Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Kopš pagājušā gada augusta, kad ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu Šveices jurists Rūdolfs Meroni tika atcelts no arestētās mantas glabātāja pienākumiem, ir pagājuši jau astoņi mēneši, taču Nodrošinājuma valsts aģentūrai joprojām nav izdevies ne pārņemt savulaik simtus miljonu vērto mantu, ne arī novērtēt, cik liela daļa no tās ir nevis apsaimniekota, bet izsaimniekota. Pietiek šodien bez plašākiem komentāriem publicē aģentūras atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, no kurām skaidri izriet – Šveices jurists Latvijas valsts iestādi joprojām vazā aiz deguna.

1) vai Nodrošinājuma valsts aģentūrai pašlaik ir izdevies pārņemt šo mantu?

Informējam, ka šobrīd R.Meroni nav izpildījis Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas (turpmāk – Tiesa) uzlikto pienākumu nodot Tiesas 2020. gada 17. augusta lēmumā ar lietvedības Nr. K04-0001-20/18, krimināllietā Nr. 12812001408, Nr. 12812001608 (turpmāk – Lēmums) norādīto arestēto mantu  Nodrošinājuma valsts aģentūrai.

2) ja nē, kādu tieši iemeslu dēļ manta nav pārņemta?

Informējam, ka manta nav pārņemta, ņemot vērā, ka R.Meroni nav izpildījis Tiesas uzlikto pienākumu.

3) kādā tieši veidā Nodrošinājuma valsts aģentūra šajā laikā ir sazinājusies ar atcelto mantas glabātāju Rūdolfu Meroni, lai sāktu mantas pārņemšanu?

Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) vairākkārtīgi rakstveidā ir vērsusies pie R.Meroni ar aicinājumu, nekavējoties rakstveidā informēt Aģentūru par veidu, kādā līdz šim tika nodrošināta Lēmumā minētās mantas glabāšana, sniegt informāciju par laiku un kārtību, kādā tiks nodrošināta mantas nodošana glabāšanā Aģentūrai, kā arī informāciju par personu vai personām, kuras nodrošinās mantas nodošanu Aģentūrai.

4) kāda tieši komunikācija ar minēto R.Meroni ir notikusi 2021. gada aprīlī, kādus rezultātus tā ir devusi?

Informējam, ka no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 15.aprīlim komunikācija starp Aģentūru un R.Meroni nav notikusi.

5) kādu tieši procedūru Nodrošinājuma valsts aģentūra pašlaik plāno izmantot mantas pārņemšanai?

Aģentūra 2020.gada 30.decembrī ir izsludinājusi konkursa dialogu “Par finanšu instrumentu un tiesību pārvaldību, novērtēšanu, mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu”, saskaņā ar kuru tiks izvēlēts piemērotākais pakalpojuma sniedzējs, kurš veiks nepieciešamās darbības ar Lēmumā norādīto arestēto mantu gadījumā, ja R.Meroni izpildīs ar Tiesas Lēmumu uzlikto pienākumu.

6) kādā tieši veidā Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno veikt pārņemamās mantas novērtējumu un vai šī novērtējuma veikšanai piesaistīs trešās personas, kas profesionāli nodarbojas ar šāda veida mantas vērtēšanu?

Atbilstoši Aģentūras 2020.gada 30.decembrī izsludinātā konkursa dialoga “Par finanšu instrumentu un tiesību pārvaldību, novērtēšanu, mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu” prasībām pakalpojuma sniedzējs nodrošina pārņemamo un pārņemto aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību novērtēšanu, kā arī nodrošina pārņemto aktīvu un no tiem izrietošo tiesību un saistību drošu glabāšanu.

7) kā tieši Nodrošinājuma valsts aģentūra gatavojas rīkoties, ja pēc novērtējuma rezultātu iegūšanas izrādīsies, ka mantas vērtība tās glabāšanas laikā ir būtiski samazinājusies?

Aģentūra rīkosies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Novērtē šo rakstu:

39
1