Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

2013.gada 18.aprīlī Reformu partijas Valmieras nodaļas biedri un deputātu kandidāti (pilnvarotās personas), iepriekš piesakot, Valmieras vēlēšanu komisijai iesniedza reģistrēšanai Reformu partijas Valmieras nodaļas izvirzīto deputātu kandidātu sarakstu 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Saraksta pieņemšanas un turpmākās pārbaudes gaitā Valmieras vēlēšanu komisija un tās priekšsēdētājs I.Eglītis ne tikai izrādīja nekompetenci jautājumos, kas saistīti ar dokumentu ar juridisko spēku noformēšanu, bet arī iesniedzējiem izvirzīja nepamatotas prasības:

- komisija un tās priekšsēdētājs, ne ar ko nepamatojot, pieprasīja iesniedzējiem izkomplektēt un no jauna pāršūt sagatavoto sarakstu;

- pieprasīja izņemt no saraksta pievienotos oriģināldokumentu atvasinājumus un aizstāt tos ar oriģināliem dokumentiem;

- pieprasīja iesniegt izziņu kandidātu saraksta iesniedzējiem divos eksemplāros, neskatoties uz to, ka lietojumprogrammas izdrukā paredzēts nodrukāt tikai vienu eksemplāru.

Komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi visā saraksta pieņemšanas un pārbaudes gaitā izteica ar pieņemšanas kārtību nesaistītas un noraidošas replikas, kuras neattiecās uz saraksta pieņemšanas procedūru, tika kavēts paredzamais 30 minūšu pieņemšanas laiks, kurš nepamatoti ieilga vairāk kā uz divām stundām.

Komisijas priekšsēdētājs vismaz divas reizes pameta komisijas darba telpas neizprotamām konsultācijām ar saraksta iesniedzējiem nezināmām personām.

No saraksta iesniegšanas brīža līdz tā pieņemšanai komisijas sastāvs nemitīgi mainījās.

I.Eglītis ar savu rīcību kā pilsētas domes administrācijas darbinieks ir radījis aizdomas par negodprātīgu Valmieras vēlēšanu komisijas darbu un radījis šaubas par tiesisku vēlēšanu procesa norisi Valmierā.

Uzskatām, ka komisijas priekšsēdētājs ar savu nekārtīgo, nevīžīgo un paviršo komisijas darba vadīšanu, kā arī nekompetento rīcību saraksta pieņemšanas laikā ir rīkojies nolaidīgi, pārkāpis instrukcijas, tādējādi saskaņā ar 10.05.1995. likuma „Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 11.panta 2.daļu mēs, – zemāk parakstījušies Reformu partijas Valmieras nodaļas biedri un deputātu kandidāti, lai turpmāk nepieļautu neprofesionālu un nolaidīgu Valmieras vēlēšanu komisijas darbu, pieprasām Centrālās vēlēšanu komisijai Valmieras pilsētas domē ierosināt vēlēšanu komisijas locekļa - Valmieras vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilmāra Eglīša atsaukšanu.

Novērtē šo rakstu:

0
0