Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Nolēmu uzrakstīt par brīnumiem, kas notiek Rugāju novadā, Lazdukalna pagasta pašvaldības īpašumā ar kadastra numuru 38640040405. Izveidota nelegāla atkritumu izgāztuve. Izgāztas aptuveni 20 kravas ar būvgružiem. Starp atkritumiem ir arī bīstamie atkritumi.

Tukšas krāsas bundžas, šīferis, veca biroja tehnika, riepas. Atkritumos ir tādas lietas kā skolas grāmatas, izkārtne no "padomju laikiem" par sadzīves pakalpojumiem, veci projektoru ekrāni, - atkritumi, kas varētu būt nākuši no pašvaldības ēkas demontāžas.

Pašlaik ēkas vietā ir tikai būvbedre, un pārbūve tiek organizēta projekta ietvaros. Citāts no Rugāju novada mājas lapas: „Apstiprināts Rugāju novada domes sagatavotais projekta iesniegums „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

2020. gadā paredzēts Lazdukalna pagastā pārbūvēt ēku, izveidojot dienas aprūpes centru, kas paredzēta sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopējās projekta izmaksas EUR 182 515,00 t. sk. attiecināmās izmaksas EUR 182 515,00; ERAF fi nansējums EUR 110 561,20; valsts budžeta dotācija EUR 6270,84 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 65 682,96.

Attēlos ir karte no vietas, kur atrodas nelegālā izgāztuve, un iespējamā vieta, no kurienes nāk atkritumi, kā arī pašas atkritumu kaudzes.

Foto

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Novērtē šo rakstu:

17
1