Menu
Pilnā versija
Foto

Vara un izvēle

Rids Bruners · 27.05.2017. · Komentāri (56)

Pievienot komentāru

Lapas:    2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

R.B.

30.05.2017. 09:12

Izskaņā paldies visiem, kuri piedalījās diskusijā. Izteiktie viedokļi dod iespēju iedāvāt dažus ieteikumus. Daži uzskata, ka no manas puses nav ētiski izteikt "pamācības" Latvijas cilvēkiem, pašam dzīvojot Lielbritānijā. Tomēr es atzīstu, ka vispirms ir jāuzliek skābekļa maska pašam, un tikai pēc tam var palīdzēt to izdarīt pārējiem. To var izlasīt jebkurā lidmašīnā. Tie, kuri nepiekrīt, var sekojošo nelasīt.

Labklājība sāksies ar indivīda un ģimenes pašpietiekamību, ko jāprot sasniegt pašiem. Ieteicams izvēlēties profesiju sekojošās nozarēs: ar medicīnu saistītās profesijas, energoapgāde (elektrība, siltums, degviela), ar celtniecību saistītās profesijas, pārtikas ražošana un pārstrāde, ūdens apgāde, atkritumu pārstrāde, ceļu būve, transports, sakari, programmatūras izstrāde un ar to saistītā automātisko sistēmu izstrāde.

Tomēr profesionāļi minētajās nozarēs ne vienmēr būs pieprasīti. Ikvienam būtu jāapgūst kāds amats tādā līmenī, kas ļauj patstāvīgi veikt nelielus projektus. Profesionāli amatnieki pārsvarā spēs sevi nodrošināt.

Izvēloties profesiju "humanitāro un eksakto zinātņu" jomā, cilvēki nokļūs riska zonā, kad viņi kļūs atkarīgi no kāda labvēlības. Apzināti specializēties šeit būtu ieteicams tikai īpašos gadījumos. Piemēram, ja ģimenei pieder stabils juridisko pakalpojumu uzņēmums, vai arī kādi būtiski personiski apstākļi liek izšķirties tieši par jurista (grāmatveža ...) profesiju. Māksla, rakstniecība; zinātniskie, vēstures un citi pētījumi, mūzika, žurnālistika u.c. no "maizes darbiem" pārvietojas uz vaļasprieku sfēru. Protams, ir lieliski, ja izcils talants spēj sevi nodrošināt šādā veidā.

Ir viena problēma, kam es neredzu risinājuma, un ko es nesaprotu. Viss, kas attiecas uz pedagoģiju, skološanu un skolotāju sagatavošanu, motivēšanu, kā arī sabiedrības attieksmi pret skolotājiem. Agonējošā sistēma redz skolotājā to, kurš ieliks jauniešos vienkāršu programmu, pārvēršot tos par bezdomu atkarīgiem robotiem, kam realitāte jūk ar soctīklu saturu. Skolotājiem būtu vajadzīga laba sagatavotība "humanitārajās un eksaktajās zinātnēs", vai arī augsta kvalifikācija kādā no zinātnēm. Droši vien, topošo pašvaldību uzdevums būs izveidot savas skolas, lai nodrošinātu jaunatnes normālu attīstību.

Vārds "ierēdnis" (adminitrators, pārvaldes darbinieks) kļūst par sinonīmu vārdam "palīgs". No vienas puses, tas palīdz vaditājam darbā, no otras puses, iedzīvotāji (uzņēmuma darbinieki) vēršas pie viņa pēc palīdzības. Palīgs ir godājama pozīcija.

* * *

Vietnē www.societyandnature.org standarta formā aprakstīts topošās sabiedrības karkass. Tas saucas "Cilvēku sabiedrība. Prasības". Tā pat kā cilvēkiem dod vārdus, Jānis vai Ilzīte, šis standarts ir nosaukts par RB-01, lai būtu ērti atsaukties. Standarts nosaka tikai pašas galvenās pasības vispārīgā veidā. Kas ir cilvēks un ģimene, kā tie veido attiecības savā starpā, veidojot cilvēku un attiecību kopumu, ko saucam par sabiedrību.

Standarts attiecas uz katru cilvēku individuāli. Tad, kad viņš sāk veidot pārvaldi veidojošās attiecības ar citiem, standarts dod labu padomu, kā šīs attiecības izveidot un uzturēt. Ikviens var sākt izmantot standartu sev vēlamā vietā, laikā un veidā. Tas nav saistīts ne ar vienu politisku un reliģisku (vai citu) organizāciju, kustību, tautību vai rasi. Cilvēki ar praktisku pieredzi dos padomu iesācējiem, un tā tālāk. Lai uzsāktu nav vajadzīgs kāds "cilvēku līderis", lai gan esošās varas labvēlība vai vismaz neitralitāte būs veicinošs faktors.

Ģimene ir sabiedrības pamatstruktūra. Šajā vietā es gribētu aicināt Jūs sākt lasīt standartu Jums pieejamā valodā, jo precīzāk izteikties nav iespējams. Cilvēks, ģimene, darbs (un reliģija) - tas īsumā ir sabiedrības pamatā.

Paredzu, ka attiecībā par reliģiju daudziem radīsies šaubas. Nav obligāti, lai cilvēks praktizētu kādu reliģiju. Tomēr tie, kuri to darīs, neapšaubāmi būs izdevīgākā pozīcijā, nekā tie, kuri atturēsies. Tas ir tāpēc, ka vairumam cilvēku reliģija ir vienīgais veids, kā sazināties ar Radītāju. Augsti attīstītītām personībām mēdz būt savi īpaši saziņas veidi. Tomēr, ja atņemsim reliģiju vidusmēra cilvēkam, tas nokļūs garīgā izolācijā. Garīga izolācija ir pirmais solis personības degradācijas virzienā. Reliģiskās mācības tika nosūtītas cilvēkiem tieši tamdēļ, lai tie uzturētu kontaktu, un nezaudētu cilvēcisko saturu.

Būtiska komponente reliģijās ir praktiskie padomi, pirmkārt, attiecībā uz ģimenes veidošanu un uzturēšanu. Ģimenes veidošana nozīmē atbildības uzņemšanos, ne tikai vienam pret otru, bet arī attiecībā uz saimniecisko darbību un pārvaldi. Reizēm šādus praktiskus padomus reliģiskajās grāmatās atrast neizdodas. Droši vien vēstures gaitā kāds tās ir izsvītrojis, tā mēdz gadīties.

Atbildēt

R.B.

30.05.2017. 01:45

Paldies par Jūsu komentāru, kas prasa nedaudz izvērstu atbildi.

1) Neiet runa par pastāvīgu dienestu armijā vai policijā. Katram vīrietim ir pienākums savu iespēju robežās piedalīties aizsardzībā vai kārtības uzturēšanā. Princips ir sekojošs: "plinte" katram stāv skapī, vajadzības gadījumā katram jāmāk ar to rīkoties. Par vajadzības gadījuma iestāšanos katram tiks paziņots noteiktā veidā. Kad pazinojums saņemts, katrs precīzi zinās, kas viņam jādara. "Plinte" ir nosacīts termins, tas var būt arī transporta līdzeklis vai kāda iekārta, atkarībā no pienākumu sadales.

2) Ikviens, kurš jebkad ir pats tirgojis forex zina, ka vislielākie kursu lēcieni notiek politisku lēmumu rezultātā. Mani, piemēram, kaitina GBP svārstības pēc brexit. Pat "makroekonomiskie" lēmumi, kā centrālo banku bāzes likmes izmaiņas, valūtu kursu tikpat kā neietekmē. Problēmas rada nevis zelts, vai saistība ar zeltu, bet gan šādas saistības trūkums. Ir izlaists tāds daudzums naudas, kurai nav nekāda seguma, ka šo likviditāti neviens pat necenšas "saslaucīt". Centrālās bankas reizēm ir gatavas piemaksāt, lai tikai kāds paņem viņu naudu.

Pastāvot vienkāršai īstas naudas sistēmai, kā tas ir aprakstīts RB-01, tāds absurds nav iespējams. Ja atklās jaunas zelta atradnes, tad vienkārši būs vairāk zelta. Pārējās naudas (parādzīmju/ obligāciju) vērtību tas īpaši neietekmēs, jo tai jau ir segums ar citiem aktīviem, arī ar zeltu.

3) Nav nekāda problēma, ja cilvēks izvēlas dzīvot bez ģimenes. Viņš var veidot savu profesionālo karjeru vai biznesu tāpat, kā visi pārējie. Tomēr no lomas sabiedrības pārvaldē būs jāatsakās. Tieši ģimenes dzīvē cilvēks iegūst tās prasmes, kas nepieciešamas, lai vadītu citus.

Tiem, kuri izvēlas ģimenes netaisīt, īpaši jārūpējas par savu pašpietiekamību. Šīs personas bieži nokļūst kāda sponsora atkarībā. Ja pašreizējā formācijā šāds stāvoklis ir norma, tad cilvēku sabiedrībā tas var izraisīt neiecietību. Atkarība ir pirmais solis marginalizācijas virzienā.

4) Dieva jēdziens nav saistīts ar zinātnisku metodi.

5) Lūdzu precizējiet, kurā punktā ir ieteikti cilvēktiesību pārkāpumi, vai atsūtiet ar copy/paste. Pieļauju, ka var būt neveiksmīgs formulējums. Genocīda pārdefinējumā gan nekā smieklīga neredzu.

Atbildēt

tā viš`i

28.05.2017. 21:22

R.B, neķer kreņķi. Atbildes un risinājumi ir -TUR ĀRĀ- šeit ir tikai jautājumi. 1000 aitas vienmēr ir mazāk nekā 100 vilki:)

Atbildēt

tu

28.05.2017. 20:30

»

Saulvedis

Neinteresè, gruži


neglaimo sev, analfabēta biomasa, ne jau tev un taml. maniaku gružiem tas adresēts.

Atbildēt

Maniaks

28.05.2017. 11:38

Piedaloties sistèmà, tostarp vèlèśanàs, ir latvieśu tautai nelabvèlîgas sistèmas stiprinàśana. Lieka laika un energijas śkieśana, pat komentèjot. Nepiedaloties, sistèma degenerèsies lîdz kritiskam stàvoklim, atklàjot iespèjas un cełus, kà atjaunot latvieśu tautas intereśu un kultûras atjaunośanu. Pèc bûtîbas kritiskais stàvoklis var izveidoties pat àrèju, citu Rietumu valstu neatkarîgiem no mûsu interesèm lèmumiem. Un mès nezinàm arî Viña plànus.

Atbildēt

Maniaks

28.05.2017. 11:10

»

Jāmaina okupācijas varas ielikteņi

Tik tukšai muldēšanai nav ne jēgas, ne saprašanas. nav sapotams uz ko ved šads vervelējums - neko nedarīt...


Vienîgà pretośanàs forma ir nepedalîties, tostarp nekàdàs vèlèśanàs. Mainot bandiniekus sistèmas spèle nemainàs. Nav uz ko arî gaidît, jaunàs paaudzes iedzîtas atkarîbàs no sistèmas un tàs labumiem, pielàgojas, jo citas izpratnes un piemèra nav. Jàveido slepena imàmu - garîgo lîderu kopiena, kas savus noslèpumus tur augstàk par esośo okupàcijas režîma, kas turpinàs noslèpumiem. Tà augstàkà ideja, kas nepazîst cilvèka žèluma. Rainis.

Atbildēt

Soņa ukrainvalodīgā

28.05.2017. 11:02

»

Neiedziļinoties detaļās

Tak tev sejā jāspļauj. Tādi kā tu ir kangaru balsti. Tu esi latviešu tautas nodevēju padauza


Īstais šķeltnieks, "neiedziļinoties detaļās", atsaucās pats, tāpat kā "Kirils', kurš aplej ar dubļiem latviešus, kas nozīmē, ka okupanti kopā ar kolaborantiem ir īstie Latvijas "saimnieki". Tātad:

Latvijas dalīšana latviešvalodīgajos un krievvalodīgajos - galvenā Latvijas nelaime, ko mērķē šie KGBisti, stukači un viņu līdzskrējēji - skaldīt un zagt.
Vārds "latvieši"ir visu tautību etalons, tāpat kā - mē, amerikāni vai kā mūs, latviešus kadreiz sauca - krievi (visi no PSRS).

Atbildēt

Neiedziļinoties detaļās

28.05.2017. 10:50

»

Jāmaina okupācijas varas ielikteņi

Tik tukšai muldēšanai nav ne jēgas, ne saprašanas. nav sapotams uz ko ved šads vervelējums - neko nedarīt...


Tak tev sejā jāspļauj. Tādi kā tu ir kangaru balsti. Tu esi latviešu tautas nodevēju padauza.

Atbildēt

Jāmaina okupācijas varas ielikteņi

28.05.2017. 10:40

Tik tukšai muldēšanai nav ne jēgas, ne saprašanas. nav sapotams uz ko ved šads vervelējums - neko nedarīt.
Vienīgais, kas ir taisnība - nedarbojas 4.maija Latvija, nevienā punktā, nekas netiek ievērots ne deklarācijā, ne dažos labos likuma pantos teiktais.

SISTĒMA iet savu ceļu. bet no kurienes radās sistēma?

OKUPĀCIJA ir SISTĒMAS pamatā un tā turpinās, pareizāk - OKUPĀCIJAS SEKAS TURPINĀS.

KGB ( VDK) ietekme, stukācu pārņemtā vara, NOMENKLATŪRA, kas devās alkatības gājienos, kompartijas bosi, kutriei pārvaldīja informāciju - un tā varu sagrāba tā pati okupācijas vara.

Nekas uz vietas nestāv. Ja ir miers, "SISTĒMA" pamazām mainās. To varētu nomainīt 20 gados, bet Latvijā tai vajadzēs visma 50 - 70 gadus, ja ne visu 100 gadus, lai nokratītu okupāciju. Tas atkarīgs no daudziem faktiem.

KO DARĪT? Pirmais - ir 100 % JĀIET UZ VĒLĒŠANĀM, jo cita ietekmes varianta nav - jāmaina okupanti - stukači, komunisti, komjaunieši, etniskie škeltnieki (SaSkaņa (SS), NA, NOMENKLATŪRAS ielikteņi, korumpanti. JĀRĪKOJAS, jādarbojas "visās frontēs", arī jāraksta. NEĻAUT GULĒT, jāmaina visi bosi uz jauniem - manuprāt JKP - Jānis Bordāns un VIENOTĪBA - Vilnis Kirsis ir īstajā vietā, pārējos jāpadzen.

Atbildēt

lauķis

28.05.2017. 10:39

»

Neiedziļinoties detaļās

Jā personības ir ļoti svarīgas...


Kangari izvirza deģenerātus un nodēvē tos par līderiem.

Atbildēt

Neiedziļinoties detaļās

28.05.2017. 10:03

»

Maniaks

Pareizi vàrdi, pareiza logika, bet visu izśkir personîbas, kuru nav


Jā personības ir ļoti svarīgas.
Es domāju tautai jābūt pārsvaram personību skaitā. Vienkārši kangariem strādā sabūvētās sistēmas sev vajadzīgo personību atrašanā un bīdīšanā (viņiem vajadzīgās personības - meļi, cietsirdīgi, alkatīgi, tādi kuri domā ka viņi ir ļoti svarīgi un bez viņiem neiztikt).
Bet paskaties, kangariem tak ar tām personībām kļūst švakāk un švakāk. Kangaru jaunajai paaudzei tak ir nopietnas problēmas ar intelekta mazspēju. Dēļ tā viņiem kļūst grūtak un grūtāk bīdīt savus genocīda lēmumus, nekas cits neatliek kā pielietot klajus, dumjus melus. Sāpīgakais, ka vairums tautas ir tādā līmenī, ka tas viss pagaidām darbojas, jau buksē, bet vēl darbojas.

Atbildēt

Piepis

28.05.2017. 09:44

Kā tas ir jāsaprot: "Šajā vietā sagaidu piezīmi, ka minētais attiecas uz utopiju, par ko mācījāmies skolā un kas pēc definīcijas nozīmē naivumu un neveiksmi"? Kādā skolā tas ir noticis? Kādas utopijas māca skolā? Kāpēc utopija nozīmē naivumu un neveiksmi? Kas definē uz Zemes utopiju kā naivumu un neveiksmi? Bet vai te nav tā, ka pat Dievs izvairās tikties ar muļķiem?

Atbildēt

Neiedziļinoties detaļās

28.05.2017. 09:30

»

R.B.

Petrovs bija vienreizēja personība un autoritāte, tāpēc viņa vārdu pieminu saistībā ar KOB. No mana viedokļa pats svarīgākais ir viņa antropoloģija, bet vadības teorija šeit neattiecas uz lietu. Mēs runājam par organizācijas standartu...


KOB autori nopēla Petrovu par partijas veidošanu, kā arī par atsevišķām lietām, kā viņš pasniedza KOB, nepareizi.
Autori saka, ka nevis jāveido partija, bet gan jāiesaistās jau esošajās kangaru partijās.
Bet pirms tam jāizstudē KOB.
Zināšanas ir vara. Bet vara ir spēja praksē pārvaldīt.
Katrs strādā uz sevi savas izpratnes mērā, un strādā uz citu kas saprot vairāk.
Pārvalde ir visa pamati. Viss šajā pasaulē ir pārvalde. Pat šādu rakstu publicēšana ir pārvalde. Ēšana ir pārvalde. Un ja tu gribi pārspēt kangarus, tad to var izdarīt tikai ar labāku pārvaldi.
Ar pārvaldi var panākt, ka cilvēki nekad nebūs ar cilvēka psihi un otrādi. Tas nenotiek pats no sevis.
Kamēr cilvēki neapgūs vismaz pārvaldes pamatus, aizmirsti, nekas nesanāks. Tev nekad nebūs vairāk resursu nekā kangariem, lai pārspēt kangaru saimniekus pārvaldē.
Mani piesaistīja tas, ka tu runā par ģimeni. Ģimenei ir jābūt valsts pārvaldes virsmērķim. Virsmērķis nemainās. Virsmērķis ir stratēģija. Virsmērķi labākajā gadījumā var sasniegt ar ikdienas pārvaldi, to nevar sasniegt un tad tas vienmēr būs. Virsmērķim pakārto visu pārējo pārvaldi. Ja virsmērķis ir būsim kā liela ģimene, tad viss ko šobrīd dara kangari ir pret šī mērķa sasniegšanas
Gudri cilvēki jau simtiem gadu atpakaļ teica - Stratēģija bez taktikas ir ilgākais ceļš līdz uzvarai. Taktika bez stratēģijas ir bezjēdzīga stostīšanās pirms zaudējuma.

Atbildēt

lauķis

28.05.2017. 08:31

Nevis vara un izvēle bet kangari un ,,lohatrons,,.

Atbildēt

Maniaks

28.05.2017. 07:48

»

Maniaks

Pareizi, jo vara tiek ievèlèta maldinot un ar viltu. Vara ir noslègusies pilnîgi anonîmà kapsulà. No kapsulas uz skatuves pa laikam iznàk kàds un kaut ko norunà, turpina maldinàt. Likumi ir tàdi, kas legitimè śàdu anonîmu varas stàvokli. Varas legitîmais stàvoklis tiek piesegts ar Saeimas koalîcijas...


Mums pat liek dziedàt dziesmu, nàks piektais gads un priedes visaugstàkàs nolauzîs, augstàkàs priedes jau gulagos nolauza un śodien lauž cekisti un ćekisti SAB un DP koridoros ar Krievijas FSB plàniem. Iebaida pat ar dziesmu.

Atbildēt

Kirils

28.05.2017. 07:33

»

A.N.

Ļoti laba ilustrācija iezemieša prāta līmenim! Burtiski - fantastiski laba: "Šī raksta autora personiskā pieredze, apmēram 30 gadus (apzināti) dzīvojot saskaņā ar sevi. 57 gadu vecumā jāatzīst, ka apkārtne sakārtojas tieši tā, kā vajag, un pieņemtie lēmumi un nostāja bijuši pamatā pareizi. Visu aprakstīt...


Bet kā redzi, trollim patīk, jo trolis arī kādu laiku dzīvo saskaņā ar sevi, bet kādu laiku saskaņā ar troļa dievu, bet ar ko 27 gadus dzīvoja šī jokainā vervelējuma autors nav zināms. Latviešu lopiem tas nemaz neintersē, idioti ir idioti tikai.

Atbildēt

AG

28.05.2017. 07:30

Muļķi ar muļki sarunājās kā brāļi. Kad latvji nāks pie prāta? Pats jautāju un pats atbildu - nekad!

Atbildēt

Maniaks

28.05.2017. 07:28

»

Vo

Tu piedāvā soļot pa apli un apgalvo, ka tā ir vienīgā izvēle...


Pareizi, jo vara tiek ievèlèta maldinot un ar viltu. Vara ir noslègusies pilnîgi anonîmà kapsulà. No kapsulas uz skatuves pa laikam iznàk kàds un kaut ko norunà, turpina maldinàt. Likumi ir tàdi, kas legitimè śàdu anonîmu varas stàvokli. Varas legitîmais stàvoklis tiek piesegts ar Saeimas koalîcijas lèmumiem. Mums iegalvo, ka tas tiek darîts, lai mazinàtu Saskañas un Kremła ietekmi, patiesîbà notiek pretèjais. Partijas ir noslègts no tautas un neietekmèjamas bandas. Vienîgà śo bandu likumiskà koleràcija ir DP agentûras ietekme partiju lèmumos. Tad nonàk pie apgalvojuma, ka valsti ar tàs noslèpumiem vada SAB un DP, kas paśas saskañà ar operatîvàs darbîbas likumu par nodokłu naudu veido sabiedriski politiskàs kustîbas, lai politikà uzturètu màkslîgu attîstîbu, jo latvieśu tauta neko neietekmè. Tautas dała, kas ir nelatviskas izcelsmes nav un nevar bût lojàla latvieśu valsts un latvieśu tautas interesèm. Pastàvośà valsts iekàrta nemainîs Vèlèśanu likumu nekad. Un tas nozîmè, ka briest revolucionàra situàcija. Mûsdienu apstàkłos revolucionàras situàcijas risinàjums pie sabiedrîbas totàlas kontroles - Facebook, draugiem . lv, korespondenću kontroles ar màkslîgi radîtiem kriminàlprocesiem, kas piełauj korespondences kontroli - tel. sarunu noklausîśanos, e- pastu kontrole, izsekośana caur mobilajiem sakariem, prasa citu pieeju revolucionàràs situàcijas risinàjumam, lai latvieśu tautai bûtu piekłuve valsts varai un likumu izdośanai. Tàs ir tikai sàkuma skices tam projektam, ar kuru var tikai sàkt domàt par plànu.

Atbildēt

Vo

28.05.2017. 06:45

»

Artūrs Malta VLT valdes loceklis.

Vienīgā izvēles pirmais sols, parakstīties parSaeimas atsaukšanu


Tu piedāvā soļot pa apli un apgalvo, ka tā ir vienīgā izvēle???!
Tu vari desmit reizes atsaukt Saeimu, bet ja Saeima tiks vēlēta pēc šī paša Vēlēšanu likuma pilnīgi nekas nemainīsies. To nu gan normāli domājošam cilvēkam vajadzēja pa šiem gadiem saprast.
Lai vēlēšanās kaut kas mainītos ir jāmaina antidemokrātiskie principi, pēc kuriem notiek vēlēšanas. Tātad jāmaina Vēlēšanu likums.

Atbildēt

Maniaks

28.05.2017. 05:53

Nekà slavèjuma vèrta rakstà. Mainîgà cilvèka no proletariàta ezotèrika paśa paśpietiekamîbai. Raksts priekś sevis, papłàpàśanai. Ja tèma bûtu latvieśu tautas sabiedriskà paśapziña mainîgajos apstàkłos pàrejà no sociàlisma uz nacionàlo kapitàlismu, nonàktu vèl lielàkà trubà. Visi tikai spèj novèrot un mainîties lîdzi. Tas, kas nodefinèts śodien, vairs neder rît. Mainîgais cilvèks mainîgos apstàkłos, cîña par izdzîvośanu, kàtrà cîñà par latvieśu tautas izdzîvośanu.

Atbildēt

...

28.05.2017. 04:31

Neefektīva sabiedrība tur ir aprakstīta. Un ļoti vienkāršota. Esošās organizācijas jau iekļauj visu šajos dokumentos lasāmo, tikai labākā, efektīvākā un gadiem noslīpētā veidā.
Problēmu un neefektīvu punktu piemēri:
1) dienēt policijā/armijā ir muļķīgs laika tēriņš kādas citas jomas ģēnijam. Ne velti produktivitāte kāpj pie pienākumu sadales daudz sīkos darbiņos, piem., kā rūpnīcās;
2) zelta nauda rada nekontrolējamas svārstības, kad atrod jaunas zelta ieguves vietas, u.c. labi iemesli, kāpēc vairs nav zelta seguma;
3) es un miljoni citu cilvēku, kuri netaisa ģimeni, neatdos savas balsstiesības;
4) pierādi savu Dievu ar zinātnisko metodi, tad parunāsim, līdz tam laikam - vai nu agnosticisms vai ateisms;
5) otrajā dokumentā ir ieteikti cilvēktiesību pārkāpumi pret cilvēkiem, kuriem nepaveicies piedzimt ar psiholoģiskiem traucējumiem vai iedzimtām fiziskām kaitēm (par fiziskajām - trešais dokuments); tāpat ir absurdi smieklīgā veidā pārdefinēts vārds "genocīds".

Jūs nekad nepiedzīvosiet to, kas tur aprakstīts. Ja arī piedzīvosiet, tā būs kaut kāda dīvaina sekta vai tehnoloģiski iepalikusi sabiedrība, kā amiši, nevis kaut kas labāks par esošo Latvijas valsti un Eiropas Savienību.

Atbildēt

R.B.

28.05.2017. 00:43

»

no tautas

Ir lasīts par to, ka komūnas vai reliģiskas sektas tikušas iznīcinātas. Tas varbūt tāpēc, ka finansu dūžiem būtu neizdevīga tāda pašpietiekamība, it sevišķi, ja tas notiktu masveidā


Par pašpietiekamību pareizi, protams. Standartā aprakstīts, kas ir cilvēki, kas ir ģimenes, un kā tie veido attiecības savā starpā. Šo attiecību kopumu sauc par sabiedrību. Tā attiecas uz visiem cilvēkiem, neatkarīgi no rases, tautības un reliģijas. Tā nav ne organizācija, ne kustība.

Atbildēt

nutanugan

28.05.2017. 00:28

»

un nu

Nu? Kas jauns? Mazpisāns, skatos, jau izpaudies. Vecais priedīšu piedirsējs Arčijs savu modeli diemžēl nepiedāvā, kiška tonka...


tu gluži veltīgi ceri sameklēt vēl glupākus memļakus par sevi - tāpat neatradīsi, tādu vienkārši nav dabā. Pat ne piecirstcom w-bedrē, kaut arī tas varētu šķist visticamāk, zināmu iemeslu dēļ.

Atbildēt

R.B.

28.05.2017. 00:26

»

un nu

Nu? Kas jauns? Mazpisāns, skatos, jau izpaudies. Vecais priedīšu piedirsējs Arčijs savu modeli diemžēl nepiedāvā, kiška tonka...


"Nelaid, māte, bērnus mežā! Mežā odzes .." Te mums ir viens bērns kā odze :) Nav tiem PDF failiem nekas piekarināts

Atbildēt

no tautas

28.05.2017. 00:21

Ir lasīts par to, ka komūnas vai reliģiskas sektas tikušas iznīcinātas. Tas varbūt tāpēc, ka finansu dūžiem būtu neizdevīga tāda pašpietiekamība, it sevišķi, ja tas notiktu masveidā.
Vai rakstā minētā kustība (organizācija) nav saistīta ar Jehovas lieciniekiem?

Atbildēt

un nu

27.05.2017. 23:56

Nu? Kas jauns? Mazpisāns, skatos, jau izpaudies. Vecais priedīšu piedirsējs Arčijs savu modeli diemžēl nepiedāvā, kiška tonka.
Pēc definīcijas - ja kaut kas tiek publicēts pietiek.com, tad skaidrs, ka kaut kas prokrievisks. Savādi, ka autors savu gara darbu nenopublicē web lapā, bet piedāvā downloadot .pdfu.. a tādam .pdfam var piekarināt "kukaiņus", kas vairojas kā tarakāni. Man mamma svešus .pdfus jau bērnībā mācīja nelaist mājās. Tā ka, paliksim nezinot, kas tās par teorijām.
Eu, Mazpisān, tu izlasīji? Lieku 1:2, ka teorija ir baigais sūc! Kaut kāds sūc no kgb orgāniem (iekšējiem).

Atbildēt

V.G.

27.05.2017. 23:15

Man radās iespaids, ka autors neapraskta savu konkrēto pieredzi, jo tai nav laba slava. Nojaušu, ka viņš iedvesmojies no tādām pašpārvaldēm, kā Visariona brālība, vai kā nu viņi sevi dēvē. Bija jāpaiet 30 gadiem, lai uzdrošinātos sludināt to alu cilvēku sab.modeli. Vismaz tāds iespaids no šīs noslēpumainības.
Vai arī uz monarha - dieva krēslu jau pieteicies??

Atbildēt

R.B.

27.05.2017. 22:59

»

Neiedziļinoties detaļās

1. Es protams nedomāju, tas ir baigi svarīgi, bet vai tad Petrovs ir KOB koncepcijas autors? Viņš tak pats atzina ka nē...


Petrovs bija vienreizēja personība un autoritāte, tāpēc viņa vārdu pieminu saistībā ar KOB. No mana viedokļa pats svarīgākais ir viņa antropoloģija, bet vadības teorija šeit neattiecas uz lietu. Mēs runājam par organizācijas standartu.

Es nerunāju par bara-elites sabiedrību, bet gan par cilvēku sabiedrību.

Man būtu jautājums Jums, ja esiet KOB piekritējs. Petrovam bija sava partija, kāpēc jūs visi, kā saka, разбежались pēc viņa nāves?

Atbildēt

Udox

27.05.2017. 22:49

Kārtējais fufelis. Vispirms reāli novērtē situāciju un pēc tam pasaka, ka ja strādās tikai ar sevi un nekur neiesaistīsies, izņemot mistiskā komunā, tad viss būs labi. Ja vajag risinājumu, tas ir šeit - https://www.facebook.com/pg/latvijasagora/about/?ref=page_internal

Elemntāri vienkāršāks, nekā piedāvātais, turklāt visiem, nevis tikai tiem, kas spējīgi sasniegt nirvānu.

Atbildēt

Neiedziļinoties detaļās

27.05.2017. 22:33

1. Es protams nedomāju, tas ir baigi svarīgi, bet vai tad Petrovs ir KOB koncepcijas autors? Viņš tak pats atzina ka nē?
2. Ja jūs būtu pastudējis koncepciju, it īpaši "pietiekoši vispārējo pārvaldes teoriju", domāju jūs tādas muļķības nesarakstītu.
Jūs to visu sarakstījāt, tā itkā viss ir forši, visi gatavi mainīt situāciju un nav neviena faktora kas traucētu to darīt (nemaz nerunājot par to faktoru būtiskukmu).
Gandrīz viss ko jūs aprakstījāt ir pretrunā ar KOB koncepcijas pamatiem.
KOB koncepcija runā par bara-elites sabiedrību kas ir izveidota pasaulē visās malās un nav būtiski kā bara-elites pārvaldes sistēma ir iepakota (demokrātijā, monarhijā, cilvēku sabiedrībā utt.). Jūs runājat par iepakojumu nevis saturu.
Kas jūs vienā mikrī gribat no bauru sabiedrības izveidot cilvēku sabiedrību? Labākajā gadījumā tas tak ir n-tās paaudzes

Atbildēt

pamuļķu mušpapīrs

27.05.2017. 22:28

»

R.B.

Paldies, mēģināšu atbildēt īsi. Rakstā neuzskatīju par vajadzīgu aprakstīt savus personiskos piedzīvojumus...


Kā ir sacīts: "Padziļināts tencinājums (par kārtējo "vispārcilvēcisko vērtību" porcijas proponējumu jeb "konceptuālo" spamu), bet - nemaz jau nu nevajadzēja tā tērēties!" ;)

Jo - tam VISAM (u.c. taml. utopiskiem "traktātiem") taču NAV absolūti nekāda sakara ar šo pašreizējo MZ SILES "valsts" parodiju eurolatvāniju / tās ikdienišķo REALITĀTI. Dēļ tam, arī - "(pa tukšo) darbs un materiāls", kā saka.

P.S. Diez vai varētu būt gana lietderīgi turpināt izpildīties "pa tukšo" saistībā ar šādu (bez)tēmu (t.i., vismaz personīgi man uz to nav absolūti nekāda "iekāriena"). ;)

Atbildēt

Maniaks

27.05.2017. 22:25

»

kas arī bija jāpierāda

Ja šķiet, ka apkārtne traucē tik ļoti, ka nevar tikt ar to galā, un tāpēc ir no tās jāmūk projām - tas nebūt nenozīmē, ka aizbraucēji no savas jaunatrastās "apsolītās zemes" var atļauties "viedi pamācīt" vēl neaizbraukušos kā viņiem "pareizĀK (iz)dzīvot" tajā "traucējošajā apkārtnē", no kuras paši "...


Latvijai pilvèrtîgs cilvèks śodien var bût tikai tas, kas ir bijis varas spiests aizbraukt un izdzîvot mazàkais pusotra gada îstajà kapitàlismà un atgriezies, lai izdzîvotu śajà komunistu un ćekistu izkropłotajà kapitàlismà un izveidojis savu varas neievainojumu biznesu. Tàds ir pàràks pat par kapitàlismà dzimuśo.

Atbildēt

R.B.

27.05.2017. 22:16

»

kas arī bija jāpierāda

Ja šķiet, ka apkārtne traucē tik ļoti, ka nevar tikt ar to galā, un tāpēc ir no tās jāmūk projām - tas nebūt nenozīmē, ka aizbraucēji no savas jaunatrastās "apsolītās zemes" var atļauties "viedi pamācīt" vēl neaizbraukušos kā viņiem "pareizĀK (iz)dzīvot" tajā "traucējošajā apkārtnē", no kuras paši "...


Raksta galvenais mērķis bija noskaidrot, vai standartu un visu pārējo ir vērts tulkot latviski. Es nevēlos nevienu pamācīt, bet gan pateikt to, kas man jāpasaka.

Ja nezinat, kas ir RB-03, lūdzu izlasiet rakstu. Tur tekstā ir attiecīga norāde.

Atbildēt

R.B.

27.05.2017. 22:06

»

pamuļķu mušpapīrs

Vai tad no akcentētajiem citātiem / to komentāriem patiešām nav tapis skaidrs, kādi jautājumi JAU ir uzdoti...


Paldies, mēģināšu atbildēt īsi. Rakstā neuzskatīju par vajadzīgu aprakstīt savus personiskos piedzīvojumus.

1. Personiskās izvēles rezultātā atzīstu, ka mani uzskati par sabiedrību ir pareizi. Ja šo uzskatu pielietojums praksē noved pie pozitīva rezultāta (konkrēti man), šie uzskati ir vispārināmi un piedāvājami pārējiem. RB-01 sabiedrības modelis balstās tikai uz "vispācilvēciskajām vērtībām", ja šāds termins ir pieņemams. Rakstā pieminēju cilvēku pašvaldības, ko pazīstam vēsturē. Vēsturnieka Kavača darbos varam atrast norādes uz dabiskajām cilvēku organizācijas formām, kas atgādina "militāru pašpārvaldi", tomēr arī tur nav skaidri pateikts, kāda bija senā sabiedrība. Utopiskās mācības (Hume, Campanella..) neattiecas uz mums, mēs dzīvojam savā laikā. K.P.Petrova filozofija un antropoloģija ir vistuvāk dabiskās sabiedrības konceptam, taču arī viņš precīzi sabiedrību neapraksta.

2. Katra indivīda uzskati par to, kādai jābūt sabiedrībai, vismaz nedaudz atšķirsies. Tomēr kopumā tie spēs vienoties par principiem, kas aprakstīti RB-01

Atbildēt

kas arī bija jāpierāda

27.05.2017. 22:00

»

R.B.

Ja apkārtne traucē tik ļoti, ka nevar tikt galā, un ir iespēja aizbraukt, tad jāaizbrauc. Vieta, no kurienes cilvēki aizbrauc, droši vien, ies bojā. Skatiet arī RB-03


Ja šķiet, ka apkārtne traucē tik ļoti, ka nevar tikt ar to galā, un tāpēc ir no tās jāmūk projām - tas nebūt nenozīmē, ka aizbraucēji no savas jaunatrastās "apsolītās zemes" var atļauties "viedi pamācīt" vēl neaizbraukušos kā viņiem "pareizĀK (iz)dzīvot" tajā "traucējošajā apkārtnē", no kuras paši "viedie dzīves skolotāji" jau pamanījušies aizmukt. Un, pie tam vēl, šajās "viedajās pamācībās" atļaujoties "integrēt" jebkurā izpratnē / izpausmē RADIKĀLI CITU valstu realitāti, kas nekādā "vēzī" NAV salīdzināma ar (vai pat attiecināma uz) šo pašreizējo MZ "valsts" parodiju.

Kā jau iepriekš max. objektīvi vērtēts - salīdzinoši "labākajā" gadījumā tā ir visai pliekana utopiskā fantastika (priekš attiecīgas mērķauditorijas proponēta), ja ne skarbi ironisks blefs.

Savukārt, attiecībā uz šo: "Vieta, no kurienes cilvēki aizbrauc, droši vien, ies bojā." - neapšaubāmi un pat bez "droši vien". Patiesībā - tā JAU ir daļēji ienākusies realitāte. Diemžēl vai par laimi - to varēsim secināt, ja būs izdevies izdzīvot līdz zināmām "norisēm" un attiecīgām konsekvencēm.

P.S. Kas ir "RB-03" un kāpēc varētu būt nepieciešams šamo "arī skatīt"?

Atbildēt

Neiedziļinoties detaļās

27.05.2017. 21:55

»

Artūrs Malta VLT valdes loceklis.

Vienīgā izvēles pirmais sols, parakstīties parSaeimas atsaukšanu


Domāju var pasmieties par autoru, bet kad izlasīju šo komentāru palika skumji.
Reāli jau visdrīzāk, ja kautko darīt, gribi negribi to naksies darīt arī kopā šādiem bauru līmeņa cilvēkiem.

Atbildēt

Maniaks

27.05.2017. 21:46

Labs raksts, cilvèks meklè, komentètàjiem śkiet, ka visu jau atraduśi un tàdèł patieśàm ir mulki. Meklèt var, ejot jau citu noietos cełus. Bet vai atradîs, kas deguna galà. Maltas padomi smieklîgi. Labs epitets, ka vara ir anonîma. Tas atbilst patiesîbai, tikai nav atklàts un pamatots ar likumiem, kas ir, bet nav nosaukti. Haoss. Haoss ir visa màte. Standarti ir priekśstatu ènas. Paśvaldîba ir visur un visos, paśvaldîbas vàjums ir meklèt pàrvaldîbu. Atrisinàjums ir domu kaps. Bet risinàjuma meklèśana ir onanèśana. Varèja sàkt un beigt ar pèdèjo, vai visu, kas pa vidu. Ienaca pràtà labs sižets filmai, tajà darbojas pàri, kas tikko dažàdos cełos visi pàri ir satikuśies un tikai tas ir galvenais śîs dienas un dzîves notikums. Haoss, cik labi!

Atbildēt

Jo

27.05.2017. 21:32

»

Artūrs Malta VLT valdes loceklis.

Vienīgā izvēles pirmais sols, parakstīties parSaeimas atsaukšanu


lielāka muļķība, jo latviešu muļķiem lielāki prieki izrādīties ar savu tukšumu un troļliem ir kur izpriecāties, lai neviens neaizmirstu, kādi latvieši ir tukši un apdauzīti ar galvu.Riebīgs bars.

Atbildēt

Artūrs Malta VLT valdes loceklis.

27.05.2017. 21:21

Vienīgā izvēles pirmais sols, parakstīties parSaeimas atsaukšanu

Otrs solis, referendums par Saeimas atsaukšanu.

Trešais solis - jaunas Saeimas vēlēšanas.

Atbildēt

pamuļķu mušpapīrs

27.05.2017. 20:56

»

R.B. - pamuļķu mušpapīram

Ja kaut kas nav skaidrs, uzdodiet jautājumus


Vai tad no akcentētajiem citātiem / to komentāriem patiešām nav tapis skaidrs, kādi jautājumi JAU ir uzdoti?!...

Nu, tātad:

1. C.: "Šī raksta autora personiskā pieredze, apmēram 30 gadus (apzināti) dzīvojot saskaņā ar sevi. 57 gadu vecumā jāatzīst, ka apkārtne sakārtojas tieši tā, kā vajag, un pieņemtie lēmumi un nostāja bijuši pamatā pareizi."
--------------
Kāds pamats, kaut vai vismaz minimāls, varētu būt pārliecībai par to, ka šis (arī, t.sk.) tomēr nav blefots pa tukšo un, līdz ar to, nav nekāda pamata apšaubīt šos (arī, t.sk.) apgalvojumus?


2. C.: "Visu aprakstīt nav iespējams, un arī nav vajadzības, jo neviens man tā uzreiz nenoticēs."
--------------
Kāda objektīvi pietiekama un pienācīgi pamatota (KONKRĒTA) informācija / argumentācija varētu gana pārliecinoši motivēt iespējamos interesentus "noticēt uzreiz", ka šis apgalvojums (tieši tāpat, kā VISS pārējais proponējums) nav tapis vienkārši prasti (sa)blefots pa tukšo?


P.S. Vai (ši)tā būs gana skaidri uzdoti jautājumi? Vai arī, tomēr - VĒL vienkāršāk jeb "uz pirkstiem" nepieciešams izskaidrot, kas / kāpēc varētu interesēt jebkuru sakarīgi smadzeņot spējīgu personāžu?

Atbildēt

Lapas:    2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: