Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Anda Rožukalne, kas pašlaik ieņem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudienes amatu, iespējams, izmanto savu dienesta stāvokli, lai prettiesiski gūtu labumu no „sabiedriskajiem” medijiem, kuri ir tieši atkarīgi no viņas labvēlīgiem vai nelabvēlīgiem atzinumiem, – izvietotu savu privātpersonas viedokli „sabiedriskajos” medijos, kad un kā viņai iegribas. Pietiek šodien publicē Lato Lapsas iesniegumu, kas nosūtīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, aicinot izvērtēt šo situāciju:

„Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

no Lato Lapsas,

elektroniskā pasta adrese – [email protected]

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums noteic:

„V nodaļa.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds

18. pants. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds

(1) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds pārrauga sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegto pakalpojumu atbilstību šā likuma 1. pantā noteiktajam mērķim un 3. pantā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām un pēc savas iniciatīvas vai uz personu iesniegumu pamata sniedz atzinumus par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu atbilstību minētajiem dokumentiem, kā arī pilda citas šajā likumā noteiktās funkcijas.

(2) Jebkura persona var vērsties pie sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda ar iesniegumu, lūdzot izvērtēt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un iepriekš sniegto pakalpojumu atbilstību šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda lēmums iesnieguma iesniedzējam nav saistošs un nav nedz apstrīdams, nedz pārsūdzams.

(3) Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ņem vērā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda atzinumā ietvertos secinājumus. Īpašos gadījumos sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis var šos secinājumus neņemt vērā, atteikumu pamatojot rakstveidā.

(4) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda atzinumi, nenorādot iesnieguma iesniedzēja identitāti, publiskojami Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē un attiecīgā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tīmekļvietnē.

(5) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds ir tiesīgs ar pamatotu iesniegumu vērsties Saeimā, rosinot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa vai visas padomes atcelšanu, ja ombuds konstatējis, ka padomes locekļa darbība vai bezdarbība apdraud sabiedriskā medija redakcionālo neatkarību.

19. pants. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda funkcijas

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds pilda arī šādas funkcijas:

1) pēc savas iniciatīvas vai uz personu iesniegumu pamata sniedz atzinumus, kas saistīti ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un iepriekš sniegto pakalpojumu atbilstību sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām;

2) darbojas kā samierinātājs Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa strīdos par sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmu un pakalpojumu atbilstību tā ētikas kodeksam un redakcionālajām vadlīnijām;

3) veicina sabiedrības medijpratību un uztur personisku saikni ar sabiedrību;

4) pēc sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu lūguma sniedz konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar to ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām;

5) ne retāk kā reizi gadā publicē Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu tīmekļvietnēs ziņojumu par savu darbu.”

No Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes esmu saņēmis dokumentu, kas liecina par iespējamu sabiedrisko mediju prettiesisku ietekmēšanu nolūkā gūt personisku labumu: runa ir par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda statusa izmantošanu, lai gūtu iespēju paust savu personisko viedokli sabiedrisko mediju platformā, kuras vadība un darbinieki ir tieši atkarīgi no sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda lēmumiem.

Šajā dokumentā, ko pievienoju šim iesniegumam, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amatu ieņemošā Anda Rožukalne apliecina, ka viņa izmanto sabiedrisko mediju platformu, lai tajā publicētu savu personisko viedokli, tādējādi prettiesiski gūstot sev personisku labumu – iespēju šādu fiziskas personas viedokli publicēt. Šāda iespēja netiek nodrošināta ikvienam Latvijas iedzīvotājam, un lēmumus par to, kam šāda iespēja tiek nodrošināta, pieņem sabiedrisko mediju vadītāji un darbinieki, kuri, kā izriet no manis citētajiem likuma nosacījumiem, ir tieši atkarīgi no šīs personas labvēlības.

Ar šo aicinu Jūsu iestādi saistībā ar manis minētajiem faktiem rīkoties atbilstoši tai likumā noteiktajiem pienākumiem un informēt mani par pieņemtajiem lēmumiem.”

Novērtē šo rakstu:

77
1