Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    3   2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Aleksandrs Poika

10.09.2022. 09:36

...tiešām pareizi noformulēts..."pamēģinās iestāstīt"...mēģināts nav zaudēts...tauta kādreiz arī ir jāpasmīdina...

Atbildēt

Gena

10.09.2022. 09:36

»

!

banderu fasisti ukraina zaudes


Tak točno: I togda vo vsjom mire budet naš russkii mir..Toļko vopros: Kuda togda budeš bežat ot svojego russkogo mira??

Atbildēt

levit,ka bus ar tualetes papiru?

10.09.2022. 07:41

Latvija strauji celas tualetes papira cenas.vai tas ir cetru gadu sasnieguma rezultats? vai ziemas periodam saimniekiem pasiem sava zeme tualetes papirs pietiks ?

Atbildēt

grūd vai negrūd , HANA jums ir ,orki!

10.09.2022. 07:05

»

feikus negrūd

https://www.youtube.com/watch?v nQOmnzA-b_o


Москва не за нами. Война с Украиной поставила под угрозу территориальное единство России.
https://theins.ru/politika/254329

Atbildēt

Andrejs Urdze

10.09.2022. 05:31

Kādēļ KGB aģents un kolaborators Andrejs Urdze no Ķelnes komunistu grupējuma latviešu mītnē Annabergā Vācijā ekspluatē, ņirgājas un moca latviešus un latviešu bērnus? Vai viņam par to nevajadzētu atņemt ordeni, prezidenta kungs? Tādi pseido-latvieši noniecina mūsu valsti!

Atbildēt

HT

10.09.2022. 03:33

»

Tikai nesmejieties

ATKĀTĀ VĒSTULE...


Žīdiņš, pat žīdiņš Šlitke padarīts par cionistu politikas Latvijā upuri.

Kā cionisti teica? “Mēs upurējam arī savējos, viens mūsu upuris ir tūkstoša lētticīgo vērts”.

Atbildēt

Čemodan vokzal.

10.09.2022. 03:26

»

Tikai nesmejieties

ATKĀTĀ VĒSTULE...


Pati par sevi, daudzdzīvokļu namu nodošana privatizācijā bija noziegums. Tiem vajadzēja palikt pašvaldību īpašumā kā īres namiem un reizē arī pašvaldību ienākumu avotam. Bet vai tad toreiz kāds par valsti domāja, izbadējušies orki un sarkanie sovjetikus grāba visu kam tika klāt, laiks būtu repropriēt, nacionalizēt un repatriēt svešķermeņus.

Atbildēt

Tikai nesmejieties

10.09.2022. 01:15

ATKĀTĀ VĒSTULE
A.god. Egilam Levitam, LR Valsts prezidentam*
Par likuma “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” neizsludināšanu un atgriešanu Saeimai trūkumu novēršanai*

Ar Civillikuma (CL) 968.panta izņēmumiem pilsētu zemes reformas risinājumā nelietīgi tika pārkāpts Satversmes 91.pantā noteiktais līdztiesības un atšķirīgas attieksmes nepieļaujamības princips. Tā tika realizētā pat pie spēkā esošā CL 847.panta, kas nosaka, ka tiesiskā ziņā dalāmas ir tikai tās lietas, kuras var, neiznīcinot būtību, dalīt daļās, pie kam katra daļa ir patstāvīgs vesels. Reformu realizēja pārkāpjot arī 1990.gada 4.maijā pieņemtā deklarācijas 8.panta nosacījumus un vairākas Civillikuma un citas normas.

I daļa

1.1. Deviņdesmito gadu pilsētu zemes reformas nelietības pret 500 000 dzīvokļu īpašniekiem turpinās arī šodien


1. 2. Reformas realizācija notika ar atšķirīgu attieksmi

II. daļa.
Zemes zem mājām izpirkuma likumprojektā ir jāparedz
CL 968. panta izkropļojumu atcelšana

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir ietvērusi spriedumā (Džeims un citi pret Apvienoto Karalisti), atzīstot, ka: ”Mūsdienu sabiedrībā dzīves vietas (mājokļa) esamība ir viena no primārajām sociālajām vajadzībām un ka tiesiskās attiecības, kas skar šo sfēru, nevar un nedrīkst tikt padarītas atkarīga vienīgi no brīvā tirgus apstākļiem. Līdz ar šo grozījumu un izņēmumu radīšanu dzīvokļu īpašniekiem netika ievērots tiesiskās paļāvības princips Administratīvā procesa likuma 10.panta 6.pnk. u.c.), kas ir jāatjauno. Savukārt Satversmes tiesa minētajā spriedumā konstatē, ka "šā brīža zemes kadastrālās bāzes tiesiskais regulējums neparedz nekustamā īpašuma vērtības korekciju atkarībā no tā, vai uz zemes gabala atrodas otrai personai piederošs nekustamais īpašums, un ka šī nepilnība būtu novēršama, jo ar piespiedu nomas tiesiskām attiecībām apgrūtināta nekustamā īpašuma tirgus vērtība esot zemāka".
Likumprojekts ir jāsaskaņo ar likumu par zemes reformu


Risinājums jāsāk ar zemes zem daudzdzīvokļu mājām patiesās
kadastrālās vērtības noteikšanu
Minētais TM likumprojekts ne tikai nepārvērtē šīs zemes kadastrālo vērtību, bet plāno pārdot zemi nabagiem par to kadastrālo vērtību, kas būs uz 2020 gadu +18 %. Varens plāns tautas naudas kāršanai! Tas nav organizētās noziedzības projekts?

Zemi zem daudzdzīvokļu mājām jāizpērk valstij un pašvaldībām, to tālāk pārdodot dzīvokļu īpašniekiem par saprātīgu cenu

Zeme zem daudzdzīvokļu mājām, kas uz 1938.gadu piederēja pašvaldībām, netika izpirkta, ko nebija tiesiski dāvināt kā mantojumu

Par valsts uzdāvināto zemi noteikt izpirkumu ir netaisnīgi

Piespiedu nomas zemes apgrūtinājumu nasta jānes zemes īpašniekiem


Apgrūtinātajai zemei ar dzīvojamām mājām zemes mantiniekiem bija izvēles iespējas saņemt kompensāciju

Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās“ apgrūtinātās ar dzīvojamām mājām zemes mantiniekiem paredzēja izvēlēties kompensāciju, tātad tagad viņiem nav tiesiska pamata uzskatīt, ka viņi nezināja šo izvēli vai pašvaldība liedza vismaz vienu no kompensācijas variantiem – saņemt zemi, ja nav apgrūtināta, saņemt kompensāciju kompensācijas sertifikātos vai pieprasīt zemi citā vietā.
Kadastrālo vērtību nevarēs apstrīdēt


Lasiet VZD 2012.gada pārskata datus, kas pierāda, kur ir zemes zem mājām pirmpirkuma tiesību pārkāpumu rezultāts un piemēri: dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu mājās, kas atrodas uz zemes īpašnieka zemes: Bārbele Valda, Grāve Inga, Ķuzis Vents, SIA „Lieldamme” – 3150 dzīvokļu; Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze – 3104 dzīvokļi; Akciju sabiedrība "Pilsētas zemes dienests" – 2175 dzīvokļi; Arvīds Reinholds – 1903 dzīvokļi; Akciju sabiedrība "REVERSED" - 862 dzīvokli; Natalia Maleva - 540 dzīvokļi; Akciju sabiedrība "Zemes īpašnieku ģilde” - 538 dzīvokļi. Kopā dažiem īpašniekiem uzpirkta zeme zem daudzdzīvokļu mājām, uz kuras atrodas 12 272 dzīvokļi (šodien šis skaitlis gan jau stipri lielāks).
Ja ievēro VZD pārskatā teikto, var atrast, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājām vairākos gadījumu tika pat privatizēta trešām personām. Tad pēc kādas reformas tas notika?
Protams, ja valsts piespiedu nomas zemei noteiks patieso zemes vērtību, iespējams, dzīvokļu īpašnieki par šādu cenu zemi zem mājas izpirks paši, turklāt nebūtu vai reti būtu strīdi par zemes lielumu ap māju vai kā to sauc – būvnormatīvos noteikto vai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Dzīvokļu īpašniekiem bija tiesiskā paļāvība uz saudzējošu likumdošanu

Savukārt Satversmes tiesas (ST) lietā Nr.2010-22-01 punktā 13.3. Saeima norāda, ka apstrīdēto normu mērķis bija novērst situāciju, kas ļautu zemes īpašniekiem gūt nesamērīgu peļņu, kamēr aktualizētā nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība vēl nav izlīdzinājusies. Šajā laikā dzīvokļu īpašniekiem bijusi tiesiskā paļāvība uz to, ka pāreja uz jauno tiesisko regulējumu būs saudzējoša. Satversmes tiesa tomēr piekrīt Pieteikuma iesniedzējas viedoklim, ka lēmums aktualizēt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību 2008. gadā tika pieņemts galvenokārt politisko apsvērumu dēļ, lai ar vieglu roku papildinātu ienākumus budžetā, iespējams, ka tas domāts kā nodokļa slogs par aplokšņu algām, kuras valsts vara faktiski neapkaro. Šajā gadījumā kadastrālā vērtība ir kārtējais nodoklis, nasta tautai. Ir pamats uzpūsto kadastrālo vērtību atcelt iepriekšējā līmenī vai vērsties Satversmes tiesā.

Zeme zem daudzdzīvokļu mājām uzskatāma par izpirktu
Izpērkamās funkcionāli nepieciešamas zemes lielumu
jānosaka ar formulu

IV.daļa

NOBEIGUMS. Lai palīdzētu Saeimas deputātiem pamodināt sirdsapziņu pret lielu savas tautas daļu, kuru intereses skar šis likumprojekts, būtu nepieciešam Latvijas pilsoņiem parakstīties ar savu internetbankas starpniecību par iniciatīvām portālā Manabalss.lv: 1) ZEMEI ZEM DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM JĀBŪT TIKAI ŠO MĀJU IEDZĪVOTĀJU ĪPAŠUMĀ https://manabalss.lv/zemei-jabut-maju-iedzivotaju-ipasuma/show; (2) PAR PAMATOTU NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKLI https://manabalss.lv/par-grozijumiem-valsts-kadastra-likuma-67-panta/show; (3) PAR PIESPIEDU NOMAS ZEMES KADASTRĀLO VĒRTĪBU
https://manabalss.lv/par-piespiedu-nomas-zemes-kadastralo-vertibu/show
A.god E. Levita k-gs!
2021. gada 25. novembri Saeima pieņēma likumu ar arhaisku nosaukumu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”.
Biedrība “Ausma” uzskata, ka šis likums, pirmkārt, tika sagatavots netaisnīgs pēc būtības, prettiesisks no juridiskā viedokļa apsvērumu, kas ir izteikti vairākos mūsu rakstos un daļēji arī šajā rakstā, kā arī mūsu jautājuma iniciatora Jura Avotiņa plašajā zinātniskajā pētījumā, ko pievienoju šim iesniegumam.
Neatkārtojot rakstos izteiktos secinājumus un atzinumus:
Lūdzu Jūs, Prezidenta k-gs, izskatīt šos rakstus un saistībā ar tajos izteiktiem atzinumiem lūdzu izvērtēt likumu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un izlemt šo jautājumu neizsludināt šo likumu un to atgriezt Saeimai trūkumu novēršanai.
Pielikumā (tikai prezidentam) Jura Avotiņa, biedrības “MājaZeme” zinātniskā pētījuma Nobeiguma sadaļa ar nosaukumu “Atklāts ilgi glabātais „modernā feodālisma” noslēpums šaizemē”.

https://pietiek.com/raksti/vai_pandemijas_aizsega_vara_meginas_izstumt_feodalu_likumu_un_kadastralo_vertibu

Vai pandēmijas aizsegā vara mēģinās „izstumt” „feodāļu likumu” un kadastrālo vērtību?
Biedrība Doma - māja, zeme. Valsts prezidents IZSTŪMA LIKUMU ka nemetas! Lasi plaša rakst sākumu:
"Varas gaiteņos un kabinetos, šķiet, ir sajukušas laika dimensijas dzīvojamo māju privatizācijas aspektā. Reģistros „samiksējušies” simtgadīgi veci un šodienīgi jauni apstākļi, kas rada kopīgu „ķīseli”, ko vara izvairās apspriest kā „nepabeigtu dzīvojamo māju privatizāciju”. Tikmēr zeļ un plaukst „zemes baronu” jeb „jaunfeodāļu” apšaubāmās likumības „zemes iznomāšanas bizness”.
............................................


Atbildēt

pietiek.skapja plānprātiņam

09.09.2022. 23:48

tu pilnīgi veltīgi centies piesaistīt publikas uzmanību ar savām galvasslimnieka problēmām - tava mentālā invalīda izpildīšanās normāliem cilvēkiem neinteresē.

Atbildēt

diklofoss

09.09.2022. 20:44

»

Anti colorados

Dekolonizācija un deokupācija nav etniskā tīrīšana, bet tiesiska okupācijas izbeigšana, 1949.gadā parakstītās Ženēvas konvencijas ietvaros. Ar etnisko piederību arī tam nav nekāda sakara, jo krievi nav etnoss


Krievijas karaspēks no Latvijas aizgāja 30 !!! gadus atpakaļ. Vai neesi aizkavējies savos lozungos ? Tagad var deokupēt tikai NATO karaspēku. To tu gribi deokupēt? Krievi (pašnosaukums — русские) ir austrumslāvu tauta Austrumeiropā, skaitliski lielākā slāvu tauta. Kopskaits pasaulē ir ap 150 miljoniem... palasi Wikipēdiju.

Atbildēt

Anti colorados

09.09.2022. 20:34

»

ASV protektorāts Latvija

Kas tu tāds atradies, lai lemtu, kam atrasties brīvībā? Kārtējais fašists, kurš aicina uz etniskām tīrīšanām un citādi domājošu fizisku iznīcināšanu? Tad zini- Latvija nav fašistiska valsts


Dekolonizācija un deokupācija nav etniskā tīrīšana, bet tiesiska okupācijas izbeigšana, 1949.gadā parakstītās Ženēvas konvencijas ietvaros. Ar etnisko piederību arī tam nav nekāda sakara, jo krievi nav etnoss.

Atbildēt

no malas

09.09.2022. 20:32

»

Viedoklis

Atutošana dažkārt notiek negaidot kā piemēram nupat likvidētais Собр pie Harkivas


nojūdzies esi? vismaz rakstītu kaut ko saprotamu...

Atbildēt

ASV protektorāts Latvija

09.09.2022. 19:28

»

Ne viedoklis, bet slēdziens.

Tev nevajadzētu atrasties Latvijā vai vismaz brīvībā noteikti nedrīksti būt


Kas tu tāds atradies, lai lemtu, kam atrasties brīvībā? Kārtējais fašists, kurš aicina uz etniskām tīrīšanām un citādi domājošu fizisku iznīcināšanu? Tad zini- Latvija nav fašistiska valsts.

Atbildēt

ASV protektorāts Latvija

09.09.2022. 19:25

»

ASV protektorāts Latvija

Putins ir labāks menedžeris. Viņa valstij nav budžeta deficīta. Budžets ir ar proficītu. Viņa valstij praktiski nav ārējā parāda. Viņa valstī ir lielākas pensijas un māmiņu algas. Tautas apmierinātība ar Putina vadību ir daudz lielāka kā Lewiz un Kariņam. Putinam pasaulē ir autoritāte un ar Krieviju...


Turpinājums: un starp citu Putinam ir augstākā juridiskā izglītība, bet Lewiz pat tās nav. Bez jurista diploma nekorumpētā valstī viņš nekad nebūtu kļuvis par tiesnesi. Putins arī runā brīvi gan vāciski, gan angliski.

Atbildēt

ASV protektorāts Latvija

09.09.2022. 19:20

»

būtu interesanti

uzzināt,kā tieši izpaužas tas Putina pārākums.Lielgabala gaļas sūtīšanā uz kaimiņvalsti?cietumsodā par baltas lapas turēšanu rokās publiskā vietā?Varbūt Putinam ir labāka izglītība,vairāk valodu zināšana?Kur tieši slēpjas tas mistiskais pārākums?un kāpēc Levitam būtu jātīra Putina kurpes?Kādā sfērā ...


Putins ir labāks menedžeris. Viņa valstij nav budžeta deficīta. Budžets ir ar proficītu. Viņa valstij praktiski nav ārējā parāda. Viņa valstī ir lielākas pensijas un māmiņu algas. Tautas apmierinātība ar Putina vadību ir daudz lielāka kā Lewiz un Kariņam. Putinam pasaulē ir autoritāte un ar Krieviju rēķinās kā ar lielvalsti, bet daudzās valstīs iedzīvotāji pat nezzina, kur atrodas Latvija un kas ir tās prezidents.

Atbildēt

mēdz teikt, ka

09.09.2022. 19:04

nekad nav tik slikti, lai nevarētu būt vēl sliktāk, paši vien vēlējām tos, kuri Levitu iecēla saulītē

Atbildēt

būtu interesanti

09.09.2022. 18:03

»

ASV protektorāts Latvija

Būsim godīgi- Lewiz Putinam var tikai kurpes notīrīt. Man arī nepatīk Putina imperiālistiskā politika, bet kā savas valsts vadītājs Putins ir galvas tiesu pārāks


uzzināt,kā tieši izpaužas tas Putina pārākums.Lielgabala gaļas sūtīšanā uz kaimiņvalsti?cietumsodā par baltas lapas turēšanu rokās publiskā vietā?Varbūt Putinam ir labāka izglītība,vairāk valodu zināšana?Kur tieši slēpjas tas mistiskais pārākums?un kāpēc Levitam būtu jātīra Putina kurpes?Kādā sfērā krievija ir pārāka par Latviju?Pastāsti citiem arī!

Atbildēt

Viedoklis

09.09.2022. 17:34

»

no malas

ne tu noteiksi, kur kam jāatrodas


Atutošana dažkārt notiek negaidot kā piemēram nupat likvidētais Собр pie Harkivas.
https://youtu.be/ZczGaQjYhMo

Atbildēt

Indullis Durka no prosta durkas

09.09.2022. 16:57

»

viss ir vienkārši

Ir sacīts: “Šajā Dieva pasaulē kopumā un, īpaši jau, ar mums pašiem notiek TIKAI un VIENĪGI tas, ko mēs PAŠI pieļaujam. Inerti truli noskatoties, apkaunojoši gļēvi “klusējot lupatiņā”, vai pat apzināti uz to “parakstoties” un +/- “aktīvi ņemot dalību” – nav būtiskas atšķirības...


Ir vispārzināms, ka lumpenpropagandas nozombētie bioizstrādājumi parasti ir arī analfabēti - mentāli nepietiekami attīstītiem personāžiem tipiski raksturīgās problēmas ar valodas apguvi un lietošanu ir tieši proporcionālas NEspējai pretoties jebkādam zombējumam.

Крик о помощи! В моей психбольнице все еще применяется насилие: физическое, психологическое и даже сексуализированное.

tu pilnīgi veltīgi centies piesaistīt publikas uzmanību ar savām galvasslimnieka problēmām - tava mentālā invalīda izpildīšanās normāliem cilvēkiem neinteresē.

Atbildēt

viss ir vienkārši

09.09.2022. 14:19

»

letiņš, vnk letiņš

Varētu pasmieties, bet, ziemu gaidot, gribas raudāt. Nez par kādiem tēvu grēkiem mums par kaklakungu uzsūtījuši šo klaunu? Labāk nebūtu vārstījis muti


Ir sacīts: “Šajā Dieva pasaulē kopumā un, īpaši jau, ar mums pašiem notiek TIKAI un VIENĪGI tas, ko mēs PAŠI pieļaujam. Inerti truli noskatoties, apkaunojoši gļēvi “klusējot lupatiņā”, vai pat apzināti uz to “parakstoties” un +/- “aktīvi ņemot dalību” – nav būtiskas atšķirības.”

Un, arī: “Katra tauta (t.sk. arī latvāņu lumpenamēbu “titulnācijas” zombiji) ir pelnījusi tādu “valsti” un tādus “vadošos locekļus” (t.i pie valsts / pašval.d(au)ņu SILES tŗekni ri.jošus “vienlīdzīgĀKos cūk.lopus”), kādus tā dabū uz sava kakla un kādiem ļauj sevi iz(tolerēt) visās atverēs, uz riņķi griežot.”

Atbildēt

ASV protektorāts Latvija

09.09.2022. 14:02

»

toties

Putinam tas ir izdevies, tapēc var mūsu krievu cilvēkus sūtīt svešos karos par savas kabatas interesēm


Būsim godīgi- Lewiz Putinam var tikai kurpes notīrīt. Man arī nepatīk Putina imperiālistiskā politika, bet kā savas valsts vadītājs Putins ir galvas tiesu pārāks.

Atbildēt

https://sites.google.com/site/govlawyerlv/

09.09.2022. 13:58

>потом достаточно сказать "Ой, извините, нет >финансирования

tiesu praksē atzītais
tiesību normu efektivitātes princips
aizliedz attaisnot likumu nepildīšanu
ar finansējuma trūkumu.

To piemin arī Levits mācību grāmatā.

>, да и где педагогов взять", и вот уже и нет >никакой культурвестуре.

Pēc ECT? standartiem -
nac. minoritātēm tiek atzītas tiesības
mācīties savu valodu un kultūru
dzimtajā valodā, bet ne
visus priekšmetus

Atbildēt

???

09.09.2022. 13:57

»

Tikai nacionāla valsts politika ir ceļš uz labklājību.

To var redzēt, kā tādiem internacionāliem kolonistiem un okupācijas laika represīvo struktūru darbiniekiem ir droši Latvijā


Ko tu vispār vari redzēt, ja es neatbilstu ne 1 no tevis pieminētajām grupās, bet esmu reāls.
reāls bija arī mans Q par to, kas sasildīs un pabaros CILVĒKUS.... bet tas tavs uzbraukums manai personai tikai apstiprina to, ka tie, kuriem nav pretargumentu, lai novērstu uzmanību, ķeras pat pie salmiņa, t.i..... pāriet uz apvainojumiem, kurina nacionālo naidu utt.

Atbildēt

ha ha ha

09.09.2022. 13:48

»

lauķis

Pavisam izdevies nav,vismaz kādi 30% ir pret Putinu lai gan patieso statistiku uzzināt nav iespējams.Man ir pazīstami daudzi krievi bet Putina fanu viņu vidū nav.Ir otra patiesība,katrs apgrozās tādā sabiedrībā kāds ir pats


Par tādiem "pretPutinu" krievu okupanti masveidā pielāgojās februāra beigās vai vēlāk. Valodu referenduma rezultāti nav aizmirsti un nekad netiks aizmirsts okupācijas genocīds pret mūsu senčiem un latviešu tautu kopumā.

Atbildēt

Tikai nacionāla valsts politika ir ceļš uz labklājību.

09.09.2022. 13:41

»

???

neesi redzējis, kādi plakāti ir protestētājiem Eiropā? un tur neprotestē krievi..... tas gan, Latvijas ziņās tas gan nav parādīts.... varbūt izej no savas komforta zonas, īstenais latvieti...


To var redzēt, kā tādiem internacionāliem kolonistiem un okupācijas laika represīvo struktūru darbiniekiem ir droši Latvijā.

Atbildēt

https://sites.google.com/site/govlawyerlv/

09.09.2022. 13:35

Levits izceļ vecu ielu nosaukumu maiņu, bet piem.
ārējo parādu nepiemin....

Atbildēt

Gustavs>???

09.09.2022. 13:00

»

???

neesi redzējis, kādi plakāti ir protestētājiem Eiropā? un tur neprotestē krievi..... tas gan, Latvijas ziņās tas gan nav parādīts.... varbūt izej no savas komforta zonas, īstenais latvieti...


Jūs atkal jaucat putru ar kāpostiem kopā vienā katlā: Sekojot jūsu loģikai, mums nevajadzēja karot ar Vāciju karā, tad tagad nebūtu nabadzība kā Krievijā, bet visi brauktu mercedess..

Atbildēt

???

09.09.2022. 12:58

»

lauķis

Pavisam izdevies nav,vismaz kādi 30% ir pret Putinu lai gan patieso statistiku uzzināt nav iespējams.Man ir pazīstami daudzi krievi bet Putina fanu viņu vidū nav.Ir otra patiesība,katrs apgrozās tādā sabiedrībā kāds ir pats


neesi redzējis, kādi plakāti ir protestētājiem Eiropā? un tur neprotestē krievi..... tas gan, Latvijas ziņās tas gan nav parādīts.... varbūt izej no savas komforta zonas, īstenais latvieti?
tagad, neatkarīgi no tautības, mūs gaida grūti laiki..... diez vai nacionālā Q stumšana pa priekšu palīdzēs sasildīt un paēdināt CILVĒKUS?

Atbildēt

protams

09.09.2022. 12:57

»

real

Krievu cilveki nepielaus banderu fasistu snaikstisanos pec kodolierociem un prasis atbildi par krievu civilistu apsaudi 8 gadus Donbasa un Luganska


krievu cilvēki uzbruks, karos, iekaros, un ievedīs visur kur atnāk mūsu kirzas zabaks naš ruskii mir..

Atbildēt

redziet cienītais:

09.09.2022. 12:56

»

lauķis

Es cenšos apgrozīties Dzīvu Cilvēku sabiedrībā.Vai atbilde saprotama


Jūsu atbilde ir labi saprotama, tikai te dera arī pašam labi saprast, ka tie jūsu..dzīvie cilvēki...ir ļoti dažādi...Ja Jūs apgrozaties osvoboditeli vidū-tad Jūs tiksiet barots ar viņu viedokļiem..utt..

Atbildēt

lauķis

09.09.2022. 12:54

»

?

tu apgrozies sorositu,neonacistu,ierednu un nacionalo atkritumu sabiedriba


Es cenšos apgrozīties Dzīvu Cilvēku sabiedrībā.Vai atbilde saprotama?

Atbildēt

real

09.09.2022. 12:35

»

toties

Putinam tas ir izdevies, tapēc var mūsu krievu cilvēkus sūtīt svešos karos par savas kabatas interesēm


Krievu cilveki nepielaus banderu fasistu snaikstisanos pec kodolierociem un prasis atbildi par krievu civilistu apsaudi 8 gadus Donbasa un Luganska !

Atbildēt

lauķis

09.09.2022. 12:34

»

toties

Putinam tas ir izdevies, tapēc var mūsu krievu cilvēkus sūtīt svešos karos par savas kabatas interesēm


Pavisam izdevies nav,vismaz kādi 30% ir pret Putinu lai gan patieso statistiku uzzināt nav iespējams.Man ir pazīstami daudzi krievi bet Putina fanu viņu vidū nav.Ir otra patiesība,katrs apgrozās tādā sabiedrībā kāds ir pats.

Atbildēt

letiņš, vnk letiņš

09.09.2022. 12:33

Varētu pasmieties, bet, ziemu gaidot, gribas raudāt. Nez par kādiem tēvu grēkiem mums par kaklakungu uzsūtījuši šo klaunu? Labāk nebūtu vārstījis muti ...

Atbildēt

Lapas:    3   2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: