Menu
Pilnā versija
Foto

Viss kārtībā, ak, cienījamā kundze

Iveta Čaunāne, KNAB izmeklētāja · 08.04.2015. · Komentāri (16)

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Informēju, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk - Birojs) ir pabeigta pārbaude par 2014.gada 22.septembra iesniegumu (turpmāk - iesniegums) par valsts amatpersonu rīcību AS „Citadele banka" pārdošanā.

Izvērtējot iesniegumu un visus materiālus kopumā un to savstarpējā sakarība, netika gūts apstiprinājums iesniegumā minētajām ziņām par iespējamām pretlikumīgām t.sk. koruptīvām darbībām saistība ar AS „Citadele banka" pārdošanu. Noskaidrots, ka Dz.Zaķa un R.Vējoņa darbībās nav saskatāmas Krimināllikuma 320. un 318. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

Iesniegumā minētie fakti un pārbaudes laikā iegūtā informācija neliecina par to, ka Dz.Zaķis un R.Vējonis ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli vai, izmantojot savu dienesta stāvokli, pieņēma materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus par kādu jau izdarītu likumīgu vai nelikumīgu darbību, vai pieļāva bezdarbību kādas personas interesēs. Tāpat netika konstatēts, ka amatpersonas nelikumīgi vienojušās par AS „Citadele banka" pārdošanu tās pircēja interesēs.

Veicot pārbaudi saistībā ar iesniegumā minēto personu braucienu uz Gruziju, noskaidrots, ka Dz.Zaķis, V.Dombrovskis, R.Vējonis un V.Siksnis paši apmaksāja rēķinus ar bankas pārskaitījumu un, tādējādi amatpersonu Dz Zaķa un R.Vējoņa darbībās, dodoties atpūtas braucienā uz Gruziju, nav saskatāmi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" dāvanu pieņemšanas ierobežojumu pārkāpumi.

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.pantā noteikts, ka valsts amatpersona drīkst rīkoties ar publiskas personas  institūcijas mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, likumā., Ministru kabineta noteikumos, kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Rīcība ar publiskas personas institūcijas mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, šā likuma izpratnē ir pilnvarotas valsts amatpersonas lēmuma sagatavošana vai pieņemšana par publiskas personas institūcijas mantas iegūšanu vai nodošanu īpašumā vai lietošanā, vai atsavināšanu citām personām, kā arī par publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļu pārdali.

Izvērtējot valsts amatpersonu rīcību AS „Citadele banka" pārdošanā, Birojs nekonstatēja pazīmes, kas liecinātu par valsts amatpersonu likumā „Par interešu konflikta noviršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.pantā noteikto ierobežojumu neievērošanu.

Ņemot vērā to, ka, izmantojot resoriskās pārbaudes iespējas netika konstatētas noziedzīga nodalījuma pazīmes, kā arī to, ka nav pamata uzskatīt, ka būtu iespējams iegūt papildus ziņas, izmantojot kriminālprocesuālos līdzekļus un metodes, nav iemesla un pamata uzsākt kriminālprocesu.

Atbilstoši Biroja kompetencei 2015. gada 30.martā pieņemts Kriminālprocesa likumā paredzētais lēmums rezolūcijas veidā par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 373.panta pirmo daļu un 377.panta 2.punktu.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 373.panta piekto daļu, lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu Jums nav tiesību pārsūdzēt

Pateicamies Jums par sniegto informāciju!

Novērtē šo rakstu:

0
0