Menu
Pilnā versija
Foto

Marionešu valdības

Raimonds Nipers · 14.04.2024. · Komentāri (100)

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

No pagājušā gadsimta sākuma pasaulē ir bieži pieredzēts, ka daudzās valstīs, īpaši jaunatīstības, tiek mākslīgi ievestas marionešu valdības. Tās pamatā veido starptautiskie finanšu karteļi ar vēlēšanu rezultātu viltošanu, kukuļošanu, izspiešanu, manipulācijām ar finanšu atskaitēm.

Par viņu darbību ir rakstījis Džons Pērkinss grāmatā "Ekonomiskā slepkavas grēksūdze" - tas ir pasaulē pirmais autobiogrāfiskais stāsts par ekonomisko slepkavu, īpaši slepenās grupas dzīvi, apmācību un darbības metodēm.

Viņu spēle ir sena kā pasaule... viņi ieliek valdībā sev vajadzīgās politiskās marionetes. Un viņu mērķi pamatā ir vienādi - veidot valstīs mākslīgu ekonomisko stagnāciju, piesavināt šo valstu energoresursus vai valsts teritorijas.

 Viņu darbības pamata metodes:

1. Novest valsti milzīgu finanšu parādu jūgā

Marionešu valdības aizņemas lielus resursus it kā ekonomikas attīstībai, lielu sociālo projektu realizēšanai... Bet faktiski aizņemtā nauda tiek realizēta finanšu pasīvos vai vienkārši izšķērdēta nelietderīgos projektos. Aizņemtā nauda neatražo jaunu naudu, valsts nespēj norēķināties ar kreditoriem, un tad finanšu korporāciju īpašumā pāriet valsts stratēģiskie uzņēmumi. Un marionešu valdība sasniedz savu mērķi – valsts ekonomika tiek sagrauta.

2. Lai valsts tautsaimniecība stagnētu un būtu ilgstoša recesija

Tiek izveidota absurda ekonomika, neadekvāta nodokļu politiku, notiek ekonomisko datu falsifikācija, viņi stāsta par it kā mazākajiem nodokļiem, bet faktiski nodokļu slogs un nodevas pārsniedz divas trešdaļas no nodarbināto ienākumiem. Tiek ģenerēta nabadzība, viņi veido darbaspēka degradācijas programmas. Tiek palielināta nevienlīdzība ienākumu pārdalē. Mākslīgi, ar administratīviem noteikumiem tiek noteiktas nesamērīgi lielas energoresursu cenas. Vadošos amatos tiek nozīmēti neprašas un korumpanti, tiek atbalstīta ēnu ekonomikas grupējumu intereses, korupcija.

3. Pasīvas sabiedrības veidošana, izglītības sistēmas degradācija

Lai uzturētu marionešu valdības ietekmi, ir vajadzīga mazāk izglītota tauta, kurai trūkst zināšanu sabiedrības pārvaldības jautājumos, lai tā mazāk iesaistītos sabiedriskajos procesos. Tiek realizēta izglītības iestāžu likvidācija. Ar mazizglītoto sabiedrību ir daudz lielāka iespēja manipulēt. Mazizglītots darbaspēks ir pamats tam, ka tiek ierobežota iespēja veidot valstī inovatīvus produktus ar lielu pievienoto vērtību.

4. Masu mediju politiskā ietekmēšana un manipulācija

Ar propagandas instrumentiem notiek masu mediju satura ietekmēšana, notiek manipulācija ar skaitļiem un mēriem Ar sabiedrībai veidoto psihisku nestabilitāti un neskaidrību var nemanāmi vadīt cilvēkus varas struktūrām vajadzīgajā virzienā. Ar datu falsifikāciju tiek panākts, lai, balsojot vēlēšanās, vai ikdienas dzīvē cilvēki rīkotos atbilstoši marionešu grupējuma interesēm. To panāk ar cilvēku zemapziņas psiholoģisko ietekmēšanu. Līdz ar to masu apziņas manipulācija un marionešu vara ir cieši un nesaraujami saistītas.

5. Tiek veidota iedzīvotājiem nepieejama veselības aprūpe

Lai valsts ekonomika neattīstītos un ekonomika stagnētu, tiek veidota slima sabiedrība. Iedzīvotājiem mākslīgi tiek veidota nepieejama veselības aprūpe, tādejādi tautsaimniecība tiek ierobežota ar darbaspēku. Marionešu karteļu loģika ir vienkārša - jo vairāk cilvēks slimo, jo mazākas ir viņa darbaspējas. Ja cilvēks nevar strādāt un pelnīt, viņa ģimene dzīvo nabadzībā, bērni nevar iegūt labu izglītību, cilvēks ir atkarīgs no valdības pabalstiem. Veidojas nepilnvērtīga sabiedrība. Jo vairāk šādu cilvēku marionetes rada, jo mazāka valsts ekonomiskā izaugsme, jo mazāka iedzīvotāju labklājība veidojas.

Izskatās pēc sazvērestības teorijas, bet varbūt kāds no Jums ir sastapies vai redzējis pašreiz kādā pasaules valstī šo marionešu karteļu darbības metodes?

Novērtē šo rakstu:

201
0