Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir iesaistījusies Uzvaras parka pieminekļa Padomju armijas karavīriem demontāžas procesa uzraudzīšanas darbā, lai sekmētu labas pārvaldības principu ievērošanu, korupcijas un interešu konflikta novēršanu un godprātību pasūtītāja, izpildītāja un citu iesaistīto pušu sadarbībā un darbā.

Delna piedalās darba grupā, kas izveidota, lai veicinātu mērķtiecīgu, koordinētu un uz rezultātu vērstu Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūciju sadarbību objekta “Piemineklis Padomju armijas karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” demontāžai.

Delna savu darbu uzsāk no 2022. gada 27. jūlija.

Delna apņemas:

Iepazīties ar darba grupas līdzšinējās sēdēs izskatītajiem jautājumiem un dokumentiem, vērst uzmanību uz situācijām, kas Delnas ieskatā varētu būt prettiesiskas vai potenciāli ietvert risku uz prettiesisku situāciju rašanos nākotnē. Savas kompetences ietvaros pārliecināties, ka darba grupā izskatītie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pārliecināties, vai projektētāju, būvnieku un būvuzraugu izvēles un vērtēšanas process ir noticis atbilstoši normatīvajiem aktiem un labajai praksei.

Iespēju robežās pārliecināties, ka pasūtītājs, izpildītājs, darba grupas locekļi un citas iesaistītās puses neatrodas interešu konflikta situācijā.

Sniegt komentārus gadījumā, ja novēros iespējamus pārkāpumus demontāžas procesa organizēšanā un tā uzraudzības darbā.

Procesa noslēgumā un, ja nepieciešams – pirms tam, sagatavot un publicēt ziņojumus.

Sniegt ierosinājumus darba grupai, „Rīgas pieminekļu aģentūrai” un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par to, kā uzlabot sabiedrības informēšanu par demontāžas procesu un veicināt labas pārvaldības principa nodrošināšanu un korupcijas novēršanu sadarbībā ar būvnieku un citām iesaistītajām pusēm.

“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina ikvienu iedzīvotāju atzīmēt un uzrakstīt sev svarīgākos jautājumus par Uzvaras parka pieminekļa demontāžu, aicinām aizpildīt anketu -> https://ej.uz/Uzvaras-piemineklis. Delna jautājumus izmantos, lai sagatavotu un publicētu atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Uzvaras parka pieminekļa demontāžas procesa organizēšanu.

Plašāk par Delnas līdzdalību Latvijas kuģniecības izzagšanas piesegšanā - ŠEIT.

Novērtē šo rakstu:

14
78