Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Augsti godātais Valsts meža dienest, es izlasīju jūsu “atbildi”, kas ir publicēta avīzes Diena mājaslapā šī gada 4. martā „VMD kritiski vērtē iedzīvotāju iniciatīvu aizliegt lūšu medības Latvijā”. Šī “atbilde” satur faktiskas kļūdas un melus, iestādes viedoklis pasniegts kā realitāte, kaut neatbilst patiesībai. Es kā šīs iniciatīvas autors esmu pārsteigts par šādu valsts iestādes uzvedību, meliem un VMD darbinieku personīgā viedokļa paušanu kā patiesību.

Ņemot vērā, ka informācija neatbilst patiesībai, vēlos no jums saņemt papildu informāciju lai informētu Latvijas sabiedrību par VMD izplatītajiem meliem un tendenciozo informāciju un patiesības slēpšanu. Lūdzu, atbildē norādiet, uz kuru no uzdotajiem jautājumiem jūs man atbildat.

Rakstā tiek minēts: “Taču pieprasījums aizliegt lūšu medības lielā mērā saistāms ar atsevišķu personu vai personu grupu savtīgām interesēm, vēlmi pievērst sev sabiedrības uzmanību un negatīvu attieksmi pret medībām kopumā.”

1.Lūdzu, nosauciet šīs personas un personu grupas, par kurām jūs runājat.

1.2 Ja jūs nevarat tās nosaukt kādu izdomātu iemeslu dēļ (visticamākais, teiksiet, ka neļauj datu regula), kādēļ jūs publiski atļaujaties ko tādu apgalvot?

2. Kādi ir jūsu pierādījumi izteiktajiem apgalvojumiem?

3. Ņemot vērā, ka es esmu iniciatīvas autors, lūdzu, paskaidrojiet kādas savtīgas intereses es “apmierinu” ar šo iniciatīvu?

Rakstā tiek apgalvots: „VMD norādīja, ka viens no galvenajiem argumentiem, kādēļ atsevišķa sabiedrības daļa pieprasa aizliegt lūšu medības, ir tāds, ka citās Eiropas valstīs tos nemedī, taču vienlaikus tiek noklusēts, ka lūšu populācijas un to dzīves vide šajās valstīs ir pilnīgi atšķirīga.”

4. Kādēļ VMD uzskata, šis ir viens no galvenajiem argumentiem? Lūdzu, miniet iemeslus un “loģikas ķēdi”, kā VMD nonāca pie šāda secinājuma?

5. Kādēļ fakts, ka daudzās Eiropas valstīs lūši ir izmedīti un tādēļ ir aizsargājami, nevar būt arguments lūšu aizsardzībai un medību aizliegumam, ja galvenais iemesls lūšu izmiršanai bija izmedīšana?

Rakstā VMD apgalvo: „Pilnīgs lūšu medību aizliegums ir novecojusi pieeja dabas aizsardzībā un lūšiem var pat nākt par sliktu.”

6. Lūdzu, nosauciet zinātniskos pētījumus, uz kuriem pamatojoties, VMD pauž šos apgalvojumus, nosauciet pētījumu autorus un to, kur šie pētījumi ir publicēti.

Rakstā tiek minēts: „Turklāt, kā uzsvēra dienesta eksperti, patlaban zinātniskie pētījumi liecina, ka lūšu populācija Latvijā ir stabila un nav apdraudēta.”

Tai pat laikā Silavas zinātnieki savos pētījumos apgalvo pretējo: "Esam savos zinātniskajos pētījumos konstatējuši, ka lūšu populācija vairs nav savā apogejā - vislabākajā situācijā -, kas bija ap 2009., 2010. gadu. Un šobrīd populācija nedaudz samazinājusies[] "Esam savos zinātniskajos pētījumos konstatējuši, ka lūšu populācija vairs nav savā apogejā - vislabākajā situācijā -, kas bija ap 2009., 2010. gadu. Un šobrīd populācija nedaudz samazinājusies, bet joprojām ir tālu no apdraudējuma.” (LSM raksts “ Vides aktīvisti un zinātnieki varētu prasīt būtiski samazināt nomedījamo lūšu limitu”, 2019. gada 2. oktobris.)

7. Kādēļ VMD atklāti melo un apgalvo pilnīgi pretējo tam, ko norāda Silavas zinātnieki un bijušais VMD vadītājs Ozoliņš?

8. Melo VMD darbinieki vai melo Silavas zinātnieki? Lūdzu pievienojiet pierādījumus tam, ka melo Silavas zinātnieki, nevis VMD darbinieki!

Rakstā VMD apgalvo: „VMD pauda, ka lūšus Latvijā medī vismaz pēdējos 60 gadus, un, lai arī VMD pašreizējo pieeju lūšu medību regulēšanā un kontrolē dažādas interešu grupas ir kritizējušas, kopumā tā ir attaisnojusies un uzskatāma par sekmīgu - pēc zinātnieku aplēsēm, Latvijā lūšu populācija pašlaik ir vislabākajā stāvoklī pēdējo 100 gadu laikā.

9. Kādēļ šis apgalvojums ir pilnīgi pretējs Silavas zinātnieku apgalvojumam, ka lielākā lūšu populācija bija 2009. un 2010. gadā, nevis “tagad”? Lūdzu, pievienojiet pierādījumus jūsu izteiktajiem apgalvojumiem.

Rakstā VMD apgalvo: „Tāpat dienestā pieļāva, ka medību aizliegumu kāds saista ar vēlmi panākt, lai lūšu Latvijā kļūtu vairāk, taču, kā norādīja dienesta eksperti, medību aizliegums vēl negarantē, ka lūšu Latvijā tiešām kļūs vairāk un tiem klāsies labāk.”

10. Uz kādiem pētījumiem (lūdzu, miniet pētījumu, pētījuma autoru un pētījuma publicēšanas vietu un laiku) VMD balsta argumentu, ka, samazinot galveno “nedabisko” lūšu bojā ejas cēloni - medības, lūšu skaits varētu samazināties?

VMD rakstā apgalvo: „Kritiku neiztur arī arguments, ka lūši medī dzīvniekus, kas posta mežus - lūšu galvenais medījums ir stirnas, kas salīdzinājumā ar citām pārnadžu sugām mežaudzēm nodara maznozīmīgus postījumus.”

11. Uz kādiem pētījumiem balstoties (lūdzu, miniet pētījuma autorus un pētījuma publicēšanas laiku un vietu), VMD izsaka šo apgalvojumu?

11.2 Cik procentus  no visiem mežsaimniekiem un lauksaimniekiem nodarītajiem postījumiem (par kuriem ir izmaksātas kompensācijas) vai reģistrētajiem postījumiem nodara stirnas?

11.3 Cik daudz kompensācijās (kopā) ir izmaksāts par lūšu nodarītajiem postījumiem?

11.4 Cik daudz kompensācijās izmaksāts par pārnadžu (lūšu galveno barības avotu) radītajiem postījumiem (kopā)?

12. Cik kopā ir reģistrēti lūšu uzbrukumi cilvēkiem un mājlopiem pēdējo 30 gadu laikā? Lūdzu, miniet datumus un laikus, un to, kādi bija fiksētie pierādījumi (pēdas, žokļa nospiedumi upurī, DNS utt.).

12.2 Cik kopā ir reģistrēti pārnadžu radīti postījumi mežsaimniekiem un lauksaimniekiem?

Novērtē šo rakstu:

85
34