Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Nekavèjies un izlasi

05.12.2017. 17:27

»

kule

Vai Tev ir pieeja pie čekas maisiem, ka tik zinoss izliecies


romànu Bailes, un Ruka dokumentàlo gràmatu Patiesà VVF un zvîñas àtri nokritîs no acîm. Uzzinàsi, kà tika VDK savervèts students Aivars Ślomo dèls Lembergs, VDK viñam atklàjot fotoattèlus, kur Aivars nodarbojas ar pederastiju augstskolà. Kà arî, kas ir patiesais Aivara tèvs - vàrdà ślomo - žîds. VDK segvàrdu Princis Aivars Ślomo dèls sev izvèlèjàs pats. Uzzinàsi, ko vèl pazîstamais advokàts A. Grûtups atklàja Maskavà VDK dokumentu arhîvà. Nekavèjies un sàc lasît! Drîz bûs nàkamà dała ar nosaukumu Vara. Tur bûs ari par Reiznieces seksuàlajàm fantàzijàm...

Atbildēt

Doma

05.12.2017. 14:09

Latvijas sodu politika ir disfunkcionāla un unikāla - iet uz cietumu pēc 5 -10 gadiem, kad notikums ir bijis kaut kad senā pagātnē, tiesnešiem nosakot apsudzetajam sodu reālas brīvības atņemšanas veidā, ir totāls murgs, jo kāpēc nodokļu maksātājiem vēl papildus uzturēt tos nākotnes sedetajus, labāk,lai iet strādāt un maksā sodus. Ja slepkava vai varmāka, tad gan lai sēž cietumā. Vai tad tiesnešiem to nemāca vairāk ?

Atbildēt

nu gnu

05.12.2017. 11:07

pa to laiku saskana ir apaugusi ar roslikoviem un ir kluvusi nebaudami pretiga...

Atbildēt

Lasot par tàm śausmàm

05.12.2017. 09:44

»

Wtf

Vienu gan nesapratu, nodarījums 2009.gadā, 2014.gadā personu soda ar 3 gadiem, t.i. pēc 5 gadiem. Kuru te sabiedriba vairs interese soda mērķis - resocializet un atjaunot taisnīgumu. Ja no paša sākuma neizcies sodu, tad iet ciest sodu uz cietumu pēc n-tiem gadiem izskatās komiski


Latvijas cietumà, neticas, ka tas notiek śodienà. Par śàdiem notikumiem Rabarberu vîrs vien pelnîjis,ka viñu paspîdzina lîdzîgi, piedzirda un pabàž zemnledus ar visiem galiem. Jo śis notikums ir tikai aisberga redzamà dała.

Atbildēt

Tà VVF tirśana

05.12.2017. 09:17

»

Tàda ir Rabarberu vîra

vadîtà tiesu sistèma. Ilgi tàpèc, lai ar telefonsarunu noklausîśanos utt. pilnîgi atrastiem piràdîjumiem tiesneśiem rastos pilnîga pàrliecîba par apzinàti, łaunpràtîgi un pabeigti, nevis mèginsjumu, veikto kriminàlnozegumu. Varèja jau pie pirmajàm aizdomàm piedàvàt sadarbîbu ar prokuroru un nonàkt pie...


Tas viens ćekists manî savam zilajàm acîm skatîjàs un piedàvàja sadarbîbu ( neviens jau nav teicis, ka tai nepiekritu) sacîdams publiski? Freibergu nav iespèjams, viña nav savervèjama. Kà śî ćekiste vèlas lai tà bûtu bijis! Grûtups, kuru nośàva Maskavas ćekists, gan, kà atklàj romàns Beiles Maskavas VDK arhîvos uzgàja viñas vîra Imanta Freiberga, ćekista, pèdas... Vai tad nepietiek ar vienu no diviem?

Tagad Latvijà abi sañem algu - privilègijas un godu. Ćekistu un komunistu noziedznieku kà Lembergs, Brigmanis, Àboltiña, Maizîtis, Borovkovs pàrvaldîtajà Latvijà. Filmà par VVF 80 g. jubileju attèloti kà nabadziñi, kuri pàrtiek no paśceptàm pankûciñàm un tà pazemîgo idiotu un kalpu svîta, Zàlîte, ćekiste, Bondars utt.

Atbildēt

Tàda ir Rabarberu vîra

05.12.2017. 03:19

»

Wtf

Vienu gan nesapratu, nodarījums 2009.gadā, 2014.gadā personu soda ar 3 gadiem, t.i. pēc 5 gadiem. Kuru te sabiedriba vairs interese soda mērķis - resocializet un atjaunot taisnīgumu. Ja no paša sākuma neizcies sodu, tad iet ciest sodu uz cietumu pēc n-tiem gadiem izskatās komiski


vadîtà tiesu sistèma. Ilgi tàpèc, lai ar telefonsarunu noklausîśanos utt. pilnîgi atrastiem piràdîjumiem tiesneśiem rastos pilnîga pàrliecîba par apzinàti, łaunpràtîgi un pabeigti, nevis mèginsjumu, veikto kriminàlnozegumu. Varèja jau pie pirmajàm aizdomàm piedàvàt sadarbîbu ar prokuroru un nonàkt pie mazàka soda, piem. nosacîta. Citreiz lietu velk, lai vainîgais sameklè un piekukuło izmeklètàju, tiesnesi, prokuroru utt. Pa to laiku jau caur pazîśanos varèja atrast. Kukulis ir primàrs, tàdèł nav jàsteidzas. Ja neatrod vajadzîgo cilvèku nu nekàdi, jàturas pie meliem, kà śajà gadîjumà. Bet vainîgais un sieva bija bez pieredzes un godîgi płàpîgi, sieva pat mèginàja ar àtrajiem sarunàt, lai neieraksta promiles... Paskatoties tikai Bićkovića, Gułàna un Maizîśa, Kalndreijera un Mažmieta spîdîgajàs un glumajàs sejàs, tur viss uzrakstîts... Tàdus tipàžus, urnus nekur civilizètajos rietumos pat starp vienkàrśiem łaudîm neredzèsit. VVF smaids vien ko vèrts. Ćekiste un kapitàliste vienlaicîgi, saprotiet! Un tàs runas par tàm dainàm. Lai man skaugi skauž utt. Lîdz absurdam glumi un pretîgi.

Atbildēt

Wtf

05.12.2017. 01:14

Vienu gan nesapratu, nodarījums 2009.gadā, 2014.gadā personu soda ar 3 gadiem, t.i. pēc 5 gadiem. Kuru te sabiedriba vairs interese soda mērķis - resocializet un atjaunot taisnīgumu. Ja no paša sākuma neizcies sodu, tad iet ciest sodu uz cietumu pēc n-tiem gadiem izskatās komiski.

Atbildēt

Krievu nacistiski faśistiskà

04.12.2017. 23:50

okupanta pilns moràlais portrets. Vàcijà spriedums bûtu uz divàm A4 lpp. Var redzèt, kà tiesa imitè darbu. Nav brînums, ka tûkstośiem lietu guł putekłainos plauktos.

Atbildēt

zed

04.12.2017. 23:33

tagad Anatolija Aļeksejenko kārta!!!

Atbildēt

Es

04.12.2017. 23:32

Izcils piemērs ZZS varaskarei, kur koalīcijā vienalga ar ko. Brigmanis tv var runāt par augsto morāli un ētiku, bet te Duklava pakalpini skrien un dara pa savam - iznirelis Bauze, kurš sagrābies valsts mežus , zaglis Treibergs tautas priekšstāvji.

Atbildēt

saskaņa

04.12.2017. 23:28

Vienīgais, ko varu pateikt - PRETĪGI bija visu to lasīt.

Atbildēt

koši

04.12.2017. 21:26

tagad varbūt garkalnes vēlētājiem un citiem pieleks, ka saskaņa neatpaliek no citām parijām ar savu deputātu praktisko rīcību, jo vārdos viņi ir atšķirīgi, bet darbos vienādi.

Atbildēt

Taisnība ir

04.12.2017. 20:02

Tagad Bauzes un Treiberga kārta!

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: