Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Es

22.10.2015. 10:59

Pavei, kāds sers gejs zemak raksta, lai nakot stradāt policija. Vai es gribētu sev tādus kolēģus, kā šie cilvēku spārdītaji? Kas mums varētu būt kopīgs kaut vai darbavietā, pildot pienākumus?

Deviņdesmitajos gados policijā aizgāja daudz tādu, kam citur vietas neatradās, vai nepietika pelēko šūniņu sava dzīves ceļa izvēlei un iešanai. Viegls risinājums, alga nekāda, toties iespējas gan paveras - pašam darīt diezgan daudz, ko vēlies. No dzīves labi zināms, kā paša paziņas šo statusu ir izmantojuši. Tas ir pagājis, bet ne pilnībā.
Tad laiki mainījās un vienlaikus ar brīdi, kad pat mazu bērnu audzināšanai sāka pieprasīt pedagoģisko izglītību, paaugstināja arī prasības policistiem. Tomēr lielas sistēmas mainās lēni.
Var jau būt, ka tur strādā arī pa ideālistam un idejiskajam, tomēr viena daļa ir un paliek atkarīgi no vajadzības ar jebkurām metodēm izpildīt plānu - atklāt noziegumu vai izprovocēt uz to, kā šajā gadījumā. Bet pēc tam valsts pēc ECT lēmumiem tikai spēj atpogāt. Tas gan nemazina vilkaču skaitu, jo ne jau viņi paši par to maksā.

Atbildēt

Sergejs

22.10.2015. 00:38

»

Sergejs

Protams šeit var piemerot likums par policiju, 12.p.1.d.3.pkt.kopā ar LAPK 254.p.1.d.1.pkt...


Bet atkal LAPK 254.p.1.d. paredz aizturešanu, ja persona izdarijusi parkapumu, bet liecinieks to nevareja izdarit.

Atbildēt

Sergejs

22.10.2015. 00:29

»

Sergejs

Likums par policiju paredz policijas darbinieka tiesības, bet kartību un pilnvaras robežas paredzēts kriminālprocesa likuma (KPL) vai administratīva pārkāpuma kodeksa (LAPK) (nu vēl var būt imigrācijas likumā). Tātad ja KPL neparedz aizturēt liecinieku tad acīmredzams pilnvaras pārsniegšana no policijas...


Protams šeit var piemerot likums par policiju, 12.p.1.d.3.pkt.kopā ar LAPK 254.p.1.d.1.pkt.

Likums par policiju 12.p.1.d.3.pkt.
3) veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz policijas iestādi jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsau­kuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu;

Bet priekš kam pielietot vardarbibu pret aizturamam personam??? Likumā par policiju nav paredzets policijas darbinieka tiesibas uz vardarbibu!!!

Atbildēt

Sergejs

22.10.2015. 00:18

»

Prokurors

lauciniek vai liecuniek, izlasiet no sākuma Krimināllikumu un tad sāciet spriedelēt. Ja policijai nebūtu tiesības pielietot spēku, priekš kam tad tā vispār būtu vajadzīga? Kārtību varētu uzturēt, piemēram, sētnieki


Likums par policiju paredz policijas darbinieka tiesības, bet kartību un pilnvaras robežas paredzēts kriminālprocesa likuma (KPL) vai administratīva pārkāpuma kodeksa (LAPK) (nu vēl var būt imigrācijas likumā). Tātad ja KPL neparedz aizturēt liecinieku tad acīmredzams pilnvaras pārsniegšana no policijas darbinieku puses, tātad ir saskatāms KL 317.p. paredzētas noziedzīgas nodarījuma pazīmes.

Un vēl. Piemēram LAPK 254.p.1.d. ir paredzēts:
Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:
1) policijas darbinieki (amatpersonas) - ja nodarīts tīšs maznozīmīgs miesas bojājums, ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

Tātad pieņemsim policijas darbinieks pārsniegs savas pilnvaras, ja pieņemsim aiztures par Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem (204.7 pants.), vai par Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana (201.30 pants.) vai par Dopinga kontroles kārtības pārkāpšana (201.56 pants.) vai par Studiju līguma noteikumu pārkāpšana (201.59 pants.) vai citas par kuru citos likumdošanas aktos nav tieši paredzēts.

Tātad neskatoties uz to, ka policijas darbiniekam ir tiesības aizturēt personu saskaņa ar likuma par policiju 12.p.1.d.7.pkt., bet sakarā ar to, ka LAPK neparedz aizturēt par kādam darbībām, tātad viņiem to darīt ir AIZLIEGTS!!!

Atbildēt

Prokurors

21.10.2015. 19:20

»

tiesnesis

Prokurora kungs, ko jūs saprotat ar vārdiem "Personas aizturēšanas nosacījumi", kurus policisti būtu pārkāpuši? Tas ir sadzīvisks termins? Jebšu Jūs domājāt šos...


Jūsu godība, lūdzu uzmanīgi izlasiet manis rakstīto, pievēršot uzmanību sadzīvē lietotiem vārdiem "aiz ausīm pievilkt". Ja nesaprotat manis rakstīto, būs jāiesniedz protests par Jūsu nekompetenci.

Atbildēt

tiesnesis

21.10.2015. 18:28

»

Prokurors

Es te lasu un atkal esmu šokā! Kāds 317. pants 2. daļa, atkarībā no iespējamā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvās puses, šeit "aiz ausīm"var mēģināt pievilkt 129.pantu "Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus", pie nosacījuma, ja ir nodarīti vismaz vidēji miesas...


Prokurora kungs, ko jūs saprotat ar vārdiem "Personas aizturēšanas nosacījumi", kurus policisti būtu pārkāpuši? Tas ir sadzīvisks termins? Jebšu Jūs domājāt šos:

Kriminālprocesa likums:
264.pants. Aizturēšanas nosacījumi

(1) Personu var aizturēt tikai tad, ja ir pamats pieņēmumam par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru var piemērot brīvības atņemšanas sodu, un ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) persona pārsteigta tieši noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, tūlīt pēc tam vai arī bēgot no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas;

2) uz personu kā noziedzīga nodarījuma izdarītāju norāda cietušais vai cita persona, kura redzējusi notikumu vai citādā veidā tieši ieguvusi šādu informāciju;

3) pie personas pašas vai tās lietošanā esošajās telpās vai citos objektos atrastas acīmredzamas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas pēdas;

4) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā atrastas šīs personas atstātas pēdas;


Kuru/s no šiem aizturēšanas nosacījumiem, Jūsuprāt, policisti bija pārkāpuši, lai viņu rīcību varētu kvalificēt pēc KL 129.panta?

Atbildēt

Prokurors

20.10.2015. 17:26

»

liecunieks

Tieši tā - jāpiemēro arī KL 317.panta otrā daļa, t.i., par valsts amatpersonu izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedza šīm valsts amatpersonām ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai...


lauciniek vai liecuniek, izlasiet no sākuma Krimināllikumu un tad sāciet spriedelēt. Ja policijai nebūtu tiesības pielietot spēku, priekš kam tad tā vispār būtu vajadzīga? Kārtību varētu uzturēt, piemēram, sētnieki

Atbildēt

liecunieks

20.10.2015. 12:28

»

Prokurors

Es te lasu un atkal esmu šokā! Kāds 317. pants 2. daļa, atkarībā no iespējamā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvās puses, šeit "aiz ausīm"var mēģināt pievilkt 129.pantu "Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus", pie nosacījuma, ja ir nodarīti vismaz vidēji miesas...


Tieši tā - jāpiemēro arī KL 317.panta otrā daļa, t.i., par valsts amatpersonu izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedza šīm valsts amatpersonām ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, ja tās saistītas ar vardarbību. Tātad - ne tikai par vardarbību liecinieka aizturēšanas laikā, bet arī par uzdevuma došanu veikt šādu aizturēšanu. Visu bija iespējams izdarīt likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nebūtu viņiem interesanti, ja nebūtu iespējams kādu piekaut, apkaunot utt.

Atbildēt

kagans

20.10.2015. 10:17

Iskatās pēc bandītu "rarborkām".

Atbildēt

Ēdelweiss

20.10.2015. 09:28

Man personīgi nekādu pārsteigumu viss tas neizraisa, jo, es zinu, ka visu LV VP policistu darbu organizē, vada personīgi tāds cilvekveidīgais Ints Ķuzis. Ņemot vēra to faktu, ka tas tur Ints Ķuzis ir izbijušais sarkano fasistu-komunistu noziedzīga režīma brīvrātīgais rokaspauisi-PSRS milicītis, kurs jau 2003 gada , vel būdams LR IeM VP RGPP KP mazs loceklītis-darbonītis, piesedza policistu kopīgo reketu ar sai Police Service, kā arī rakstveida deva privatpersonam melīgus solījumus, kā arī piesedza tiesu, bruņotu policaju izdarīto personas mantu nolaupīšanu. Par tādu LR tiesiskās paļāvības graušanu un noziegumu policaju piesegšanu,tiesu, aktīūvu VCK+NKVD+VDK noziedzīgās prakses ieviešanu VP sistemā, Latvijā valdošo politmafijas klanu kloākas Saeima kliķe MK Intu Ķuzi ielika LV VP priekšneika amata un piesķīra viņam specialo "dienesta"-parazīta pakapi : deģeneratolisimuss. Protams, ka arī šis vardarbības akts tika veikts saņēmot tieši LR IeM ministra vietas aizņēmeja Kozlovska personīgo akceptu..

Atbildēt

20.10.2015. 08:40

»

Prokurors

Es te lasu un atkal esmu šokā! Kāds 317. pants 2. daļa, atkarībā no iespējamā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvās puses, šeit "aiz ausīm"var mēģināt pievilkt 129.pantu "Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus", pie nosacījuma, ja ir nodarīti vismaz vidēji miesas...


Man viss viens, kas esi, bet L.L. lietu šoreiz uzpūš, tā arī beigsies – sasmērēs kaudzi papīru un lietu izbeigs. Nekādas atspārdīšanas nesanāca, bet kā gribējās.. man saules rietu ..vai ne? Citreiz, prokurora kungs, jābūt uzmanīgākiem, lai sanāktu! L.L. domā, ka policija stulba, ka to darīja „zem kamerām”. L. L. tās, iespējams, ir augšanas grūtības, jo pats nav dabūjis īstus roku dzelžus pilnīgi bez iemesla. Vēlāk kamerā pat neatteiktos no pusdienām no savu morālo izvarotāju rokām. L.L., ar šiem varas turētajiem nedrīkst būt pa draugam nekad, tik daudz taču jāsaprot! Necienīs nekad parasto privātpersonu, kamēr tos neizmācīs.

Atbildēt

vo

20.10.2015. 08:36

»

pārmaiņas vai ilūzija?

Pastīsimies, kāda jēga no jaunā IDB. Tas , ka uzsākts process jau kaut kas


jaunais IDB ir tā pati "konfekte" tikai citā faņķikā:)). domāju, ka tur darbosies tie paši darbinieki tikai varbūt kādu priekšnieciņu pamainīs, lai gan domāju, ka pat tos nemainīs!

Atbildēt

Vai tas nav tas pats Lexus ?

20.10.2015. 07:34

http://www.tvnet.lv/zinas/mobilais_reportieris/551359-dama_auto_novieto_preti_veikala_durvim_un_parada_videjo_pirkstu/comments/page/2

Vai tik tie Lexus braucēji paši necenšas parādīt savu "kultūru" ?

Atbildēt

Fufeļu dzīnēji

20.10.2015. 00:28

A I.Ķuža un viņa vietnieka A.Grišina draudzība ar kontrabandas pazinēju V.Montiku, kas tas ir? Droši vien cīņa ar neakcizēto preču nelikumīgu apriti Rīgas reģionā.

Atbildēt

Valen

19.10.2015. 23:08

Es Jums teikšu kāds Valsts policijas priekšnieks tādi tie policisti kopumā arī ir.

Atbildēt

Tenis

19.10.2015. 23:05

Kriminālprocesu uzsāka jo policijas pārkāpumi nav noslēpjami sākotnejā stadijā kā arī radās nevajadzīga sabiedrības rezonanse par tur notiekošo. I.Ķuzim zem kājām zeme deg, bet atkāpties arī nevar, jo tas tik situāciju padarīs vēl sarežģītāku un pašu Ķuzi neglābs.

Atbildēt

formula

19.10.2015. 22:12

Oi,oi ! Vienam atkal lēkme !

Atbildēt

Prokurors

19.10.2015. 20:38

Es te lasu un atkal esmu šokā! Kāds 317. pants 2. daļa, atkarībā no iespējamā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvās puses, šeit "aiz ausīm"var mēģināt pievilkt 129.pantu "Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus", pie nosacījuma, ja ir nodarīti vismaz vidēji miesas bojājumi. No kuras skolas nāk šie juristi-izmeklētāji? Atkal darbs priekš "miskastes"-uzsāks procesu, savāks kaudzi papīru un izbeigs sastāva trūkuma dēļ...un tas viss par mūsu naudu

Atbildēt

Maiss

19.10.2015. 19:58

Gan jau uzmeta mentus,vai atteicās maksāt....Ments paliek ments!!!Tās tirpošās rokas no rokudzelžiem-normāli rokas nopamst,bet pretīga sajūta,kad viņus ņem nost,rokas sāk tirpt un skudriñas pa rokām staigā.Vajag paciesties,izturēt psiholoģisko un tad jau viss ok...Labi ,ka strāvu pie maisa nepiebāza,tas vispār ir kohma.Žņaudz līdz izrubies,bet viņi zin to robežu!Negrib tak par līķi taisnoties mērgļi!

Atbildēt

Janks

19.10.2015. 19:26

»

Viedoklis

Tas ir bēdīgi, ka Valsts policijā pieļauj tādas nelikumības, kas grauj Valsts policijas reputāciju un visas iekšlietu sistemas tēlu sabiedrības acīs...


"...ar audzināšanas-izglītošanas darbu."
pēc leksikas - tētis vai pac esošs/izbijis "замполит's"

Atbildēt

pārmaiņas vai ilūzija?

19.10.2015. 19:04

Pastīsimies, kāda jēga no jaunā IDB. Tas , ka uzsākts process jau kaut kas !

Atbildēt

Māris

19.10.2015. 19:03

Skumji. Atkal jau pirmā nodaļa, kuras šefs savulaik bijis pats Ķuzis. Te gan ir uzrāvušies, jo tiešām pārāk stulbi bijuši lai par video atcerētos, bet, ja nebūtu video tad gan visi gali ūdenī.Gribēšu redzēt, kā IDB no šitā atrakstīsies. Bet Jūs Pietiek, lūdzu sekojiet līdzi.

Atbildēt

duraks

19.10.2015. 18:16

Bet latvijā valda bandīti nevis tauta . Tapēc arī tādas metodes - kā krievijā.

Atbildēt

Viedoklis

19.10.2015. 18:14

Tas ir bēdīgi, ka Valsts policijā pieļauj tādas nelikumības, kas grauj Valsts policijas reputāciju un visas iekšlietu sistemas tēlu sabiedrības acīs.
Izskatās, ka Valsts policijā ir ļoti lielas problēmas ar audzināšanas-izglītošanas darbu.
Kam tad ir vajadzīgs Iekšējās drošības birojs, ja pārkāpumu skaits pieaug, bet IDB darbinieki netiek sodīti par bezdarbību?

Atbildēt

eu

19.10.2015. 18:04

Interesanti, ka tas pats personāžs, kurš te piekauts, esot zaudējis ierakstu iedzīvotāju reģistrā. Varbūt PIETIEK varētu pastāstīt pilnu stāstu?

Atbildēt

oi,oi

19.10.2015. 17:42

»

formula

Pirmajā gadījumā ir video,kur nepārprotami redzams,kā padomju mentovkas pēcnācēji dauza nevainīgus cilvēkus.Otrā-Grantiņa gadījumā pierād


nu nevajag sorosoīd-nažukas te padomju,mentovku un vēl provokatoru g.sorosoīd nomierinies-ir pagājuši 25 gadi tupais,tavi dēluki pat krievu valodu nezina.Ta ka vienreiz aizveries!

Atbildēt

formula

19.10.2015. 17:33

Piedošanu.Var pieļaut,ka slims cilvēks bija jāsavalda...

Atbildēt

formula

19.10.2015. 17:32

pierādījumi nav nekādi. Var pieļaut,ka slims cilv`

Atbildēt

19.10.2015. 16:43

Saistībā ar Pietiek aprakstīto gadījumu, kad policijas speciālo uzdevumu bataljona policisti atspārdīja aizturamo, kurš neizrādīja nekādu pretestību, bet pēc tam apsūdzēja viņu par nepakļaušanos policijas darbinieku prasībām, Valsts policijas Iekšējās drošības birojā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 317.panta 2.daļas - par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, ja tā saistīta ar vardarbību. Par šādu noziegumu maksimālais likumā paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, un pašlaik kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, skaidro Valsts policijas pārstāvis.
-----------------------------------------------

Kur tad L.Grantiņa sakropļotāji un spīdzinātāji?

Atbildēt

Individs

19.10.2015. 16:24

»

m!

Latvijas polcija


Ne visa, bet ir tādi kas ar galvu nedraudzējas! Zinu dazus loti sakarīgus!

Atbildēt

m!

19.10.2015. 16:19

Latvijas polcija

Atbildēt

ioio

19.10.2015. 15:57

O jaa. Policijas patvalai esmu bijis pats paklauts, bet bez video vel pasu beigas notiesas par apmelosanu. Vienigais, ko panacu, bija bridinajums iesaistitajam personam.

Ari par krievu izcelsmes izmekletajam (parasti apaligas krievenes, kas vienkarsi raksta protokolus) varetu ilgi un plasi runat.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: