Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Kad pirmdien pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ielūguma uz tikšanos tomēr neieradās likvidējamās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) vadība, ministrija to nodevēja par destruktīvu rīcību. Taču, kā liecina RPIVA vēstule, ko Pietiek šodien publicē pilnībā, tikšanās patiesībā bijusi ministrijas iecerēta vienošanās par augstskolas mantas pārņemšanu, savukārt RPIVA ministrijai norādījusi uz nepieciešamību ievērot likumā noteikto procedūru, par ko Kārļa Šadurska ministrija „piemirsusi”.

„Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei Līgai Lejiņai

Par sanāksmi

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2017. gada 4. janvārī saņēma ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Jūsu vēstuli, kurā norādāt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu reorganizēt RPIVA, pievienojot to Latvijas Universitātei.

Vēstulē tiek aicināts RPIVA pārstāvjus un RPIVA Studentu parlamenta pārstāvjus ierasties ministrijā 2017. gada 9. janvārī plkst. 12:00 Apspriežu zālē, “lai vienotos par turpmāko rīcību, nodrošinot augstskolas funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošo kustamo mantu, lietvedības un arhīva pārņemšanu, studiju programmu turpmāku īstenošanu Latvijas Universitātē un iespējas studējošiem turpināt studijas atbilstošās studiju programmās citās augstākās izglītības iestādēs.”

Informējam, ka likuma varas princips noteic, ka ikviens ir pakļauts likumam. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmā daļa nosaka: valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

Augstskolas reorganizācijas vai likvidācijas kārtība ir noteikta Augstskolas likuma 11. panta otrajā daļā: lēmumu par valsts augstskolas un valsts koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par augstskolas vai koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz attiecīgās nozares ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.

Arī RPIVA Satversmes 59. punktā ir noteikts: Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, RPIVA nav tiesiska pamata uzsākt jebkādas sarunas par reorganizāciju vai likvidāciju, jo attiecīgs lēmums likumā noteiktajā kārtībā nav pieņemts.

Vienlaikus vēlamies informēt, ka RPIVA vienmēr ir atvērta konstruktīvai diskusijai par augstākās izglītības sistēmas sakārtošanu.”

Foto no infotop.lv

Novērtē šo rakstu:

0
0