Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Biedrība ”Latvijas vilki un lūši” šā gada 16. decembrī ir nosūtījusi vēstuli Tiesībsargam, lūdzot izvērtēt iespēju rekomendēt  Valsts ieņēmumu dienestam (VID) samazināt administratīvos sodus par formāliem un maznozīmīgiem pārkāpumiem. Vēstulē biedrība aicina Tiesībsargu izvērtēt VID politiku attiecībā uz nevalstisko organizāciju sodīšanu un sodu adekvātumu, un to atbilstību samērīguma principam un Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Biedrība vērš uzmanību uz to, ka Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/649) un tās vienpadsmitais pants nosaka: „Jebkuram cilvēkam ir tiesības uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību, ieskaitot tiesības veidot arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas intereses.”

Biedrības ieskatā VID netiešā veidā, uzliekot sodus par maznozīmīgiem pārkāpumiem, nostājas pret šajā konvencijā noteikto biedrošanās brīvību. Respektīvi, ja kāda cilvēku grupa apvienojās oficiāli reģistrētā biedrībā, tai  LR likumdošana uzliek virkni pienākumu, piemēram vest biedrības grāmatvedību, iesniegt gada pārskatus u.c. atskaites.

Arī Administratīvā procesa likuma 13. pants (https://likumi.lv/ta/id/55567#p13) nosaka: ”Labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.”

Ir acīmredzami, ka VID sodi biedrībām , kas neveic nekādu saimniecisko darbību, nedod nekādu labumu sabiedrībai, tieši pretēji, tie ir vērsti uz to, lai netieši bremzētu iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, savu interešu aizstāvību un apvienošanos biedrībās.

Uzziņai - biedrība „Latvijas vilki un lūši” neveic nekādu saimniecisko darbību. Biedrībai pat nav sava konta bankā. Biedrība netika laikus iesniegusi gada pārskatu par iepriekšējo gadu. Kaut arī biedrība pēc VID aicinājuma novērsa pārkāpumu un iesniedza biedrības gada pārskatu, tās divām amatpersonām tika uzlikts administratīvais sods 140 EUR apmērā.

Par kādu sodu samērīgumu varam runāt, ja biedrībai, kam nav pat sava konta bankā, par kādas atskaites laicīgu neiesniegšanu  uzreiz tiek uzlikts nesamērīgi liels sods? Biedrība piekrīt, ka biedrībām ir jāpakļaujas likumam, tomēr sodīt par laikā neiesniegtu atskaiti uzreiz ar naudas summu, kas rakstāma ar trīs cipariem, ir absurds.

Saskaņā ar Lursoft datiem 2019. gadā Latvijā ir vairāk nekā 23 000 biedrību. (https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&id=41)

Novērtē šo rakstu:

63
10