Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Valsts drošības dienests ir sācis izvērtēt informāciju par valsts akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes priekšsēdētāja Reiņa Bērziņa ģimenes saitēm ar starptautiskajām sankcijām pakļauto krievu oligarhu Dmitriju Mazepinu un Krievijas dzelzceļa operatorkompāniju, kā arī par ienākumiem, ko Bērziņu ģimenei nodrošina šīs saites, - šādu informāciju pirms nedēļas publicēja Pietiek. Šidien publicējam „Altum” valdes priekšsēdētājam rakstiski uzdotos jautājumus, kā arī amatpersonas izteiksmīgās atbildes, - daļu jautājumu R. Bērziņš ir ignorējis, uz citiem atbildējis izvairīgi.

Portālā pietiek.com publicēta informācija par „Altum” valdes priekšsēdētāja R. Bērziņa ģimenes saitēm ar Krievijas un Latvijas oligarhu uzņēmumiem un Krievijas dzelzceļa loģistikas kompāniju.

Vēlamies saņemt R. Bērziņa atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) vai Jums un Jūsu dzīvesbiedrei ir noslēgts laulības līgums?

2) ja nē, vai visa Jūsu abu laulības laikā manta skaitās Jūsu kopējā manta?

3) vai šīs mantas iegādei un citiem pirkumiem Jūs kopīgi izmantojat Jūsu – abu laulāto – ienākumus?

4) kādi 2021. gadā bija Jūsu dzīvesbiedres gada ienākumi uzņēmumos, kas minēti pietiek.com publikācijā: https://www.pietiek.com/raksti/valsts_drosibas_dienests_izverte_informaciju_par_altum_vaditaja_gimenes_saitem_ar_krievu_oligarhu_un_krievijas_dzelzcela_operatorkompaniju? Ja nevēlaties tos minēt precīzi, norādiet, kādu daļu no kopējā ģimenes budžeta tie sastāda.

5) kādi tieši iepriekš bija un tagad ir Jūsu dzīvesbiedres darba pienākumi uzņēmumos, kas minēti pietiek.com publikācijā?

6) kam pašlaik pieder uzņēmumi, kas minēti šajā publikācijā, un kādas personas tajos ir patiesie labuma guvēji?

7) kādas ir bijušas un pašlaik ir Jūsu dzīvesbiedres darījumu attiecības un lietišķās saites ar publikācijā pieminēto Krievijas oligarhu un Aināru Šleseru?

8) vai Jums vai Jūsu dzīvesbiedrei ir nācies šai sakarā sniegt kādus paskaidrojumus tiesībsargāšanas iestādēm?

Labdien! Cienot mediju interesi par valsts amatpersonām, sniedzu skaidrojumu:

Attiecībā uz rakstā minētajiem uzņēmumiem, informēju, ka jau 26.02.2022. mana sieva Jūlija iesniedza paziņojumu par atkāpšanos no AS “Euro Rail Trans” padomes. Jūlija attiecīgajā uzņēmumā pārstāvēja SIA “Locomotive Traction Operator” kā mazākuma akcionāra intereses. Tāpat jau 03.03.2022. mana sieva iesniedza Uzņēmumu reģistrā paziņojumu par atkāpšanos no SIA “Riga Fertilizer Terminal” padomes; Jūlija šajā uzņēmuma pārstāvēja SIA “Rīgas tirdzniecības osta” kā mazākuma dalībnieka intereses. Iesniegums par atkāpšanos no darba “Riga Fertilizer Terminal” padomē iesniegts vēl pirms Jūsu jautājumos minētās personas iekļaušanas sankciju sarakstā. Jānorāda, ka Jūlija nekad nav nedz tikusies ar šo personu, nedz pārstāvējusi viņa biznesa intereses. Pēc informācijas par uzņēmumu patiesā labuma guvējiem lūdzu vērsties Uzņēmumu reģistrā un/vai attiecīgajiem uzņēmumiem.

Atbildot uz citiem uzdotajiem jautājumiem – kā tas redzams arī publiskā reģistrā, laulības līgums man ar sievu nav noslēgts. Kā amatpersona vienmēr ievēroju visus sev saistošos un spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā ienākumi, atbilstoši likumam, ir pieejami publiskā reģistrā. Deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga un tajā iespējams saņemt pilnīgu priekšstatu par manu mantisko stāvokli un saistībām. Savukārt manas ģimenes locekļi nav valsts amatpersonas. Par viņu profesionālo darbību ziņas iespējams saņemt publiskajos reģistros, kur redzams arī tas, kad un kādos uzņēmumos ieņemti kādi amati. Mana sieva, pildot privātas komercsabiedrību izpildinstitūcijas (padomes vai valdes) locekles pienākumus, ievēro visus sev saistošos normatīvos dokumentus.

Attiecīgi ne man, ne manai sievai valsts institūcijas nav uzdevušas nekādus jautājumus Jūsu rakstā minētā sakarā, tajā skaitā, par jebkādas kopējas mantas iegādi.

Novērtē šo rakstu:

25
2