Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

brr

16.05.2016. 01:21

»

brr

Cik saprotu, ta smaida lieguma diedelē pa visu pasauli naudu un ir puspasaulei jau parādā un prasa tik vel un vēl. Bez cerībam, ka tie, kas aizdevusi, jelkad savu naudu atdos. Principā uzturama...


Jā, starpcitu, mums esot jāpievienojas Krievijai. Jo sī kaķumīlētāja neattiecās pietiekami rūpīgi un nepainteresējās savā laika, kā janoformē darījums.
Krietnu vērtību trūkums. Nav Dzimtenes mīlestības, tautas mīlestības, nav rūpības darījumos un saimnieciskas lietās. un nav godaprāta nedzīvot citiem par nastu un parādā.

Atbildēt

brr

16.05.2016. 01:17

Cik saprotu, ta smaida lieguma diedelē pa visu pasauli naudu un ir puspasaulei jau parādā un prasa tik vel un vēl. Bez cerībam, ka tie, kas aizdevusi, jelkad savu naudu atdos. Principā uzturama.
Bet nu kāds var but cilveks, kas nenostiptina zemesgramatā īpasumtiesības un pat napajautā kārtīgi nevienam paskaidrot sīs lietas. Un vēl trūkst nekaunības kačāt savas tiesības un dzīvot, esot visiem parādā un apsaukāt savu tautu par fašistiem atriebībā par savām aiz nekārtības un nerūpības piemeklējusajām nedienām.
Gluži vienkārši parazītiska uzvedība, ko nosaka neprasme kārtot elementārus darijumus. Brīnos kā sādi cilvēki vēl saprot, kā savus telefona vai interneta rēķinus apmaksāt. Tur varbūt ari nezin kā pareizi samaksāt un tad visiem jaaizdid savi telefoni un visi ir fašisti?

Atbildēt

zane

09.09.2015. 09:30

»

uģis

Tēzes virsraksts: Par kopīpašuma dalīšanu...


Kāds sakars kopīpašuma strīdam ar kriminallietu par patvaļību?

Atbildēt

demagogs

03.09.2015. 15:47

»

pilsonis

Nevajag nodarboties ar demagoģiju. Raksts ir par personas prettiesiku izlikšanu, kurai ir pie notāra noslēgts īres līgums un kriminālatbildība ir paredzēta personai, kura bez tiesas sprieduma ielauzās pie īrnieka un izlika to no dzīvojamās telpas. Ņemot vērā, ka ir jaunā īpašnieka pasūtījums, tad tā...


pilsone no daugavgrīvas ielas 36-3 (IP adrese) nodarbojas ar sevis uzkurināšanu. Punkts viens: jūsu vilciens ir aizgājis, mjau! Punkts divi: pie notāra nekāda līguma nav! Punkts trīs: laiks iet ārstēties, lai vecumdienās nav jāpatapina palāta Tvaika ielā 2, Rīga, LV-1005. Ar cieņu, rakstiet vēstules. Jūsu Ostaps

Atbildēt

pilsonis

03.09.2015. 12:50

»

ingis

diez kurš likums spēcīgāks, šis vai krimināllikums par ielaušanos svešā dzīvoklī? Jeb turpmāk visi dzīvokļu apzadzēji tiesāsies ar īpašnieku


Nevajag nodarboties ar demagoģiju. Raksts ir par personas prettiesiku izlikšanu, kurai ir pie notāra noslēgts īres līgums un kriminālatbildība ir paredzēta personai, kura bez tiesas sprieduma ielauzās pie īrnieka un izlika to no dzīvojamās telpas. Ņemot vērā, ka ir jaunā īpašnieka pasūtījums, tad tā jau ir iepriekš plānota organizēta noziedzība.

Atbildēt

pilsonis

01.09.2015. 18:56

»

izīrētājs

līgumam bez tiesas apstiprinājuma nav tiesiska spēka, jo tas iznāk ir tikai papīra vērtībā. persona telpās iemitinājusies patvarīgi, šāda darbība ir krimināli sodāma. Ļaunticība un tiesiski nepareiza rīcība, šajā gadījumā nebauda tiesisku aizsardzību. Bet pats galvenais, balva tam, kas spēs definēt ...


Likuma „Par dzīvojamo telpu īri" 44.pants nosaka, ka personas, kas patvarīgi - bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas - aizņēmušas dzīvojamās telpas, izliek tiesas ceļā bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, piedzenot visus zaudējumus, kas saistīti ar telpu nelikumīgu aizņemšanu un izlikšanu no tām.
Tikai un vienīgi TIESAS CEĻĀ!

Atbildēt

izīrētājs

01.09.2015. 18:34

»

pilsonis

Nekādā ziņā izīrētājs nedrīkst, kaut arī šāda tiesība līgumā būtu pielīgta, īrnieku izlikt patvarīgi


līgumam bez tiesas apstiprinājuma nav tiesiska spēka, jo tas iznāk ir tikai papīra vērtībā. persona telpās iemitinājusies patvarīgi, šāda darbība ir krimināli sodāma. Ļaunticība un tiesiski nepareiza rīcība, šajā gadījumā nebauda tiesisku aizsardzību. Bet pats galvenais, balva tam, kas spēs definēt terminu īres tiesības. Tipa pirmās nakts tiesības vai arī tiesība apmeklēt tualeti bez rindas. Bē bē brokastu cienīgs temats- tiesība skaļi palaist gāzes sabiedriskā vietā- kino vai teātrī :)

Atbildēt

saule

01.09.2015. 05:01

»

totf

Tāda interesanta lieta - īres tiesības uz 99 (??????????) gadiem. Kas tā par tādu absurdu normu? Kurš slēdzot līgumu gatavojas dzīvot 99 gadus? Kā labā slēdz līgumus ar šādu normu? Vai varbūt jājautā savādāk - kam par sliktu vai par spīti kam slēdz šādus līgumus? Ar kādu mērķi tādus slēdz? Ko muļķīgāku...


Izdevīgi tas ir īres tiesību pardevējam, kurš saņem uzreiz vērā ņemamu summu, un pēc tam vēl turpina gadiem ilgi kasēt īres maksu. Izdevīgi tas ir arī pircējam, jo tad parasti īres maksa tiek nolīgta saprāta robežās bez iespējam tās bezizmērā celt.

Atbildēt

pilsonis

31.08.2015. 18:07

»

jautŗā ome

Nu te var kaut ko teikt par abām pusēm. 1. Līgums uz 99 gadiem, LR likumdošanā tāds nav paredzēts...


Nekādā ziņā izīrētājs nedrīkst, kaut arī šāda tiesība līgumā būtu pielīgta, īrnieku izlikt patvarīgi.

Atbildēt

jautŗā ome

31.08.2015. 15:31

Nu te var kaut ko teikt par abām pusēm. 1. Līgums uz 99 gadiem, LR likumdošanā tāds nav paredzēts
2. Pavīdēja teikums ka tas iepriekšējais slēdžejs nebija rīcībspējīgs, ka tik tā arī nav veca afēra.
3.aArī pirms 16 gadiem tādus līgumus rakstīja zemesgrāmatā, tas jau paša interesēs pasekot vai viss o.k.
Šai gadījumā abi labi

Atbildēt

uģis

31.08.2015. 14:16

»

pilsonis

pašlaik Latvijas Republikā spēkā...


Absolūti spēkā neesoši darījumi ir darījumi, kas uzskatāmi par nenotikušiem no paša sākuma. Tiesību subjekta veiktās darbības šajā gadījumā ārēji atbilst tiesiskā darījuma pazīmēm, tomēr likumā paredzētu iemeslu dēļ tās neizraisa nekādas tiesiskas sekas. Darījumu absolūta spēkā neesamība iestājas jau no darījuma noslēgšanas brīža (darījums vispār nestājas spēkā) vai arī pēc dalībnieku iniciatīvas, dalībniekiem šādu darījumu apstrīdot (Kaspars Balodis „Ievads civiltiesībās”, Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 185.-186.lpp.).

Atbildēt

uģis

31.08.2015. 11:05

Tēzes virsraksts: Par kopīpašuma dalīšanu
Tēzes: 1. Kopīpašnieka tiesības prasīt kopīpašuma izbeigšanu nav ierobežojamas, atsaucoties uz Civillikuma 1.pantu.
2. Kopīpašuma dalīšana ietver sevī arī kopīpašuma izbeigšanu.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Senāta Civillietu departamenta
2009. gada 25.februāra
SPRIEDUMS
Lietā Nr. SKC – 54


Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents V.Jonikāns
senators Z.Gencs
senatore S.Lodziņa,

piedaloties prasītāja J. P. pārstāvim R. P. un zvērinātai advokātei Ingrīdai Bargai, atbildētājas A. G. pārstāvei E. K.,

izskatīja atklātā tiesas sēdē atbildētājas A. G. kasācijas sūdzību par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2008.gada 13.marta spriedumu J. P. prasībā pret A. G. par lietošanas tiesību noteikšanu kopīpašumā un A. G. pretprasībā par kopīpašuma izbeigšanu.

Aprakstošā daļa

[1] Prasītājam J. P. zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma [..] ielā 3, Rīgā, kas sastāv no zemes gabala ar 847 m2, uz kura atrodas divas dzīvojamās mājas un četras palīgceltnes.
Uz prasības celšanas dienu 2005.gada 10.augustā nekustamā īpašuma līdzīpašniece bija D. B., kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz ¾ domājamām daļām no nekustamā īpašuma.

[2] J. P. 2005.gada 10.augustā cēlis prasību pret atbildētāju D. B. par lietošanas kārtības noteikšanu nekustamajā īpašumā.
Pamatojoties uz Civillikuma 1067.panta pirmo daļu, 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1156., 1158.,1159.pantu, prasītājs lūdzis noteikt nekustamā īpašuma lietošanas kārtību un viņa lietošanā nodot dzīvojamo māju ar kadastra Nr. [..], uz vienu gadu šķūni ar kadastra Nr. [..], zemes gabalu pēc plāna B ar 212 m2, bet atbildētājas D. B. lietošanā – dzīvojamo māju ar kadastra Nr. [..], šķūni ar kadastra Nr. [..], pēc viena gada - šķūni ar kadastra Nr. [..], šķūni ar kadastra Nr. [..], tualeti ar kadastra Nr. [..], zemes gabalu pēc plāna A ar 635 m2.
Bez tam prasītājs lūdzis noteikt, ka viņam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt lietošanā nodotās mājas rekonstrukciju.
Prasībā tika ietverts prasījums noteikt ceļa servitūtu 77 m2 platībā, kuru viņam ar ģimenes locekļiem ir tiesības izmantot no ieejas vārtiem līdz lietošanā nodotajai dzīvojamai mājai.
J. P. norādījis, ka atbildētāja nevēlas vienoties par lietošanas kārtību, bet bez tās noteikšanas nevar uzsākt dzīvojamās mājas, kura atrodas sliktā stāvoklī, rekonstrukciju.

[3] Atbildētāja D. B. cēlusi pretprasību par kopīpašuma izbeigšanu.
Pamatojoties uz Civillikuma 1067., 1074., 1075.pantu, atbildētāja lūgusi izbeigt kopīpašumu un atzīt viņai īpašuma tiesības uz ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma, nosakot viņai pienākumu izmaksāt J. P. Ls 1593,75, kā arī dzēst zemesgrāmatā ierakstu par J. P. īpašuma tiesībām.
Atbildētāja norādījusi, ka zemes gabals ir mazs un tā dalīta lietošana nav lietderīga, kā arī reāla sadale dabā nav iespējama.

[4] Līdz lietas izskatīšanai tiesas sēdē īpašuma tiesības 2006.gada 10.augustā zemesgrāmatā uz ¾ domājamās daļām, pamatojoties uz 2004.gada 22.oktobra dāvinājuma līgumu, nostiprinājusi A. G., kura iestājās procesā kā D. B. tiesību pārņēmēja.
A. G. papildinājusi pretprasību un lūgusi sakarā ar kopīpašuma izbeigšanu uzlikt viņai pienākumu izmaksāt J. P. Ls 2038,75.

[5] Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija kā pirmās instances tiesa 2006.gada 22.novembrī nosprieda J. P. prasību noraidīt un apmierināt pretprasību par kopīpašuma izbeigšanu.
Kā kopīpašuma izbeigšanas veidu tiesa noteica nekustamā īpašuma [..] ielā 3 pārdošanu atklātā izsolē, ieņemto naudu sadalot: ¼ daļu J. P. un ¾ daļas A. G.

[6] Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar prasītāja J. P. un atbildētājas A. G. apelācijas sūdzībām, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2008.gada 13.martā J. P. prasību apmierinājusi un noteikusi šādu lietošanas kārtību kopīpašumā: J. P. lietošanā nodot zemes gabalu ar 212 m2 un uz tās atrodošos dzīvojamo māju, nosakot tiesības veikt par saviem līdzekļiem dzīvojamās mājas rekonstrukciju, bet A. G. lietošanā - zemes gabalu ar 635 m2 un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, kā arī trīs palīgēkas. Šķūni ar kadastra Nr. [..] tiesa nospriedusi līdz 2009.gada 13.martam nodot J. P. lietošanā, bet pēc tam – A. G. lietošanā. Bez tam tiesa nodevusi līdzīpašnieku koplietošanā ceļu 77 m2 platībā, izbeidzot tiesvedību prasībā par ceļa servitūta nodibināšanu.
Vienlaicīgi tiesa noraidījusi A. G. pretprasību par kopīpašuma izbeigšanu, piedzenot no A. G. par labu J. P. tiesas izdevumus Ls 32, par labu valstij izdevumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu Ls 4,86.
Civillietu tiesu palāta atzinusi, ka pēc prasītāja varianta ir ievērots ēku derīgās platības un zemes platības sadalījums atbilstoši kopīpašniekiem piederošajām domājamām daļām, kāds pastāvēja vairāk kā divdesmit gadus.
Attiecībā uz atbildētājas pretprasību tiesa norādījusi, ka tā neatbilst Civillikuma 1074.pantam: tā vērsta uz prasītāja izstumšanu no kopīpašuma pretēji Civillikuma 1.pantā ietvertajam labas ticības principam.

[7] Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniegusi atbildētāja A. G., lūgdama apelācijas instances tiesas spriedumu atcelt.
Kasācijas sūdzības iesniedzēja norādījusi:
[7.1] tiesa nepareizi interpretējusi un nav piemērojusi Civillikuma 1074., 1075.pantu, jo nepastāv apstākļi, kuru dēļ prasība par kopīpašuma izbeigšanu varētu tikt noraidīta;
[7.2] tiesa nepareizi interpretējusi un nepamatoti piemērojusi Civillikuma 1.pantu, jo vēlme izbeigt kopīpašumu ir pamatota un nav uzskatāma par vērstu uz neattaisnojamu mērķu sasniegšanu;
[7.3] tiesa nepareizi interpretējusi un nepamatoti piemērojusi Civillikuma 1070.pantu, jo netiek nodrošināta viena kopīpašnieka tiesības uz viņa daļas netraucētu izmantošanu un noteiktā koplietošanas kārtība neatbilst pušu īpašuma daļu lielumam;
[7.4] tiesa nav ievērojusi Civillikuma 1072.pantu, jo dalīta lietošana konkrētajā situācijā nav iespējama, neaizskarot otra kopīpašnieka tiesības;
[7.5] tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 192.pantu par prasījuma robežu ievērošanu, jo prasība par ceļa servitūta noteikšanu netika uzturēta, taču tiesa noteikusi koplietošanas ceļu, par ko prasība nebija celta;
[7.6] tiesa nepamatoti apmierinājusi prasību daļā par tiesību noteikšanu veikt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, pārkāpjot Civilprocesa likuma 128.panta otrās daļas 3., 5., 6.punktu, 189.panta trešo daļu, 190.panta otro daļu, jo tiesa nav vērtējusi, kādu rekonstrukciju prasītājs grib veikt.

[8] Paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību iesniedzis prasītājs J. P., lūdzis spriedumu atstāt negrozītu.
Paskaidrojuma iesniedzējs norādījis, ka tiesa pamatoti piemērojusi Civillikuma 1070.pantu, jo noteikta kopīpašuma lietošanas kārtība. Atbildētājas pretprasība neatbilst Civillikuma 1074.pantam, jo nav pamata pieprasīt otra līdzīpašnieka izstumšanu no kopīpašuma. Kasācijas sūdzības argumenti nedod pamatu atcelt spriedumu lietā.

[9] Tiesas sēdē atbildētājas pārstāve uzturēja iesniegto kasācijas sūdzību un lūdza atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu.
Prasītāja pārstāvis un zvērināta advokāte lūdza apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt negrozītu, bet kasācijas sūdzību noraidīt.

Motīvu daļa

[10] Pārbaudot lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas spriedumu pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesas spriedums atceļams materiālo tiesību normas nepareizas iztulkošanas un piemērošanas dēļ.

[10.1] Nekustamais īpašums [..] ielā 3, Rīgā atbilstoši Civillikuma 1067.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība, ir dalītais kopīpašums, kur prasītājam J. P. pieder ¼ domājamā daļa, bet atbildētājai A. G. – ¾ domājamās daļas.
Tiesību doktrīna atzīst, ka no savstarpējo attiecību viedokļa katra kopīpašnieka tiesiskā vara pār lietu uzskatāma par aprobežotu visā tās apjomā (sk. A.Grūtups, E.Kalniņš, Civillikuma komentāri, Tiesu namu aģentūra, 2002., 250.lpp.). Līdz ar to, lai izslēgtu kopīpašuma tiesību kā aprobežojumu, kopīpašniekam paredzētas sevišķas tiesības – pieprasīt kopīpašuma dalīšanu.

[10.2] Dalīšana ir viens no kopīpašuma izbeigšanas veidiem un katram kopīpašniekam ir tiesības prasīt dalīšanu, jo Civillikuma 1074.pants nosaka, ka nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretī katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu.
Pretprasība, pamatojoties uz Civillikuma 1074.pantu, celta par kopīpašuma izbeigšanu, t.i. dalīšanu.
Kopīpašuma dalīšanas veidus reglamentē Civillikuma 1075.pants, kas nosaka: ,,Ja 1074.pantā norādītā dalīšanas gadījumā kopīpašnieki nevar vienoties par tās veidu, tad tiesa, raugoties pēc dalāmā priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem, vai nu piespriež katram no kopīpašniekiem reālas daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, vienai daļai zināmus servitūtus par labu otrai daļai, vai atdod visu lietu vienam kopīpašniekam, ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, vai noteic lietu pārdot, izdalot ieņemto naudu kopīpašnieku starpā, vai arī izšķir jautājumu ar lozi, it īpaši tad, kad jāizšķir, kam no kopīpašniekiem paturēt sev pašu lietu un kas no viņiem apmierināms ar naudu.”

[10.3] Saskaņā ar Civillikuma 1075.pantu atbildētāja A. G. norādījusi kopīpašuma dalīšanas veidu – atdot visu lietu viņai, ar pienākumu samaksāt J. P. viņa daļu naudā.
Apelācijas instances tiesa, noraidot pretprasību, atzinusi, ka atbildētājas prasījums neatbilst Civillikuma 1074.pantam, jo pretēji Civillikuma 1.pantā ietvertajam labas ticības principam atbildētāja pieprasa prasītāja izstumšanu no kopīpašuma un saskaņā ar šo principu atbildētājas subjektīvo tiesību izlietošana ir ierobežojama.
Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesa nepareizi tulkojusi Civillikuma 1074.pantu, kas neatbilst norādītās tiesību normas hipotēzei par to, ka katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu.
Turklāt šis materiāltiesiskais prasījums nav pakļauts noilgumam (sk. A.Grūtups, E.Kalniņš, Civillikuma komentāri, Tiesu namu aģentūra, 2002., 275.lpp.).
Civillikuma 1.pants, kuru piemērojusi tiesa, nosaka, ka tiesības un pienākumi pildāmi pēc labas ticības.
Senāts uzskata, ka tiesa nepamatoti piemērojusi Civillikuma 1.pantu, jo atbildētājas rīcību, ceļot pretprasību par kopīpašuma sadali atbilstoši vienam no Civillikuma 1075.pantā paredzētajiem sadales veidiem, nevar atzīt par pretēju labai ticībai. Tiesa nav ņēmusi vērā, ka Civillikuma 1074., 1075.pantā norādītie konflikta risinājumi nav abstrakti.
Labas ticības principu nevar uzskatīt par tiesai dotu pilnvarojumu katras tiesiskas situācijas risinājumu pielāgot vispārīgiem taisnīguma apsvērumiem, brīvi grozot no likuma vai tiesiskā darījuma izrietošās tiesiskās sekas (sk. K.Balodis, Labas ticības princips mūsdienu Latvijas civiltiesībās, Jurista vārds, 03.12.2002).

[10.4] Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par likumīgu, pamatotu un taisnīgu. Līdz ar to spriedums par pretprasības noraidīšanu atceļams.
Atceļot spriedumu daļā par pretprasības noraidīšanu, Senāts uzskata, ka atceļams arī spriedums prasītāja J. P. prasībā par kopējās lietas dalītu lietošanu, kuru tiesa noteikusi saskaņā ar Civillikuma 1070.pantu.
Kopējās lietas dalīta lietošana šajā lietā nesaraujami saistīta ar celto pretprasību par kopīpašuma sadali, jo kopīpašuma sadales gadījumā tiek izslēgta prasība par kopējas lietas dalītu lietošanu.

[11] Sakarā ar sprieduma atcelšanu, A. G. atmaksājama iemaksātā drošības nauda Ls 50, kā to nosaka Civilprocesa likuma 458.panta otrā daļa.
Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts
nosprieda

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2008.gada 13.marta spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

Atmaksāt A. G. iemaksāto drošības naudu Ls 50 (piecdesmit lati)
Spriedums nav pārsūdzams.
Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators paraksts V.Jonikāns
senators paraksts Z.Gencs
senatore paraksts S.Lodziņa

Atbildēt

Heinsbergi

31.08.2015. 09:37

Līdzīgi darīja arī kaspars kļaviņš (sevi dēvē arī par profesoru (visticamāk nopirkts grāds))). Pirms viņš izpārdeva visus dzīvokļus, viņš ielauzās manā dzīvoklī, kur dzīvoju kopā ar māti un nodarīja miesas bojājumus manai mātei. Policijā iesniegumu uzrakstījām, arī tiesu med. Ekspertīzes atzinumu pievienojām bet čušš vien sanāca, jo redz viņam esot paziņas policijā! Skumji un nesmuki.

Atbildēt

pilsonis

30.08.2015. 20:07

pašlaik Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti nepieļauj personas patvarīgu izlikšanu. Likums „Par
dzīvojamo telpu īri" noteic, ka jautājums par personas piespiedu izlikšanu ir
risināms tiesas ceļā. Arī gadījumā, ja dzīvojamās telpas īpašnieks uzskata, ka
personai nav tiesiska pamata lietot tās aizņemto dzīvojamo telpu, to drīkst izlikt
vienīgi tiesas ceļā. Tikai tad, kad tiesa ir izvērtējusi jautājumu par personas
tiesībām lietot dzīvojamo telpu un ir stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums, ir
pieļaujama personas piespiedu izlikšana. Patvarīgas izlikšanas gadījumā
iespējams risināt gan jautājumu par lietošanas tiesībām uz dzīvojamo telpu
civilprocesuālā kārtībā, gan jautājumu par kriminālatbildības piemērošanu pēc
Krimināllikuma 143.panta (dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšana),
Krimināllikuma 279.panta (patvarība) un/vai Krimināllikuma 175.panta
(zādzība). Jautājuma risināšana tiesā civilprocesuālā kārtībā neizslēdz kriminālatbildības piemērošanu. Abi tiesību aizsardzības mehānismi var tikt izmantoti vienlaikus.

Atbildēt

30.08.2015. 16:16

Tā vajag - jākurina naidu starp personām, ko dara Latvijas valsts, nesakārtojot likumdošanu.

Atbildēt

hi hi

30.08.2015. 08:51

komunistu īres tiesības radās 1940.g..........

Atbildēt

K

30.08.2015. 01:48

»

Egle

Tas ir nesakārtotās likumdošanas un cilvēku blēdības sekas. Varat uzskatīt, ka jums ir laimējies, kad atnākot mājās jūsu dzīvoklī nesēž dzērājs Koļa ( populāras ir arī grūtnieces un nepilngadīgi bērni) ar "vienošanos" uz rūtiņu lapiņas, kur rakstīts, ka dzīvokli kāds no iepriekšējiem saimniekiem ir ...


Nav jau kam sakārtot likumdošanu, ja pat Tieslietu ministrijas pakļautībā esošas valsts amatpersonas - notāri un zemesgrāmatu tiesneši shēmo kā kam ko atņemt. Reāls reiderisms! Bet šiem TM mežoņiem sliktākajā gadījumā draud tikai smieklīgā disciplināratbildība,kur visu vērtē draugi un afēru kolēģi.

Atbildēt

Egils

29.08.2015. 09:10

»

Nadežda Šahmajeva tandēmā ar Gaļinu Šugajevu

Dzīks „RODODENDRS-R” ” pārvaldnieks-valdes priekšsēdētāja Nadežda Šahmajeva...


Normālās valstīs tā būtu laupīšana organizētā grupā, Latvijā tikai biz\nes, ko piesedz ierēdņi un politiķi.

Atbildēt

Nadežda Šahmajeva tandēmā ar Gaļinu Šugajevu

28.08.2015. 18:11

Dzīks „RODODENDRS-R” ” pārvaldnieks-valdes priekšsēdētāja Nadežda Šahmajeva
1. Vizuālās apsekošanas rezultāti
Apsekojot ēkas pagrabstāvā izbūvētos aukstā ūdens sistēmas cauruļvadus konstatēts, ka maģistrālās caurules D110 izbūvētas no Aquatherm green pipe PPR caurulēm. Aukstā ūdens pieslēgumu caurules nomainītas posmā tikai no maģistrālās caurules D110 līdz pieslēgumam pie esošajām tērauda cinkotajām caurulēm pagrabstāva tehniskajā koridorā. No tehniskā koridora līdz stāvvadiem ir atstātas esošās tērauda ūdens caurules posms. Nomainītās sadalošās caurules izbūvētas no D32 PPR caurulēm (ražotājs Aquatherm). Gan maģistālās caurules, gan uz ēkas stāvvadiem ejošās caurules ir izolētas ar ruļļveida akmens vates izolāciju, kas no ārpuses nosegta ar armētu plēvi ar alumīnija slāni. Vietās, kur caurulē cinkotā tērauda caurules šķērso sienu caurules nav nosiltinātas. Folijas šuves salīmētas ar santehnisko izolācijas lenti, kura šiem darbiem nav piemērota (1. attēls).
Aukstā ūdens izolēšanas darbi izpildīti nekvalitatīvi. Cauruļu izolēšanai pielietots neatbilstošs siltumizolācijas risinājums, kas nespēj nodrošināt atbilstošu tvaika barjeru. Uz cauruļu virsmas veidojas kondensāts, siltumizolācija ir samitrinājusies (skatīt. 2 attēlu) un nepilnvērtīgi izpilda tai paredzēto funkciju (saskaņā ar LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", kas bija spēkā būvdarbu veikšanas laikā 111. punktu tehniskajos kanālos, šahtās, kabīnēs, tuneļos un telpās ar paaugstinātu mitrumu novietotās caurules nodrošina ar izolāciju pret kondensāciju). Atbilstoši aukstā ūdens nomaiņas tāmei un darbu pieņemšanas – nodošanas aktam objektā vajadzēja būt uzstādītai cauruļvadu mitrumizolācijai ar biezumu 10 mm.
4. Izpildīto būvdarbu apjomu uzmērīšana un salīdzināšana ar tāmi
Apsekošanas laikā veikta izpildīto darbu apjomu uzmērīšana un salīdzināšana ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktos norādīto daudzumu. Pārbaudē, konstatētas neatbilstības gan pielietoto materiālu, gan izpildīto darbu apjomos, salīdzinot darbu pieņemšanas – nodošanas aktos norādīto un pārbaudē konstatēto. Detalizētu uzmērīto darbu apjomu skatīt pielikumā Nr.5. un pielikumā Nr.6
Savstarpēji salīdzinot darbu tāmes un izpildes aktus, konstatēts, ka atsevišķām pozīcijām darbu pieņemšanas – nodošanas aktā ir palielināti izcenojumi, kā arī izpildāmo darbu apjoms (skatīt detalizētāk pielikumu Nr.3. un pielikumu Nr.4.), taču šādu izmaiņu ieviešanas nepieciešamība nav dokumentāli saskaņota.
Tāmē 02-14/06 16.06.2014. izpildāmiem darbiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis PVN 21% apmērā, savukārt, apskatot darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 02-14/07 konstatēts, ka darbiem PVN netiek piemērots, taču izpildes aktā izpildīto darbu summa sakrīt ar tāmes kopējo summu ieskaitot PVN 21% apmērā. Tēriņos izlietotajās summām konstatētais izmaksu palielinājums par 1938,04 EUR, liecina iespējamu cenu mākslīgu palielinājumu.
Nosakot faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksas par pamatu ņemti tāmes izcenojumi. Pozīcijām, kurām konstatēts ievērojams materiālu sadārdzinājums, kā arī jaunām pozīcijām, ir piemērotas vidējās tirgus cenas.
Konstatēts, ka aukstā ūdens sistēmas nomaiņas faktiskās izmaksas sastāda aptuveni 5565,56 EUR, savukārt darbu pieņemšanas aktā Nr.02-15/01 no 11.02.2015 izmaksas sastāda 6453,73 EUR. Karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas nomaiņas faktiskās izmaksas sastāda aptuveni 6871,73 EUR bez PVN, savukārt darbu pieņemšanas aktā Nr. 14/07 no 16.06.2014.g. izmaksas sastāda 11166,78 EUR bez PVN.

No aprēķiniem redzams, ka aptuvenās karstā un recirkulācijas līnijas cauruļvadu montāžai nepieciešamo veidgabalu kopējās izmaksas sastāda aptuveni 942,29 EUR, tāmē šīs izmaksas sastāda 1700,00 EUR.
Iepirkumā konstatēts arī citu pozīciju ievērojams sadārdzinājums, piemēram:
• Aukstā ūdens caurules D32 faktiskās izmaksas sastāda 2,48 EUR/m, savukārt tāmē šīs pozīcijas materiālu izmaksas sastāda 27,43 EUR/m;
• Aukstā ūdens caurules D63 faktiskās izmaksas sastāda 9,23 EUR/m, savukārt tāmē šīs pozīcijas materiālu izmaksas sastāda 27,43 EUR/m.
Tāpat iepirkuma dokumentos konstatēts, ka materiālu faktiskais izlietojums neatbilst darbu pieņešanas aktā norādītajam, kā arī notikusi izmaksu mākslīga sadārdzināšana, palielinot atsevišķu pozīciju izmaksas (detalizētāk skatīt. 3. un 4. pielikumu).

Karstā ūdens sistēmas cauruļu, recirkulācijas sistēmas cauruļu un aukstā ūdens cauruļu nosiltināšanai zem vienas kopējas siltumizolācijas kārtas nav pieļaujama. Šādam risinājumam ir sekojošas negatīvas sekas:
1. Karstā ūdens caurules tiek pastiprināti dzesētas kā rezultātā, pastāv palielināts slimību izplatīšanās risks (piem., leģionāru slimība) caur karsto ūdeni.
2. Tiek paaugstināta aukstā ūdens temperatūra. Nelielas ūdens caurplūdes gadījumā, dzeramais ūdens aukstajos cauruļvados kļūst silts, tas var kļūt par cēloni baktēriju augšanai ūdenī.
3. Karstā ūdens uzsildīšanai un temperatūras uzturēšanai tiek patērēts lielāks siltuma daudzums, kas palielina kopējo ēkas siltumenerģijas patēriņu un iedzīvotāju rēķinus.

Visticamāk objektā pielietota ISOVER KT 37 G3 mīkstā ruļļveida siltumizolācija ar biezumu 50 mm un pārklāta ar armētu plēvi ar alumīnija slāni. Mīkstā ruļļveida siltumizolācija nav paredzēta cauruļvadu siltināšanai. Uzstādīšanas laikā un nosegšanas laikā tā tika ievērojami saspiesta, kā rezultātā samazinās siltumizolācijas efektivitāte.
Karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas cauruļu nosiltināšanai aptuveni tika patērēts 78 m2 siltumizolācijas vates.
6. Atzinums
6.1 Izpildītajiem darbiem nav pieejama projekta dokumentācija, kā arī izpilddokumentācija, ieskaitot izmantoto materiālu atbilstību apliecinošus dokumentus.
Ir tikai pieejams Apsaimniekotāja Dzīks „RODODENDRS-R” pārvaldnieka-valdes priekšsēdētājas Nadeždas Šahmajevas skaidrojums „Par izolācijas materiālu” (pielikumā Nr.8), kurā viņa stāsta, ka darbu veikšanas laikā tāmē ieplānotā PAROC materiāla neesot bijis, tādēļ ir pielietots materiāls IZOVER (pārvaldnieks samainījis ISOVER pret IZOVER vati)
Uzmērot konstatēts fakts, ka karstā ūdens sistēmas nomaiņas pieņemšanas AKTĀ Nr.02-14/07 (pielikums N.3) pieminētās, bet nepielietotās sadales cauruļu siltumizolācijas PAROC čaulas ACE63x30, ACE50x30, ACE40x30 un ACE32x30 kopsummā ar nedarītajiem montāžas darbiem, nepielietotiem mehānismiem, sastāda 1967,60EUR.
6.2 Aukstā ūdens izolēšanas darbi izpildīti nekvalitatīvi. Cauruļu izolēšanai pielietots neatbilstošs siltumizolācijas risinājums, kas nespēj nodrošināt atbilstošu tvaika barjeru, uz cauruļu virsmas veidojas kondensāts, siltumizolācija ir samitrinājusies. tāpēc darba izpildījums nav derīgs. Atbilstoši aukstā ūdens nomaiņas tāmei un darbu pieņemšanas - nodošanas aktam objektā vajadzēja būt uzstādītai cauruļvadu mitrumizolācijai ar biezumu 10mm.
Aukstā ūdens caurules maģistrālās caurules nomaiņas Pieņemšanas nodošanas aktā Nr02-15/01 Neatbilstošās izolācijas materiāla izmaksas ir 520,80EUR, darba alga 175,56EUR un mehānismi 0,36EUR, kas kopā sastāda 696,72EUR.
6.3 Pielietotā mīkstā ruļļveida siltumizolācija karstā ūdens cauruļvadu izolēšanai nav piemērota. Uzstādīšanas laikā un nosegšanas laikā tā tika ievērojami saspiesta, kā rezultātā tika samazināta siltumizolācijas efektivitāte. Vairāki posmi ir atstāti bez izolācijas.
ISOVER KT 37 G3 touch ir elastīga minerālvate ruļļos, bez pārklājuma. Tā ir piemērota sienām, griestiem un grīdām jaunbūvēs, rekonstruku projektos, restaurācijā vai remontadarbos. ISOVER KT 37 ruļļi ir pieejami ar platumu 565 mm un garumu 6300 mm. Piemēroti gan koka, gan metāla karkasa konstrukcijām.
6.4 Karstā ūdens un recirkulācijas caurules nav pietiekami nostiprinātas, kā rezultātā tās tiek balstītas uz ēkas sienām, un posmos starp atbalsta vietām caurules ir izliekušās.
6.5 Posmos, kur karstā ūdens sistēmas caurules, recirkulācijas sistēmas caurules un aukstā ūdens caurules izvietotas paralēli, tās ir nosiltinātas ar vienu kopēju siltumizolācijas kārtu. Šādam risinājumam ir sekojošas negatīvas sekas:
6.5.1 Karstā ūdens caurules tiek pastiprināti dzesētas kā rezultātā, pastāv palielināts slimību izplatīšanās risks (piem., leģionāru slimība) caur karsto ūdeni.
6.5.2 Tiek paaugstināta aukstā ūdens temperatūra. Nelielas ūdens caurplūdes gadījumā, dzeramais ūdens aukstajos cauruļvados kļūst silts, tas var kļūt par cēloni baktēriju augšanai ūdenī.
6.5.3 Karstā ūdens uzsildīšanai un temperatūras uzturēšanai tiek patērēts lielāks siltuma daudzums un pieaug iedzīvotāju rēķini.
6.6 Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktos norādīto darbu apjoms un pielietotie materiāli neatbilst faktiski objektā konstatētajam. Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktos, konstatētas atsevišķu vienības izmaksu izmaiņas, kā arī darbu apjomu izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo tāmi:
a) karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas cauruļu nosiltināšanai aptuveni tika patērēts 78 m2 siltumizolācijas vates.
Mazumtirdzniecībā ISOVER vates 1m2 cena ir 3,99eu (ruļļa cena 14,24eu, rullī ir 3,57m2)
Karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas cauruļu nosiltināšanai iztērēti tika 310,94eu.
Apsaimniekotāja Dzīks „RODODENDRS-R” pārvaldnieka-valdes priekšsēdētājas Nadeždas Šahmajevas skaidrojums (Pielikums Nr.8 minētā summa 1872,22EUR pārsniedz faktiski izlietoto par 1561,28EUR
b) Karstā ūdens caurule pieņemšanas aktā ir ierakstīta, ka izlietota 24m (417,60EUR), bet faktiski izlietoti ir tikai 3,47m(79,61EUR). Starpība ir 337,99EUR
c) Apsekošanas laikā karstā ūdens sistēmas nomaiņas laikā tika uzskaitīti 62 cauruļu turētāju komplekti.
62 cauruļu turētāju faktiskās izmaksas un faktiskās montāžas izmaksas sastāda 292,64 EUR (pielikums Nr.5). Faktiskās 940,20EUR izmaksas pārsniedz Pieņemšanas aktā rakstīto par 647,56EUR.
d) 5.b) punkta aprēkinā No aprēķiniem redzams, ka aptuvenās karstā un recirkulācijas līnijas cauruļvadu montāžai nepieciešamo veidgabalu kopējās izmaksas sastāda aptuveni 942,29 EUR, tāmē šīs izmaksas sastāda 1700,00 EUR. Starpība 757,71EUR.
Karstā ūdens sistēmas nomaiņas aktā Nr.02-14/07 no 16.06.2014.g. neuzrādās pievienotās vērtības nodoklis PVN, kaut gan tāmē Nr.02-14/06 no 16.06.2014.g. norādīts PVN 21%, kas sastāda 1938,04 EUR. Izpildes aktā izpildīto darbu summa bez PVN ir paaugstināta līdz 11166,78 EUR, kas sākotnējā tāmē sastāvēja no Līguma summas bez PVN 9228,74 un PVN 21%, kas sastāda 1938,04 EUR. Minētais liecina, ka iespējams ir noticis cenu mākslīgos palielinājums par 1938,04 EUR.

Darbu izpildītājs SIA „Sagāde Lux”, Gaļina Šugajeva.

Atbildēt

Piekrītu

28.08.2015. 10:53

»

Vārds

Rietumu ielikteņi neuzko citu nav spējīgi, no kurienes spaiņiem smadzenes


kremļa troļļi ir Rietumu ielikteņi. :))

Atbildēt

vilis

28.08.2015. 09:03

Més ievérojam likumus lai bútu brívi.Likuma nezinášana nevienu neattaisno.Tam kam veicas zinátnés,bet neveicas likumos,vairák neveicas ká veicas

Atbildēt

AG

28.08.2015. 08:48

LATGALES APGABALTIESAS CIVILLIETU KOLĒĢIJAI
Atbrīvošanās alejā 88, Rēzeknē, LV 4601
AIVARA GEDROICA (081274-10215),
pasta adrese: a.k. 32, Daugavpils, LV 5401, tel. 28229894,

BLAKUS SŪDZĪBA
Daugavpils tiesas tiesnese I.Šteine ir kārtējo reizi atstājusi bez virzības manu 9.07.2015. iesniegto sūdzību pret SIA „DzKSU” un Daugavpils Domi ar prasību atjaunot mani mājas vecākā amatā, izmaksāt nelikumīgi ieturēto maksu par mājas vecākā pienākumu pildīšanu, kā arī atvainoties man „Latvijas Vēstnesī” un avīzē „Latgales laiks”. Uzskatu, ka šāds viņas lēmums ir nepamatots un pilnībā atceļams.
1. Tiesnese I.Šteine apgalvo, ka manas ienākuma deklarācijas par 2014.gadu neesot pietiekami, lai atbrīvotu mani no valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu samaksas. Šāda pozīcija izsauc izbrīnu, jo, kā jau esmu rakstījis agrāk Jūsu tiesai, Augstākās Tiesas Civillietu departamentam un arī Zemgales apgabaltiesai, izskatot civilprocesu Nr.06078111, pilnīgi pietika ar manas ienākumu deklarācijas iesniegšanu par iepriekšējo gadu, lai mani vairakkārt atbrīvotu no jebkādu izdevumu maksāšanas tiesai. Daugavpils tiesai acīmredzot ir citi kritēriji šai jautājumā kā par to augstāk stāvošām tiesu instancēm. Turklāt, izziņu no VSAA pirms dažiem mēnešiem jau esmu tai iesniedzis. Lemjot par to, kāda tiesas nodeva man būtu jāmaksā, Daugavpils tiesa jau bija noskaidrojusi, ka nekāds nekustamais īpašums man nepieder, uzkrājumu bankās nav, ir tikai neprivatizēta garāža kooperatīvā „Dzelzceļnieks”, kura atrodas uz pašvaldības zemes. Manas prasības summa no Daugavpils Domes, laikam ritot, protams, mainās, jo pieaug arī laika periods, kopš esmu nelikumīgi atstādināts no mājas vecākā amata pienākumu pildīšanas, un līdz ar to pieaug arī tā naudas summa, kuru es būtu saņēmis, ja šāda nelikumība nebūtu notikusi. Atzīmēšu arī, ka, pakļaujoties Daugavpils tiesas spiedienam, esmu atteicies no morālās kompensācijas pieprasīšanas un esmu nolēmis aprobežoties tikai ar man izteiktu atvainošanos saziņas līdzekļos.
2. Nesaprotu, kā var apgalvot, ka es neesot norādījis apstākļus, kas liek atzīt par nepamatotu manis atbrīvošanu no mājas vecākā amata, ja manas sūdzības sākumā tieši par to visu laiku tiek runāts, norādot konkrētus likuma pantus, kas ir tikuši pārkāpti. Šī mana sūdzība ir iesniegta jau vairākas reizes, par aptuveni 80% saglabājot tās sākotnējo saturu un domāju, ka varētu jau būt pat zināma Daugavpils tiesas darbiniekiem, tai skaitā, tiesnesei I.Šteinei, tikpat kā no galvas. Atzīmēšu, ka līdz šim sūdzības nepamatotība kā arguments tās nepieņemšanai nekad netika izmantots, parasti notika atsaukšanās uz nenomaksāto tiesas nodevu un it kā trūkstošajiem dokumentiem. Pēdējo reizi uzstājīgi tika pieprasīti mājas iedzīvotāju kopsapulces protokolu oriģināli vai to apstiprinātas kopijas, to minot kā praktiski galveno un vienīgo iemeslu, kāpēc lieta netiek sākta izskatīt pēc būtības. Kad šos protokolus beidzot iesniedzu, pēkšņi parādījās kādas citas, agrāk neminētas pretenzijas.
3. Apgalvojums par to, ka man būtu nepieciešams pamatot, kāpēc pieprasu savā gadījumā piemērot CPL 51. un 52.pantu, ir sevišķi cinisks un nekaunīgs. Daugavpils tiesa ir labi informēta, ka uzreiz, tiklīdz uzzināju par savu nelikumīgo atlaišanu, griezos pie Daugavpils mēra un SIA „DzKSU” priekšsēža ar lūgumu šo lēmumu atcelt, bet, kad saņēmu noraidošu atbildi (pie tam ne no adresātiem, bet no viņiem zemāk stāvošām personām), vērsos ar prasību Administratīvajā tiesā, kuras lēmumu par to, ka lieta neatbilstot viņu kompetencei un man esot nepieciešams vērsties Daugavpils tiesas Civillietu daļā, katrreiz pievienoju savam iesniegumam, ko adresēju Daugavpils tiesai. Nu jau apmēram 1,5 gadu garumā ar šo lietu tiek „spēlēts futbols”, mākslīgi izdomājot visādus iemeslus, kāpēc to nevarot pieņemt izskatīšanai; tiklīdz kādu no norādītajiem trūkumiem novēršu, tā vietā tiek sameklēts kāds cits. Lūgums pamatot „nokavēšanās iemeslus” atgādina līdzību par to, ka dzērājs apvemj solīda cilvēka apģērbu un tad liek viņam paskaidrot, kāpēc viņš šādā atbaidošā izskatā atrodas sabiedriskā vietā. Atzīmēšu, ka līdz šim tādu cinismu Daugavpils tiesa neatļāvās un neapšaubīja CPL 51. un 52.panta piemērošanas pamatotību manā gadījumā. Manuprāt, šeit tā vienkārši ir acīmredzama.
Kā liecina Daugavpils tiesas rīcība teju 2 gadu garumā, šī iestāde dara visu iespējamo, lai mana lieta netiktu izskatīta pēc būtības, jo tādā gadījumā viņiem nekas cits neatliks, kā manas pretenzijas atzīt par pamatotām. Tas savukārt ļoti nepatiks Domes priekšsēdim J.Lāčplēsim, ar kura personīgu rīkojumu (kā man kļuva zināms no neoficiāliem avotiem) es arī tiku no mājas vecākā pienākumu pildīšanas atstādināts par publiski pausto kritiku šai personai plašsaziņas līdzekļos. Ir acīmredzami, ka Daugavpils tiesa de facto nedarbojas neatkarīgi, bet atrodas ciešā mēra J.Lāčplēša ietekmē; kā īpaši kuriozs fakts jāatzīmē, ka manas lietas izskatīšana pat vienu brīdi tika uzticēta J.Lācplēša māsai V.Lāčplēsei, un tikai pēc Latgales apgabaltiesas iejaukšanās V.Lāčplēse bija spiesta sevi atstādināt (kas, protams, neliecina, ka viņa neturpina ietekmēt savus kolēģus, kuriem formāli it kā nebūtu kontrindikāciju uzticēt izskatīt manu lietu). Arī iet uz jebkādiem kompromisiem saistībā ar manis atbrīvošanu no tiesas nodevas Daugavpils tiesa bija ar mieru tikai pēc vairākkārtējām manām sūdzībām Latgales apgabaltiesai. Man atliek tikai cerēt, ka arī šoreiz augstākā instance nepaliks vienaldzīga pret Daugavpils tiesas vēlmi ar dažādu birokrātisku šķēršļu palīdzību nepieļaut manas sūdzības izskatīšanu pēc būtības un juridiskā taisnīguma atjaunošanu.
Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, lūdzu Latgales apgabaltiesu:
1. Atcelt Daugavpils tiesas 16.07.2015. lēmumu un likt tai pieņemt manu sūdzību un izskatīt to pēc būtības.
2. Līdztekus apsvērt lietderību nodot izskatīt šo lietu kādai no kaimiņu rajonu (Krāslavas, Rēzeknes, Preiļu) tiesām, jo līdzšinējā manu kontaktu pieredze ar Daugavpils tiesu liecina, ka tā nav neitrāla un objektīva, un man nav cerību, ka arī lietas izskatīšana pēc būtības jebkura no Daugavpils tiesas tiesnešiem sastāvā notiks saskaņā ar LR likumiem un politiski neangažēti.

30.07.2015. Aivars Gedroics

Atbildēt

Egle

28.08.2015. 08:33

Tas ir nesakārtotās likumdošanas un cilvēku blēdības sekas. Varat uzskatīt, ka jums ir laimējies, kad atnākot mājās jūsu dzīvoklī nesēž dzērājs Koļa ( populāras ir arī grūtnieces un nepilngadīgi bērni) ar "vienošanos" uz rūtiņu lapiņas, kur rakstīts, ka dzīvokli kāds no iepriekšējiem saimniekiem ir izīrējis uz 99 gadiem par 15 EUR, ieskaitot komunālos. Tad nu jūs saucat policiju, atbrauc arī apsardze, ja ir jums ir bijusi signalizācija) un jums laipni iesaka vērsties tiesā (process Latvijā ilgst 5-7 gadus). Tā kā dzīvokļa pirkums ir tāds kā izaicinājums, jo fiktīvo īrnieku esamību pircējs pārbaudīt nevar.

Atbildēt

Vārds

28.08.2015. 06:06

»

Piekrītu

tagad modē ir, ka kritiski par valsti izsakās vienīgi kremļa troļļi


Rietumu ielikteņi neuzko citu nav spējīgi, no kurienes spaiņiem smadzenes?

Atbildēt

īblis

28.08.2015. 00:49

»

totf

Tāda interesanta lieta - īres tiesības uz 99 (??????????) gadiem. Kas tā par tādu absurdu normu? Kurš slēdzot līgumu gatavojas dzīvot 99 gadus? Kā labā slēdz līgumus ar šādu normu? Vai varbūt jājautā savādāk - kam par sliktu vai par spīti kam slēdz šādus līgumus? Ar kādu mērķi tādus slēdz? Ko muļķīgāku...


Tava vieta un auditorija ir nedēļraksti 'kas jauns', 'princese' utt. ..
Šo portālu atstāj tiem, kuri vismaz vidusskolu beiguši ar ne-liecību..!!
Tu vispār visus saliktos sa/pa-kārtotos teikumus saproti..??

Atbildēt

nu nu

27.08.2015. 21:29

»

totf

Tāda interesanta lieta - īres tiesības uz 99 (??????????) gadiem. Kas tā par tādu absurdu normu? Kurš slēdzot līgumu gatavojas dzīvot 99 gadus? Kā labā slēdz līgumus ar šādu normu? Vai varbūt jājautā savādāk - kam par sliktu vai par spīti kam slēdz šādus līgumus? Ar kādu mērķi tādus slēdz? Ko muļķīgāku...


normāls līgums, pilna Latvija ar tādiem.

cits jautājums, ka tā kundzīte arī labā - no pieredzes zinu, ka šādi līgumi VISI ir jāreģistrē zemesgrāmatā. basta un āmen - to nosaka likums, un likumu nezināšana vai neievērošana neatbrīvo no atbildības.

Atbildēt

pilsonis

27.08.2015. 21:10

Visbargāk vajag sodīt tos, kas tādus īrnieku izlicējus algo!

Atbildēt

pilsonis

27.08.2015. 21:08

Visbargāk vodīt vajag tos, kas tādu "kundziņu" algo prettiesiku darbību veikšanai.

Atbildēt

pilsonis

27.08.2015. 20:19

Dīvains tas jaunais īpašnieks. Normāls cilvēks pat kurpes veikalā nepērk bez pielaikošanas, bet šis nopērk dzīvokli un pilnīgi nejauši aizsūta dzīvokli apskatīt presē plaši aprakstītu atsaldētu īrnieku izlicēju.

Atbildēt

totf

27.08.2015. 20:11

Tāda interesanta lieta - īres tiesības uz 99 (??????????) gadiem. Kas tā par tādu absurdu normu? Kurš slēdzot līgumu gatavojas dzīvot 99 gadus? Kā labā slēdz līgumus ar šādu normu? Vai varbūt jājautā savādāk - kam par sliktu vai par spīti kam slēdz šādus līgumus? Ar kādu mērķi tādus slēdz? Ko muļķīgāku esmu dzirdējis tikai par ASV tiesām. Nesen te bija raksts, vienu notiesājuši ar 12 mūžā (?????) ieslodzījumiem, vairāk kā 3000 (??) gadiem cietumā un vēl sīkākām figņām.
Tā teikt: PRĀTIŅ NĀC MĀJĀS.

Atbildēt

Haris.

27.08.2015. 20:02

Šādiem "kundziņiem"jāliedz jebkāda juridiska praktizēšana!Kad šodien dzirdam vārdus "tiesiska valsts"-tie skan kā bēdīgs joks,jo justīcijas Latvijā nav.Ir organizēta rafinētu blēžu banda!Ar mazskaitlīgiem izņēmumiem.

Atbildēt

Piekrītu

27.08.2015. 19:43

»

Tipisks kremļa troļļa komentārs


tagad modē ir, ka kritiski par valsti izsakās vienīgi kremļa troļļi.

Atbildēt

27.08.2015. 19:33

»

tipiski

LV garā


Tipisks kremļa troļļa komentārs!

Atbildēt

Es gribēju ierakstīt to pašu

27.08.2015. 18:34

»

tipiski

LV garā


Pēc raksta izlasīšanas gribēju uzrakstīt to pašu:
te ir Latvija jeb saspiežamies kā pingvīni visi kopā ar mugurām un ūjinām kā solvita āboltiņa: ū ū ū.

Atbildēt

tipiski

27.08.2015. 18:29

LV garā.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: