Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Bēdīgi slavenā Jāņa Citskovska (attēlā) vadītās Valsts kancelejas rīkotā konkursā par atbilstošāko kandidāti Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktora amatam viņa paša vadībā atzīta acīmredzami nekompetenta persona, kam nav nedz zināšanu, nedz pieredzes nevienā transporta nelaimes gadījumu izmeklēšanas jomā un kas neatbilst starptautisko standartu prasībām šādam darbam. Taču, neraugoties uz to, tieši šī persona – līdzšinējā kuģa sardzes stūrmane Anita Šķinuma ir apstiprināta šajā amatā.

Saskaņā ar starptautiski apstiprinātām prasībām drošības izmeklēšanas iestādes vadītāja funkcijas ir:

- jānosaka politika un procedūras, kas jāievēro, veicot drošības izmeklēšanu;

- jābūt zināšanām par transporta negadījumu izmeklēšanas metodēm;

- jābūt izpratnei par transporta veidu infrastruktūras darbību un attiecīgajām transporta tehniskajām jomām;

- jānosaka pienākumi un to sadale izmeklēšanas personālam, kā arī ar viņu darbu saistīto darbību  kopējā vadīšana un uzraudzība;

- pēc ziņojuma saņemšanas par atgadījumu jāpieņem gala lēmums uzsākt vai neuzsākt  atgadījuma izmeklēšanu un tā apstākļus jo šāda lēmuma pieņemšana ir tikai šādas iestādes kompetencē kā funkcionāli neatkarīgai iestādei izmeklēšanas jomā;

- jābūt spējai iegūt un pārvaldīt nepieciešamo tehnisko palīdzību un resursus, kas nepieciešami izmeklēšana atbalstīšanai;

- pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji deleģēt izmeklēšanu citai valstij vai reģionālajai nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšanas organizācijai, ja to uzskata par piemērotu;

- izraudzīties atbildīgo izmeklētāju katrai izmeklēšanai;

- jāveic pasākumi, lai nodrošinātu konfidenciālas ar drošību saistītas informācijas aizsardzību;

- jābūt kompetencei izvērtēt nobeiguma ziņojumus, to atbilstību starptautiskajiem standartiem un izmeklēšanu veicošās valsts iestādes negadījumu izmeklēšanas prasībām.

Taču J. Citskovska vadītā konkursa komisija par labāko kandidātu šim atbildīgajam amatam ir izvēlējusies Anitu Šķinumu, kura  līdz šim bijusi kuģa sardzes stūrmane uzņēmuma “Royal Boskalis Westminster N.V.” piederošos kuģos, ko pārvalda “Anglo-Eastern Ship Management Ltd.”.

Ieņemot šo amatu, A. Šķinumas galvenie pienākumi bijuši saistīti ar kuģa vadīšanu, piedalīšanos kravas un kuģa operācijās, rūpēšanos par personu drošību un radio sakaru kontrolēšanu, un tas nozīmē, ka viņai nav ne mazākās pieredzes jebkura transporta veida nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšanā.

Valsts kanceleja taisnojas, ka konkursa sludinājumu uz vakantu iestādes vadītāja amata vietu tā sagatavojusi sadarbībā ar Tāļa Linkaita vadīto Satiksmes ministriju un konkursa sludinājumā norādīts, ka pretendentiem ir "vēlama pieredze un/vai derīgs izmeklētāja starptautisks sertifikāts civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa satiksmes negadījumu vai jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā."

Līdz ar to prasība pēc pieredzes izmeklēšanā un derīga izmeklētāja sertifikāta neesot tikusi izvirzīta kā obligāta, turklāt minētā prasība bijusi norādīta tikai kā vēlama, nevis kā priekšrocība ieņemt minēto amatu. Taču, „ņemot vērā pretendentes sniegumu konkursa gaitā”, komisija par amatam piemērotāko pretendentu atzinusi tieši A. Šķinumu.

„Vienlaikus norādām, ka konkurss tika izsludināts uz Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktora amatu, nevis izmeklētāja amatu šajā iestādē, tādēļ arī attiecīgā prasība tika izvirzīta kā vēlama,” lēmumu iestādes vadītājam nepieprasīt pietiekamu kompetences līmeni skaidro Valsts kanceleja.

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas savulaik tika izveidota uz Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja bāzes.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis, tās sastāvā bija Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands, kā arī Satiksmes ministrijas Jūrlietu departamenta direktore Laima Rituma. Pretendentu vērtēšanā esot tikuši piesaistīti „neatkarīgie novērotāji” no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

Novērtē šo rakstu:

93
6