Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Bond

15.08.2013. 17:59

»

paija

trs apsūdzētais ir Alvis Pīlāgs. Pirms diviem gadiem pie abiem finanšu policijas iekšējās drošības daļas darbiniekiem vērsās uzņēmējs Vladimirs. Viņš kopā ar kādu savu kolēģi zinājis, ka Finanšu policijā ar darbiniekiem var vienoties par nodokļu nemaksāšanu. Uz satikšanos ar Vladimiru atnācis Vite un...


Uznemejs bija Vladimirs Vinks, kurs atzina provokaciju un santazu, bet Knab to lietu noziedzigi pieklusinaja,jo draudeja sanakt kriminallietas pret pashiem. Viorikai Jirgenai no prokuraturas un Modrim Adleram bija galvena loam,lai provokacija netiquette atzita.

Atbildēt

SERIĀLS. SĒRIJA 1 - ? to:

15.11.2011. 00:21

Arilds > SERIĀLS. SĒRIJA 1 - ?
07.11.2011. 14:02

(Vienīgi nesaprotu, kāpēc kautrējaties visu to aprakstīt ar vārdu un uzvārdu. Domāju, ka anonīmi kaut ko panākt šai valstī ir vēl mazāk izredžu.)

Cienījamais Arild.
Paldies par skaidrojumu.

Neesmu anonīms. Šeit nododu tikai informāciju.
Nomenklatūru ietekmēt var tikai ar patiesības izplatīšanu par faktu.
SIA "Rīgas satiksme" šoferis [..]

Atbildēt

zemgalietis

07.11.2011. 15:16

Rodas pamatots jautājums par to,kā varēja 'viņu atzīt par piemērotu KNAB priekšnieka amatam.Par šo atzinumu visi komisijas locekļi ir jāpadzen no ieņemajiem amatiem !

Atbildēt

Arilds > SERIĀLS. SĒRIJA 1 - ?

07.11.2011. 14:02

Varu dot atbildi uz Jūsu 2. jautājumu. Es arī reiz tiesas ceļā vēlējos saņemt atbildi pēc būtības. Tiesa pateica, lūk, ko:
“Tiesas ieskatā atbilde pēc būtības ietver tāda veida saturu, kas tieši un nepastarpināti atbild personai uz iesniegumā izvirzītajiem prasījumiem, proti, atbilde pēc būtības ir atbilde, kas aptver to jautājumu loku, kas ietverts iesniegumā.”
Tātad tiesas ieskatā jebkura atbilde ir atbilde pēc būtības, svarīgi tikai, lai būtu aptverts jautājumu loks. To apstiprināja arī Augstākās tiesas Senāts, piebilstot, ka atbildes saturs nav svarīgs, galvenais, ka atbildēts. Bičkovica kungs noteikti to zina, tādēl nav vērts viņu par to turpināt tirdīt.
Starp citu arī Saeimas Juridisko komisiju šāds Satversmes traktējums apmierina pilnībā. Baidos, ka nepanāksiet neko. Vienīgi nesaprotu, kāpēc kautrējaties visu to aprakstīt ar vārdu un uzvārdu. Domāju, ka anonīmi kaut ko panākt šai valstī ir vēl mazāk izredžu.

Atbildēt

SERIĀLS. SĒRIJA 1 - ?

07.11.2011. 12:17

Latvijas republikas augstākā tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkoviča kgam,

[..]

iesniegums.

SERIĀLA I DAĻA. 2011.gada 29.jūnijā Jums aprakstīju (piel. 1., 1lp.), kā Rīgas pilsētas Kurzems rajona pirmās instances tiesnese Marita Šalta 2011.gada 19.aprīļa atklātā tiesas sēdē apzināti viltoja tiesas sēdes protokolu, nepatiesi ierakstot tajā manas un liecinieka liecības, kā rezultātā Spriedums apzināti tika rakstīts uz viltotu faktu pamata un šajā sakarā uzdevu Jums jautājumu: „Lūdzu sakiet, vai tiesnese Marita Šalta ir vai nav pārkāpusi likumu, sakarā ar nepatiesības paušanu?”
Manuprāt atbildē nebija sevišķi jānomokās, jo atbildot bija jāpasaka tikai seši vārdi: „jā - Marita Šalta ir pārkāpusi likumu”, vai – „nē - Marita Šalta nav pārkāpusi likumu”.
Jums arī skaidroju, ka Jūs, neatbildot uz manu jautājumu pēc būtības, pārkāpāt LR Satversmes 89., 91. un 104.pantā man noteiktās tiesības, ka amatpersonai jāatbild uz pilsoņu iesniegumu vai sūdzību pēc būtības, jo, aprakstot visu to ko Jūs minat savā rakstā Nr.10.1/11.1847 (piel. 2., 1lp.) -: „Jūs esat izmantojis savas likumā paredzētās tiesības un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2011.gada 19.aprīļa spriedumu pārsūdzējis, iesniedzot apelācijas sūdzību”, es jau biju iepriekš izdarījis, bet Jūs savā rakstā tikai aprakstījāt manas jau veiktās darbības, tā neatbildot man uz manu jautājumu pēc būtības, tādēļ nākamajā iesniegumā (piel. 3., 1lp.) atkārtoti lūdzu un vēl joprojām lūdzu Jūs atbildēt uz maniem jautājumiem:
1. lūdzu sakiet, vai tiesnese Marita Šalta – „ir”, vai – „nav” pārkāpusi Krimināllikuma 289.pantu (pierādījumu viltošana) - ņemot vērā manis augstāk minētos faktus, kur saskatāms, ka tiesnese Marita Šalta apzināti sagrozījusi (viltojusi) tiesas sēdes protokolu.)?
2. lūdzu sakiet, vai Jūs esat vai neesat pārkāpis LR Satversmes 104.pantu, jo neatbildējāt pēc būtības uz manu 2011.gada 29.jūnija sūdzību?

SERIĀLA II DAĻA. Jūsu augstāk pieminētais Jūsu ieteikums - pārsūdzēt Rīgas Kurzemes rajona tiesneses Marutas Šaltas 2011.gada 19.aprīļa prettiesisko lēmumu apelācijas tiesai, tika izpildīts un lieta apelācijas kārtībā tika izskatīta 26. un 28.septembrī, kuru izskatīja apgabaltiesas tiesneses Lidija Pliča, Ilze Celmiņa un Gunta Ozoliņa. Lietas izskatīšana pēc būtības 28.septembrī netika nobeigta, tādēļ to atlika līdz 2011.gada 2.novembrim.
2011.gada 3.oktobrī saņemtajā tiesas sēdes protokolā saskatīju apzinātu tiesas mēģinājumu viltot liecinieka liecības un faktu, kad, pasludinot pārtraukumu uz četrām minūtēm, tiesas sastāvs nepameta tiesas zāli, bet turpināja sarunāties ar otru lietas dalībnieku: arodbiedrības „LABA” priekšsēdētāju Raimondu Gaili, kuram tiek apšaubīts nosūtītais fakss, jo tiek uzskatīts, ka tas ir viltots, un SIA „Rīgas satiksme” pārstāvi Ervīnu Dakšu - par juridisku jautājumu problemātiku un risinājumiem (kas ir saistībā ar izskatāmo lietu, ko fiksēja uz galda atstāts diktofons, kura ieraksts ir par pamatu tiesas objektivitātes apšaubīšanai), ko iesniegtajās piezīmēs pie protokola 6.oktobrī atklāju tiesai (piel. 4., 3lp.).

SERIĀLA III DAĻA. 2011.gada 19.oktobrī (piel. 4., 1lp.) Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu tiesnese Lidija Pliča man raksta: „...Konkrētās civillietas izskatīšanas laikā [..] nav pieteicis noraidījumu tiesas sēdēs priekšsēdētājai Lidijai Pličai, taču atbilstoši ētikas normām tiesnesim par sevis atstatīšanu jāizlemj neatkarīgi no tā, vai procesa dalībnieki ir izmantojuši savas tiesības pieteikt noraidījumu tiesai.
Pēc konkrētās civillietas saņemšanas tiesneses Lidijas Pličas lietvedībā, prasītājs [..]ārpus tiesas sēdes vairāk kārt ir izteicis šaubas par tiesneses objektivitāti gan sakarā ar izskatāmo lietu, gan sakarā ar jau izskatīto civillietu viņa prasībā...”,
nolēmuma daļā - sakot:
„[..]pamatojoties uz minēto (konstatējuma daļā) un vadoties no likuma „Par tiesu varu” 14.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu un Civilprocesa likuma 229.pantu un 230.pant, nolēmu atstatīt sevi (pasvītrojums mans) – Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesi Lidiju Pliču no civillietu materiālu [..](autobusa vadītāja) prasībā pret Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības par visu darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu sakarā ar [..]apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2011.gada 19.aprīļa spriedumu izskatīšanas. Lēmums nav pārsūdzams”.
Uzskatu, ka sava lēmuma „atstatīt sevi” konstatējošajā daļā tiesnese Lidija Pliča ir samelojusi, jo es ārpus tiesas telpām ar viņu nekad un nekur nebiju ticies, tātad - nekad man nebija bijusi iespēja, kā saka Lidija Pliča: „ārpus tiesas sēdes vairāk kārt ir izteicis šaubas par tiesneses objektivitāti gan sakarā ar izskatāmo lietu, gan sakarā ar jau izskatīto civillietu viņa prasībā”, izteikt kādas šaubas par tiesnesi, bet, patiesības labad, pieļauju, ka viņa par sevi ir lasījusi interneta komentārus: „nevalstiskais sektors, 20.01.2008 18:33 Tieslietu ministram Bērziņam. Gaidiet, ļoti daudzi cilvēki sūdzās par Pliču, tikai advokāti izvairās Jums rakstīt sūdzības par viņu, jo negrib pazaudēt viņas labvēlību un zelta āderi. Savukārt nevalstiskām organizācijām nav nekādu noslēpumu un drīz Jūs saņemsiet desmitiem un pat simtiem sūdzību par Pliču, sākot jau no laika, kad viņa strādāja Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā. Sāls ir tā, ka sūdzības cilvēkiem palīdzēs sastādīt viņas pašas kādreizējie kolēģi, kas zina, kādas nelikumības darās pie Pličas. Protams, Pliča var pasmieties un paņirgt par to... bet arī Tālere un Poļikarpova neticēja. Palīdzēsim Latvijai atbrīvoties no korumpētiem un engodīgiem tiesnēšiem, kas parazitē uz cilvēku nelaimes rēķina! fakts, 20.01.2008 18:35 Divkose un karjeriste.” Tā vēl un vēl: www..., LETA 20. janvāris 2008 17:06 komentāros pēc raksta: “Izbeidz disciplinārlietu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Pliču”(59).
Uzskatu, ka Lidija Pliča, lai nākamajā tiesas sēdē no manis nesaņemtu apkaunojošu sagaidāmo noraidījumu tiesai, jo tiesnese bija pārkāpusi likumu, ar savu lēmumu „atstatīt sevi” ir centusies izvairījusies no atbildības, kas ir disciplināri sodāms pēc „Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma” 3.pantā paredzēto tiesību, tādēļ man atkal radušies jautājumi Jums:
3. vai tiesnese Lidija Pliča pārkāpusi likumu un būtu disciplināri sodāma pēc „Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma” 3.pantā paredzēto tiesību, izdarot manis fiksēto procesuālo pārkāpumu?
4. vai tiesnese Lidija Pliča neapmeloja mani - savos atstādināšanās iemeslos vainu uzveļot uz manīm, ka - es esmu pie vainas, ka viņai ir jāatstata sevi no civillietas, jo es it kā kaut kur, kaut ko esmu runājis un kaut kādā veidā apšaubījis viņas objektivitāti un taisnīgumu un, ka kādreiz biju pārsūdzējis viņas izskatītu civillietu.? (Atbildi varat sniegt vieglajā valodā ar – „jā” vai „nē”).
Pēc manas pieredzes, tiesneši tik vienkārši nenoraidās, jo 2011.gada 7.jūnijā izmēģinājos noraidīt Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesnesi Marutu Šaltu, piesakot tai noraidījumu - izsakot neuzticību, civillietā prasībā pret SIA „Rīgas satiksme” par disciplinārsoda atcelšanu, pamatojoties uz to, ka tiesnese jau iepriekš bija izskatījusi citu manu prasību pret atbildētāju, kurā viņa bija taisījusi neobjektīvu un nepamatotu spriedumu, bet Maruta Šalta, atšķirībā no Lidijas Pličas, nenodevās paššaustīšanai un nemeklēja vainu citos, bet veica veiklus manevrus likuma pantos un 7.jūnija lēmumā par manu noraidījumu saka: „Novērtējusi noraidījuma pamatojumu, tiesnese uzskata, ka tas pieteikts nepamatoti, neatbilst Civilprocesa likuma 19.panta pirmajā daļā minētajiem noraidījuma pamatiem, prasītāja apgalvojumi par tiesneses M.Šaltas neobjektivitāti pamatojas vienīgi uz apgalvojumiem un tādēļ nevar būt par pamatu tiesneses noraidījumam”. (piel. 5., 1lp.)
Marutas Šaltas pieminētā iepriekš izskatītā lieta ir – šī, par kuru ir runa šajās lappusēs, kur Maruta Šalta pirmajā instances tiesā taisīja nelikumīgu spriedumu uz viltota protokola pamata un kura turpinājumā ir nonākusi apelācijas tiesā pie Lidijas Pličas, un tās faktu izklāsts ietverts jautājumā Nr.1 un tālākajos punktos un tā atkal pa riņķi.

SERIĀLA IV DAĻA. Atliktās lietas izskatīšana pašreiz nozīmēta uz 2011.gada 12.decembri. Par tiesnesi nozīmēta, vai vinnējusi lozi, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Lauma Volberga. Aiz garlaicības ieguglēju internetā Laumas Volbergas vārdu un man no tā atpeldēja sekojošas ziņas: „20.06.2003. Lauma Volberga. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājs. Tīšs likuma pārkāpums tiesas lietas izskatīšanā. Uzlikts disciplinārsods – piezīme”. Komentāri: „bundzis, 14.06.2003 09:45. Šitā tiesnese ir riktīga maita. Nu neviens man nekad neiestāstīs, ka tiesā kaut kas notiek bez tiesneses ziņas. Bet ja nu pēkšņi viņa nezin, kas notiek tiesā, tad vienalga ir jāpadzen, jo nespēj kontrolētsituāciju.”
Cienītais Ivar Bičkoviča kungs, gribās man to vai negribās, bet man rodas jautājums:
5. cik šim SERIĀLAM būs vēl sērijas (uz šo jautājumu, atšķirībā no iepriekšējiem četriem jautājumiem, ja negribat, varat neatbildēt)?

2011.gada 4.novembrī.
SIA „Rīgas satiksme” autobusa vadītājs: [..] /................./

Atbildēt

reālais to novērotājs

07.11.2011. 09:47

Negaidīju,ka elementāra patiesība Tevi tā aizskārs tik personīgi !

Atbildēt

labs

06.11.2011. 17:21

Taisnība katram sava, bet patiesība viena. Ja Streļčenoks likumu pārkāpa, tad par normatīvo aktu nezināšānu vajadzētu sodīt pašu. Vai tiešām KNAB un tās darbinieki ir svētie no Mekas, kurus nevar pārbaudīt ? Domāju,ka var un pat vajag,lai neaizmirst savu vietu tiesību sistēmā, kurā neviens nedrīkst būt vienlīdzīgāks par otru.

Atbildēt

paija

06.11.2011. 12:17

Vēstules starp iestadem parasti nesūta ierakstītā veida un parasti tās tadēļ nepazūd, pie tam divas. Bet,ja tas saņem apsūdzetie un ir iespējas panirgāties par KNAB. kapēc ne. Nezin kapēc mums atzīta par likumīgu praksi- ja tevi aiztur darbā dzerumā ,tad drosi var atlaist, bet ar iezimetu kukuli, jagaida tiesa un apsūdzetis kaut vai 5 gAdus var sodīt citus, Var iet policijas forma laupīt un slepkavot , prokurori un tiesneši var aiziet no darba ar tīriem papīriem un vēl saņemt izdienas pensijas, brīnums ka neļauj vel tiesat citus, tas jau arī piederetu pie nevainīguma prezumpcijas. Un lietas tiek speciali novilcinatas. saja pasa lieta viens apsūdzetais jau bija slims uz 2 dienam paredzetaja tiesas laikā. Var jau paredzet,ka nakosaja tiesas sede slims būs Pīlags. Un ta var ilgi sedet un ķikinot piesūtīt Lapsam papīru kā šie ,lai arī sīki ,bet ierieba KNAB .

Atbildēt

niks

05.11.2011. 13:45

KNAB ir sevi pilnībā diskreditējusi iestāde nun likvidējasma pilonā sastāvā kā suga. Viņi zog seifu naudas, viņiem noplūst informācija un tam jaunajam zaļajam arī biksēs varbūt kaut kas noplūst, par ko jārunā dakteriem.

Atbildēt

temida

05.11.2011. 08:33

Skaidrs,viens likums -viena taisnība visiem, nešķirojot nevienu, ne labajos,ne sliktajos, ne melnajos, ne baltajos. Pārkāpi likumu - atbildi, Streļčenoks ja pārkāpa likuma prasības,tad,lai atbild, bet ne izvairās. Bet Lato par šādu izmeklēšanas veikšanu vajadzētu piešķirt ordeni tēvzemes labā un nodrošināt ar darbvietu specdienestu spicē, jo to,ko dara viņs, laikam lielākajai daļai sabiedrības tomēr iekšas par vāju. Malacis!

Atbildēt

Novērotājs > reālajam čļenam

04.11.2011. 22:33

Pastāsti, kā pamanījies iecelt sevi kungu kārtā?
Nodokļus visus samaksāji? Tiešām samaksāji?
Tad jau būsi tāds pats sulainis, kas strādā no nodokļu maksātāju naudas.
Normāli uzņēmēji gan visu nemaksā un sulaiņus neiegādājas.

Atbildēt

Arilds > VSV

04.11.2011. 18:15


Vienlaikus - diez vai par "tīri sakarīgu" varētu būt uzskatāms personāžs, kurš (ja šamais tāds patiešām ir, nevis tikai pietēlo "tīri sakarīgo") atļaujas truli veģetēt totāli pretlikumīgā un taml. "nesakarīgā" vidē / "shēmā". Ir tak' sacīts (aptuveni, nedaudz pārfrāzējot): "Dēļ inertas (bailīgas, atbilstoši "motivētas"?...) klusēšanas pieļaut nozieguma realizāciju ir pat par kārtu kretīniskāk, nekā būt noziedzniekam."

-----------------------------------------------
Vispār jau Jums taisnība, paldies par precizējumu. Šo dāmu par sakarīgu uzskatīju tāpēc, ka likās, ka viņa vienīgā no manis sastaptajiem tiešām cenšas lietā iedziļināties, tiešām arī saprot, ko stāstu un pat ir dziļi sašutusi par dzirdēto. Vienīgi nejutās pietiekoši stipra, lai pastāvētu uz savu, lai iebilstu pret rupjo diktātu no augšas, iespējams, zinot, ar ko tas var beigties viņai personīgi.
Šai sakarā arī dzirdēta doma, kas sasaucas ar Jūsu teikto, vai tik tas nebija no bībeles - nebīstieties no karstajiem, nebīstieties no aukstajiem, bīstieties no remdenajiem - ar viņu noziedzīgu klusuciešanu tiek pastrādātas visas šīs pasaules nelietības...

Atbildēt

reālais to novērotājs

04.11.2011. 17:14

"publisku personu sliktā gaismā" ? Tie,kas ēd budžeta ,tas ir,visu mūsu sūri grūti pelnītu naudu,tie nav "publiskas personas" . Tie ir sabiedrības sulaiņi,kuriem sabiedrība maksā.Un konkrētā gadījumā sulainim maksā,lai rūpētos par to kārtību,kādu pati sabiedrība ir noteikusi. Katram sabiedrības čļenam ir tiesības pieprasīt,lai sulainis šiverējas kārtīgi, un katrs šveicars,lai neiedomājas,ka ir Šveices cars.

Atbildēt

Jurists

04.11.2011. 15:19

Tam Streļčonokam vienkārsi nepalaimējās ar tiersnesi. ja to šmuci būtu skatījusi tā "taisnīgās tiesas tiesnese' lolita Andersone, tad Strlčonoks būtu pravu vinnējis, jo, lai izpatiktu pjossiem, Lolita Andersone , latvijas tautas vārdā, izmaina formulējumus, ņirgājas par procesa dalībniekiem liekot tiem sēdēt gaitenī pa pusotrai stundai. Vai Rīgas Zemgales rajona tiesas "tiesnese" Sondotr, kura, lai izpatiktu prasītājam, pieņemm prasības iesniegumu bez iesniedzēja paraksta, un, izskata lietu bez atbildētaja, jo par tiesas sēdes laiku paziņo nevis likuma paredzētajā kārtībā, bet gan atbilstoši savām grūtajām "grūtajām dienām". Tā ir tieši tā "taisnīgā tiesa" kuru satversme garantē cilvekiem !!!

Atbildēt

Novērotājs

04.11.2011. 14:02

LL ar šādām izraktām pseido sensācijām faktiski parāda, ka īsti labi ar viņu nav vis.
Šajā gadījumā viens policists ir bijis negodīgs, otrs - centīgs izmeklētājs. Kurš interesē Lapsu? Protams, jārok vai tik centīgais izmeklētājs nebūs aizmirsis kādu papīrīti pareizi noformēt, vai kādu citu procedūrās paredzētu formalitāti. Labi zinādams, ka jebkura indivīda rīcība nekad 100% nesakrīt ar formālos likumos rakstīto, Lapsa gatavs rakņāties kā bomzis pa miseni, lai atrastu sev kaut ko nederīgu.
Vienkāršs jautājums - kāpēc viņš vienmēr cenšas parādīt ik vienu publisku personu iespējami sliktākā gaismā?
Saņemies, Lato un atzīsti, ka esi atkarīgais.
Negāciju atkarīgs hiēna.

Atbildēt

vilks

04.11.2011. 12:59

Lapsa savus pseidožurnālistus baro ar ierūgušu zapti un pats arī ēd! Nušitādu lietu pievilkšana ir tik smieklīga ka vairā jau nevar. Streļčēnoks ir jauns perspektīvs un visādā ziņā pieņemams KNAB vadītāaja amata kandidāts.
Kautkā nemanīju kristāltīrā Lato Lapsas vārdu starp kandidātiem!!!!

Atbildēt

Nu ja

04.11.2011. 12:58

Ieliekot Strelcenoku KNAB reāli vadīs Strīķe un Vilks,būs tā pati Vienotības kabatas branža.

Atbildēt

haralds

[R] 04.11.2011. 12:06

vot bargi maksāt sakarā ar kārtējajiem cilvēktiesību pārkāpumiem vaidzētu gan tiem smerdeļiem, kuri tās pacientu cilvēktiesības pārkāpuši / nav devuši realizēt - galu galos - jeben ti dušu (rupjš serbu - horvātu lamu vārds, nozīmē apmēram «ej pie velna!»!), kā kas, tā «piecelties, tiesa nāk!» (kāds pieceļās, kad nāk labs sava amata pratējs santehniķis, galdnieks vai ļepezdriķis?), a kā savā naktspodā iesēdušies, kaut ko ne tā nointerpretējuši, karroče, prasti nogavņījuši, tā jāmaksā valstij, bet excuse moi (а это ничего, что я по французски говорю?), kad pilsoņus jākvīkā vos caurumos, tad valsts, a kad jāmaksā, tad pilsoņi maksā!

Atbildēt

reālais

04.11.2011. 09:13

Neizbēgama profesionālā deformācija. Tā notiek. Liekas," Simts vientulības gados" romānā vecis taisa pīpēdams sekciju un ik pa laikam cigareti iesprauž starp miroņa kājas pirkstiem un tad pīpē mierīgi tālāk.
Ja nav kas šo deformāciju piebremzē, slikti beidzas.Ir vienmēr jābūt kādam,kas atgādina-mēs visi esam ,VISI, esam iekšpuslikuma,nevis ārpus.Otrs- vai tik tā "sevišķī sarežģītā lieta" nav kārtējā prastā provokācija par ko Latvija(tas ir mēs visi) bargi maksāsim sakarā ar kārtējiem cilvēktiesību pārkāpumiem?
Un vispār-reizēm rodas jautājums,poņimāješ,kādas īsti valsts labā tie mūsu siloviki dragā?

Atbildēt

lex

04.11.2011. 08:20

Juridiski sanāk,ka Jaroslava Streļčenoka rīcība nav bijusi likumīga un tāds būs KNAB vadonis saviem priekšniekiem-vietniekiem. Tur jau bērnam pat jāsmejas par to uzspēlēto tiesiskuma farsu :)

Atbildēt

haralds

[R] 04.11.2011. 05:10

jaunieši, tas vien, ka zem kāda rok, nepierāda, ka būs īstais.
elementāri, Nikolsōn - varbūt ar kaut ko jauši vai nejauši aizdevis dusmas. varbūt kādas domstarpības tualetes jautājumos ar rakšanai vai ar cūkas vai vismaz ½-cūča vai sivēna apakšā palikšanai pietuvinātiem un / vai pietuvinājušamies pilsoņiem. varbūt kāds trenējās rakšanā. varbūt notikusi kļūda (kā Pīters Lorre teica vienā Alfrēda Hičkoka bojevikā, kad atklājās, ka nepareizo cilvēku nošāvuši - smējās un teica «wow, the wrong man!») un žēl neizmantot rokamo, nu, lai nav DD&M!
un vēl viena lieta, jaunieši. izņēmumi likumu ne tikai neapstiprina, bet apgāž - vismaz spēkā esošajā formulējumā.
tādēļ jau arī likumu formulējumus precizē. F=ma pret F≈ma ar papildinājumu, ka spēkā pie v«c, «visi ir 1-līdzīgi» papildina ar «... bet daži ir 1-līdzīgāki» и.т.д. и.т.п.

Atbildēt

Jūsu vārds

04.11.2011. 00:01

Ceru, ka šo cilvēku apstiprinās amatā. Tas vien, ka zem viņa rok, pierāda, ka būs īstais.

Atbildēt

vot

03.11.2011. 23:05

tas laikam bija tas skaļais gadījums, kad KNAB provokators V.Vinks atzinās,kad tika šantažēts no KNAB puses uz provokāciju un fikciju. A Streļčenoks turpināja izmisīgi piemeklēt pierādījumus Jutai ...

Atbildēt

Arilds > VSV

03.11.2011. 22:42

Ir jau FPP arī daži tīri sakarīgi izmeklētāji. Izmeklē, izmeklē, saprot, ka noticis smags kriminālnoziegums, teju uzsākšot krimināllietu. Taču seko lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, pamatojoties uz pilnīgi murgainiem un neloģiskiem argumentiem. Kā tad tā - vaicāju? Ziniet, ne jau es viena pieņemu lēmumu, galīgo jau pieņem augstākstāvoši. Tad vajadzētu vismaz iemācīties nesarakstīt tik klajas un primitīvas muļķības. Pat jābrīnās, kā nav kauna kaut ko tādu uzrakstīt un palikt apakšā savu parakstu. Un tā jau 8 gadus...

Atbildēt

einis

03.11.2011. 21:18

šis puisis likumu pārkāpj regulēri

Atbildēt

dadzis

03.11.2011. 20:31

suns rej.......karavāna iet tālāk......

Atbildēt

paija

03.11.2011. 19:55

trs apsūdzētais ir Alvis Pīlāgs. Pirms diviem gadiem pie abiem finanšu policijas iekšējās drošības daļas darbiniekiem vērsās uzņēmējs Vladimirs. Viņš kopā ar kādu savu kolēģi zinājis, ka Finanšu policijā ar darbiniekiem var vienoties par nodokļu nemaksāšanu. Uz satikšanos ar Vladimiru atnācis Vite un Pīlāgs.

Tikšanās turpinājušās pusotru mēnesi. Parasti Rīgas lidostas kafejnīcā, kur nebija novērošanas kameras. Runāts tika par 50 miljonu latu atmazgāšanu. Finanšu policijas darbiniekiem solīts viens procents no darījuma. Kopumā tie būtu 500 tūkstoši. Vienā no tikšanās reizēm par legalizētajiem 340 tūkstošiem latu 6800 tiek nodoti Pīlāgam un Vitem. Abi turpat lidostā tiek aizturēti. Pīlāgs uzskata, ka iekritis lamatās un KNAB provokācijā.
Muita, finansu policija , muitas kriminalparvalde Vaskevica vadība tiešam bija noziedznieku perēklis. Ceru,ka tas ir aprakstīts Lapsas gramata

Atbildēt

Nuks bubam

03.11.2011. 19:48

Tak skaidri rakstits - kukuldosana. Pilnas avizes toreiz bija. Gan cipari tadi ne visai...

Atbildēt

Zinātājs

03.11.2011. 19:45

Kā Jaroslavļam ar Latvijas okupācijas atzīšanu?

Atbildēt

haralds

[R] 03.11.2011. 19:27

nu, kas liegts vērsim, bullim atļauts.

Atbildēt

du

03.11.2011. 19:17

...Derētu iepazīties ar Lato ķēķi, ko jūs sakāt?????

Atbildēt

hihi

03.11.2011. 18:43

Normāli, viss kā pie Staļina tētiņa: ja mēs no troikas domājam, ka tu esi vainīgs, tev automātiski nekādu tiesību nav un nebūs! Lieliska KNABA priekšnieka reputācijas iezīme.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: