Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

2013.gada 27.novembrī es vērsos ar iesniegumu Zemessardzes štābā, lūdzot izsniegt man ar Zemessardzes komandiera 15.06.2010. pavēli Nr.266 „Par dienesta izmeklēšanu” izveidotās dienesta izmeklēšanas komisijas sagatavotā 19.06.2010. dienesta izmeklēšanas Atzinuma ar pievienotajiem pielikumiem kopiju.

Ar 2013.gada 9.decembra Zemessardzes štāba priekšnieka vēstuli Nr. 03-10-1739 man tika norādīts, ka ar Atzinumu varu iepazīties Zemessardzes štābā.

2013.gada 16.decembrī ierados Zemessardzes štābā, lai saņemtu Atzinuma kopijas. Taču Zemessardzes 3.Zemessardzes novada juriste Inese Žuka, kas mutiski norādīja, ka ir pilnvarota rīkoties Zemessardzes komandiera vārdā, atteica man izsniegt Atzinuma kopijas.

Viņa norādīja, ka varu lasīt Atzinumu un mēģināt atcerēties izlasīto, bet kopijas neizsniegšot, tāpat viņa arī neļāva man veikt Atzinuma fotografēšanu ar manu mobilo telefonu.

Es norādīju, ka Atzinums nav ierobežotas pieejamības informācija un Atzinuma secinājumu 4.un 5.punktā ir izvērtēta mana atbildība. Līdz ar to man ir tiesības saņemt minētā Atzinuma kopiju.

Atzinums nav ierobežotas pieejamības informācija, jo saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 4.pantu Atzinums nav klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija, līdz ar to tā ir vispārpieejamā informācija.

Uz Atzinuma nav nekādas atzīmes, ka tā būtu ierobežotas pieejamības informācija, jo šāds statuss Atzinumam nebija noteikts arī 2010.gada 19.jūnijā, kad Atzinums tika sagatavots.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta ceturto daļu informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Informācijas autors vai iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Ja beidzies termiņš, uz kādu informācijai noteikts ierobežotas pieejamības statuss, vai ja ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, šāda informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

Tāpat Informācijas atklātības likuma 11.2panta otrā daļa nosaka, ka, izsniedzot pieprasīto informāciju, iestāde pēc iespējas ievēro pieprasītāja norādīto informācijas saņemšanas veidu. Līdz ar to Zemessardzes štābam man bija jāizsniedz 2010.gada 19.jūnija Atzinuma kopija.

Iepriekšminēto norādīju rakstiski un iesniedzu to kā iesniegumu 2013.gada 16.decembrī, adresējot Zemessardzes komandierim.

Kā atbildi saņēmu Zemessardzes štāba priekšnieka pulkveža Imanta Ziediņa 2013.gada 19.decembra vēstuli Nr.03-10-1818, kuru bija sagatavojusi Zemessardzes štāba juriste – kapteine Ilze Tilgase un kur tika norādīts tas pats, ko man mutiski pateica Zemessardzes 3.Zemessardzes novada juriste Inese Žuka, proti, vari iepazīties ar Atzinumu klātienē, lasot un atceroties, ko esi izlasījis, bet kopijas saņemt vai nofotografēt atzinumu mēs tev neļausim. Jāpiebilst, ka Atzinums ir uz vairākām lapām ar pielikumiem. Turklāt vēstulē norādīts, ka Atzinums esot iestādes iekšējās lietošanas informācija.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 6.panta pirmo daļu par iestādes iekšējās lietošanas informāciju uzskatāma informācija, kas iestādei nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai.

Tādejādi no loģikas atziņām neizriet un man nav saprotams, kā Atzinums (19.06.2010. dienesta izmeklēšanas atzinums) Zemessardzes štābam ir nepieciešams sagatavoties lietu kārtošanai un kādai lietu kārtošanai Zemessardzes štābs ar Atzinumu gatavojas jau vairāk nekā trīs ar pusi gadus.

Iepriekšminētais liecina par Zemessardzes 3.Zemessardzes novada juristes Ineses Žukas un Zemessardzes štāba juristes Ilzes Tilgases nekompetenci tiesību zinātnē.

Tāpat pieļauju, ka Atzinums man netika izsniegts, jo tajā parādās pašreizējā Zemessardzes komandiera (tobrīd Zemessardzes štāba priekšnieka) Leonīda Kalniņa kompetencē esošo jautājumu izvērtējums un konstatētie pārkāpumi. Uz ko es arī tieši norādīju 2010.gadā.

Par šo situāciju esmu informējis Nacionālo bruņoto spēku komandieri un Aizsardzības ministriju, lūdzot atzīt par prettiesisku šādu Zemessardzes štāba faktisko rīcību un uzlikt par pienākumu Zemessardzes komandierim nekavējoties izsniegt manu prasīto informāciju.

Tāpat esmu lūdzis uzlikt par pienākumu Zemessardzes komandierim rakstveidā man atvainoties par prettiesisku faktisko rīcību, neizsniedzot manis pieprasīto informāciju.

Novērtē šo rakstu:

0
0