Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Es aizvien uzskatu, ka Latvijas valsts rīkojas nelikumīgi, medījot lūšus. Lūšu medības Latvijā notiek saskaņā ar ES Biotopu direktīvas /92/43/EEK/16. pantu. Tas nosaka, ka medības atļautas šādos gadījumos – lai:

a) aizsargātu savvaļas faunu un floru un saglabātu dabiskās dzīvotnes;

b) novērstu NOPIETNU kaitējumu, jo īpaši labībai, mājlopiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem un citiem īpašuma veidiem;

c) rūpētos par veselības aizsardzību un sabiedrības drošību vai obligāti ievērotu citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura intereses un videi primāri svarīgas labvēlīgas pārveides;

d) izpētes un izglītības nolūkā atjaunotu minēto sugu populācijas un reintroducētu minētās sugas...;

e) STINGRI NOTEIKTOS APSTĀKĻOS pēc IZVĒLES principa un ierobežotā apmērā atļaut IV pielikumā uzskaitīto sugu ATSEVIŠĶU īpatņu ieguvi... ierobežotā skaitā, ko nosaka kompetentās valsts iestādes.

Nekas nav sacīts par izpriecas medībām, t.i., lūšu medīšanu prieka pēc un tradīciju ievērošanu. Savvaļas fauna no lūšiem nav jāaizsargā, dzīvotnes lūši neposta, mājlopiem un mežiem lūši kaitējumu nerada, cilvēkiem neuzbrūk, veselības aizsardzībai problēmas nesagādā.

LATVIJĀ LŪŠUS MEDĪ NEPAMATOTI.

Novērtē šo rakstu:

26
12