Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

tie taču krūmi

16.01.2020. 10:07

pie Elites. Tādi paši 'koki'kā vārnas skaistumputni un klejojoši kaķi pilsētas lepnums

Atbildēt

Tautas balss

14.01.2020. 17:22

»

sūdzēšoties Saeimā

...


Ilons Masks jau berzē rokas, lai varētu Latvijas ģerevņā super eko-šmeko, zerro waste, hiper-ūber inoveišn rūpnīcu uzbūvēt. Vietējie tikmēr izzāģē mežus un sūrojas par krīzi koknses cenās - sak, nevarēs jaunu džupu iepirkt. Daļa rok granti, daļa kaut ko audzē nomātās zemēs par saņemtajām dotācijām no Merkeles, daļa strādā pansionātā, bet vēl lielāka daļa tikmēr ir veiksmīgi apmetušies Īrijā. Nu galvenais, lai tik neko laukos nedara - tie dāņi, holandieši un zviedri taču ir lohi un neko nesaprot - grib tik piegānīt mšuu zemi mīļo. Sapnis par tūristu pūļiem, kas pacels visus laukus Latvijā jau nekur nepazūd. Mums neko nevajag!

Atbildēt

sūdzēšoties Saeimā

13.01.2020. 15:18


Kā cūka grāvī – ne par ko nav izdabūjama laukā:

„“Ogrēnietis“ 2019. gada 17. decembris –

Izpildot VARAM rīkojumu, atceļ saistošos noteikumus
par lokālplānojumu.

Šī gada 3. decembrī tika sasaukta Ogres novada pašvaldības domes
ārkārtas sēde, lai, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) ministra rīkojumu, lemtu par 2018. gada 18. oktobrī
pieņemtā lēmuma atcelšanu.
Ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu tika atļauta
lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām Madlienas pagastā,
Ogres novadā, lai pamatotu nepieciešamās izmaiņas Ogres novada teritorijas
plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos, radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei.
Lokālplānojums izstrādāts pēc SIA “Gallusman” ierosinājuma, un to veica
SIA“Reģionālie projekti”.
Lokālplānojuma redakcijā un Vides pārskata redakcijā pēc publiskās apspriešanas
un institūciju atzinumu saņemšanas tika veiktas attiecīgās korekcijas
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, Paskaidrojuma rakstā un Vides pārskatā.
Aktualizēto redakciju, kā arī iesniegumu par Lokālplānojuma izvērtēšanu un
apstiprināšanu SIA “Reģionālie projekti” iesniedza novada pašvaldībā. Izvērtējot un
apkopojot sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus un institūciju atzinumus,
tika secināts, ka Lokālplānojuma redakcijai pilnveidošana nav nepieciešama, līdz
ar to minētais teritorijas plānojums tika apstiprināts, attiecīgi pieņemot
Ogres novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 19/2019.

Tomēr VARAM ministrs Juris Pūce šī gada 20. novembrī, pamatojoties uz
Teritorijas attīstības plānošanas likuma noteiktajā pārsūdzēšanas periodā
saņemtajiem iesniegumiem, izdeva rīkojumu par šo saistošo noteikumu
darbības apturēšanu – izvērtējot Lokālplānojuma dokumentāciju, konstatēta
tā neatbilstība normatīvo aktu prasībām.

Pēc VARAM rīkojuma saņemšanas atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam
pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sasauca domes ārkārtas sēdi,
kurā deputāti tika iepazīstināti ar ministra rīkojumā
norādītajiem pārkāpumiem un pašvaldības sagatavoto argumentāciju par
to, ka vairākas norādītās nepilnības nav objektīvas.

Rīkojumā tiek norādīts, ka, atbalstot Lokālplānojumā ietvertās attīstības ieceres
īstenošanu konkrētajā teritorijā, netika pienācīgi izvērtēta attīstības ieceres
īstenošanas vietas izvēle un atbilstība, sabiedrības iesaiste plānošanas procesā
bija formāla, kā arī netika ņemts vērā Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā
norādītais, ka Lokālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides
pārskatā jāiekļauj vērtējums un jāvērtē sanitārā attāluma samazinājuma iespējamā
ietekme un tās būtiskums uz sanitāro prasību nodrošināšanu.

Pirms balsojuma par lēmumprojektu E. Helmanis uzsvēra: “Mēs vēlamies, lai novadā
būtu ražošana un darba vietas, jo labi zinām, ka ar laiku Eiropas Savienības
līdzfinansējums tādā apjomā, kā līdz šim, vairs nebūs pieejams, tāpēc būs jāiztiek ar to,
ko paši saražojam, un tas saistīts ar mūsu labklājību.
Ogres novada pašvaldība, izdodot šos noteikumus, ir atbalstījusi ražošanas veicināšanu un
darba vietu nodrošināšanu tepat novadā.
Šobrīd mēs izpildīsim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izdotajā rīkojumā
noteikto, kā arī sagatavosim vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai un valdībai, lai viņi
izlemj, kā rīkoties tālāk. Taču vēlreiz vēlos uzsvērt, ka novadā šīs darba
vietas ir ļoti nozīmīgas.”

Domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmums atcelt Ogres novada
pašvaldības 2019. gada 15. augusta saistošos noteikumus Nr. 13/2019,
kas nosaka zemes vienībām Madlienas pagastā teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus un funkcionālo zonējumu – grafisko daļu olu un
olu produktu ražotnes izveides vajadzībām, kā arī veikt Lokālplānojuma
pilnveidošanu, novēršot neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
Atbalstītais lēmumprojekts arī paredz lūgt Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajai
komisijai iesaistīties jautājuma risināšanā par ārvalstu investora piesaistes iespējām
uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas lauku reģionā – Ogres novadā, veicinot pozitīvu
konkurenci un jaunu darba vietu (vismaz 200 darba vietu) rašanos, lai
veicinātu Latvijas reemigrācijas plāna īstenošanu un esošo iedzīvotāju nodarbinātību
tuvu viņu dzīvesvietai.
Olga Tinkuse “
--------------------------------------------

Madlienas pagastā jau „iefīrēta“ ārzemju cūku megaferma, tādas ir arī blakus pagastos.

Iedzīvotājiem jādzīvo sīvā cūku mēslu smakā, ceļus izbraukā fermu apkalpojošās smagās
tehnikas, cūku mēra dēļ privātie spiesti izkaut savas viensētas cūkas…

Lai pie 100 000 cūku gadā apēstu, būtu krietni jāpapūlas pusei Latvijas… :))

Tā gaļa domāta ārzemēm, Latvijā paliek mēsli !

Murgo par „darba vietām“, kuras aizņems importētie hahoļi un baltkrievi,
jo vietējie darba spējīgie jau kaut kur darbu ir atraduši.

Tagad ar žīdisku neatlaidību grib uzspiest vēl sīvos putnu mēslus…

Tā novada „barons“ rūpējas par latviešiem un latvisko dzīvesziņu… :)
---------------------------
Tik aizkustinoši ir lasīt par "darba vietām", "konkurenci", "reemigrāciju"... :)))


Atbildēt

Tev ir gods šo lasīt

13.01.2020. 11:32

Pērkamais suns, Tukuma novada Literātu biedrības goda members un pašpasludinātais tautas varonis un patiesības cīnītājs Liepiņš ir atpakaļ no atvaļinājuma vai naudu savajadzējās, ka tik naski uzdarbojas?

Atbildēt

...

13.01.2020. 09:38

»

m!

Katrs var sanemties iestadit kadu koku nesmuka vieta


Iestādīt jau var,bet,vai drīkst.

Atbildēt

m!

13.01.2020. 08:25

Katrs var sanemties iestadit kadu koku nesmuka vieta ✓

Atbildēt

Oļegs Burovs

12.01.2020. 21:20

piedāvāja pašvaldībai piederošo operu apmainīt pret VNĪ piederošo Teikas parku, bet iejaucās Baiba Broka un pašvaldība pašreiz ir bez operas un bez Teikas parka.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: