Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldes funkciju īstenošanu, pilnveidotu ierēdņu profesionālo kompetenci, valsts pārvaldē ir iedibināta ierēdņu pārcelšana jeb rotācija. Rotācija ir būtisks civildienesta izveides elements, un pārcelšana citā amatā valsts pārvaldē ir izplatīta prakse visā pasaulē, lai efektīvi veiktu valsts uzdevumu izpildi sabiedrības labā, elastīgi izmantojot civildienesta resursus pārvaldes iekšienē.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) rotācijas kārtība ir nostiprināta 2019. gada 31. oktobra iekšējos noteikumos Nr. 64 “VID ierēdņu vai darbinieku atstādināšanas no amata pienākumu izpildes un ierēdņu pārcelšanas citā amatā kārtība”.

Ievērojot minēto un to, ka virkne augsta ranga VID amatpersonu amatu ieņem piecus gadus vai ilgāk, ar šiem darbiniekiem tiek organizētas pārrunas, ar mērķi izanalizēt, kā šajā pārmaiņu laikā viņu zināšanas, kvalifikācija, profesionālā pieredze un kompetence var būt iespējami noderīgāka dienestā, vai ir nepieciešamība izmēģināt spēkus citā amatā, lai efektīvi sasniegtu iestādes mērķus un uzdevumus, kā katra no konkrētajām personām redz turpmāko iestādes attīstību. Runa ir par karjeru un attīstību iestādes iekšienē. Noteikti tiks ņemts vērā tas, kādus projektus amatpersonām ir jāīsteno, un arī tas vai tos skārušas reorganizācijas pēdējo gadu laikā.

Šobrīd vēl nav pieņemti nekādi lēmumi, par kuriem, atbilstoši valstī pieņemtajiem normatīviem, būtu jāinformē Finanšu ministrija. Par izmaiņām, kas notiks VID šajā jomā, ministrija tiks informēta, atbilstoši valstī noteiktajiem normatīviem.

Uz pārrunām tiek aicinātas visas, kopumā 18, VID noteikta līmeņa amatpersonas, kuras pakļaujas augstāk minētajai kārtībai. Vienlaikus tas nebūt nenozīmē, ka visas 18 personas noteikti mainīs savus ieņemamos amatus. Tāpat nav plānots kādu no šīm personām atbrīvot no darba VID.

* Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores padomnieks

Novērtē šo rakstu:

25
111