Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Atsaucoties uz man bieži gan publiski, gan nepubliski uzdotajiem jautājumiem par to, kā rīkoties gadījumos, ja darba devējs Jūs kaut kādā veidā mēģina piespiest vakcinēties pret Jūsu gribu un draud ar atlaišanu, centīšos īsumā sniegt dažus ieteikumus, kā izmantot savas kā darba ņēmēja tiesības, kuras likums aizsargā vairāk nekā darba devēja tiesības.

Ar savām tiesībām un pienākumiem, un detalizētu Darba likumu normu skaidrojumu ieteiktu iepazīties šeit, kur arodbiedrības kopā ar advokātu biroju ir sagatavojušas Darba likuma komentārus, kas visiem ir pieejami bez maksas -https://arodbiedribas.lv/.../2020/02/new_dl_ar_kom.pdf.

Šie komentāri ir sagatavoti ļoti ērtā formā, komentējot katru Darba likuma pantu. Šeit Jūs varat pārbaudīt tos pantus, uz kuriem atsaucas darba devējs, ja tiek mēģināts Jūs atlaist vai pierunāt iet prom no darba pašiem, vai tiek likts Jums pašiem maksāt par testiem..

Jūs bieži vaicājat, kā reaģēt uz darba devēja e-pastiem ar informāciju, ka, piemēram, no 1.septembra jāiesniedz sadarbspējīgs sertifikāts vai jātestējas par savu naudu.

Iesaku rīkoties šādi - tā kā e-pasts nav dokuments, ar kuru jums darba tiesisko attiecību ietvaros var uzlikt kādu pienākumu, Jūs varat atbildēt uz šādu e-pastu ar: „Iepazinos!” Varat lūgt darba devēju izdot konkrētu rīkojumu, kas noteiktu Jums skaidru pienākumu. Darba devējam šajā rīkojumā jānorāda precīzas likuma vai MK noteikumu normas, ar ko viņš pamato šādas savas prasības. Ja tas netiek darīts, tas ir uzskatāms par pārkāpumu, jo Jūs nevarat izpildīt pienākumu, kura saturs Jums nav saprotams vai zināms!

Vēršu uzmanību, ka Darba likuma 6. panta (Darbinieka tiesisko stāvokli pasliktinošu noteikumu spēkā neesamība) 1.daļa nosaka, ka nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līguma un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli!

Ja darba devējs atsaucas uz to, ka prasība obligāti vakcinēties vai regulāri testēties ir pamatota ar darba aizsardzības jautājumu nodrošināšanu iestādē/uzņēmumā (darba aizsardzības pasākumi — preventīvi tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi), tad Jūs varat lūgt darba devējam apmaksāt testus no iestādes/ uzņēmuma līdzekļiem, jo par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu un izpildi ir atbildīgs iestādes/uzņēmuma vadītājs. Attiecīgi visi izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības un drošības nodrošināšanu, ir jāsedz iestādei/uzņēmumam.

Citēju: "Ja darba devējs ir noteicis pienākumu veikt regulāru darbinieku testēšanu kā vienu no epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas pasākumiem vai darba aizsardzības sistēmas elementiem, tad testēšana jāapmaksā darba devējam, jo Darba aizsardzības likuma 5. pantā ir noteikts darba devēja pienākums segt ar darba aizsardzību saistītos izdevumus."

Šobrīd tas izriet no Darba aizsardzības likuma. Labs skaidrojums par šo atrodams šeit - https://lvportals.lv/.../330359-darbinieku-nodarbinatiba....

Novērtē šo rakstu:

72
5