Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā. ECT atzina, ka Jehovas liecinieku organizācijas aizliegums Krievijā 2017. gadā ir nelikumīgs, un lēma, ka Krievijas varas iestādēm ir jāizbeidz pret Jehovas lieciniekiem uzsāktie kriminālprocesi, jāatbrīvo apcietinātie Jehovas liecinieki un jāatdod viss viņiem konfiscētais īpašums.

Spriedums attiecas uz 20 lietām, kurās iesaistīti vairāk nekā 1400 iesniedzēju. Tomēr ECT spriedums ir daudz plašāks par pieteikuma iesniedzējiem. Tajā teikts, ka Krievijai ”jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu visu nepabeigto kriminālprocesu pārtraukšanu pret Jehovas lieciniekiem.. un jāatbrīvo visi ieslodzītie Jehovas liecinieki”.

Mēs esam priecīgi par ECT lēmumu, kas juridiski apstiprina, ka Jehovas liecinieki ir likumam paklausīgi pilsoņi, un viņu vajāšanas un ieslodzīšana ir pretlikumīga. Mēs ceram, ka šis lēmums palīdzēs Krievijas varas iestādēm tuvākajā laikā atjaunot vairāk nekā 175 tūkstošu mūsu ticības biedru likumīgās tiesības, kā arī veicinās taisnīgu izturēšanos pret šiem cilvēkiem.

Tiesas lēmumā ir izteikts nosodījums Krievijas varas iestādēm un norādīts, ka tās ir rīkojušās aizspriedumaini un ”nav bijušas godprātīgas”. (§187.) Piemēram, spriedumā ir sīki aprakstīti šādi tiesas secinājumi: ”Ar visu Jehovas liecinieku reliģisko organizāciju piespiedu likvidēšanu Krievijā bija pārkāpti ne vien neitrāli tiesību normu piemērošanas principi, bet šāda rīcība arī atklāja Krievijas varas iestāžu neiecietību pret Jehovas liecinieku reliģisko darbību un centienus panākt Jehovas liecinieku atteikšanos no savas ticības.” (§254.) Vēl tajā ir lasāms, ka Krievijas varas iestādes pieļāva nopietnus ”procesuālus trūkumus”, piemēram, ar to, ka Krievijas Augstākā tiesa paļāvās uz neobjektīvu ekspertu ziņojumiem, kurus izvēlējās policija un prokurori. (§203.)

Zīmīgi, ka Latvija bija viena no daudzajām valstīm, kas 2021. gada decembrī atklāti nosodīja Jehovas liecinieku vajāšanas Krievijā un parakstīja paziņojumu, kurā bija minēts, ka Jehovas liecinieki ir tikuši ”nepatiesi nosaukti par ”ekstrēmistiem””, un kurā tā bija apņēmusies ”aizsargāt Jehovas liecinieku tiesības praktizēt savu reliģiju […] bez bailēm, netraucēti, nebaidoties no diskriminācijas un vajāšanām”.

Saites uz avotiem: Pilns ECT lēmuma teksts

ECT lēmuma kopsavilkums

ECT pieņem lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Novērtē šo rakstu:

15
24