Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada vēlēšanās griezās tiesā pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Tagad ar tiesas spriedumu atcelts KNAB lēmums par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu un informācijas izmantošanas ierobežošanu lietā par prettiesisko anonīmo aģitāciju 2021.gada Ventspils pilsētas domes vēlēšanās.

Runa ir priekšvēlēšanu laikā izplatīto reklāmas avīzi Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta. Kā atgādina viens no līdzpieteicējiem Ģirts Valdis Kristovskis, anonīmā aģitācija izpaudās kā 16 lappušu bieza bezmaksas avīze Ventspils vēlētājiem. Tai iznāca pieci numuri 5 nedēļu garumā, katrā izplatīšanas reizē tā saturēja 17 000 eksemplāros iespiestu nepatiesu vai sagrozītu, opozīcijas deputātu kandidātus diskreditējošu un viņiem neslavu ceļošu informāciju latviešu un krievu valodā.

Līdzpieteicēji bez domes opozīcijas deputāta Kristovska un Daces Kornas ir arī bijušie deputāti Aivis Landmanis un Ivars Landmanis. Viņi uzskata, ka KNAB “divu gadu garumā liedza piekļuvi resoriskās pārbaudes laikā noskaidrotajiem faktiem, pēc gadu ilgušas resoriskās pārbaudes pabeigšanas izsniedza prasītājiem pēc būtības nederīgu faktu par pretlikumīgā aģitācijas izdevuma Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta formālo pasūtītāju jeb piesegorganizāciju SIA Affantion, kas turklāt ir jau likvidēta. Vienlaikus KNAB priekšnieks J.Straume vairākkārt ir informējis žurnālistus, ka minētais SIA Affantion ir tikai čaulas uzņēmums, ka īstie pretlikumīgā aģitācijas izdevuma pasūtītāji un finansētāji ir pavisam citas, KNAB lieliski zināmas, taču izmeklēšanas procesā nepierādītas personas.

Lietas līdzpieteicēji pēc tiesas sprieduma pauž gandarījumu, ka tas paver iespēju ne tikai viņiem, bet arī sabiedrībai un žurnālistiem piekļūt un iepazīties ar KNAB resoriskās pārbaudes materiāliem par Latvijas vēlēšanu vēsturē nepieredzēta mēroga un intensitātes slēptas un manipulatīvas aģitācijas nelikumīgu izplatīšanu Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada priekšvēlēšanu laikā. Tas izkropļoja vēlēšanu kopējo rezultātu un politisko spēku sadalījumu Ventspils pilsētas domē.

Publicējam nedaudz saīsinātu Ģirta Valda Kristovska runu tiesas sēdē 19.aprīlī:

“Ņemot vērā to, ka Birojs sava šī gada 12. aprīļa paskaidrojuma [2] punkta 2. rindkopā ir norādījis, ka “informācija par administratīvā pārkāpuma lietā sodīto juridisko personu ir sniegta Pieteicēju 2021.gada 8.jūnija iesniegumā Nr.07-06-2021 (turpmāk – Informācijas pieprasījums) norādītajam mērķim.”, informēju, ka Pieteicēji tam kategoriski nevar piekrist.

Paskaidrošu kāpēc.

Kā mēs zinām, tad KNAB vairāk nekā gadu pēc vēlēšanām, tikai uz Pieteicēju vairrākkārtēju pieprasījumu pamata, iespējami vispieticīgākā veidā informēja Pieteicējus, ka lieta ir pabeigta un administratīvi ir sodīta SIA Affnation. Netikām informēti pat par to, kāds ir bijis administratīvā soda apmērs, kā arī neesam informēti par kādu pārkāpumu minētā firma konkrēti ir tikusi sodīta.

Vienlaikus KNAB priekšnieks Jēkabs Straume masu medijos ir klāstījis, ka sodītā juridiskā persona ir fiktīva kompānija!

Proti, 2022. gada 11. jūnijā KNAB priekšnieks Jēkabs Straume žurnālistei Olgai Dragiļevai Delfi videoformāta intervijā nepārprotami paskaidroja, ka kompānija ir viendienīte. Turklāt skaidrojot žurnālistei pretlikumīgās aģitācijas Ventspilī izmeklēšanas rezultātu, KNAB priekšnieks teica sekojošo: “Saprotiet, ko jūs sodīsiet, ja jūs nezināt, ko sodīt, kuru sodīt? Ja nav iespējams organizētāju noskaidrot, tāpēc, ka ir noslēpušies aiz fiktīvām kompānijām un aiz personām, kuras dzīvo ārzemēs, kuras rausta plecus, ka nezina neko par tādu vispār lietu?”

Kāpēc ir svarīgi tiesai pievērst vērību šādiem J.Straumes publiskajiem skaidrojumiem? Pieteicēju skatījumā tāpēc, ka KNAB apzināti ir informējis Pieteicējus ar nekam nederīgu informāciju par kādu vēlēšanas izkropļojošas piesegorganizācijas, fiktīvas kompānijas datiem.

Tādejādi mūsu, pieteicēju skatījumā pieteikums un pieteikuma papildinājums ir pilnībā pamatots.

KNAB mums ir sniegusi informāciju, labi apzinoties, ka sodījuši piesegorganizāciju, kamēr īstie organizatori ir palikuši nesodīti, un daļu, kurus nav bijis ne kādu grūtību noskaidrot, KNAB tā arī nemaz nav centies identificēt. Piemēram, rakstu autorus un karikatūru zīmētājus, kurus noteikti atrada un piesaistīja īstie anonīmās, slēptās un nelikumīgās aģitācijas patiesie organizētāji.

2.

Tā kā Birojs sava šī gada 12. aprīļa paskaidrojuma [2] punkta 3. rindkopā ir aizrādījis, ka Pieteicēji administratīvajai tiesai adresētajā Pieteikumā ir norādījuši tādu pieprasītās informācijas izmantošanas mērķi, proti, sabiedrības informēšana par pieļauto priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu, kurš sākotnēji Informācijas pieprasījumā nav ticis norādīts, ka līdz ar to izvērtējams jautājums par to, vai šajā gadījumā ir ievērota lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība, tad pieteicēju vārdā vēlos uzsvērt, ka šāda mērķa – sabiedrības informēšana par pieļauto priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu, leģitimitāte nav ne mazākā mērā apšaubāma! Pat vēl vairāk. Tāds ir KNAB darbības viens no pamatuzdevumiem. KNAB būtu jārūpējas par šāda demokrātiskas un tiesiskas valsts drošībai un pastāvēšanai svarīgas informācijas publiskošanu, nevis nepamatotu noslepenošanu.

Nekad nebūtu domājis, ka mums ir jāpārskaita visi tiesību pamatprincipi, kas pastāv paši par sevi, neatkarīgi no tā, vai mēs uz to esamību vēršam KNAB uzmanību, vai uz to nenorādām.

Sabiedrības informēšana par pieļauto priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu ir ne tikai Pieteicēju interesēs, bet visas sabiedrības drošības un labas pārvaldības, vienlīdzīgu un taisnīgu vēlēšanu, tātad sabiedrības interesēs.

Vērts atgādināt, ka KNAB mājas lapā ir rakstīts, ka “Iestāde uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus saistībā ar priekšvēlēšanu slēpto aģitāciju preses izdevumos.”

Mēs, Pieteicēji, nevarējām iedomāties, ka pēc gadu ilgušas izmeklēšanas mums dos informāciju par fiktīvām organizācijām. Lai gan KNAB publiski, iepriekš pieminētajā 2022. gada 11. jūnija intervijā žurnālistei O.Dragiļevai skaidroja, ka “mēs (KNAB) lieliski zinām, kurš to izdarīja, bet mums pietrūka pierādījumu.”

Arī mums nav ne mazāko šaubu, ka KNAB lieliski zina, kas to izdarīja. Ne velti žurnālistei O.Dragiļevai J.Straume veikli klāstīja, ka  “tikko kā pirmais laidiens bija izgājis un KNAB uzzināja, ka ventspilnieku pastkastītēs ir šī avīze nonākusi, mēs aktīvi sākām meklēt, kurš viņu izplata. Tas nebija sarežģīti noskaidrot, kura kompānija ir nolīgta to izplatīt. Tālāk mēs noskaidrojām, kur ir nolīgts to iespiest – tas viss tika noskaidrots faktiski nedēļas laikā. Tālāk mēs noskaidrojām, kur ir paslēpti pa pagrabiem tie nākošie laidieni, tie tika visi izņemti. Un tad sākās darbs, lai noskaidrotu, kurš tad par to ir samaksājis. Un tur, protams, bija pietiekoši interesantā veidā – ārzemēs iespiests, kompānija ir viendienīte, īpašnieks citas valsts pilsonis. Klasiskais stāsts par shēmu, lai nevarētu atklāt, kurš tad patiesībā aiz tā stāv, un kurš par to ir samaksājis.”

Pieteicēju skatījumā KNAB labi apzinās, ka šis no paša sākuma jau vairs nav nekāds administratīvais pārkāpums. Tomēr tā vietā, lai lietai pievērstos ar visnopietnāko attieksmi, KNAB mēģina Pieteicējiem aizrādīt, ka Pieteikumā tie ir norādījuši neatbilstošu pieprasītās informācijas izmantošanas mērķi, proti, sabiedrības informēšana par pieļauto priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu. Mūsuprāt, tā nav KNAB cienīga spekulācija.

Pieteicēju skatījumā šāda KNAB nostāja, tās mērķis ir neleģitīms. Tas liecina par KNAB vēlmi šo lietu, tās inscenētājus, kas KNAB ir labi zināmi, vienkārši paslaucīt zem tepiķa. Kāpēc?

Lai slēptu savu nevarību?

3.

Pieteicējiem nav saprotams, kāpēc mums nav iespējams saņemt tieši mūsu pieprasīto informācijas apjomu, kāpēc nevar izsniegt resoriskās pārbaudes un administratīvā pārkāpuma lietas materiālus?

Kas gan tajos būtu slēpjams? Ja nu vienīgi KNAB nespēja vai nevēlēšanās saukt pie atbildības patiesos Ventspils pilsētas 2021. gada pašvaldību vēlēšanu anonīmās un nelikumīgās aģitācijas veicējus. Kāpēc tos piesegt? Varbūt, ka Pieteicēji varētu sniegt KNAB nepieciešamos argumentus un pierādījumus!? Pašreizējā KNAB rīcība šādu iespējamību ir pilnībā laupījusi. Kas gan šādā situācijā ir ieguvējs? Tādi ir tikai anonīmās un nelikumīgās aģitācijas noziedzīgie organizētāji un izpildītāji.

Mēs pēc būtības esam cietušie. Mums šādu statusu KNAB nepiedāvāja, lai gan tas bija jādara saskaņā ar likumu. KNAB mūs, cietušos, nepārprotami ir apdalījis. Esam novirzīti pa pilnībā maldīgu ceļu, lai mēs cīnītos ar fiktīvu piesegkompāniju. Kāds šādai KNAB rīcībai ir tiesikais, ētiskais un morālais pamatojums un attaisnojums? Tāda nav.

4.

Birojs sava šī gada 12. aprīļa paskaidrojuma [3] punkta 2. rindkopā aizrāda, ka saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 11.panta trešo daļu informācijas pieprasījums formulējams iespējami precīzi.

Mēs šādam KNAB aizrādījumam nevaram piekrist. Katrā gadījumā KNAB sniegtā atbilde ne tuvu neatbilst tam, ko mēs savā pieprasījumā KNAB esam lūguši izsniegt. Mēs noteikti neprasījām informāciju par fiktīvām piesegkompānijām.

KNAB lieliski zināja, kādu informāciju pieprasījām. Ne velti KNAB savā šī gada 12. aprīļa paskaidrojuma [3] punkta 3. rindkopā ir uzskaitījis, ka ”Pieteicēji Informācijas pieprasījumā lūguši izsniegt informāciju par personām, kas organizēja, pasūtīja, finansēja un izpildīja anonīmā izdevuma “Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta” izdošanu un izplatīšanu. Tāpat lūgts uzrādīt minētajā izdevumā publicēto rakstu un karikatūru autorus, patiesā labuma guvējus.

Pieteicējiem ir neiespējami noticēt, ka tā būtu kāda problēma, ja KNAB godprātīgi ir paveicis savus pienākumus, pienācīgi izmeklējis lietu. Mūsu līdzšinējā pieredze saskaroties ar Valsts policijas darbu, ir tāda, ka ar resoriskās pārbaudes materiāliem tiek dota iespēja iepazīties, to pat neprasot. Tāda iespēja tiek dota kā pašsaprotama puses tiesība.

Mēs sagaidījām, ka saņemsim informāciju par tiem, kas to anonīmo priekšvēlēšanu aģitācijas laikrakstu saražoja, īpaši tad, ja J.Straumes vārdiem, KNAB ir lieliski zināmi, kas konkrēti bija šie ļaudis. Tomēr KNAB ir norādījis, ka “Birojam nav nepieciešams noskaidrot, personas, kas konkrētajā gadījumā bija karikatūru vai rakstu autors”. Kāpēc? Šādu līdzdalībnieku noskaidrošana noteikti būtu palīdzējusi noskaidrot patiesos noziedzīgo darbību organizētājus, kā arī tos, kas viņus piesaistīja šādiem prettiesiskiem pasākumiem.

Nav saprotams, kāpēc KNAB nepievērsās žurnālistiem un karikatūristiem, kuri, izpildot šādu ar vēlēšanu likumu aizliegtu pasūtījumu, apzināti riksēja arī ar savu reputāciju.

5.

KNAB savā šī gada 12. aprīļa paskaidrojuma [5] punkta 1. rindkopā norāda, ka “Pieteicēji nav apmierināti ar to, ka Birojs ir izsniedzis informāciju par juridisko personu, kura kā aģitācijas veicējs veica anonīmā izdevuma “Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta” pasūtīšanu un izplatīšanu, jo Pieteicēji vēlas celt prasību tieši pret fiziskajām personām – rakstu, karikatūru autoriem un anonīmā izdevuma patiesā labuma guvējiem. Tas, vai ar izsniegtās informācijas palīdzību tiks sasniegts vēlamais rezultāts, nav izskatāmās lietas strīdus priekšmets un nevar būt par pamatu Pieteikuma apmierināšanai.

Pieteicēju skatījumā šāda KNAB nostāja ir absurda un prettiesiska. Ja mums neizsniedz informāciju par figurantiem, kuri līdzdarbojās pret mums, valsti un sabiedrību vērstu mērķu sasniegšanā, kas ir KNAB rīcībā, tad mums, protams, ir nesiepējami sasniegt ne mazāko, kur nu vēl vērā ņemamu rezultātu. Lai tādu sasniegtu, gluži pretēji KNAB nostājai Pieteikums ir jāapmierina!

6.

KNAB savā šī gada 12. aprīļa paskaidrojuma [6] punkta 1. rindkopā ir norādījis, ka “Birojs uzskata, ka Pieteikums ir nepamatots, jo Birojs jau ir izsniedzis visu tā rīcībā esošo un pieprasīto informāciju, savukārt lūgums par resoriskās pārbaudes un administratīvā pārkāpuma lietas materiālu izsniegšanu iepriekš Birojā nav iesniegts.”

Mēs, Pieteicēji uzsveram, ka nevarējām zināt, cik pārdomāti un pamatoti rit Ventspils pilsētas pašvaldības vēlēšanu aizliegtās, anonīmās aģitācijas fakta izmeklēšana. Mēs saskatījām daudz dīvainību, tikām publiski pazemoti prieksvēlēšanu procesā, tomēr mums bija pārliecība, ka agri vai vēlu KNAB sniegs skaidru pārskatu par pabeigtās izmeklēšanas rezultātiem.

Tomēr pašreiz mums tādas ticības vairs nav. Īpaši tāpēc, ka KNAB paskaidrojumā apgalvo, ka ir sniedzis Pieteicējiem visu tā rīcībā esošo un pieprasīto informāciju. Vai fiktīvas kompānijas uzrādīšana ir visa KNAB rīcībā esošā informācija? To, ka tā nav visa KNAB rīcībā esošā informācija apliecina KNAB priekšnieka J.Straumes 2022. gada 11. jūnijā žurnālistei O.Dragiļevai skaidrotais. J.Straume izsakās nepārprotami: “Protams, jūs varat pārmest, ka neizdevās noskaidrot, bet teiksim tā – mēs lieliski zinām, kurš to izdarīja, bet mums pietrūka pierādījumu. Tas varētu būt rezumē. Līdz ar to es to publiski teikt nevaru.”

Vai tas ir pamats, lai lietas izmeklēšanas gaitā savāktos materiālus paslaucītu zem tepiķa? Pieteicēji šādai KNAB politikai nevar piekrist. Amatpersonas kometence nav maldināt, bet gan atbalstīt cietušos un vest uz taisnīgu konfliktā iesaistīto pušu attiecību atrisinājumu un vainīgā saukšanu pie atbildības.

KNAB mums ir devis nepilnīgu, būtībā maldinošu informāciju. Tādejādi Pieteicēji domā, ka resoriskās pārbaudes lieta noteikti satur norādes, kas ļautu mums mērķtiecīgi sagatavot mūsu pieteikumu tiesai par mums nodarīto kaitējumu Ventspils pilsētas 2021. gada pašvaldības vēlēšanu laikā.

Mēs gribētu saprast, kāpēc anonīmā laikraksta Ko visādi Ventspilnieki.lv tev nestāsta izplatīšana netika apturēta pēc pirmā izdevuma, atbilstoši likumam, kas anonīmu aģitāciju atzīst par nelikumīgu.

Nelikumīga aģitācija ir nelikumīga un tās dalība priekšvēlēšanu kampaņā ir sodāma parādība! Taču tas jau, visticamāk, ir citas prasības un citas lietas konteksts. Tas, kā tā izpaudīsies, lielā mērā būs atkarīgs no šīs administratīvās tiesas lietas rezultāta un KNAB tālākās rīcības un godaprāta līmeņa. Līdz šim tas ir bijis neadekvāti zems, tas ir, noziedzīgās darbības atbalstošs un piesedzošs.

Tādejādi KNAB attieksmes un neattaisnojamās rīcības rezultātā izplatītā dezinformācija, tās veidotāji daudzu ventspilnieku apziņā palikuši kā legāli priekšvēlēšanu aģitācijas veicēji. Diemžēl šādi KNAB tos ir pozicionējis. Domāju, ka resoriskās pārbaudes materiāli šādu KNAB nostājas pamatojumu satur. Un tur nu nebūtu vairs nekas slēpjams.

Vēlreiz atgādinu, ka KNAB mājaslapā ir rakstīts, ka “Iestāde uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumus saistībā ar priekšvēlēšanu slēpto aģitāciju preses izdevumos”. Vēlreiz vēršu vērību, ka Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 3.panta pirmā daļa nepārprotami pasaka, ka Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta. To, cik smagas sekas ir šādas tiesību normas pārkāpumam, vislabāk apzināmies mēs, Pieteicēji. Mūsu skatījumā KNAB rīcībai nav nekāda attaisnojuma. Diemžēl šādu pretdabīgu procesu rezultātā Latvijas sabiedrībā ir vērojama pakļaušanās dezinformācijai, ko lieliski izmanto ļaudis un politiski spēki, lai manipulētu ar cilvēku prātiem, tostarp, lai būtiski ietekmētu, lai izkropļotu vēlēšanu rezultātus, kā tas notika 2021. gada Ventspils pašvaldības vēlēšanu laikā.”

Novērtē šo rakstu:

19
50