Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

likums uz mums neattiecās

25.10.2017. 17:55

Kā tu nesaproti, tas ir mūsu hitrais A. Lembergs

Atbildēt

Lilita

29.03.2017. 09:38

Jau sen tika par to dzirdēts....un kas tad narkotiku šefs SAB un dzerienu šefs LR?Tur viss piesegts.Varbut pats SAB vaditajs??

Atbildēt

Speciālais gaišais

28.03.2017. 12:04

»

KNAB darbinieks

vajag sākt procesu un taisīt kratīšanas pie Juraša un Strīķes


Ģenerāl Ķuzi, viens sadomājis kratīt pie Juraša un Strīķes, esi modrs.

Atbildēt

???

28.03.2017. 10:55

Vai tiešām prokurors Juriss, palaistu garām šādu iespēju, par nepatiesu liecību sniegšanu iesēdināt savu oponentu? Droši vien, ka nē. Tāpēc rodas daži jautājumi, baidos tos definēt kā divus? Kāpēc līdz šim Aivars nav nopratināts par viņa publiskiem izteikumiem, nevis kādā izmeklēšanas iestādē, bet prokuratūrā, otrs, kāpēc manta no Lemberga ir nodota trešajai personai, kas nav nateriālās rezerves?

Atbildēt

???

28.03.2017. 10:48

Un paraksts uz šī dokumenta nozīmē kriminālastbildību, tāpēc Aivars no Jēkabpils nekad to neparakstīs. Viņu pat nekad neviena iestāde Latvijā neizsauks, lai viņš to parakstītu. No tā mēs secinām, ka IeM, LR Prokuratūra ir tikai un vienīgi kādas trešās personas izrādes funkcionāri.

Atbildēt

???

28.03.2017. 10:45

Pirmkārt jau izmeklējošai iestādei vajadzēja izsaukt Aivaru no Jēkabpils un nopratināt viņu par viņam zināmiem faktiem par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Tas ir sākotnējais neatliekamais procesuālais pienākums iesniegumu saņēmušais iestādei, jo no tā var secināt vai Aivaras no Jēkabpils melo, vai fantazē, vai viņa rīcībā ir kādi fakti. Pārējais ir atrakstīšanās avīzēs.
P.S. Aivaram par tādām pasakām (iezemieši to sauc par diršanu) būtu jāparakstās par atbildību par nepatiesu liecību sniegšanu".

Atbildēt

paga, paga!

28.03.2017. 10:33

Ko tad tagad vairs varēs izmeklēt, ja izmeklēšana netiks veikta kriminālprocesuālu darbību ietvaros?! Tā sanāk tāda pa virsu nogrābstīšanās, lai varētu pateikt, ka nekas neapstiprinās...
Viltīgi noairēts

Atbildēt

KGB

28.03.2017. 08:45

»

KNAB darbinieks

vajag sākt procesu un taisīt kratīšanas pie Juraša un Strīķes


To nedrīkst darīt, jo nelietis bordānietis viņus velk uz domi pie siles Rīgā, ko latviešu mēslaine karsti atbalstīs vēlēšanās. Vienīgā iespēja ir latviešu mēslaines noindēšana ar šnabja dvinku, lai lopi nemaisās cilvēkiem pa kājām.

Atbildēt

KNAB darbinieks

28.03.2017. 08:19

vajag sākt procesu un taisīt kratīšanas pie Juraša un Strīķes!

Atbildēt

;)

28.03.2017. 00:29


Žetons :)) Prokuratūra pamācīja DP, kā likt KNAB priekšnieka v.i. Ilzei Jurčai pašai pildīt savus pienākumus, nevis uzgrūst policijai. Pie viena prokuratūra arī atgādināja citām tiesību aizsardzības iestādēm, kāda tai ir vara un iespējas pēc likuma pat tad, ja personām it kā nav tiesības pārsūdzēt atrakstīšanās atbildes, bet tās ir neatlaidīgas tiesiskuma, godīguma un sirdsapziņas jautājumos.
1.pants. Prokuratūra un tās uzdevums (1) Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros. (2) Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā. 2.pants. Prokuratūras funkcijas Prokuratūra: ... 6) likumā noteiktajā kārtībā aizsargā personu un valsts tiesības un likumīgās intereses; 16. pants. Personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība (1) Prokurors, saņēmis informāciju par likuma pārkāpumu, likumā noteiktajā kārtībā izdara pārbaudi, ja: 1) informācijā ir ziņas par noziegumu; 2) ir pārkāptas rīcības nespējīgo, ierobežoti rīcībspējīgo, invalīdu, nepilngadīgo, ieslodzīto vai citu tādu personu tiesības un likumīgās intereses, kurām ir ierobežotas iespējas aizstāvēt savas tiesības. (2) Prokuroram ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, ja: 1) ģenerālprokurors vai virsprokurori atzīst šādas pārbaudes nepieciešamību; 2) faktus par likuma pārkāpumu uzdod pārbaudīt Valsts prezidents, Saeima vai Ministru kabinets; 3) tas noteikts citos likumos. (3) Prokurors izdara pārbaudi arī tad, ja ir saņemts iesniegums no personas par tās tiesību vai likumīgo interešu pārkāpumu, turklāt šis iesniegums jau ir izskatīts kompetentā valsts institūcijā un ir saņemts tās atteikums novērst iesniegumā minēto likuma pārkāpumu vai likumā noteiktajā termiņā vispār nav sniegta atbilde. Šāds iesniegums ir iesniedzams prokuratūrai rakstveidā, un tajā jānorāda: 1) fiziskajai personai — iesniedzēja vārds, uzvārds un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai — tās nosaukums un atrašanās vieta; 2) ziņas par iesnieguma iepriekšējās izskatīšanas rezultātiem; 3) ziņas par pārkāpuma būtību; 4) iesniegšanas datums. (4) Uz iesnieguma jābūt iesniedzēja parakstam, un iesniegumam jāpievieno citu institūciju sniegtās atbildes vai citi ar tā saturu saistītie dokumenti vai to noraksti. 17. pants. Prokurora pilnvaras, veicot iesnieguma pārbaudi (1) Prokuroram, likumā noteiktajā kārtībā veicot iesnieguma pārbaudi, ir tiesības: 1) pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām, bankām, Valsts kontroles, pašvaldībām, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām normatīvos aktus, dokumentus un citu informāciju, kā arī netraucēti ieiet šo institūciju telpās; 2) uzdot uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem un citām amatpersonām veikt pārbaudes, revīzijas un ekspertīzes un iesniegt atzinumus, kā arī sniegt speciālistu palīdzību prokurora veiktajās pārbaudēs; 3) uzaicināt personu un saņemt no tās paskaidrojumu par likuma pārkāpumu. Ja persona ļaunprātīgi izvairās ierasties pēc prokurora uzaicinājuma, prokurors var pieņemt lēmumu par šīs personas piespiedu atvešanu, ko izpilda policija. Prokuroram, konstatējot likuma pārkāpumu, atbilstoši tā raksturam ir pienākums: 1) brīdināt par likuma pārkāpuma nepieļaujamību; 2) iesniegt protestu vai iesniegumu par nepieciešamību novērst likuma pārkāpumu; 3) iesniegt prasības pieteikumu tiesā; 4) ierosināt krimināllietu; 5) ierosināt izskatīt jautājumu par saukšanu pie administratīvās vai disciplinārās atbildības. 18. pants. Prokurora brīdinājums Ja personas rīcībā ir konstatētas likuma pārkāpuma pazīmes vai pazīmes, kas liecina par prettiesiskas darbības iespējamību, prokurors šai personai rakstveidā izsaka brīdinājumu par likuma pārkāpuma nepieļaujamību. 19. pants. Prokurora protests (1) Protests iesniedzams par Ministru kabineta, ministriju, departamentu un citu valsts pārvaldes institūciju, banku, Valsts kontroles, pašvaldību iestāžu, inspekciju un valsts dienestu, uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un amatpersonu pieņemtajiem, bet likumam neatbilstošajiem juridiskajiem aktiem. Protests iesniedzams tai pašai institūcijai vai amatpersonai, kas šādu aktu pieņēmusi, vai augstākai institūcijai vai amatpersonai. (2) Protests jāizskata un par rezultātiem jāpaziņo prokuroram 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja protests iesniegts koleģiālai institūcijai, prokurors var noteikt ilgāku tā izskatīšanas termiņu. (3) Ja protests tiek nepamatoti noraidīts vai uz to netiek sniegta atbilde, prokurors ir tiesīgs mēneša laikā no protesta izskatīšanas termiņa beigām griezties tiesā ar pieteikumu par nelikumīgā akta atcelšanu un par atbildīgās personas saukšanu pie likumā noteiktās atbildības. Prokurora pieteikums tiesā aptur noprotestētā akta darbību. 20. pants. Prokurora iesniegums (1) Ja nepieciešams pārtraukt nelikumīgu darbību, novērst šādas darbības sekas vai nepieļaut pārkāpumu, prokurors iesniedz rakstveida iesniegumu attiecīgajam uzņēmumam, iestādei, organizācijai, amatpersonai vai personai. (2) Iesniegumā izteikto prasību izpildes un atbildes sniegšanas termiņu nosaka prokurors, ievērojot pārkāpuma raksturu un tā novēršanai nepieciešamo laiku. (3) Ja iesniegumā izteiktās prasības netiek izpildītas vai uz to netiek sniegta atbilde, prokurors ir tiesīgs griezties tiesā vai citā kompetentā institūcijā ar pieteikumu par personas saukšanu pie likumā noteiktās atbildības. 21. pants. Citas prokurora pilnvaras (1) Ja prokurors ir konstatējis likuma pārkāpumu, kuram nav nozieguma pazīmju, bet ar brīdinājuma, protesta vai iesnieguma palīdzību nav izdevies vai nav iespējams atjaunot likumību, viņš griežas tiesā ar prasības pieteikumu. (2) Lietu izskatīšanā un izlemšanā prokuroram ir arī citas tiesības un pienākumi, kas noteikti procesuālajos likumos.

Atbildēt

glumjais

27.03.2017. 23:08

Vienīgā pārbaude, kas ir jāveic DP, ir tā, ka šitā gnīda nodarbojas ar Ventspils iedzīvotāju izspiegošanu un ietekmēšanu. Tas ir klāt pie visiem citiem noziegumiem. Šis jautājums gan mani interesē, cik ilgi DP un SAB to ignorēs.

Atbildēt

k h u ute

27.03.2017. 20:07

Kaut kā deģenerēti. Viens ibijots var žāvāt da jebko, viņam par to nekas nav. Te kāds komentāros izrunātos, ka tas un tas ir "jumtotājs", otrā dienā dp ar visu savu varzu saskrietu, izlauztu rokas, kājas, elkoņus un ierosinātu 5 krimprocesus par valsts amatpersonas un valsts tēla apzinātu graušanu. Nožēlojami, ka dpnē, proķenē un knabenē strādā tādi gļēvi kadri, kuri baidās biedru baklažānu paņemt pie olām. A varēja. Jautrībai. Vēlēšanas nāk.

Atbildēt

ironiskais

27.03.2017. 19:57

Patiesībā virsrakstam bija jābūt: "Prokuratūra nevēloties iesaistīties strīdā ar žurnālistiem nolēma atkratīties no viņu iesniegumiem aizfutbolējot to uz Drošības policiju". Lai šie jājas ar to materiālu kā grib:) Ka tik mani liek mierā:)

Atbildēt

VB

27.03.2017. 19:54

Jurčas teiktais, protams, nav gudra cilvēka cienīgs.
Bet ko te var tiešām pētīt ar gan nezinu. Nu, lai sūdz tiesā kāds un saņem kompensācijas. Ko te var darīt KNAB -s?

Atbildēt

gusts augusts

27.03.2017. 19:05

A kas ira ugunīgās dziras kontrobasa kurators -jumts?Nava pateikts?

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: