Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume jau tradicionāli klusē par to, vai bijušajam biroja darbiniekam, tagadējam politiķim Jurim Jurašam ir bijusi iespēja nozagt valsts noslēpuma objektu – biroja izmeklēšanas materiālus, tostarp banku kontu izdrukas, kuras viņš demonstrēja videoierakstā un kuras tagad viņam esot mistiski pazudušas. Publicējam KNAB priekšnieka izteiksmīgo skaidrojumu pilnā apmērā.

Par informācijas sniegšanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk- Birojs) 2018.gada 10.septembrī saņemts Jūsu pieprasījums ar lūgumu sniegt informāciju par to, vai Birojs laika periodā no 2010.gada līdz 2017.gadam ir pieprasījis kredītiestādēm informāciju par Raivja Dzintara, Imanta Parādnieka un Aigara Lūša veiktajiem  banku pārskaitījumiem, kā arī vai Birojā veikta pārbaude par šīs informācijas prettiesisku nonākšanu trešo personu rīcībā.

Vēršam uzmanību, ka Birojs nav tiesīgs izpaust ziņas par veiktajām pārbaudēm, kriminālprocesos veiktajām izmeklēšanas darbībām un to laikā iegūto informāciju, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa direktīvas (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes pamatlēmumu 2008/977/TI izriet, ka datu pārzinim ir atļauts neizpaust informāciju, lai novērstu, ka tiek traucētas oficiālas vai juridiskas pārbaudes, izmeklēšanas vai procedūras, un novērstu, ka tiek kaitēts noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildei, līdz ar to Birojs nav tiesīgs izpaust ziņas par veiktajām pārbaudēm, kriminālprocesos veiktajām izmeklēšanas darbībām un to laikā iegūto informāciju, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija.

Šobrīd Biroja rīcībā nav informācijas, ka Biroja pārbaužu, izmeklēšanas darbību rezultātā iegūtā informācija būtu prettiesiski nonākusi trešo personu rīcībā.

Savukārt gadījumā, ja Jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu Biroja amatpersonu prettiesisku rīcību, lūdzam sniegt papildus informāciju, aprakstot gadījumu, kas ietver prettiesiskas rīcības pazīmes un normatīvos aktus, kas nav ievēroti.

Ar cieņu,

Priekšnieks J.Straume.”

Novērtē šo rakstu:

35
10