Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Draugi! Ir iespēja pateikt savu nē un nepieļaut kaitējumu īpaši aizsargājamai Latvijas dabas teritorijai – Vidzemes jūrmalai, iepretim Skultei, netālu no Saulkrastiem. Tieši šajā teritorijas daļā plānota bīstama ķīmiskā objekta – šķidrās gāzes termināļa - izbūve.

Šī tā dēvētā Natura 2000 teritorija, kas ir vērtība jau pati par sevi, ir īpaši aizsargājama teritorija, kas atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras Rīgas līča austrumu daļā (iepretim Saulkrastu un Carnikavas novadiem).

Aizsardzība nepieciešana, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas.

INICIATĪVA PAR VIDZEMES JŪRMALAS SAGLABĀŠANU; PRET SAŠĶIDRINĀTĀS DABASGĀZES (LNG) TERMINĀLI SKULTĒ!

Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Ministru kabinetā

Nepieļaut potenciālu kaitējumu īpaši aizsargājamajai teritorijai NATURA 2000 jūrā pie Skultes (skat. Ministru kabineta rīkojums Nr. 232 no 2019. gada 21. maija).

Nepieļaut bīstamā ķīmiskā objekta izvietošanu Saulkrastu vēsturiskās kūrortpilsētas tiešā tuvumā, pilnībā izmainot Saulkrastu novada vēsturisko ainavu.

Nepieļaut kūrortpilsētas Saulkrastu un Saulkrastu novada iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanos, ietekmējot iedzīvotāju veselību un dzīvību.

Nepieļaut kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām.

Nepieļaut ietekmēt tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Nepieļaut neņemt vērā sabiedrības viedokli.

Nepieļaut neievērot Saulkrastu novada un Skultes ostas attīstības plānus (skat. Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam un Saulkrastu novada attīstības stratēģija 2014.-2026. gadam).

Piedāvājam, izvēloties LNG termināļa nākotnes iespējamo atrašanās vietu, ņemt vērā augstāk uzskaitītos faktorus un 2011. gadā veikto pētījumu par vispiemērotāko LNG termināļa atrašanās vietu Latvijā, kurā tika salīdzinātas četras iespējamās vietas un kā vispiemērotākā tika izvēlēta Rīgas brīvosta. Kā arī, būvējot LNG termināli Rīgas brīvostā, nav nepieciešams izbūvēt jaunu cauruļvadu uz Inčukalna gāzes krātuvi, ir tikai jāpievienojas jau esošajam.

Izvērtētu, drošu Latvijas ekonomikai, dabai un sabiedrībai vispiemērotāko bīstamā ķīmiskā objekta izvietojumu!

https://manabalss.lv/ne-saskidrinatas-dabasgazes-terminalim-lng-skulte/show

Novērtē šo rakstu:

102
22