Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Nespējot sniegt skaidru pamatojumu savu pakalpojumu pašizmaksai, uz kuras it kā esot balstīta jaunā Rīgas sabiedriskā transporta tarifu sistēma, Leona Bemhena (attēlā) vadītā Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme izdomājusi jaunu oficiālo versiju, ka "tarifa pamatojums ir RP SIA Rīgas satiksmekomercnoslēpums".

Pēc tam, kad Rīgas pašvaldība paziņoja par pretrunīgi vērtēto jauni tarifu sistēmu galvaspilsētas sabiedriskajā transportā, kas esot balstīta uz Rīgas satiksmes sniegto pakalpojumu pašizmaksu, Pietiek oficiāli pieprasīja Bemhenam sniegt informāciju, kas apliecinātu šīs pašizmaksas aprēķinu objektivitāti.

Rīgas satiksmei kā publiskai kapitālsabiedrībai, kurai deleģētas pašvaldības funkcijas, tika pieprasīts sniegt izsmeļošu pamatojumu noteiktajiem braukšanas tarifiem galvaspilsētas sabiedriskajā transportā.

Pašvaldības uzņēmumam tika pieprasīta iespēja iepazīties ar visiem dokumentiem, kuri attaisno noteiktos tarifus, tostarp ar visiem šo tēmu saistītajiem kapitālsabiedrības dalībnieku sapulču atvasinājumiem, deleģēšanas līguma dokumentāciju un visu tehniski ekonomisko pamatojumu.

Taču pašvaldības uzņēmuma vadība šādu informāciju nav spējusi vai vēlējusies sniegt, tā vietā nākot klajā ar jaunu versiju - sabiedriskā transporta jaunā tarifa pamatojums esot Rīgas satiksmes komercnoslēpums.

Pietiek šodien publisko Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas Irinas Feļdmanes oficiālo skaidrojumu šim apgalvojumam un arī atteikumam sniegt faktiski jebkādu citu informāciju par galvaspilsētas satiksmes tarifu pamatojumu:

"Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme (turpmāk arī - RP SIA Rīgas satiksme) izskatīja Jūsu iesniegumu un informē, ka RP SIA Rīgas satiksme sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā darbojas saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un uz tā pamata starp Rīgas pilsētas pašvaldību un RP SIA Rīgas satiksme noslēgto Pasūtījuma līgumu Nr. RD-11-1490-lī „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". Tādējādi Jūsu pieprasītais deleģēšanas līgums (ar to saistītā dokumentācija) jautājumus par sabiedriskā transporta tarifa noteikšanu neregulē, līdz ar ko, RP SIA Rīgas satiksme deleģēšanas līgumu Jums nenosūta.

Attiecībā uz sabiedriskā transporta tarifu, informējam, ka sabiedriskā transporta tarifi tiek noteikti Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar šo Ministru kabineta noteikumu 95.punktu pilsētas nozīmes maršrutos nosaka viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu. To aprēķina, prognozētās kopējās izmaksas attiecīgajā maršruta tīklā dalot ar pārvadāto pasažieru skaitu, t.i., 150 749 507/140 521 123=1,0728 EUR.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piemērojot tarifu gala patērētājam, tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 12% apmērā, kā rezultātā viena pasažiera pārvadāšanas maksu Rīgas pilsētā ir paredzēts noteikt 1,20 EUR apmērā.

Prognozētās kopējās izmaksas 2014.gadā pa izmaksu struktūru sabiedriskā transporta pakalpojumiem tiek plānotas sekojošas:

- Materiālu un energoresursu izmaksas kopā 23%;

- Personāla izmaksas kopā 35%;

- Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas kopā 19% (iekārtu uzturēšana un remonts, apdrošināšana, elektroniskās norēķinu sistēmas uzturēšana, IT pakalpojumi, transporta izdevumi (nodevas), nekustamā īpašuma nodoklis, darbinieku apmācība, darba aizsardzība, sakari u.c.);

- Līdzekļu vērtību norakstīšana kopā 21% (amortizācija un procentu maksājumi par aizdevumiem);

- Administrācijas izmaksas 2%.

Attiecībā uz Jūsu lūgumu iepazīties ar visiem dokumentiem, kas pamato noteiktos tarifus, norādām, ka tarifa pamatojums ir RP SIA Rīgas satiksme komercnoslēpums.

Vienlaicīgi norādām, ka ar publiski pieejamo informāciju par RP SIA Rīgas satiksme saimniecisko darbību Jūs varat iepazīties RP SIA Rīgas satiksme mājas lapā www.rigassatiksme.lv internetā, savukārt ar citiem publiski pieejamiem dokumentiem par komercsabiedrību RP SIA Rīgas satiksme Jums ir iespējams iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saskaņā ar Komerclikuma 7.pantu „Komercreģistra atklātība", kas paredz, ka ikvienam ir tiesības iepazīties ar komercreģistra ierakstiem un komercreģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem."

Novērtē šo rakstu:

0
0