Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Aleksandrs Strods

04.07.2015. 09:10

Man policejiski-banditisku tā saucamo videoierakstu noformē ar atpakaļejošu datumu 2009.g. jūlijā, jo līdz 2009.g. 1.07. tādus videoierakstus nemaz nevarēja veikt ( grozījumi 2009.g. marta KPL ) .Tā saucamo audioierakstu par 2008.g. 9.jūniju noformē ar atpakaļejošu datumu 2014.g. jūlijā . Par šiem pretlikumīgiem videoierakstiem un audioierakstiem vēl 2008.g. martā griezos kā Jelgavas policijā, tā Jelgavas prokuratūrā , bet 2008.g. 12.jūnijā Jelgavas policijas inspektors A.Freibergs iznes lēmumu par atteikšanos ierosināt krimināllietu, jo tas esot izdomājums, kaut arī kafejnīcas /kokteiļbāra Chocolate&Pepper vadītāja K.Balabka civillietā Nr. C28235708 atzina,ka ar ierakstu palīdzību esot atbrīvojusi vairākus darbiniekus un nekādu problēmu. Jelgavas policijas inspektors A.Freibergs. Tāpat kā aizstāvēja Jelgavas prokuraturā , Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore S.Birģele , Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors P. Cvetkovs , ne LR Ģenerālprokuratūras Pirmstiesas uzraudzības nodaļas virsprokurors A. Kalniņš , ne LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors E.Zvejnieks , ne LR Ģenerālprokurors J.Maizitis .kā vairākos komentāros norādīju, ka 2003.g. 4.02. pieteikuma LR Satversmes tiesai ( LR Satversmes lieta Nr. 2003-04-01 pieteikumā l.-3 sieva rakstīja…Vēlos paskaidrot, ka rakstīt šo pieteikumu man liek pašas rūgtā pieredze un pašreizējā jau divreizējā ( 2000.g. 25.-26.10. un 2003.g.16.01. -29.01. ) tiesāšanās , kas liecina par nopietnām problēmām tiesu sistēmā .Ar šo pieteikumu griežos tagad tāpēc, ka pašreizējie likuma grozījumi man liedz mantiska stāvokļa dēļ aizstāvēt savas aizskartās tiesības kasācijas kārtībā , bet tiesas gaita liecina, ka Atbildētāji Jelgavā „ir visu nokārtojuši ‘ .Tieši mana civillieta par atjaunošanu darbā tika apzināti novilcināta , jo tiesas sēdes tika nozīmētas 2002.g. 28.februārī , 2002.g. 23.aprīlī , 2002.g. 13.jūnijā ,2002.g. 15.oktobrī, 2003.g. 16.janvārī un tikai 2003.g. 29. janvārī tika paziņots saīsinātais spriedums. Pilns spriedums tiks sastādīts 2003.g. 7.februārī .Lietā tika piemērotas „telefona tiesības „ , lai darba devējs „ izrēķinātos” ar darba ņēmējiem ,kas ”cīnās „ ar darba devēju , „cīnās ‘ par atjaunošanu darbā, cīnās pret diskrimināciju, ekspluatāciju , ļaunprātīgiem noteikumiem un pazemojošu izturēšanos , jo Atbildētājs ir Jelgavas pilsētas Domes pozīcijas deputāts…Nekādas cerības neloloju arī uz apelācijas tiesu, kas atrodas arī Jelgavā... Tiek iesūtīti 19 narkomāni, alkoholiķi, agrāk tiesātie un salauž visas mēbeles, apzog, iznīcina mantas, desmitiem reižu inficē datoru , kamēr ar sievu dzīvojam dārzā , pilsētas dzīvoklī – privātīpašumā dzīvo kā savās mājās Pat kara laikā ienaidnieks pret veciem cilvēkiem neizturas ar tik šausmīgu nežēlību, cietsirdību , ņirgāšanos , pazemošanu, tiek sanaidoti radinieki , radinieki gadiem ilgi nerādās, bet šos 6 gadus, vai katru dienu tiek iesūtīti radi un mēģina izšķirt ģimeni. Tāpat pret mani cittautieši R.Frolovs, I. Kazakova (Kondrašina ) safabricē visburvīgāko lietu, vilto manus parakstus, citādi vilto dokumentus, izņem no lietas desmitiem attaisnojošu dokumentu un tiesa ir kā PSRS 1937.g.-1938.g. „ troika „ , “ Tiesāšanā kā ķēķis “ , “ cits ķēķis. Un cik saliedēti darbojas Jelgavas iedzīvotāji -Jelgavas bāriņtiesas darbiniece Daina Viņķele un zv. advokāts Jānis Ernstons pieļauj viltotu dokumentu izmantošanu, divu viltotu parakstu izmantošanu uz 2008.g. 2.09. protokola , pieļauj, ka pie lietas iztrūkst desmitiem attaisnojošu dokumentu, netiek nozīmētas ekspertīzes ( rokrakstu, daktiloskopisko, policejiski- banditiska videoieraksta , netiek veikts izmeklēšanas eksperiments , netiek pārsūdzēts 2010.g. 9.12. lēmums , netiek pārbaudīts alibi ( t.sk. 2014.g. 5.02. tv3.lv/beztabu „ Nepatiesi apsūdzēts – Bez Tabu „ … Nedz policija, nedz tiesa nav ņēmusi vērā alibi…, Rīgas rajona tiesa atteicās nopratināt lieciniekus un apskatīt iesniegtās fotogrāfijas. ), tāpat darbiniece Daina Viņķele un zv. advokāts Jānis Ernstons nepārbauda alibi, atsaka izsaukt un nopratināt lieciniekus, pieprasīt dokumentus u.t.t. Lai nepieļautu aizstāvēšanos un pārstāvību Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva pārzine S. Valtere izsniedz juridiski nederīgu izziņu, PML Jelgavas nodaļas vadītāja I. Pučeta izdod juridiski nederīgu pirmuzskaites veidlapu u.t.t. un nepalīdz ne iedzīvotāju reģistra dati un iesniegtie tiesā dokumentu oriģināli , pirms tiesas sēdes tiesas slēgtajā zonā tiek ieaicināta lieciniece , tiesnese D.S. lēmumu pieņem ne likumā noteikto 15 dienu laikā, bet 3 mēnešu laikā , nepalīdz ne tiesas, ne tiesneses noraidījums (tiesnese Daina Skrauple piedraud ar izdzīšanu no tiesas zāles ).2011.g. 16.05. konstatēju, ka dārza mājā 2011.g. no 4.01. līdz 16.05. ir nodedzināta elektrība 100 kw. , nodedzināta malka ( vismaz 6 kubikmetri) , izsisti pirtij no sienas 4 baļķi ,līdz ar to ir pilnīgi jāpārkrauj pirts, izmaksas ap Ls. 2000, izsists logs uzlauztas durvis, izlauztas krāsns durtiņas un pelnu nodalījuma durtiņas , vēl citai saimniecības ēkai izsisti 2 logi, salauztas mēbeles .2015.g. 15.01. pēc plkst. 21:00 tiek nodedzinātas saimniecības ēkas ar mēbelēm, dārza inventāru, kokmateriāliem. 2015.g. 28.01. ap plkst. 18:00 tiek nodedzināta pirts.
Arī minētajā civillietā Nr. C28235708 uz kafejnīcas /kokteiļbāra Chocolate&Pepper 2008.g. 10.06. algu saraksta nav sievas paraksta un ne Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde , ne Jelgavas prokuratūra , ne Zemgales tiesas apgabala prokuratūra ,ne Zemgales reģionālā Valsts darba inspekcija , ne Valsts darba inspekcijas priekšniece R. Elce sievu neaizstāvēja . 2008.g. sieva griežas tiesā un ir jānotiek 24 tiesām , lai tiesneši ieraudzītu, ka nav sievas paraksta uz 2008.g. 10.06. algu saraksta , vai civillietā Nr. C28235708 notiek tiesas sēdes 2008.g. 5.11., 2008.g. 15.12., 2008.g. 16.12. 2008.g. 17.12., 2008.g. 29.12., 2009.g. 6.01, 2009.g. 13.01. 2009.g. 21.01. , 2009.g. 29.01., 2009.g. 27.04., 2009.g. 27.05., 2009.g. 4.06 ., 2009.g. 31.08. , 2009.g. 9.09, 2010.g. 10.02. ,2010.g. 24.02. , 2010.g. 2.06., 2010.g. 6.09.,2010.g. 20.09., 2011.g. 9.03., 2011.g. 23.03., 2011.g. 21.09. , 2012.g. 23.01. , 2012.g. 6.02. ,no tām 2010.g. 24.02. un 2011.g. 23.03. Augstākās tiesas Senāta tiesas sēdes, nelaiž mani uz AT Senāta 2011.g. 9.03. tiesas sēdi. Lai nepieļautu algas par 2008.g. maiju samaksu , slimības pabalsta par 2008.g. maiju samaksu un samaksas kompensāciju par neizmantotajiem atvaļinājumiem apelācijas tiesā tiek piesaistīta Zemgales apgabaltiesas tiesnese M.T. , lai tiesas sēdē ņirgātos par safabricēto lietu un nepalīdz noraidījums tiesai un tiesnesei, tiesas sēdē ierodas Tieslietu ministrijas pārstāve. 2012.g. iesniedzu izpildrakstu tiesu izpildītājam, bet līdz šodienai darba algu par 2008.g. maiju, un slimības naudu par 2008.g. maiju, kompensācijas par neizmantotajiem atvaļinājumiem sieva nav saņēmusi ,tāpat kā Latvijas valsts nav saņēmusi tiesas uzlikto Ls.200,- soda naudu ( par kafejnīcas /kokteiļbāra Chocolate&Pepper dokumentu neiesniegšanu un neierašanos uz tiesas sēdēm) , Tāpat kā nav saņēmusi valsts no kafejnīcas nodevu Ls. 50 apmērā un tiesāšanās izdevumus Ls. 26,39 apmērā..Mani pārsteidz 2014. gada 26. Janvāra TV3 raidījumā Nekā personīga „ Raidījums: Nespēj atstādināt tiesu izpildītāju, kurš izsola dzīvokli 76 santīmu parāda dēļ , bet kafejnīca /kokteiļbārs Chocolate&Pepper strādā ar ienākumiem un divu gadu laikā tiesu izpildītājs nespēj piedzīt no kafejnīcas nepilnus 500 latus, Latvijas valsts nav saņēmusi tiesas uzlikto Ls.200,- soda naudu ( par kafejnīcas /kokteiļbāra Chocolate&Pepper dokumentu neiesniegšanu un neierašanos uz tiesas sēdēm) , kā arī valsts nav saņēmusi no kafejnīcas nodevu Ls. 50 apmērā un tiesāšanās izdevumus Ls. 26,39 apmērā. Vēl vairāk,lai attaisnotu nelikumīgi veikto ierakstu 2014.g. jūlijā pa telefonu lūdz atļauju radiniecei S.V. palīdzēt uzrakstīt uzteikumu pēc DL panta. Iesniedzu sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā ( pievienoju šo kafejnīcas /kokteiļbāra Chocolate&Pepper vadītājas K.Balabkas 2008.g. 15.12. atzīšanos un citus dokumentus ), bet ECT atteica pieņemt sūdzību , t.i. ECT ir „savi cilvēki - Mazure, I. Kurme, L. Liede „ un vienkāršais cilvēks , nabags Latvijā ir pilnīgi neaizsargāts Un neviens nenes atbildību.

Atbildēt

:)

04.07.2015. 07:23

»

:)

pastāsti, mīļum, kāds tieši vaškevičam labums no šī raksta


Viss tiešākais, jo tiek apšaubīta eksperimenta leģitivitāte, kura laikā viņu pieķēra kukuļdošanā.

Atbildēt

uuu

01.07.2015. 14:44

»

darsi

Tas pats, sausa runāšana - pastāsti, kāda noziedzīga rīcība, kas un kādā veidā piesedza utt


Ir rakstīts arī te un ne tikai, tikai dzirdīgas ausis tas nevar sasniegt

Atbildēt

darsi

01.07.2015. 12:05

»

yyy

Adlers un Opincāne regulāri piesedz pretlikumības tiesībsargājošajās institūcijās, bet Adleru un Opincāni piesedz pats Kalnmeiers. Kas tur nav skaidrs


Tas pats, sausa runāšana - pastāsti, kāda noziedzīga rīcība, kas un kādā veidā piesedza utt.

Atbildēt

jebal

01.07.2015. 00:03

tas bardaks nekad nebeigsies

Atbildēt

yyy

30.06.2015. 23:21

Adlers un Opincāne regulāri piesedz pretlikumības tiesībsargājošajās institūcijās, bet Adleru un Opincāni piesedz pats Kalnmeiers. Kas tur nav skaidrs?

Atbildēt

akcepts

30.06.2015. 20:34

a ko tur tiesnesi nakts vidū modināt, no rīta arī iedos papīrus, parakstīs visu utt. standartprocedūra.

Atbildēt

varas vertikāle

30.06.2015. 18:38

kā putinam

Atbildēt

Mumins

30.06.2015. 18:27

Tādus cilvēkus, kuri runā pirmo, kas ienāk prātā, kādreiz sauca par p*ūtīzeriem ...

Atbildēt

???

30.06.2015. 16:51

Kad tad Kalnmeijeru tiesās?

Atbildēt

modris

30.06.2015. 16:13

Valsts amatpersonas deklarācija - par 2014. gadu
Vārds, uzvārds: MODRIS ADLERS
Darbavieta: 'LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA'
Valsts amatpersonas amats: Virsprokurors
Iesniegta VID: 11.03.2015
Publicēta: 24.03.2015


Nekustamā īpašuma atrašanās vieta (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta)
Dzīvoklis Latvija, Limbaži īpašumā
Pārējie Latvija, Limbaži īpašumā
Dzīvoklis Latvija, Rīga īpašumā

5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi,

Vieglais pasažieru VOLVO 460 1995 2006 īpašumā

Ienākumu gūšanas vieta (avots) – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds Ienākumu veids Summa Valūta

'LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA', 90000022859, Latvija, Rīga, Kalpaka bulvāris 6 Alga 39435.96 EUR
'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčplēša 70a Pensija 3312.93 EUR

14. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, vecāki un pilngadīgie brāļi, māsas un bērni
Vārds, uzvārds Radniecība
BAIBA ADLERE Meita
INDULIS ADLERS Brālis
JĀNIS ADLERS Brālis
LAIMDOTA ADLERE Laulātais
LINDA ADLERE Meita

Atbildēt

30.06.2015. 12:20

Viltojumi, vājības uz precizitāti - tās tādas formaālas "paviršības" , kas izskaidrotas tiesai, iegūdt citu jēgu, nemainot lietu loģisko attīsstibu, turklāt likums paredz "kļūdu" labošanu - tieslietu sistēma, ja tā nolemj kēdas personas dzīvi vai karjeru sagraut, tad to arī var izdarīt bez pūlēm.Es neskatītos uz detaļām, bet ainas kopskatu.Kurš gan spētu slepeniem, operatīviem dokumentiem, arī darbībām, noteikt ekspertīzi un tiesiskumu?

Atbildēt

pilsonis

30.06.2015. 12:15

Ģenerālprokuratūra nodarbojas tikai ar atrakstīšanos un noziedznieku piesegšanu.

Atbildēt

formula

30.06.2015. 10:15

Tā jau ģenerālais ir bīstami drosmīgs.Taču pamazām vien to politmafiju sadrupinās.Cerēsim.

Atbildēt

Tālivaldis

30.06.2015. 09:45

NEKO NETEICU,NEKO NEDZIDĒJU,NEKO NEREDZĒJU---latvānijas indivīdu taktika?

Atbildēt

:)

30.06.2015. 09:35

»

Jautājums

Cik daudz Vaškevičs "sapiķoja" "Pietiek" par šo rakstu? Vai pietiks vēl vienam ceļojumam uz eksotiskām zemēm


pastāsti, mīļum, kāds tieši vaškevičam labums no šī raksta?

Atbildēt

Jautājums

30.06.2015. 09:28

Cik daudz Vaškevičs "sapiķoja" "Pietiek" par šo rakstu? Vai pietiks vēl vienam ceļojumam uz eksotiskām zemēm?

Atbildēt

Agita

30.06.2015. 08:51

Tas Kuzma pilnīgs stulbenis, pat nevarēja nokārtot eksāmenu prokuratūrā, kamēr būtiski neatviegloja kārtību.

Muhļoja un muhļo pat šodien prokuratūrā, bet neviens to negrib redzēt. Agrāk piesedza Adlers no prokuratūras, tagad pats sev saimnieks.

Atbildēt

brīnos es

30.06.2015. 08:32

Bet kam vajadzēja viņu sašaut? Savstarpēju rēķinu kārtošana?

Atbildēt

Fēlis

30.06.2015. 07:17

Skatoties uz pļavu, neviens neredz tur esošos susurus, taču visi zin, ka tie tur ir. Vai nav vienalga, kādi tīkli tiek izlikti, lai noķertu noziedzniekus, ja 100% ir zināms, ka viņi ir noziedznieki?

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: