Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Pārkāpjot likuma normas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vairāk nekā divus mēnešus nav sniedzis atbildi Rīgas domes deputātam un Rīgas domes pretkorupcijas komisijas loceklim Valdim Gavaram uz viņa oficiālu iesniegumu par aizdomām saistībā ar atkritumu izvešanas tarifu paaugstināšanu vienai kompānijai – SIA Eco Baltia Vide.

KNAB ignorējis lūgumu pārbaudīt, vai aizdomas ir vai nav pamatotas, vai atkritumu izvešanas tarifu palielināšana ir notikusi atbilstoši likuma prasībām, nepārkāpjot publiskā iepirkuma principus, Valsts pārvaldes iekārtas likuma principus, kā arī taisnīgas un tiesiskas politikas principus un vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Eco Baltia Vide nav izrādīta pārāk liela nepamatota prettiesiska labvēlība.

Sakarā ar KNAB bezdarbību un atbildes nesniegšanu likumā noteiktajā termiņā publiskojam domnieka iesnieguma tekstu pilnībā:

“Esmu Rīgas domes deputāts un viens no iniciatoriem veidot Rīgas domē pretkorupcijas komisiju, un darba pienākumu izpildes ietvaros man ir radušās aizdomas par Rīgas domē notikušiem un/vai notiekošiem iespējamiem likumpārkāpumiem, tostarp ar iespējamu korupciju saistītiem gadījumiem.

Proti, aizdomas ir saistītas ar Rīgas domes organizētu publisko iepirkumu par atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā. Publiskā iepirkuma procedūras ietvaros atkritumu izvešanas līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Clean R, Lautus Vide un Eco Baltia Vide. Attiecīgi līgumi ar šiem komersantiem tika noslēgti 2020. gada sākumā.

Atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas tika noteiktas atsevišķi noslēgtos līgumos ar konkursa uzvarētājiem. Man nav zināms šo līgumu saturs, un nezinu, vai tie paredzēja pakalpojuma cenas iespējamu paaugstināšanu līguma darbības laikā, taču 2022. gada 8. jūnijā atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas tika paaugstinātas visiem trim iepriekš minētajiem komersantiem.

Pieļauju, ka attiecīgo pakalpojumu cenas paaugstināšanai toreiz bija loģiski iemesli, jo ļoti strauji paaugstinājās degvielas tirgus cenas, kuras brīžiem pat pārsniedza 2 euro atzīmi, savukārt degvielas izdevumi veido noteiktu daļu no kopējiem atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem.

Protams, šī cenas paaugstinājuma nepieciešamība un pamatojums ir apšaubāmi, par ko liecina Olafa Zvejnieka veikts pētījums, no kura var secināt, ka visi Rīgas domei pakalpojumus sniedzošie atkritumu apsaimniekotāji strādāja ar milzīgu peļņu, kādu ar nerentabliem tarifiem sasniegt vispār nebūtu iespējams. Minētais pētījums atrodams, sekojot saitei https://lasi.lv/par-svarigo/aktuali/kapec-riga-par-atkritumiem-maksa-dubulta.3036.

Kopš minētā cenu palielinājuma ir pagājis aptuveni gads, un Rīgas dome ir apstiprinājusi jau trešo atkritumu izvešanas tarifu paaugstinājumu (otrais bija šī gada sākumā, un arī tas šķiet tik pat aizdomīgs un nepamatots). Šoreiz tas tiek argumentēts ar inflāciju un darbaspēka izmaksu pieaugumu, kas nav apšaubāms, taču loģikas un pamatojuma tam nav, jo degvielas cenas pēdējā gada laikā ir būtiski samazinājušās, taču attiecīgi tarifu samazinājumi tādēļ nav notikuši. Līdz ar to jāsecina, ka degvielas cenas, kuras ir samazinājušās aptuveni par 20% var kompensēt citu izdevumu pieaugumu.

Turklāt uzmanība ir pievēršama faktam, ka tarifa pieaugums attiecas tikai uz vienu no trim atkritumu apsaimniekošanas komersantiem – Eco Baltia Vide, kamēr Clean R un Lautus Vide tarifi paliek nemainīgi, kaut arī inflācijas un darbaspēka izmaksu pieaugums ir vispārīgi faktori, kas ietekmē pilnīgi visu komersantu darbību un sniedzamo pakalpojumu izmaksas. Tas rada aizdomas, ka tarifu pieaugumam nav objektīva pamatojuma, bet tas saistīts tikai ar konkrētā viena komersanta individuālajām vēlmēm.

Aizdomas par nepamatotu un mākslīgi sadārdzinātu Eco Baltia Vide tarifu palielina fakts, ka šī komersanta pakalpojuma cenas svarīga komponente – degvielas izdevumi – bioloģiskajiem atkritumiem uz vienādu apjomu un vienādu attālumu būtiski atšķiras no sadzīves atkritumu izvešanas izdevumiem, kaut arī tiem no loģikas viedokļa vajadzētu būt identiskiem.

Pastāv uzskats, ka atkritumu izvešanas tarifu celšanu aktīvi lobē ar politisko partiju “Progresīvie” saistītas personas, no šīs partijas Rīgas domē ievēlētie deputāti un šīs partijas faktiskie sponsori, tai skaitā, ar tarifu paaugstināšanu “apdāvinātā” Eco Baltia Vide.

Esmu dzirdējis, ka Mairita Lūse no partijas “Progresīvie”, kura Rīgas domē vada atkritumu apakškomisiju, regulāri domes telpās tiekoties ar Eco Baltia Vide vadītāju Jāni Aizbaltu. Tostarp šāda tikšanās ir pamanīta arī 2023. gada 10. augustā.

Tāpat ir izskanējušas ziņas, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Eco Baltia Vide līdzīpašniekam un vadītājam Mārim Simanovičam (attēlā pa kreisi) esot bijušas vairākas tikšanās ar partijas “Progresīvie” pārstāvjiem Mārtiņu Kosoviču, Kasparu Briškenu un Andri Šuvajevu un šajās neformālajās sarunās esot piedalījušies arī bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, par oligarhu dēvētais Andris Šķēle, viņa ilggadējā uzticības persona Harijs Krongorns, Getliņu atkritumu poligona vadītājs Imants Stirāns, kā arī sabiedrisko attiecību speciālists, politologs Filips Rajevskis un bijušā Rīgas mēra Mārtiņa Staķa padomnieka Ginta Knoka dzīvesbiedre, sabiedrisko attiecību un lobisma kompānijas Deep White īpašniece un vadītāja Egle Klekere-Knoka.

Līdzīgas tikšanās esot notikušas gan pagājušajā gadā dažus mēnešus pirms atkritumu izvešanas tarifu pieauguma, gan šā gada martā (arī dažus mēnešus pirms tarifu palielināšanas). Tajās esot piedalījies Māris Simanovičs, Eco Baltia Vide valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts, partijas “Progresīvie” pārstāvji Andris Šuvajevs, Kaspars Briškens un Mārtiņš Kosovičs, kā arī Mārtiņš Staķis un Egle Klekere-Knoka. Ļoti iespējams, ka šajās sarunās ir neformāli apspriesti jautājumi, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu.

Sabiedrisko attiecību un lobisma kompānijas Deep White un tās vadošo amatpersonu darbība vispār šķiet aizdomīga, jo šī uzņēmuma galvenie klienti, kuri veido lielu daļu no uzņēmuma kopējā apgrozījuma, ir tieši Eco Baltia Vide un LNK Grupa, un abi šie komersanti nejaušības vai laimīgas sagadīšanās, vai likumsakarības rezultātā regulāri uzvar Rīgas domes organizētajos publiskajos iepirkumos.

Esmu dzirdējis, ka Eco Baltia Vide ar Deep White esot pat noslēgts sadarbības līgums, kura ietvaros Eco Baltia Vide savam sadarbības partnerim maksājot ļoti lielas ikmēneša atlīdzības neatkarīgi no sniegto pakalpojumu apjoma un rezultāta. Šīs atlīdzības apmērs esot vismaz 60 tūkstoši euro gadā, kas var nodrošināt klientam reālas iespējas daļu no šīs summas novirzīt prettiesiska labuma izmaksai ieinteresētajām personām, jo minētā kompānija visu savu peļņu izmaksā uzņēmuma īpašniekam dividendēs.

Piemēram, 2022. gadā dividendēs šis uzņēmums esot izmaksājis aptuveni 900 tūkstošus euro, kas ir visai prāva naudas summa, un tās saņēmējs šo naudu var izmantot pēc saviem ieskatiem, tostarp nodot citām personām un nevienam par to nesniegt jebkādas atskaites.

Esmu dzirdējis, ka sabiedrisko attiecību un lobisma kompānijas Deep White amatpersonas savulaik par maksu (ir minēts pat konkrēts maksas apmērs – 10 tūkstoši euro) piedāvāja saviem klientiem organizēt tikšanās klātienē ar bijušo Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Šādu runu daudzums un intensitāte tikai vairo aizdomas, ka šīs runas nav bez pamata, un minētais komersants patiešām spēj ietekmēt atsevišķas Rīgas domes amatpersonas un panākt saviem klientiem labvēlīgu lēmumu pieņemšanu.

Vispārzināmi un pārbaudāmi fakti kopsakarībā ar kuluāru sarunu līmenī izteiktiem apgalvojumiem rada pamatu aizdomām, ka Rīgas domē, iespējams, tiek praktizētas koruptīvas darbības ar mērķi panākt ar partiju Progresīvie saistītiem uzņēmējiem labvēlīgākus komercdarbības veikšanas apstākļus.

Ņemot vērā visu minēto, lūdzu pārbaudīt, vai minētās aizdomas ir pamatotas un, vai atkritumu izvešanas tarifu palielināšana ir notikusi atbilstoši likuma prasībām, nepārkāpjot publiskā iepirkuma principus, Valsts pārvaldes iekārtas likuma principus, kā arī taisnīgas un tiesiskas politikas principus un, vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Eco Baltia Vide nav izrādīta pārāk liela nepamatota prettiesiska labvēlība.

Bez tam uzskatu par lietderīgu pārbaudīt arī komercsabiedrības Deep White, tās vadītājas Egles Klekeres-Knokas un viņas dzīvesbiedra Ginta Knoka iespējamu lomu darījumos, kas saistīti ar Rīgas domes organizētiem iepirkumiem, īpašu uzmanību pievēršot Deep White izmaksāto dividenžu izlietojumam, lai pārliecinātos, ka šī nauda gandrīz miljona euro apmērā nav izmantota tostarp koruptīvu darbību īstenošanai.”

Novērtē šo rakstu:

75
2