Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Atsaucoties uz KVS F 153/3 09.07.2019. VPL-19/38-1, kas pazīstams arī kā pagaidām ne no vienas puses neparakstīts 2023. gada 16. novembrī sastādīts “Telpu pieņemšanas un nodošanas akts”, un aplūkojot tam pievienoto “fotofiksāciju uz 101 lapas”, te ir daži ieteikumi, secinājumi un lūgumi:

Ieteikumi:

1) lai gan fotofiksācijas (https://mmaja.xyz/telpu-nodosanas-un-pienemsanas-akts) autoriem piemīt acīmredzams ķēriens, iesakām par fotofiksāciju atbildīgajiem pie pirmās iespējas iziet divu nedēļu foto apmācības kursu RLMMāyā (atgādinām, ka VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (“VNĪ”), VDD un Valsts policijas darbiniekiem piedāvājām 50% atlaidi) pie labākajiem Latvijas fotogrāfiem;

2) lai gan kopējais par fotokolāžu pārveidotās fotofiksācijas novērtējums RLMMāyas acīs ir 7 no 10, iesakām par fotofiksāciju atbildīgajiem darbiniekiem iziet īsu kursu laikmetīgās mākslas attīstībā pēdējos 75 gados, gūstot kaut nelielu priekšstatu par atšķirību starp nepieciešamības izspiestu s...du un radošas pašizpausmes veidotu mākslas darbu (to var izdarīt bez maksas kādā no Jēlas universitātes organizētajiem MOOC vai arī par nelielu samaksu tepat RLMMāyā (kā jau minēts, VAS “VNĪ”, VDD un Valsts policijas darbiniekiem piedāvājām 50% atlaidi);

3) lai gan dokumentam pievienotajā fotokolāžā vērojamas vairākas veiksmīgas foto-kompozīcijas, tās atstāj drīzāk nejaušas veiksmes un labu gribošas nojautas, ne kompozicionālas izpratnes iespaidu; iesakām kompozīcijas pamatus apgūt LMA neklātienē vai īsajos RLMMāyas kompozīcijas kursos (par pieejamām atlaidēm sk. augstāk);

4) tā kā “Telpu” apsekotājiem acīmredzami nav nekādas nojausmas par stāvokli, kurā ēka tika pieņemta 2023. gada 14. jūlijā, kad telpu “fotofiksācija” pirms pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas netika veikta, iesakām iepazīties ar ēkas E2-E2 (iepriekšējā adrese, atceroties šaha gājienus, jāizrunā krieviski), kas tagad atrodas vēl Latvijas pastā nereģistrētā adresē Elizabetes ielā 2.0, vēsturi un pievienotajiem fotoattēliem (par ēkas vēsturi vislabāk var pastāstīt RLMMāyas Trešā Sarkanā Galva Uldis Lukševics un Ceturtā Melnā Galva Vladimirs Neilands; konsultācijas par ēkas izmantojumu var sniegt arī Ceturtā Sarkanā Galva Anna Bētiņa; nepieciešamības gadījumā pēc īpaša pasūtījuma VAS “VNĪ” un citu ieinteresētu valsts iestāžu darbiniekiem varam piedāvāt divu dienu lekciju un semināru kursu par ēkas vēsturi un iespējamo sabiedriskā labuma pielietojumu).

Tā kā VAS “VNĪ” jau nākamās dienas rītā pēc patapinājuma līguma darbības beigām 15.11.2023., uzlaužot durvis un nomainot mmājiniekiem izdoto atslēgu slēdzenes, demonstrēja rupju spēku un sēja RLMMāyas mājiniekos iespējamas vardarbības izraisītas bailes un paniku, un neskatoties uz to, ka līgums paredz telpas atbrīvot 10 darba dienu laikā pēc līguma darbības laika izbeigšanās, dažādos veidos traucē māksliniekiem, dejotājiem, domātājiem un citiem muļķiem, kas iedvesuši dzīvību VAS “VNĪ” nevērības nolaistā ēkā, tikt pie saviem darba instrumentiem, telpām un dzīvības avotiem, lūdzam:

a) visiem RLMMāyas iemītniekiem padarīt pieejamas sevis apgūtās un ar sirds siltumu piesildītās telpas 24/7 līdz pat telpu atbrīvošanas termiņa beigām 02.12.2023. – paskaidrojam, ka, atšķirībā no ierēdņiem un apsardzes firmas darbiniekiem, māksliniekiem, mūziķiem, dejotājiem, domātājiem un citiem muļķiem nav atšķirības starp brīvdienām un darba dienām, piektdiena nav īsā diena un nakts nav sliktāka par dienas gaismu (liela daļa no līguma darbības laikā radītajiem RLMMāyā radītajiem mākslas un mikoloģijas darbiem prasa rūpīgu pieskatīšanu);

b) tā kā sadarbība ar VAS “VNĪ” ārpakalpojumā nolīgto SIA “Megasargs” patapinājuma līguma darbības laikā bijusi nevainojama un neproblemātiska, radot RLMMāyas iemītniekiem papildus drošības sajūtu, mēs ceram, ka savstarpējas labvēlības gaisotnē “Megasargs” darbinieki, kas pieskata ēku un tās apkārtni neiebildīs, ja katram viņu solim RLMMāyā sekos MMāyas Labā Acs, Kreisā Acs, Prostata, Klitors, Aukstā Sirds, Dildozaurs, Halucinācija, Zaļā Feja, Karstā Sirds, Nervu Sistēma un Labās Rokas vietas izpildītājs (vēsturiski pazīstams arī kā “The Thing”); nebūdami droši par VAS “VNĪ” darbinieku māksliniecisko izpratni un spējām atšķirt radīto no sabojātā un saplēstā lūdzam minētajiem mmājiniekiem dot pilnu pieeju katrai SIA “Megasargs” kustībai un pilnu pārskatu par darbībām ēkā, kurā šobrīd atrodas mākslas darbi vairāku simtu tūkstošu eiro vērtībā;

c) līdz mmājinieku pilnīgai ēkas atbrīvošanai no savām mantām atjaunot elektrības un ūdens padevi ēkas 5. Melnajā Spārnā, 5. Baltajā Spārnā un 4. Baltajā Spārnā, kur mākslinieki un uzņēmēji rūpīgi uzturētas temperatūras apstākļos audzē sēnes, kas prasa īpaši rūpīgu gādību un, kā zināms katram mikologam, ne sevišķi mīl pārvietoties (gļotsēnes tieši to sākotnējās pārvietošanās dēļ tika izslēgtas no sēņu karaļvalsts) un mākslīgos apstākļos prasa sterilu vidi un stabilu temperatūru (ja nepieciešams, varam piedāvāt VAS “VNĪ” darbiniekiem nedēļas kursus mikoloģijā ar ievērojamu atlaidi);

d) tā kā pirmajā RLMMāyas prezidija sēdē 15.07.2023. tika pieņemts nerakstīts lēmums, ka ēka būs bērniem un dzīvniekiem draudzīga vide, lūdzam nebiedēt bērnus un dzīvniekus, kas pavada pilngadīgos mmājiniekus.

Ilggadīga nesaimnieciska, vēsturiski un mākslinieciski neizglītota attieksme pret “Telpām” no VAS “VNĪ” puses ēkai radījusi ievērojamus bojājumus. Skaidrības labad pievienojam foto seriālu ar VAS “VNĪ” ilggadīgas nesaimnieciskas bezrūpības sekām, ar kurām labprāt neiepazīstināsim sabiedrību, ja mūsu lūgumi tiks izpildīti līdz 17.11.2023. 15:00. Pateicamies par līdzšinējo sadarbību. Visi jūsu sūtītie fotoattēli tiks nodoti presei vai nu kopā ar šo vēstuli un tai pievienotajiem attēliem, vai atsevišķi. Nosūtot presei šo vēstuli un fotoattēlus, preses rīcībā nodosim arī “videofiksāciju” no ēkas pirmajiem apmeklējumiem kopā ar kompetentiem speciālistiem.

P.S. Ja kādu interesē situācija, kurā VAS “VNĪ” šobrīd ienākuši ēkā, iesakām iepazīties ar Romas priekšvēsturei un dibināšanai veltītās Vergilija “Eneīdas” II nodaļu (teksts pieejams arī Matīsa Siliņa, Jāņa Sudrabkalna, Jāņa Romana un Augusta Ģiezena tulkojumos latviešu valodā, tulkotāja nāves dēļ pēdējais tulkojums izdots Ābrama Feldhūna redakcijā 1970. gadā). Kā teica Trojas priesteris Lāokonts: “Equo ne credite, Teucri”.

P.P.S. Šī vēstule nav parakstīta ne elektroniski, ne citādi, nav izdrukāta un pagaidām nosūtīta tikai pirmajā lapā minētajiem adresātiem. Šaušalīgākos VAS “VNĪ” nesaimniecisko rīcību fiksējošus attēlus pataupīsim nākamajai savstarpējas korespondences epizodei.

Attēli aplūkojami šeit: https://mmaja.xyz/telpu-nodosanas-un-pienemsanas-akts

* Patiesā cerībā uz sapratni Kosmiskā Muļķu kuģa kapteinis un vairāki citi muļķi, kuri savas drošības nolūkos vēlas palikt anonīmi.

Novērtē šo rakstu:

22
14