Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

„Prokuratūrā šobrīd strādājam pie plāna, kā uzlabot institūcijas spēju vēl efektīvāk skaidrot tās pieņemtos lēmumus, īpašu uzsvaru liekot uz krimināllietām, kas sabiedrībai ir nozīmīgas un raisījušas plašu rezonansi,” – šis ģenerālprokurora Jura Stukāna stāstītais valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam ir izrādījiies blēņas un pasaciņas. Pietiek šodien bez plašākiem komentāriem publicē Lato Lapsas informācijas pieprasījumu Jurim Stukānam un atbildi, ko ģenerālprokurora vietā sniegusi prokuratūras administratīvā direktore.

Informācijas pieprasījums LR Ģenerālprokuratūrai

Šā gada 18. jūlijā Jūsu iestādes pašreizējais vadītājs Juris Stukāns pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču paziņoja:

„Esmu gandarīts, ka jaunievēlētais valsts prezidents savā dienas kārtībā ir iekļāvis jautājumus, kas saistīti ar efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu. Esmu vienisprātis ar Valsts prezidentu, ka sabiedrībai nepieciešama pārliecība, ka piemērotie sodi par noziedzīgiem nodarījumiem ir samērīgi un taisnīgi. Prokuratūrā šobrīd strādājam pie plāna, kā uzlabot institūcijas spēju vēl efektīvāk skaidrot tās pieņemtos lēmumus, īpašu uzsvaru liekot uz krimināllietām, kas sabiedrībai ir nozīmīgas un raisījušas plašu rezonansi.”

Es kā žurnālists, Latvijas Žurnālistu savienības biedrs vēlos saņemt no Jūsu iestādes atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem:

1)Vai J. Stukāna solītais plāns”, „kā uzlabot institūcijas spēju vēl efektīvāk skaidrot tās pieņemtos lēmumus, īpašu uzsvaru liekot uz krimināllietām, kas sabiedrībai ir nozīmīgas un raisījušas plašu rezonansi”, ir izstrādāts?

2)Ja jā, kur un kā es varu ar to iepazīties un iepazīstināt ar to sabiedrību?

3)Ja mēneša laikā šāds plāns nav izstrādāts, kādu iemeslu dēļ tas nav izstrādāts?

4)Kuras Jūsu iestādes amatpersonas šo plānu izstrādā?

5)Kuras Jūsu iestādes amatpersonas ir atbildīgas par to, ka mēneša laikā šāds plāns nav izstrādāts?

6)Kāda ir Jūsu iestādes vadītāja – kurš šāda plāna izstrādāšanu apsolīja pēc tikšanās ar valsts prezidentu – atbildība par to, ka šāds plāns joprojām nav izstrādāts?

7)Kad ir plānots izstrādāt šo plānu?

Par iesnieguma izskatīšanu

Latvijas Republikas prokuratūrā (turpmāk – prokuratūra) ir izskatīts Jūsu 2023. gada 18. augusta iesniegums, kurā lūdzat informēt par prokuratūrā veiktajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai par kriminālprocesos pieņemtajiem nolēmumiem.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, informējam, ka saskaņā ar Prokuratūras likuma 46. panta otro daļu prokuratūrā ir izveidots Administratīvā direktora dienests (turpmāk – ADD), kas ir prokuratūras struktūrvienība, kas nodrošina prokuratūras finansiālo un saimniecisko darbību.

Saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 27. jūlija nolikuma Nr. P-101-153-2022-00002 “Administratīvā direktora dienesta nolikums”4.12. apakšpunktu viena no ADD funkcijām ir iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšana, tajā skaitā informācijas par prokuratūras darbību un aktualitātēm nodrošināšana sabiedrībai un masu informācijas līdzekļiem.

Atbilstoši ADD noteiktajai kompetencei tā viens no darbības virzieniem ir prokuratūras iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana, informācijas publiskošana par prokuratūras darbību un aktualitātēm prokuratūras iekšējā informācijas tīklā, oficiālajā tīmekļvietnē un sociālajos medijos.

Prokuratūrā ir izstrādāta un Ģenerālprokurora padomē 2023. gada 30. janvārī apstiprināta “Prokuratūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģija 2023.–2025. gadam” ar mērķi veicināt Prokuratūras darbības stratēģijā 2022.–2027. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu, īstenojot stratēģiski plānotu, proaktīvu, atvērtu, savlaicīgu un mūsdienīgu komunikāciju.

Viens no ADD darba plānā 2023. gadam ietvertajiem uzdevumiem ir līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādāt iekšējo dokumentu projektus, kas nodrošinātu kvalitatīvāku un pilnvērtīgāku iekšējo un ārējo informācijas apriti, tostarp prokuratūras komunikācijas vadlīnijas.

Vienlaikus vēlamies paskaidrot, ka plāna, kā uzlabot prokuratūras spēju vēl efektīvāk skaidrot prokuratūrā pieņemtos nolēmumus, izstrāde un īstenošana ir iteratīvs un komplicēts process, kura mērķis cita starpā ir noskaidrot un izprast informācijas lietotāju vajadzības un vēlmes, apzināt un definēt problēmas, izvēlēties attiecīgu stratēģiju un risinājumus, kas visefektīvāk apmierinātu sabiedrības vajadzības.

Administratīvā direktore I.Grīnhofa.”

Novērtē šo rakstu:

81
6