Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Saistībā ar Pietiek publicēto rakstu vispirms jāuzsver, ka pirmās palīdzības apmācība ir valsts pārvaldes iestādes funkcija, nevis bizness, kā norādīts rakstā. Valstī ar Ministru kabineta noteikumiem* ir stingri reglamentēts, kā tiek organizēta pirmās palīdzības sistēma, kā notiek vadlīniju un mācību programmu izstrāde un aktualizēšana. Tāpat normatīvie akti nosaka gan procedūru, kā notiek pasniedzēju apmācība, gan eksāmenu norisi un vērtējumus, gan arī samaksas kārtību un cenu par šiem valsts sniegtajiem pakalpojumiem.

Minētā funkcija ir deleģēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), un dienestam ir jāievēro normatīvo aktu prasības.

Ministru kabineta noteikumi paredz - lai kļūtu par pirmās palīdzības pasniedzēju, ir jāiziet 68 stundu (kas ir līdzvērtīga astoņām ar pusi pilnām darba dienām) apmācība, ko veic pieredzējuši pirmās palīdzības pasniedzēji, nodrošinot arī visu nepieciešamo materiāltehnisko bāzi praktiskām nodarbībām. Pēc apmācības kursa pabeigšanas ir jāveic stažēšanās, nostrādājot vismaz 90 stundas instruktora vai instruktora palīga vadībā. Pirms eksāmena tiek organizēta konsultācija, kuras laikā ir iespēja atkārtot praktisko manipulāciju algoritmus, vadlīnijas un saņemt atbildes uz individuālajiem jautājumiem. Eksāmens ietver gan teorētiskos jautājumus, gan praktisko daļu, tā laikā tiek veikts ieraksts un pēc tā ar katru individuāli tiek analizēts un pārrunāts rezultāts.

Jāpiebilst, ka apgalvojumam neatbilst rakstā minētais, ka, “ejot mācīties par pirmās palīdzības pasniedzēju, jātērē būs vairāki tūkstoši”, jo Ministru kabineta noteikumi** paredz 635 eiro izmaksas par visu apmācības kursu un eksāmenu.

Būtiski uzsvērt, ka par pirmās palīdzības pasniedzēju var kļūt gan ārstniecības personas, gan cilvēki bez medicīniskās izglītības, jo šī kursa apguvi neierobežo iepriekš iegūtā profesija vai specializācija. Taču jāņem vērā, ka bez pirmās palīdzības zināšanām ļoti svarīga komponente ir arī pedagoģiskās prasmes un iemaņas – lai kļūtu par pasniedzēju, jāprot ne tikai pašam atbilstoši vadlīnijām sniegt pirmo palīdzību, bet arī mācīt to citiem. Tātad ikvienam pretendentam sagatavošanās laikā ir jāattīsta un jāizkopj arī prasmes strādātā ar auditoriju.

Jāuzsver, ka jebkuri procesi ir attīstāmi. Šobrīd Veselības ministrijā kopīgi ar NMPD, kā arī profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām pirmās palīdzības apmācību jomā notiek diskusijas par apmācības sistēmas pilnveidošanu un iespējamām izmaiņām.

*MK noteikumi Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”

**MK noteikumi Nr. 712 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

*** NMPD Pirmās palīdzības sistēmas organizēšanas nodaļas vadītāja

Novērtē šo rakstu:

4
4