Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Ar interesi skatījos “Aizliegtā paņēmiena” sižetu par uzturlīdzekļu piedziņas problēmām, cik grūti vai pat neiespējami ir piedzīt uzturlīdzekļus no personām, kurām nav nekādu ienākumu, - dalībnieki šausminājās, ka piedziņa nav iespējama, jo tiek atņemts pārāk daudz, un tad sekoja šokējošs Tieslietu ministrijas piedāvāts risinājums it kā ar mērķi atvieglot piedziņas noteikumus uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet patiesībā šie grozījumi atļauj vērst piedziņu pat uz līdz šim aizsargāto pusi no minimālās algas, pie kam ne tikai uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet arī būtiski pasliktināt piedziņas noteikumus visiem pārējiem, kuriem līdz šim bija saglabājama minimālā alga.

Nav šaubu, ka vienīgie ieguvēji no šādiem grozījumiem būtu zvērināti tiesu izpildītāji, līdz ar to jāsecina, ka raidījums “Aizliegtais paņēmiens” atklāti lobē zvērinātu tiesu izpildītāju intereses.

Izvairīšanās no savu bērnu uzturēšanas tiešām ir nopietna problēma. Sižetā vairākkārt tika uzsvērts, ka Tieslietu ministrijas piedāvātie grozījumi ir vērsti uz to, lai uzlabotu uzturlīdzekļu parādnieku materiālo situāciju un veicinātu parādu nomaksu.  Bet vai tas tiešām tā ir?

Lai to novērtētu, vispirms ir jāaplūko šī brīža regulējums, kas paredz jebkurā gadījumā, piedzenot uzturlīdzekļus, zaudējumus vai kompensāciju sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu, kā arī izpildot administratīvā pārkāpuma procesā pieņemtos nolēmumus,  parādniekam saglabāt naudas līdzekļus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas un papildus par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu — līdzekļus 15 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas (šobrīd tie ir 350 eiro un papildus 105 eiro par katru bērnu), visiem pārējiem, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas apmērā un papildus par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu — līdzekļus 15 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas (šobrīd tie ir 700 eiro un papildus 105 eiro par katru bērnu).

Un tagad aplūkosim, ko paredz Tieslietu ministrijas piedāvātie grozījumi: kas paredz izteikt Civilprocesa likuma 594. pantu šādā redakcijā: “594. pants. Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem

(2) Ieturējumus neatkarīgi no piedziņas veida izdara 10 procentu apmērā, ja parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzināto maksājumu apmērs nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Ieturējumu apmēru samazina par 2 procentiem par katru parādnieka apgādībā reģistrētu nepilngadīgu bērnu.”

Kā redzam no šiem Tieslietu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem, tad te ir stāsts ne vairs tikai par uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet pilnīgi visiem, kas nonākuši parādnieka statusā, tai skaitā uz ātro kredītu upuriem, un pilnīgi nevienam netiek garantēts nekāds saglabājamais minimums.

Piemēram, pensionārs, kurš iekritis ātro kredītu slazdā, līdz šim varēja būt drošs, ka viņa pensiju, kas ir mazāka par minimālo algu, neaiztiks tiesu izpildītāji, pēc šiem grozījumiem katru mēnesi 10% atdos tiesu izpildītājam (piemēram, no 320 EUR  pensijas 32 EUR tiks pārskaitīti tiesu izpildītājam, un pensionāram izdzīvošanai paliks 288 EUR).

Vēl viens piemērs par ģimenes tēvu ar trim nepilngadīgiem bērniem, kurš nav uzturlīdzekļu nemaksātājs un līdz šim varēja būt drošs, ka tiesu izpildītājs nevērsīs piedziņu uz minimālo algu 700 EUR apmērā un 15% no minimālās algas (105 EUR) par katru apgādājamo nepilngadīgo bērnu, kas kopā ir 1015 EUR mēnesī: pēc šiem grozījumiem trīs bērnu ģimenei paliks 634,20 EUR.

Tagad paskatīsimies, kā šie grozījumi ietekmēs uzturlīdzekļu nemaksātājus. Uzturlīdzekļu nemaksātājs, kurš oficiāli nesaņem  neko, pēc šādiem grozījumiem turpina nesaņemt neko un nemaksāt neko.

Uzturlīdzekļu nemaksātājam, kurš oficiāli strādā pusslodzi vai ir pensionārs, kura apgādībā ir vēl divi bērni, kuram līdz šim tika saglabāti 350 EUR un 105 EUR par katru apgādībā esošo bērnu, kopā 460 EUR, pēc šādiem grozījumiem no viņa mazajiem ienākumiem tiks atņemti 10%, un bērniem vairs nepaliks iepriekš garantētie 105 EUR katram.

Visa sižetā paustā informācija un Tieslietu ministrijas piedāvātie grozījumi acīmredzami ir vērsti uz to, lai varētu vērst piedziņu pret tiem, kuri līdz šim bija aizsargāti, kuriem bija garantēts minimālais ienākumu līmenis, uz kuru nedrīkst vērst piedziņu, bet pēc Tieslietu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem vairs nebūs nekāda minimuma, uz kuru nevar vērst piedziņu.

Vai tiešām kāds cer, ka šādi grozījumi veicinās uzturlīdzekļu maksāšanu? Ja līdz šim no valsts muka darba spējīgie, kas nonāca parādu gūstā, tagad būs jāmūk arī pensionāriem, invalīdiem.

Izskatās, ka  “Aizliegtā paņēmiena” sižeta autori nespēj pārbaudīt to informāciju, ko sniedz skatītājiem, un faktiski lobē zvērinātu tiesu izpildītāju, kuri daudzi jau ir kļuvuši par miljonāriem, mantkārīgās interese.

Novērtē šo rakstu:

88
7