Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Sabiedrībai nav nekādas daļas ne par to, kā Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP) notiek dažādu dokumentu atzīšana par ierobežotas pieejamības informāciju un kas pieņem šādus lēmumus, ne par pašiem šiem dokumentiem, ne arī par to, kā tiek lemts par padomes veiktu pasūtījumu pieņemšanu, - tas izriet no padomes priekšsēdētāja, kādreizējā žurnālista Aināra Dimanta atbildes uz Pietiek pārstāvja oficiālo informācijas pieprasījumu.

Pēc tam, kad sabiedrības diskusiju izraisīja padomes kategoriskā nevēlēšanās atklāt visus dokumentus un ieteikumus, ko tai par 2000 latu šopavasar it kā sagatavojis kādreizējais Latvijas TV žurnālists Jānis Domburs, Pietiek nosūtīja padomei oficiālu informācijas pieprasījumu, uz kuru tai būtu bijis jāatbild atbilstoši Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma normām.

Taču izrādījās, ka padomes priekšsēdētājs Dimants uzskata - šie likumi viņa vadītajai iestādei neesot rakstīti, līdz ar ko netika sniegtas atbildes uz faktiski nevienu no uzdotajiem jautājumiem. Sabiedrībai šāda informācija nepienākoties, un jo īpaši nevēlams esot, lai atklātībā nonāktu informāciju par padomes sekretariāta darbinieku izvērtējumu, oficiāli paziņoja kādreizējais laikraksta Diena žurnālists.

Saistībā ar šo rīcību Pietiek jau ir vērsies ar pieteikumu administratīvajā tiesā, savukārt šodien publicējam jautājumus, uz kuriem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un tās priekšsēdētājs Dimants nevēlējās vai nespēja atbildēt:

”Tā kā vēlos iepazīties ar Jāņa Dombura rakstīto atzinumu saskaņā ar 2012. gada 27. februāra līgumā noteiktajiem NEPLP padomnieka pienākumiem, nosūtiet šo atzinumu man vai nodrošiniet man iespēju ar to iepazīties klātienē.

Ja šim dokumentam noteikts ierobežotas pieejamības statuss, izsaku vēlēšanos ar to iepazīties informatīvos nolūkos, lai pārliecinātos, cik pamatoti Jūsu pārstāvētā iestāde izmanto budžeta līdzekļus.

Tāpat vēlos saņemt no Jums atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kāds ir minētā dokumenta nosaukums, iesniegšanas datums, lietvedības numurs?

2) kas, kur, kad, atbilstoši kādiem normatīvajiem aktiem iegrāmatojis minēto dokumentu?

3) kas, kur, kad, uz kāda pamata parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu par minēto dokumentu? Vēlos arī iepazīties ar minēto pieņemšanas – nodošanas aktu: nododiet tā kopiju manā rīcībā vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.

4) kas, kur, kad atbilstoši kādiem normatīvajiem aktiem iegrāmatojis minēto pieņemšanas – nodošanas aktu?

5) kādas personas ir iepazinušās ar minēto dokumentu? Kādi lietvedības dokumenti (numurs, nosaukums) to apliecina? Nododiet manā rīcībā minēto dokumentu kopijas vai nodrošiniet iespēju ar tiem iepazīties.

6) ja minētajam dokumentam ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, kas (konkrētas amatpersonas, nosaucot vārdu, uzvārdu, amatu), kad, uz kāda pamata to noteicis? Tā kā vēlos iepazīties ar dokumentāciju, kas apliecina šo statusa noteikšanu, nosūtiet man tās kopijas vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.

7) uz kādu termiņu šis statuss noteikts? Uz kāda pamata izvēlēts tieši šāds termiņš?

8) kad, kas, kur ir iegrāmatojis minētā dokumenta ierobežotas pieejamības statusu? ? Tā kā vēlos iepazīties ar dokumentāciju, kas to apliecina, nosūtiet man tās kopijas vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.

Tāpat vēlos iepazīties ar Jūsu pārstāvētās iestādes ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu. Nosūtiet man tā kopiju vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.

Tāpat vēlos iepazīties ar visu Jūsu iestādes dokumentāciju saistībā ar šīm minētā Jāņa Dombura veiktajām aktivitātēm:

- diskusijas par MTG un LNT apvienošanos satura struktūras modelēšana un plānošana, ieteikumi par dalībnieku sastāvu un diskusijas vadīšana 28.februārī;

- dalība vairāk nekā 10 dažāda statusa padomes pasākumos - sēdēs, darba sanāksmēs , darba grupās, tikšanās, dažāda apjoma izvērtējumi un ieteikumi mutiskā un elektroniskā formā (izvērstākie faili ietverti šajā atzinumā):

= par darbības uzsākšanu (fails nr.1., gatavots sabiedriskā kārtā vēl pirms padomnieka darba, bet šī atzinuma kontekstā kļuva par atskaites punktu padomnieka darbam vairākos virzienos)

= par dažādiem darba virzieniem: virszemes apraidi, MTG darījumu, sabiedrisko mediju uzraudzību, jauna sabiedriskā medija koncepciju, Ministru prezidenta vēstuli par pasākumiem "vienotas un kvalitatīvas informācijas telpas nodrošināšanai", u.c.

= izvērtējums un priekšlikumi par resoru finansēm un sabiedrisko pasūtījumu (fails nr.2)

= par NEPLP lēmumu sakarā ar Sekretariāta darba pāŗnemšanu (fails nr.3)

= konceptuālas tēzes un ieteikumi par 2013.gada budžetu dotācijas pieprasīšanu (fails nr.4)

= tēzes par uzdevumiem LTV un LR saistībā ar 2013.gada budžetu pamatojumu (fails nr.5)

- dalība 8 intervijās ar NEPLP sekretariāta darbiniekiem par darba pienākumiem un organizāciju

- intervijas ar NEPLP locekļiem par galvenajām problēmām, mērķiem un darba organizāciju

- "darbnīcas" ar personāla un vadības lietpratēju Kasparu Kauliņu par NEPLP stratēģiju, funkcijām, prioritātēm un darba organizāciju plānošana un dalība tajā, sagatavojot konspektīvu kopsavilkumu par problēmām, mērķiem, darba organizāciju un riskiem (fails nr.6).

- dažādu dokumentu un publikāciju analīze, neformālas sarunas ar nozares lietpratējiem, šī gala atzinuma sagatavošana.

Ja kāds no minētajiem dokumentiem („failiem”) atzīts par ierobežotas pieejamības informāciju, par katru no tiem vēlos saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) kāds ir minētā dokumenta nosaukums, iesniegšanas datums, lietvedības numurs?

2) kas, kur, kad, atbilstoši kādiem normatīvajiem aktiem iegrāmatojis minēto dokumentu?

3) kas, kur, kad, uz kāda pamata parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu par minēto dokumentu? Vēlos arī iepazīties ar minēto pieņemšanas – nodošanas aktu: nododiet tā kopiju manā rīcībā vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.

4) kas, kur, kad atbilstoši kādiem normatīvajiem aktiem iegrāmatojis minēto pieņemšanas – nodošanas aktu?

5) kādas personas ir iepazinušās ar minēto dokumentu? Kādi lietvedības dokumenti (numurs, nosaukums) to apliecina? Nododiet manā rīcībā minēto dokumentu kopijas vai nodrošiniet iespēju ar tiem iepazīties.

6) ja minētajam dokumentam ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, kas (konkrētas amatpersonas, nosaucot vārdu, uzvārdu, amatu), kad, uz kāda pamata to noteicis? Tā kā vēlos iepazīties ar dokumentāciju, kas apliecina šo statusa noteikšanu, nosūtiet man tās kopijas vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.

7) uz kādu termiņu šis statuss noteikts? Uz kāda pamata izvēlēts tieši šāds termiņš?

8) kad, kas, kur ir iegrāmatojis minētā dokumenta ierobežotas pieejamības statusu? ? Tā kā vēlos iepazīties ar dokumentāciju, kas to apliecina, nosūtiet man tās kopijas vai nodrošiniet iespēju ar to iepazīties.”

Novērtē šo rakstu:

0
0