Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Gunta

13.04.2018. 16:00

Piekrītu atklātās vēstules saturam, izņemot jautājumam par tiesībām iemitināt ģimenes locekļus. Šīs īrnieka tiesības noteiktas likumprojekta 11.pantā un manuprāt nekādi neierobežo īrnieka tiesības iemitināt savus ģimenes locekļus.
Manuprāt netaisnīgi pret izīrētāju ir noteikt ka telpu kosmētiskais remonts ir īrnieka tiesība nevis pienākums. Tātad īrnieks var nodzīvot 10 gadus, neko neremontējot un izīrētājam atstāt nodzīvotu dzīvokli.

Atbildēt

S.S.

16.07.2017. 17:31

Saņemtas atbildes vēstules no Tiesībsarga biroja, KNAB un Ekonomikas ministrijas - skat.http://www.nisa.lv/lat/prese/. Ir gaidamas atbildes no Valsts kontroles un Finanšu ministrijas.

Atbildēt

Kara komunisms

04.07.2017. 06:26

Varētu būt īstais apzīmējums, tam ko pieredz daudzi denacionalizēto namu un privatizēto dzīvokļu īpasnieki.

Atbildēt

Bez demagoģijas

04.07.2017. 06:18

Atvērtām acīm izstaigā Rīgas centru, nomales, kur ir tā "dzīve kā paradīze". Rīgas vēsturiskā apbūve līdzinās tuksai čaulai, ir tuvu robežai, kad kaut ko mainīt būs par vēlu, tās ir esosās likumdosanas sekas. Cīnoties ar vecajiem īpasniekiem, tiek zaudēta vēsturiskā Rīga, kādu mēs to pazīstam. P.s. Piezīme - izņemot denacionalizētos īpasumus. Un kas notiek, ja nepiekrīt pārslēgt līgumu, ja dzīvoklis se jau apaksīrē radinieka vectēvam vai bandītiem?

Atbildēt

Nu nē

03.07.2017. 23:04

»

Komunisms turpinās

Pad. laika īres līgumi, beztermiņa, beznoteikumu, vienos vārtos, slēgti ar žeru, krievu val. tiks pagarināti vēl uz 6 gadiem. Tikmēr no īpasnieka tiek prasīta komunālo pakalpojumu nomaksa, piedzīti astronomiski zemes un mājokļa nodokļi ar nesamērīgiem sodiem un tālejosām sekām, rūpes par īpasuma uzturēsanu...


Tas nav komunisms, bet tiek ieviests kara komunisms pret vergiem - kā gribēsim, tā spīdzināsim ar līguma termiņu, ar līguma nepagarināšanu, ar īres maksu pēc alkatības apmēriem kā no miljonāra, ar izlikšanu , teiksim 10 dienu laikā, ar paziņojumu, ka uzsāku kapitālo remontu vai nojaukšu māju, paprasu par kukuli būvvladei izdot lēmumu, ka māja avārijas stāvoklī, jāizvācas. Viss notiek. Dzīve kā paradīzē, liec lai lati ripo manā galdā, man jābrauc vaļoties.

Atbildēt

Terminēts līgums - īrnieka verdzībai?

03.07.2017. 22:56

»

Komunisms turpinās

Pad. laika īres līgumi, beztermiņa, beznoteikumu, vienos vārtos, slēgti ar žeru, krievu val. tiks pagarināti vēl uz 6 gadiem. Tikmēr no īpasnieka tiek prasīta komunālo pakalpojumu nomaksa, piedzīti astronomiski zemes un mājokļa nodokļi ar nesamērīgiem sodiem un tālejosām sekām, rūpes par īpasuma uzturēsanu...


Nav tādu "beztermiņa" līgumu, bet ir "uz nenoteiktu laiku", kas ir visizdevīgākais variats visām pusēm, sevišķi īrniekam: to var izbeigt pēc puses ierosinājuma bez noteikumiem, jebkurā laikā, vienīgi iepriekš brīdinot līgumā noteiktā laikā 1, 3 vai 6 mēneši. Kur ir problēmas?
Līgums uz 1, 3 vai 10 gadiem, ko paredz likums, ir bīstams, ja izītrētājs to izmanto ar viltu un līgumā nenosaka iespēju to izbeigt agrāk un vēl ieraksta līgumsodu par līguma nozsacījumu pārkāpumu - nav pagājuši 10 gadi -īrnieku pakļauj uz laiku verdzībā. NETICI? Ja 10 gadi nav notecējuši, es pieprasu no īrnieka samaksāt "zaudējumus" par visiem 10 gadiem, ja viņš līgumu izbeidz pēc 1, 3, 5 gadiem un tad laižu "brīvībā". Nemaksā, piedzenu tiesā un tiesa būs spiesta piedzīt līgumsodu vai maksu - līgums ir pārkāpts!

Viss likumprojekts vienās viltībās un verdzības nodibināšanai, kā arī terors uz vietas par īres maksu tiem, kuri jau īrē dzīvokli - nemaksāsi, cik prasu, negribi tādu līgumu ar viltībām, ko es gribu, ej prom! Uz kurieni? Tā nav mana daļa, uz mežu kaut vai, man tūlīt zemesgrāmata iedos mandātu tevi izlikt 3 dienu laikā. Jauniem īrniekiem - jaunas viltības, jākontrolē.

Atbildēt

Komunisms turpinās

03.07.2017. 15:56

Pad. laika īres līgumi, beztermiņa, beznoteikumu, vienos vārtos, slēgti ar žeru, krievu val. tiks pagarināti vēl uz 6 gadiem. Tikmēr no īpasnieka tiek prasīta komunālo pakalpojumu nomaksa, piedzīti astronomiski zemes un mājokļa nodokļi ar nesamērīgiem sodiem un tālejosām sekām, rūpes par īpasuma uzturēsanu un remontiem. Administrēsana, grāmatvedība, atskaites - pa nakts melnumu, jo pa dienu jāpelna nauda no nodokļiem. Tāds sobrīd izskatās deformētais īres tirgus.

Atbildēt

Bandītisks paņēmiens?

03.07.2017. 12:44

»

Sorry

Tikai viens neskaidrs jautàjums, kas pelna uzmanîbu, kas nav izprotams raksta un pieteikuma autoriem. Tas ir par finansiàlas palîdzîbas sañemśanu no paśvaldîbàm maznodrośinàtajiem, ñemot vèrà dzîvojamo telpu îres maksas palielinàśanos un to, ka nav piekłuve internetam un ir nespèja internetu lietot ...


Mēs taisām likumu, lai atvieglotu laupīšanas politiku, ar likumu aplaimojam "baltos baronus"- mājīpasniekus it kā ar nabagu maksājumiem, lai būtu likumīgs pamats korupcijai un valsts līdzekļu izlaupīšanai - nosakām palīdzību it kā "maznodrošinātajiem" un lai nenobeidzas no bada, īpašniekiem apmaksājam viņu pēc pašu iegribas un apetītes noteikto remontu tāmi, ko aprēķinām īres maksā. Tas nekas, ka šis ir tautas apzagšanas un izlaupīšanas paņēmiens, toties likumīgi un nevienu cietumā par laupīšanu ielikt nevarēs, bet ja kāds apvainos, ka mēs, likumdevēji vai māju īpašnieki laupītāki vai laupītāju balsts - sodīsim par apvainošanu smagu noziegumu izdarīšanā.
Viss ir nodrošināts ar likumu, kā apmaksāt "balto baronu" alkatību. Mēs taču "atbalstām"? maznodrošinātos un neviens nesaprot, ka tas ir bandītisks paņēmiens un visu rēķina barot baronus.

Atbildēt

Staļins

02.07.2017. 22:57

Par šadu likumprojektu man nāk \nirgas, jo tas pārspējs pat mana laika de[portāciju ;l\imeni, jo īrniekus kuru ģimenes dzīvoklī dzīvo jau 30 - 100 un vairāk gadus, pataisa par beztiesiskiem radījumiem, apliek ar maksu par mājas kapitālo remontu. Tādu idiotismu es nekad nepieļautu. Vai tad to neredz ministrs, kas notiek ministrijas nomenklatūras maciņos?

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 15:37

Idiotiskais maznodrośinàtais dilērijuma dzītais klauns pamodies, Tvaika ielà gaviles. Sen jau tu visiem, idiot, ar savu tupumu esi piegriezies.

Atbildēt

Sorry

02.07.2017. 14:24

Tikai viens neskaidrs jautàjums, kas pelna uzmanîbu, kas nav izprotams raksta un pieteikuma autoriem. Tas ir par finansiàlas palîdzîbas sañemśanu no paśvaldîbàm maznodrośinàtajiem, ñemot vèrà dzîvojamo telpu îres maksas palielinàśanos un to, ka nav piekłuve internetam un ir nespèja internetu lietot vecàka gadagsjuma cilvèkiem. Atbildot uz śo jautàjumu - paśvaldîbàm ir tiesîbas izdot savus saistośos noteikumu, kas atrisina îres paaugstinàśanàs izdevumus, bet daudzàs paśvaldîbàs jau atvèrti klientu apkalpośanas centri, kuros iekłauta arî palîdzîbas sniegśana piekłuvei Internetam u.c. Piekrîtu, ka neatbilstośi likumprojektà lietoti termini îre un noma.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: