfekcijas šķidums 28 eiro 3 litri. Ārkārtas situācijā bija jāuzliek par pienākumu šīs preces tirgot par pašizmaksu. Bet jums jau vieglāk sodīt cilvēku, nekā pareizi vadīt valsti. Pat komunisti lielu vērību piegrieza cilvēku veselības uzturēšanai, jo bija sapratuši ka bez tautas viņi nav nekas. Kapitālisti to visu sagrāva un tagad kad nav mediķu un slimnīcu, kur izvietot slimos, tos nomērdē mājās un tad aizved uz slimnīcu nomirt. Tadēļ tādi aicinājumi drīzāk skan kā izsmiekls, bet nevis nopietns aicinājums.
.

Atbildēt

CENZŪRAS bloķēts (un politiski represēts)

01.01.2021. 20:24


“Jo vairāk (lump.en)sabiedrība attālinās no patiesības, jo vairāk (un lop!ski tŗulāk) tā neieredz tos (normālos cilvēkus), kuri to vēsta.”
/ apt.cit.aut. – Džordžs Orvels /

"Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod spēku šeit būt un elpot."
/ Gunārs Astra, Brīvības cīnītājs un politiski represēts disidents /
-------

Ir sacīts: "Šajā Dieva pasaulē kopumā un, īpaši jau, ar mums pašiem notiek TIKAI un VIENĪGI tas, ko mēs PAŠI pieļaujam. Inerti truli noskatoties, nicināmi gļēēvi "klusējot lupatiņā", vai pat apzināti uz to "parakstoties" un +/- "aktīvi ņemot dalību" - nav būtiskas atšķirības."

Un, arī: "Pasaule pazudīs nevis no tā, ka ir pārāk daudz cilvēku, bet tādēļ, ka ir daudz necilvēku."

Savukārt, kā zināms: “Viss, kas ar mums notiek un, vienlaikus, arī rada iespēju neaiziet bojā, padara mūs stiprākus.” ;)

-------

“Zem-eglītes ( no kr.val. ~ ‘pod joločku’) prātuļojumiņš”.
( Iz “O.M.© arChīva”, ANNO ~ Gadumija, 2007. / 2008. ~|~ 2020. / 2021. )

Klāt Gadumija, kalendārs mums saka.
Priekš ‘katra viena’, treknāka vai švaka:
Priekš “tautas kalpu” varzas “augstā mājā”,
Un viņu “kungiem” šīs “valsts” nabagmājā.

Priekš premjeriem un prezidentiem “cēliem”,
Un Tēvu Zemi pamest spiestiem dēliem,
Priekš “daudzpartiju” sugas polit-klauniem,
Un “valsti” uzturošiem “pūļa auniem”.

Priekš “elites”, kas SILES ēnā ‘ganās’,
Un “lum.peņiem”, kas kaut kā iztikt manās,
Priekš varas vergiem, truliem pakalpiņiem,
Un “socpatversmēs” – šīs “valsts” pabērniņiem.

Priekš “partkomiem”, kas stiķē valdīšanas,
Un “pensīšiem”, kam pietrūkst iztikšanas,
Priekš “shēmotājiem”, kas “pa biezo vārās”,
Un tiem, kam “labdarības zupa” vārās.

Priekš “spriedumu” un “normu” tirgotājiem,
Un Tiesiskuma velti meklētājiem,
Priekš “godībām”, kas ņirdzot piegrābj ķešas,
Un tiem, kam “ķēķa tiesās” noplēš vešas.

Priekš “biedriem”, kas “uz vietām” lepni dzīvo,
Un tiem, kas “točkās” indējas ar sīvo,
Priekš pašval.dauņu sugas kangariņiem,
Un “simtlatniekiem”, kuri vergo viņiem.

Priekš bandītiem ar “apkaklītēm baltām”,
Priekš bļodlaižām ar muguriņām “staltām”,
Priekš falša “veiksmes stāsta” zombijfaniem,
Priekš NOZOMBĒTU “aunu bara” ganiem.

Priekš SILES cūklopiem un “reņģēdājiem”,
Priekš tŗekniem rukšķiem & liesiem barotājiem,
Priekš varas “ešeloniem” & “pārmijniekiem”,
Priekš LR “valsts” un MZ pavalstniekiem.

Kā Veco gadu ŠOREIZ Jaungads aizstās?…
Priekš dažiem – salūts “ilgtspējīgi” laistās,
Zem sudrabegles – “ekskluzīvas” preces.
Priekš vairuma – kūst siltā liesmā sveces…

-------

oriģinālversijas -- “O.M.© blogā”:
[ C.E.N.Z.Ē.T.S ]
u.c.

MUĻĶU, peŗmanenti nozombētu LUM.PEŅU, bezceŗīgi aprobežotu "lojāl.pat.REJotu", ģen.ētiski de.fektīvu "SILEI pietuvinātu lielāko kŗetīnu", klaji PRETLIKUMĪGAS "revolucionārās pārliecības" lop!ski tŗulu zombij.fanu, derdzīgi glumu "(p)(ie)līdēju", nicināmi gaudenu "kluso mīīzēju" u.c. taml. prastu "bio.gaļas izstrādājumu" zeme, SILES "valsts" parodija "euro.latv(ĀN)ija", XXI gadsimts.

Atbildēt

Gruntnieks

01.01.2021. 19:51

Daudz uzmanīgāk šajā gadā jāizturas pret nodokļu maksāšanu, jo katrs iemaksātais eiro var tik vērsts pret jums pašu. Vismaz tā ir bijis līdz šim un nav nekādu pazīmju, ka čekisti ateiksies no sava līdzšinējā mērķa vairot birokrātisko aparātu.

Atbildēt

!

01.01.2021. 18:49

»

12 janvaris

protesta demonstracija pie si karina sievas majas Terbatas iela13 ,kura perk maju par 3,3 miljoniem euro bez hipotekara kredita,kamer mulku zemes aborigeniem ir aizliegts malkas skuniti par skaidru naudu nopirkt


Nepietiek, ka šitais nozaga manu bērnudienu kino ""Pionieris" un pārdeva krievam, kā SIA. Tanī kino, es 17 reizes skatījos "Čingan-Čuks, jeb lielā čūska' par 10. kapeikām seans,ar Goiko Mitišu galvenajā lomā, tas kretīns vēl no kovida naudas nozadzis, lai māju nopirktui par 3,3 miljoniem un banka nav nobloķējus naudas kustību, kura iegūta veicot smagus noziegumus pret tautu!

Atbildēt

ha-ha

01.01.2021. 18:21

Mājsēde!
Dzīvoja kundze 9. stāvā. Bijās vīrusa, klausīja visiem valdības ieteikumiem. No dzīvokļa neizgāja, pārtiku viņai pienesa un nolika pie durvīm. Nekādu komtaku ar ārpasauli ... un saslima ar C19.
Izrādījās, ka vīruss dzīvoklī ieklīdis pa ventilāciju no šās pašas mājas 5. stāva, kurā uzturējās kāds slimības nēsātājs.
Jaunajā gadā Latvijai vēlu gudrākus valdības vadītājus!

Atbildēt

Es

01.01.2021. 17:57

»

Es

Tautai tu pat par piekariņu nederi


Nespried pēc sevis!

Atbildēt

tu taču trollis

01.01.2021. 17:06

»

WWW

Tautas draugs uzradies


pabirām un troļļiem nav tautas, jo nav tautības...

Atbildēt

viss jau pareizi

01.01.2021. 17:04

bet darbos atbalsta, ne tos, kas iet pie darba, bet svoločus.
Darba vietu pietiek, ar koku, bet visus pie darba. Nevajadzēs dzerties, spridzināt mājas un citus inficēt.

Atbildēt

Franklins

01.01.2021. 16:38

Kāpēc pēkšņi varturi sāk baidīt ar nāvi? Nāve pienāks jebkurā gadījumā un noliktajā laikā!
Kapā mantu nepaņemsi! Tikai Kuslo miesu apvilktu ar drēbi!
Nevajag biedēt ar nāvi, jo nāve ir normāls dzīves cikla process!

Atbildēt

Franklins

01.01.2021. 16:33

Mēs nekad nebūsim labklājības ziemeļu valsts, jo nav vietējo naudas mijēju un savā banka! 10 miljardu parāds kuru nenorakstīs kā grieķiem. Uzņēmumu īpašnieku sarakstos kļūst arvien mazāk vietējo! Vietējo uzņēmēju gremdēšana un ne vietējo cildināšana izraisa vemt gribu.
Tranzīts un dzelzceļa pārvadājumi ir gandrīz nobeigtu! Kur ir solītie Ķīnas kravas sastāvi?
Ostas ir dīkstāvē, kur ir slavenie vārdi ostas ir mūsu plaušas? Ostas ir nobeigts var ķerties piemežiem?
Kā tas ir iespējams, kā it kā neatkarīga valsts bez savas izmeklēšanas tikai pamatojoties uz ieteikumu no trešās personas nogremdē banku, šinī pašā tēmā jēli paklausa nogriezt veco Aivaru, jo paši netiek galā!
Varbūt tad Lūdzam palīdzību kādiem onkuļiem, lai tiek galā ar vecajiem komunistiem. Tikai baidos, kā cena ko pajautās onkuļi būs nesamaksājama, un sāksies Eiropas sabrukšana arī praktiski,izmantojot alkatīgos un zemiskos vietējos Latvijas politiķus un viņu līdzskrējējus.
Krišjāni, nēesi jēls, bet esi kapteinis un vadi kuģi pēc labākās sirdsapziņas nevis uzrakstītas runas noskaiti un murmuļo par to par ko nav saprašana.

Atbildēt

Vārdu spēle

01.01.2021. 16:02

"Vakcīna ir durvis uz to."
Tā viņš neteica, skaidri dzirdēju, ka viņš teica;
"VĀRTI uz normālību ir vakcīna".
Visi zina, kas ir VĀRTI - Gates, jeb Bils Geits.

Atbildēt

12 janvaris

01.01.2021. 15:38

protesta demonstracija pie si karina sievas majas Terbatas iela13 ,kura perk maju par 3,3 miljoniem euro bez hipotekara kredita,kamer mulku zemes aborigeniem ir aizliegts malkas skuniti par skaidru naudu nopirkt.

Atbildēt

Niknais

01.01.2021. 15:09

Gļēvāpindosu žurka

Atbildēt

Es

01.01.2021. 14:55

Tautai tu pat par piekariņu nederi.

Atbildēt

WWW

01.01.2021. 14:48

Tautas draugs uzradies...

Atbildēt

Negribu tādu draugu

01.01.2021. 14:02

Vai ta` valdošie taisās kolchozu dibināt, ka visi, visi tagad ir draugi un visi, visi tagad tikai kopā vien , kopā vien ... Vai silē varbūt tukšums rēgojās ?

Atbildēt

Juris

01.01.2021. 13:48

Kariņ, tu neesi līderis un ar savām filologa zināšanām neesi noderīgs pašreizējai situācijai! Atkāpies!

Atbildēt

...

01.01.2021. 13:48

Kariņ,esi vecis!
Nē,olas vari nerādīt,nošaujies.

Atbildēt

ROFLMAO

01.01.2021. 13:41

☮🕊🏳 KARIŅ MET MIERU 🏳🕊☮

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: