Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

AA

07.10.2019. 21:09

TEMĪDAS VARĀ
Ja cilvēks neatrodas un nedzīvo Latvijā un ja viņam nav pietiekoši ienākumi, lai nolīgtu advokātu Latvijā, tad viņš ir nolemts un tiesu sistēma viņu samals, nerēķinoties ne ar ko, nekādi pierādījumi vai pamatojumi jums nepalīdzēs.
Tiks izdomāti pierādījumi, tiks noklusēti vai slēpti patiesie fakti, pierādījumi un lietas būtība un par to neviens nepārdzīvos, jo šīs tiesas dzirnavas mals, lai katra no iesaistītām pusēm (tikai ne apsūdzētais) varētu ievilk ķeksīti savā reģistrā, tātad celt savu prestižu un pildīt plānu (kā padomijā) neskatoties ne uz ko, vai kā tas noticis šajā gadījumā, tā ir Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesa.
Pirmstiesas procesa laikā, pēc jūsu iesnieguma netiks nosūtīti jums, jūsu lietas materiālu dokumentu kopijas, lai jūs varētu iepazīties ar lietu un tajā essošajiem materiāliem, dēļ šīm tiesas darbībām jūs līdz pat tiesas sēdes laikam nevaldāt par informāciju, kādi dokumenti, pierādījumi un materiāli ir tikuši pievienoti vai nav tikuši pievienoti lietai. Tātad Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesa nedod jums iespēju, kā to paredz likums izstrādāt jūsu aizstāvību.
Vispirms ko Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesa jums nosūtīs, tas būs atteikums jūsu iesniegumam piešķirt jums, kā maznodrošinātai personai Valsts nodrošinātu juridisko palīdzību un tikai neilgi pirms paša tiesas procesa Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesa aplaimos jūs, piešķirot jums Valsts nodrošināta zvērināta advokāta palīgu, kurš izdomājot problēmas par nespēju jūs idenficēt, nepārtraukti centīsies novilkt laiku, izbēgot kontaktus ar jums un par šo faktu nekādas sūdzības adresētas Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesai vai Zvērinātu advokātu padomei nemainīs doto situāciju (tā ir kā vienota sistēma) un tikai pēdējā dienā pirms tiesas, jums piešķirtais Valsts nodrošinātais Zverināta advokāta palīgs atsūtīs jums e-pasta ziņu, ka viņš ir iepazinies ar lietas materiāliem. Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesu neinteresē vai Valsts nodrošinātais advokāts jūs aizstāvēs vai nē, vai jums vai viņam ir bijis pietiekoši laika (un vai vispār tāds ir bijis), lai iepazītos ar lietas materiāliem, tiesas dzirnavas tikai mals un mals, jo tā atbildību nes tikai likuma priekšā, galvenais šai brīdī tiesai lai atrāk pabeigtu tiesas procesu, vai viņš ir bijis taisnīgs un godīgs, šajā situācijā no zemāk rakstītā būs redzams, ka praktiski nav iespējams pierādīt vai apstrīdēt.
Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesa, tiesas sēdes laikā, neņems vērā jūsu dokumentāli pamatoto, iesniegto iesniegumu ar lūgumu pārcelt jūsu tiesas sēdes laiku, lai jūs varētu ierasties Latvijā un personīgi piedalīties tiesas sēdē, tāpat tiesa neveiks to apliecinošo dokumentu tulkošanu, kas būs angļu valodā, kaut arī jūs esat maznodrošināta persona un tur kur jūs dzīvojat, jums praktiski nav iespējas veikt šo dokumentu tulkošanu, no tā izriet, ka tiesas sēdē, kur viss tiks izskatīts valsts valodā, jūsu apliecinošie dokumenti kas būs angļu vai citā valodā netiks izskatīti.
Tiesas pavēste jums netiks nosūtīta vispār nekādā veidā, nemaz nerunājot, ka no tiesas puses netiks izpildītas KPL 330 p. (5) prasības, tiesa zinot jūsu faktisko un juridisko adresi, pieņems lēmumu izskatīt jūsu lietu (in absentia), un galvenais tiesa nosūtīs jums tiesas lēmumu tikai un vienīgi uz e-pasta adresi, no kuras jūs nekad neesat ar tiesu kontaktējis vai devis piekrišanu tiesai kontaktēties ar tiesu ar šīs e-pasta adreses starpniecību un kura uz to brīdi ir vispār bijusi bloķēta un nestrādā, kā saprotams, tas viss ir lai jūs laicīgi nevarētu iesniegt apelācijas sūdzību un nekādi jūsu turpmākie argumenti par šo faktu jums nepalīdzēs.
Ja tiesai nebūs pa prātam kādi no jūsu iesniegtajiem dokumentiem vai pierādījumi, kuri būs šķērslis tiesas risināmajiem jautājumiem, nav problēmas, tiesa zem kautkāda iemesla nosūtīs jums tos atpakaļ, kā šajā konkrētajā situācijā un jūsu iesniegtie iesniegumi vai pierādījumi tiesas sēdes laikā nebūs lietā, jo tie būs atgriezti jums, tātad apsudzībai un tiesai būs atraisītas rokas, tehniski un profesionāli
Vislielākais šķērslis ir attālums, ja jūs dzīvojat otrā pasaules malā un jums Latvijā nav uzticams pārstāvis, tad jūsu iespējas praktiski ir pielīdzināmas nullei, šī tiesas mašīna jūs samals ar visām iespējamām un neiespējamām variācijām. Konkrētā situācijā, visiem tas ir - tiesai, Valsts probācijas dienestam, prokuratūrai, viss izdevīgākais ir spriest apsūdzošu lēmumu un lieta darīta, Valsts probācijas dienestam nav jādomā, kā veikt probācijas uzraudzību otrā pasaules malā, arī tiesai un prokuratūrai savs labums, ķeksītis reģistrā. Šo shēmu apstiprina pats fakts, ka neskatoties uz faktiem kuri neatbilda patiesībai, tiesa tos ir fiksējusi tiesas lēmumā.
Situācija, kad šos riteņus nav iespējams apturēt un tie no paša pirmssākuma rit tikai vienā virzienā. Jūs iesniedzot apelācijas sūdzību, nevarat pievienot pierādījumus par to, ka pirmās instances tiesa ir ņēmusi vērā nepatiesus un melīgus faktus, jo vadoties no KPL 651 p. 7 daļas, otrās instances tiesa izskata lietu ar lietā jau essošiem materiāliem un izņemot jūsu apelācijas sūdzību, no jums vairāk neko nepieņems izskatīšanai, tātad, ko pirmā instance pievienoja, tas arī tur būs, tā ir pilnīga jēdziena taisnīga un godīga tiesa izsmiešana, pat Satversmes tiesa uz jūsu konstitucionālo sūdzību par šo jautājumu atzīs tā piekritību satvermei, bet kā jau lielākai daļai iesniegto konstitucionālo sūdzību, dēļ jūsu konstitucionālās sūdzības juridiskā pamatojuma, sūdzību pieņemt izskatīšanai atteiks. Vai tas norada uz likumdevēju cenšanos sakārtot likumdošanu, lai tā pilnībā atbilstu taisnīgas un godīgas tiesas jēdzieniem un principiem, māc šaubas.
Bet ar to šis process priekš jums, vēl nebeidzas, dzirnavas tikai uzņem apgriezienus, jo jums nav iespējas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem par pirmās instances tiesas apzinātu vai neapzinātu nepatiesas informācijas secināšanu un fiksēšanu tiesas lēmumā, atjaunot šo tiesas procesu iesniedzot prokuratūrā iesniegumu ar lūgumu atjaunot šo procesu, jums prokuratūra ļoti mīļi sniegs atbildi, ka likums neparedz šai situācijā atjaunot tiesas procesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
Tātad valsts un likumdevējs ir izveidojuši situāciju, kad pirmās instances lēmumu ja viņš nav godīgs un taisnīgs, un tā pieņemšanā ir izmantoti nepatiesi fakti, jums nebūs iespējas to pierādīt otrās instances tiesā, jo jūsu pierādījumi priekš otrās instances tiesas, ir tikai makulatūra un otrās instances tiesa izskatīs apelācijas sūdzību ar lietā jau essošiem materiāliem, neņemot vērā jūsu iesniegtos pierādījumus par pirmās instances tiesas pieļautajām kļūdām.
Tāda ir demokrātiskas valsts tiesu sistēma. Daudz no atbildīgo personu puses, tiek izteikti viedokļi, ka tiesu sistēma un likumdošana Latvijā ir pilnībā sakārtota un atbilsts demokrātiskas valsts un sabiedrības modelim, tad kā šis atbildīgas personas var paskaidrot sos apstākļus.
Jūsu vienīgā izeja būs vērsties ar sūdzību-protestu Augstākajā tiesā, kura pēc protesta iesniegšanas ar Augstākas tiesas priekšsēdētāja rezolūciju tiks nevis izskatīta Augstākajā tiesā, bet gan tiks nosūtīta, kā to jums paskaidros Augstākā tiesa pēc piederības Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesai, kaut gan otrā tiesas instance jūsu gadījumā ir bijusi Rīgas apgabala, Krimināllietu tiesu kolēģija.
Saņemot jūsu iesniegto protestu no Augstākās tiesas, Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietniece sniegs jums divas atbildes, reģistrētas vienā datumā ar vienādu reģistrācijas nummuru, bet pilnīgi dažādas pēc to satura, vēl jo vairāk, šo atbilžu saturs būs par visu ko citu, tikai tās nebūs atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem jūsu sūdzībā-protestā, jo kā saprotams no Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas puses nav ērti veikt izmeklēšanu un pārbaudīt sūdzībā-protestā norādītos faktus un patiešām ieraudzīt un saprast, ka Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas, kā pirmās instances tiesas lēmums ir bijis prettiesisks un ka tajā fiksētie fakti neatbilst patiesībai.
Pēc saņemtajām atbildēm, no Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces, jūs iesniegsiet Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai sūdzību-protestu ar lūgumu ierosināt disciplinārlietu par Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas, kā pirmās instances tiesas un papildus par Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces sniegtajām atbildēm un lēmumiem, un kāds būs jūsu izbrīns kad jūs saņemsiet atbildi, ka viss ir labākajā kārtībā un viņa nesaskatot iemeslu lai par Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas, kā pirmās instances tiesnesi un Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieci ierosinātu disciplinārlietu.
Viens piemērs: Šai brīdī jūsu acu priekšā, ir tas, ka Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja tur vienā rokā pirmās instances tiesas lēmumu, kur pirmās instances tiesnese raksta, ka jūs neesot lūdzis Valsts probācijas dienestam atļauju veikt jūsu probācijas uzraudzību attālināti, bet otrā rokā Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja tur pierādījumus, Valsts probācijas dienesta desmit mēneši pirms tiesas sēdes, oficiāli nosūtītu jums e-pasta vēstuli, kur Valsts probācijas dienests apliecina jums, ka viņš jūsu lūgumu par attālinātu probācijas uzraudzību ir saņēmis. Tātad ievērojiet tie ir nevis jūsu iesniegtie pierādījumi, bet sūdzības uzturētāja Valsts probācijas dienesta apliecinājumi. Tādi pierādījumi par to ka pirmās instances tiesas tiesnese ir fiksējusi nepatiesus faktus un secinājumus ir iesniegti vairāki, un tie visi guļ Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas priekšā uz galda.
Bet nelolojiet cerības, solidaritāte un koleģialitāte uzvarēs, jūs neesat jurists, jūs neesat Latvijā, bet esat ļoti tālu no tās, jūs neviens nepārstāv, ko jūs varat - neko, jo Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja jums uzrakstīs atbildi, ka viņa nesaskata iemeslus, lai veiktu pārbaudi un ierosinātu disciplinārlietu.
Atbilde, lēmums viss, kas tiks uzrakstīts šai situācijā būs pret jums, ja uz galda stāvēs balta krūze, tad atbilde būs, ka krūze ir melna.
Labākajā gadījumā jūs saņemsiet atbildi, ka Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai nav tādas pilnvaras, lai veiktu Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses lēmuma, pierādījumu, procesa un citu ar to saistītu darbību pārbaudi un novērtējumu, jūs varbūt būsiet ar to vienisprātis, bet Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai ir ar likumu piešķirtas tiesības ierosināt disciplinārlietu un jau likuma noteiktā kārtībā, šie jautājumi tiks izskatīti disciplinārkolēģijā.
Bet tādā gadījumā, tas būs traips uz tiesneses un tiesas reputāciju, tādēļ uz jūsu sūdzību-protestu par acīm redzamiem pierādījumiem, kas apliecina tiesneša apzinātu vai neapzinātu kļūdu pirmstiesas un tiesas procesa laikā, labākajā gadījumā, tiks dota novirzoša atbilde. Darbs izdarīts, atbilde dota, ķeksītis ievilkts. Viens cilvēks vairāk vai mazāk, aptuveni tā, to var saprast, likteņi, godīgums un taisnīgums nav primāri, rūp tikai reputācija.
Jūs protams nevarat apgalvot, ka Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja ir vai nav iedziļinājusies jūsu sūdzības-protesta būtībā un pievienotajos dokumetos, kaut gan likuma normas to nosaka, bet satrauc tas, ka redzot visus dokumentus savā priekšā augstā tiesas izpildpersona sniedzot atbildi, neredz to, ko tur rokās, tad tas kopumā ir daudz nepieļaujamāk no taisnīgas un godīgas tiesas normām.
Tātad cenšoties noslēgt šo radušos situāciju, Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesai un tas izpildpersonām, nesastāda grūtības turpināt sniegt atbildes un izskatīt iesniegumus, tādā veidā, kas neatbilst tiesas ētikas pamatprincipiem un noteiktajām likuma normām.
Tas nozīmē tikai vienu, ja tiek veiktas no Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešu puses un atbildīgo izpildpersonu puses darbības, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 89 un 92 pantu, tas neceļ slavu un nedara godu kopumā, kā arī nevairo sabiedrības uzticību tiesai kopumā.

Atbildēt

AA

07.10.2019. 20:37

2019 gada 05 un 06 augustā, Latvijas Republikas Augstākajā tiesā tieka iesniegts mans protests par pirmās instances, 2018 gada 04 decembra, Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas (tiesnese I. Andžāne) tiesas lēmumu un 2019 gada 19 februara, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas (tiesnese Irēna Logina) tiesas lēmumu.
2019 gada 12 augustā no LR Augstākās tiesas tika sniegta atbilde, ka mana sūdzība protests ar Augstākās tiesas priekšsēdetāja p. i. A. Strupiša rezolūciju ir nosūtīta izskatīšanai Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
2019 gada 23 augustā, es saņēmu atbildi no Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces D. Bamberes, kurā nebija izskatīts neviens no manā sūdzība protestā minētajiem jautājumiem. Kā to var redzēt no atbildes, tā tika sniegta ar mērķi, ka uz Augstākās tiesas nosūtītu dokumentu ir jāsniedz atbilde un tas arī tika izdarīts, apejot un noklusējot sūdzības protesta pašu būtību, tieši uzdotos un formulētos jautājumus, kas tieši norāda uz cenšanos noklusēt sev neērto jautājumu izskatīšanu.
Tai pašā atbildē Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces D. Bambere sniedz skaidrojumu, ka pirmās instances tiesai nav tiesības izskatīt otrās instances tiesas pieņemtos lēmumus.
Tad rodas jautājums, kādēļ mans protests, kur bija sūdzība par pirmās un otrās instances tiesnešu lēmumiem, tiek nosūtīts pirmās instances tiesai, kurai nav tiesību izskatīt otrās instances tiesas pieņemtos lēmumus.
2019 gada 03 septembrī, Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai I. Krevicai tika iesniegta sūdzība par Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieci D. Bamberi un Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi I. Andžāni, ar lūgumu to izskatīt un ierosināt disciplinārlietu.
2019 gada 09 septembrī Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja I. Krevica sniedza atbildi, ka viņa neredzot iemeslu, lai ierosinātu disciplinārlietu.
Tādad, redzot faktus un dokumentus, kas tika pievienoti manai sūdzībai, un kuri pierāda, ka Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I. Andžāne tiesas lēmumā no 2018 gada 04 decembra raksta nepatiesus faktus: daži piemēri
a) tiesnese I. Andžāne raksta - AA nav nosūtījis lūgumu par attālinātu probāciju Valsts probācijas dienestam, - Valsts probācijas dienesta dokuments no 2017 gada 01 marta pierāda un apliecina, ka es esmu to iesniedzis
b) tiesnese I. Andžāne raksta - AA ir tikusi no Valsts probācijas dienesta nosūtīti brīdinājumi 2017 gada 28 marta un 2017 gada 20 jūlija, - Valsts probācijas dienesta dokuments pierāda un apliecina, ka pirmais brīdinājums man nosūtīts tikai 2018 gada 05 janvārī
c) tiesnese I. Andžāne raksta- AA nav iesniedzis Valsts probācijas dienesta pieprasītos dokumentus, - iesniegtie kopā ar sūdzību no 2019 gada 03 septembra Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai I. Krevicai dokumenti apliecina un pierāda, ka visi Valsts probācijas pieprasītie dokumenti ir tikuši nosūtīti Valsts probacijas dienestam savlaicīgi jau 2017 gada 10 aprīlī.
Tas norāda, ka Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesa, tiek ņemti vērā tikai tie dokumenti un pierādījumi, kuri uz to brīdi ir pieņemami Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesai, kas grauj jēdzienu par neatkarīgu, godīgu un taisnīgu tiesu un tas principiem, kā arī ir pretrunā ar tiesnešu ētiku.
2019 gada 24 septembrī, LR Augstākajā tiesā tika iesniegts sūdzība protests par Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I. Andžāne un Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces D. Bamberes veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.
2019 gada 27 septembrī no LR Augstākās tiesas es saņēmu vēstuli, ka ar LR Augstākās tiesas priekšsēdētāja I. Bičkoviča rezolūciju mans protests no 2019 gada 24 septembra ir pārsūtīts izskatīšanai Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
Vadoties no iepriekšējās pieredzes un essošajiem faktiem, kad par iepriekšējo protestu tika veikta atrakstīšanās, apejot un noklusējot tiešo protesta būtību, ko pierāda sniegtās Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietnieces D. Bamberes atbildes no 2019 gada 23 augusta, lūdzu LR Augstāko tiesu veikt 2019 gada 24 septembra protesta izskatīšanas procesa kontroli, lai tas tiktu izskatīts pēc tajā dotajiem faktiem un būtības, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Satversmi, bet vadoties no iepriekšējās pieredzes var paredzēt rezultātu, tā tas notiek Latvijas Republikas tiesā, kā godīgā un taisnīgā tiesā

P.S. Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam.
Cienījamais I. Bičkoviča kungs, ļoti gribētos lai vienmer patiesi dzīvē tiktu ievērots Jūsu teiktais par tiesu sistēmu.
Jautājums Jums: Vai Tieslietu padome kādā jautājumā var palīdzēt privātpersonai?
Jusu atbilde: Ja kāda informācija par tieslietu sistēmas jautājumu nonāk līdz Tieslietu padomei, tā nevar palikt vienaldzīga pret to, kādā veidā darbojas Latvijas tiesas, kaut arī tās kompetencē nav privātpersonu sūdzību vai iesniegumu izskatīšana, piemēram, par tiesneša rīcību vai tiesu darbu. Šim mērķim ir izveidotas institūcijas tiesu sistēmas ietvaros. Saskaroties ar necienīgu tiesneša rīcību, var vērsties Tiesnešu ētikas komisijā. Jautājumus, kas varētu būt saistīti ar šaubām par tiesneša kvalifikāciju, izskata tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Par tiesneša uzvedību var iesniegt sūdzību Tiesnešu disciplinārkolēģijā. Vēlos akcentēt, ka tiesu sistēma ir gatava vērsties pret kolēģiem, kas ir radījuši šaubas par savu kompetenci vai tiesu sistēmas autoritāti. Un līdz šim padome ir centusies godprātīgi pildīt šo pienākumu.

Atbildēt

Butāns

06.10.2018. 00:01

Palasiet spriedumu, izskatās ka ierēdnes Daģes pārstāves - Reģionu partijas kandidāts Mārtiņš Daģis ir šīs laupītājs

Atbildēt

NIKANIS

03.10.2018. 20:07

»

Latvijas Republikas tieslietu ministru uzskaitījums

Latvijas Republikas tieslietu ministru uzskaitījums kopš 2011.gada...


"par latvisku Latviju bez mājām latviešiem!"

un tās ir sekas , ja seko lozungam - "valsts kalpo sev - ierēdņiem"

Atbildēt

NIKNAIS

03.10.2018. 20:04

»

dadzis

Pērkot kopīpašumu, jārēķinās ar sekām


pēc visa izskatās , ka ierēdne un tiesnese cer ka apelācijai naudas nepietiks , un spriedums paliks spēkā

Atbildēt

NIKNAIS

03.10.2018. 19:53

Spriedums parāda ka Konfiscēt īpašumu Latvijā ir iespējams. Nav taisnība tiem "speciālistiem" kas šeit komentāros norāda, ka atbildētāja pati vainīga jo nmepiestādīja citu novērtējumu. Pirmkārt, - kāpēc atbildētājai tāds būt jāpiestāda, ja viņa NEVĒLĀS NEKO PĀRDOT, otkārt, viān ir īpašumu nopirkusi par konkrētu vērtību, kas šīs vērtības starpību kompensēs? tur vēl spriest

Atbildēt

Jautājums

03.10.2018. 12:38

Izskatās, ka atbildētāja ir bijusi diezgan pasīva, lai aizsargātu sevi. Pati varēja pasūtīt īpašuma novērtējumu ar citu ekspertu un iespējams, novērtējums būtu daudz lielāks, līdz ar to pastāvētu iespējamība prasīt lielāku summu no prasītājas. Kāpēc nepieaicināja tiesā kā lieciniku pardevēju, kurš apliecinātu, ka savu daļu atbildē'tajai pārdeva par 7000 euro? Kopīpašums vispār ir kaut kādas šausmas gadījumos, ja sāk kopīpāsnieki kasīties un tas diemžēl notiek bieži.

Atbildēt

elementāri

02.10.2018. 22:43

»

Nu nu

neesi deputāc


Kas arī bija jāpierāda - priekš bezcerīgi aprobežotiem organismiem pat tikai 2 teikumi jau skaitās "pirakstīta pilla lapa". No kuriem, pie tam vēl, šamie bezsmadzeņu izstrādājumi nejēdz pilnīgi neko...

Atbildēt

Normunds Šlitke

02.10.2018. 20:23

»

jurists

Diemžēl LV pilnas tiesas ar kominisma laikā jurista grāda ieguvušajiem tiesnešiem, tad kādu rezultātu Jūs te gaidījāt no zagļu valts tiesnešiem, kaut vai Jēkabpil, tiesnese ir bijusī advokāte,klienti pie viņas nāca maz, galus savilkt kopā nevarēja, laikam bija pašvaka advokāte, bet redz tiesai noder...


“Jurist”, tu, neatklājot savu vārdu, nepelni jebkādu cieņu. Tu ļoti labi zini, ka tiesnesei, kura ir precīzi ievērojusi likumu, ir maza iespēja tevi atrast, lai iesūdzētu. Tāpat citiem tiesnešiem, kurus no sava dīvāna apakšas esi “nolicis”, nav nekādas iespējas tev oponēt.
Cita starp - nav tāda likuma, kas ļautu pirkt mājas domājamās daļas dzīvošanai tādā mājā (Senāta nelikumīgo ieskatu neskaitot).
Atgādinu tautas parunu par pērienu baznīcā...

Atbildēt

antons

02.10.2018. 15:06

te lieta zaudēta. 1) nav iesniegti pierādījumi par piedāvājumu atpirkt par 50.000
2) ir iesniegti pierādījumi par 5/6 atpirkšanas līgumu par 20.000, kuri nav apstrīdēti.

Atbildēt

sintijām nevajag bezatbildīgi vairoties

02.10.2018. 14:44

..........................

Atbildēt

jurists

02.10.2018. 14:34

Diemžēl LV pilnas tiesas ar kominisma laikā jurista grāda ieguvušajiem tiesnešiem, tad kādu rezultātu Jūs te gaidījāt no zagļu valts tiesnešiem, kaut vai Jēkabpil, tiesnese ir bijusī advokāte,klienti pie viņas nāca maz, galus savilkt kopā nevarēja, laikam bija pašvaka advokāte, bet redz tiesai noder tādasun iedomājaties, ja lietas izskatīšana notiek Jēkabpils tiesā un prsītājam, vai atbildētājam advokāts ir no Jēkbpils,bet pretējā pusē, prasītājs, vai atbildētājs nav no Jēkabpils, tad es Jums atļauju minēt 1x, kāds ir iznākums spriežot lietu.

Atbildēt

nu bet

02.10.2018. 11:46

»

liela jēga

Tikai vispirms vajag advokātu, kurš spējīgs atnākt uz tiesas sēdi un sagatavot dokumentus, ka konkrētā naudas summa ir samaksāta un ka prasītājai ir piedāvātas pirmpirkuma tiesības


Kādas garantijas, ka konkrētajā lietā ķēķa tiesa būs likumīga un taisnīga pat tādā gadījumā, ja izdotos par neadekvāti milzīgu naudu nopirkt advokātu, kurš riskētu ar savu biznesa karjeru un vietu pie siles, uzdrošinoties cīnīties ar ķēķa tiesu sistēmu, tostarp arī būtu spējīgs atnākt uz tiesas sēdi un sagatavot dokumentus, ka konkrētā naudas summa ir samaksāta un ka prasītājai ir piedāvātas pirmpirkuma tiesības?

Kā zināms, šīs pašreizējās tiesiskās valsts ķēķa tiesās tiek pat demonstratīvi konsekventi ignorēta jebkura normatīvā un faktiskā argumentācija, jebkuri dokumentālie u.c. pierādījumi, kā arī jebkuras citas aktivitātes, kas neatbilst ķēķu tiesu klaji noziedzīgajām tiesvedību shēmām, pēc pasūtījuma sashēmotiem apzināti pretlikumīgiem "spriedumiem" un, līdz ar to, jebkurām ķēķa tiesu angažētāju interesēm.

Atbildēt

Silver

02.10.2018. 08:58

..kāds tur "ķēķis", pirms iesaisties kopīpašumā, lasi likumu, bet ja nejēdz, tad ej uz konsultāciju !!!

Atbildēt

Visu Latvijai

02.10.2018. 08:44

Naciķu valsts

Atbildēt

Zinošais

02.10.2018. 08:14

Cilvēcīgi žēl, taču mani nebeidz pārsteigt ka cilvēki, kas izvēlas kļūt par nekustamā īpašuma īpašniekiem un dara to pirmo (un varbūt arī pēdējo reizi savā mūžā) attiecas pret šo darījumu tik nenopietni !
Īpašums nav kaut kāda lupata humpalu bodē, ko sliktākajā gadījumā var izmantot tīrības ieviešanā !
Nu palasiet taču civillikuma attiecīgās sadaļas un it sevišķi par kopīpašumu ko starp citu var izbeigt arī ar "lozi" ! ! !

Atbildēt

ha

02.10.2018. 07:23

Normāls spriedums...... Piedāvāja 5/6 atpirkt par 20 000, redz nevarēja samaksāt.... Bet par 50 000 esot gribējusi. Sviests. Tā kā viss pareizi un apelācija nepalīdzēs. Vienīgi summu varēja panākt lielāku, bet tad vajadzēja nākt uz sēdēm un iesniegt atbilstošus dokumentus, nevis te čīkstēt......

Atbildēt

liela jēga

02.10.2018. 06:17

»

nu bet

kāda jēga


Tikai vispirms vajag advokātu, kurš spējīgs atnākt uz tiesas sēdi un sagatavot dokumentus, ka konkrētā naudas summa ir samaksāta un ka prasītājai ir piedāvātas pirmpirkuma tiesības.

Atbildēt

K

02.10.2018. 01:13

»

arī

te var līdzēt tikai ķēķa tiesu SISTĒMAS vispārējs totāls BOIKOTS


A tajās Pļaviņās, kas, Aizsaules ielas nav??

Atbildēt

Latvijas Republikas tieslietu ministru uzskaitījums

02.10.2018. 01:05

Latvijas Republikas tieslietu ministru uzskaitījums kopš 2011.gada:

Gaidis Bērziņš / 2011. gada 25. oktobris — 2012. gada 21. jūnijs / Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Žaneta Jaunzeme-Grende / 2012. gada 21. jūnijs — 5. jūlijs / Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pienākumu izpildītāja

Jānis Bordāns / 2012. gada 5. jūlijs — 2014. gada 22. janvāris /
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Baiba Broka / 2014. gada 22. janvāris — 6. augusts / Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Dace Melbārde / 2014. gada 6. augusts — 21. augusts / (Par NA biedri kļuva vēlāk) / pienākumu izpildītāja

Gaidis Bērziņš / 2014. gada 21. augusts — 5. novembris / Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 3. reize

Dzintars Rasnačs / 2014. gada 5. novembris — pašlaik / Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

---

Nacionālā Apvienība - par latvisku Latviju bez mājām latviešiem!

Atbildēt

elementāri

01.10.2018. 23:56

»

Lauķis

Kā šajā gadījumā to boikotu saprast? Neiet uz tiesu? Atdot īpašumu? Vai vēl kā citādāk


Katrā konkrētā gadījumā, kuru vislabāk pārzina konkrētas iesaistītās personas - šāda nevardarbīgas pretošanās pilsoniskā pozīcija attieksmē pret ķēķa tiesiskumu ir realizējama jebkuros iespējami efektīvākos veidos un formās, kuras katram konkrētajam gadījumam un jebkurām ar to saistītajām situācijām visatbilstošāk var izvēlēties tieši minētās iesaistītās personas.

Princips ir identisks attieksmei pret vēlēšanu farsu un tamlīdzīgām lohatrona atrakcijām.

Atbildēt

Lauķis

01.10.2018. 21:41

»

arī

te var līdzēt tikai ķēķa tiesu SISTĒMAS vispārējs totāls BOIKOTS


Kā šajā gadījumā to boikotu saprast? Neiet uz tiesu? Atdot īpašumu? Vai vēl kā citādāk?

Atbildēt

arī

01.10.2018. 20:53

te var līdzēt tikai ķēķa tiesu SISTĒMAS vispārējs totāls BOIKOTS.

Atbildēt

nu bet

01.10.2018. 20:50

»

burds

Jāraksta apelācija


kāda jēga??

Atbildēt

lasot izklausās briesmīga situācija

01.10.2018. 20:11

Bet nesaprotama ir daudz. Kas tur ir tas kopīpašums? Visa māja? Vai arī tas dzīvoklis konkrētais? (Tad būtu jautājums - kā tas nācās, ka viņām abām , d.b.m. un ierēdnei, gadījās iegādāties kopīgu dzīvokli? (vai tur ģimenes saites, vai kādi aizgājuši, pārbēguši šimenes locekļi (ar to domāju vīrus), vai kādi mantojumi. Vienkārši- nu kā cilvēks izdomā: iegādāšos dzīvokli kopīpašumā, es ar saviem bērniņiem un vēl ierēdne no malas. Kā tas notiek?).
No jurdiskajām lietān neko daudz nesaprotu, bet par apelāciju - man ir priekšstats, ka tas ir veids, kā vienas tiesas lēmumu pārsūdz , un tas ir citā tiesā. Bet ka tiesneša lēmumu varētu pieņemt/nepieņemt pārsūdzībai tas pats tiesnesis, pavisam dīvaini (lai gan par situāciju valstī, arī tiesu lietās, ilūziju ir maz. Viss ir iespējams.).

Atbildēt

dadzis

01.10.2018. 19:15

Pērkot kopīpašumu, jārēķinās ar sekām .

Par apelāciju esmu gatavs ziedot naudu

Atbildēt

interesanti

01.10.2018. 18:14

Kā tiesas sēdē 2018.gada 9.februārī varēja iesniegt 2018.gada 16.marta pirkuma līguma kopiju turklāt vēl secināt, ka darījums nav noticis?!

Atbildēt

paga, paga

01.10.2018. 17:55

Silicka...Silicka...tā kā bieži dzirdēts uzvārds tiesu ķēķa šmucēs...

Atbildēt

www.govlawyer.lv

01.10.2018. 17:34

Civilprocesa likums
ierobežo tiesas izdevumu apjomu,
sasaistot advokāta atlīdzības lielumu
ar prasības lielumu...

Atbildēt

www.govlawyer.lv

01.10.2018. 17:23

Krievijā likums aizliedz vai aizliedza
pārdot pēdējo īpašumu,
kur dzīvo nepilngadīgi bērni.

Atbildēt

Dainis

01.10.2018. 16:42

Pat uz tiesu nevīžo atnākt un skaidrs, ka nesarunājas ar kaimiņiem, ja jau jātiesājas.

Atbildēt

burds

01.10.2018. 16:25

Jāraksta apelācija.

Atbildēt

jaajaa

01.10.2018. 16:22

...nopirkt tiesu bija lētāk nekā samaksāt otram īpašniekam viņa daļu...:)

Atbildēt

kk

01.10.2018. 16:10

Civillikumā ir skaidri un gaiši noteikts, ka kopīpašuma izbeigšanu var pieprasīt jebkurš kopīpašnieks.
Savukārt tiesā nav jautājums vai sadalīt ( izbeigt kopīpašumu), bet kā.
Ja reāla sadale nav iespējama, tad otra puse var izpirkt vai arī visu īpašumu pārdod un naudu sadala.
Tik pat labi 3 bērnu māte varēja tādu pašu prasību.
Kopīpašuma izbeigšanai/neizbeigšanai nav kritērijs 3 bērnu māte, pirka dzīvošanai.
Pērkot kopīpašumu, jārēķinās ar sekām....
3 bērnu uztaisīja citu novērtējumu, par citu vērtību?

Atbildēt

Ņemot aizņēmumu, iegādājās

01.10.2018. 15:08

Kaut kas nav pateikts līdz galam. Parādu vairs nav? Utt.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: